Home PageAansprakelijkheid

Aansprakelijkheid: hoe kan ik iemand aansprakelijk stellen?

Als u schade lijdt door de schuld van iemand anders, dan is degene die de schade veroorzaakt daar aansprakelijk voor. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om iemand die bewust schade veroorzaakt, maar ook om een ongeluk of bijvoorbeeld om iemand die onbehoorlijk werk aflevert waardoor u schade heeft. In dergelijke gevallen kunt u een schadevergoeding eisen door de tegenpartij aansprakelijk te stellen.

Iemand aansprakelijk stellen?

Vul uw gegevens in en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Jouw schade vergoeden

  Wat is aansprakelijkheid?

  Volgens de wet kan iemand die schade veroorzaakt bij een ander daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Dit noemt men aansprakelijkheid. Als iemand aansprakelijk is, kan de tegenpartij een schadevergoeding eisen voor de geleden schade. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

  Wettelijke aansprakelijkheid bij schade

  Iemand kan aansprakelijk zijn op basis van een handeling die in strijd is met de wet of met hetgeen volgens de ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer als behoorlijk wordt geacht. Dit noemt men een onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid op basis van een onrechtmatige daad is wettelijk geregeld (Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6). Er hoeft hiervoor geen contractuele overeenkomst te bestaan tussen de partijen.

  In de volgende gevallen is er vaak sprake van schade door een onrechtmatige daad:

  Contractuele aansprakelijkheid

  Als partijen een overeenkomst met elkaar aangaan, dan schept dat verplichtingen. Als een van de partijen die verplichtingen niet of niet naar behoren nakomt, dan noemt men dat een wanprestatie. Volgens de wet (Artikel 74 Burgerlijk Wetboek Boek 6) moet degene die de afspraken niet nakomt de schade die de ander daardoor lijdt vergoeden.

  Als u schade lijdt door een wanprestatie, dan kunt u de tegenpartij dus aansprakelijk stellen. Een belangrijk verschil tussen een wanprestatie en een onrechtmatige daad is dat er voor een wanprestatie altijd een overeenkomst moet bestaan tussen de partijen.

  Rechtmatige daad

  Iemand kan ook aansprakelijk gesteld worden zonder een wanprestatie of onrechtmatige daad te begaan. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan onverschuldigde betalingen: bijvoorbeeld het overmaken van geld naar een verkeerde rekening of het dubbel betalen van een factuur. In dat geval heeft de ontvanger geen onrechtmatige daad begaan, maar is hij alsnog verplicht het onterecht ontvangen bedrag terug te storten.

  Samenloop onrechtmatige daad en wanprestatie

  In veel gevallen is het onderscheid tussen een onrechtmatige daad en een wanprestatie onduidelijk. Van een arts mag bijvoorbeeld verwacht worden dat hij handelt op een verantwoorde en deskundige manier. Als hij dat niet doet, is er sprake van een onrechtmatige daad. Tegelijkertijd kunt u als patiënt ook een overeenkomst hebben met de arts. Op basis van die overeenkomst heeft de arts een inspanningsverplichting (hij moet proberen het gewenste resultaat te behalen). Als hij dat niet doet, is er dus ook sprake van een wanprestatie.

  In de volgende situaties lopen de onrechtmatige daad en wanprestatie vaak samen:

  Schuld en risico

  In het burgerlijk recht wordt er een onderscheid gemaakt tussen schuld- en risicoaansprakelijkheid

  Iemand hoeft namelijk niet altijd schuld te hebben aan de door een ander geleden schade om aansprakelijk te zijn.

  Schuldaansprakelijkheid

  Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van verwijtbaar handelen van degene die de schade veroorzaakt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een automobilist die te hard rijdt en daardoor een ongeluk veroorzaakt.

  Risicoaansprakelijkheid

  Maar iemand kan ook aansprakelijk zijn zonder dat er sprake is van schuld. Dit is bijvoorbeeld het geval als de wortels van een boom schade veroorzaken aan het terras van de buren of als een loslopende hond een voorbijganger bijt. In beide gevallen heeft de eigenaar niet opzettelijk gehandeld en is er daarom geen sprake van directe schuld, maar is hij desondanks aansprakelijk voor de geleden schade.

  Verder zijn ouders bijvoorbeeld aansprakelijk voor de daden van kinderen jonger dan 14 jaar. Ook zijn werkgevers ten opzichte van derden verantwoordelijk voor de handelingen van hun personeel.

  Wanneer kan ik iemand aansprakelijk stellen?

  In beginsel is iedereen volgens de wet verantwoordelijk voor zijn eigen schade. Alleen als iemand anders aansprakelijk is, moet diegene zorg dragen voor de schade van een ander.

  Voordat u iemand aansprakelijk stelt is het belangrijk om vast te stellen dat de diegene ook daadwerkelijk aansprakelijk is.

  • Heeft u schade geleden?
  • Is iemand anders verantwoordelijk voor de schade
  • Valt de schade de ander aan te rekenen?

  Als al deze vragen bevestigend beantwoord kunnen worden, dan is het waarschijnlijk dat de ander aansprakelijk is.

  Wanneer u iemand aansprakelijk kunt stellen

  Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

  Om iemand aansprakelijk te stellen is het belangrijk om vast te stellen hoe groot de schade is en wie er aansprakelijk is voor deze schade. Vervolgens dient u de tegenpartij door middel van een aangetekende brief aansprakelijk te stellen.

  Stap 1

  Schade vaststellen

  Stel een lijst op van de geleden schade en de schade die u nog verwacht. Benoem bij iedere schadepost de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de kosten voor het herstellen van de schade.

  Stap 2

  Verzamel bewijs

  Bij het aansprakelijk stellen is het belangrijk dat u voldoende bewijs heeft voor de geleden schade. Maak bijvoorbeeld foto’s en verzamel rekeningen en verklaringen van specialisten of getuigen.

  Stap 3

  Stel de tegenpartij aansprakelijk

  Stel de tegenpartij door middel van een officiële brief aansprakelijk. Vermeld in de brief waarom de tegenpartij aansprakelijk is, op welke grond (een onrechtmatige daad of wanprestatie) en hoe groot de schade is. Geef de tegenpartij de kans om de schade te vergoeden. Vermeld dus uw rekeningnummer en voor wanneer de schadevergoeding betaald moet zijn.

  Download voorbeeldbrief aansprakelijk stellen wanprestatie
  Download voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad

  Stap 4

  Een juridische procedure

  Betwist de tegenpartij dat hij aansprakelijk is? Of komt u er niet uit over de hoogte van de schadevergoeding? Dan kunt u een juridische procedure starten tegen de andere partij.

  Wat als de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent?

  Als uw tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent, dan is het mogelijk om de rechter een oordeel te laten vellen. Hiervoor moet u een gerechtelijke procedure starten tegen de andere partij. Dit doet u door een dagvaarding tegen hem uit te brengen. In de dagvaarding staat wat u van de tegenpartij eist en wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.

  De rechter zal het bewijsmateriaal van beide partijen bestuderen en een uitspraak doen (als het niet lukt om de partijen een schikking te laten treffen). Als de rechter oordeelt dat de tegenpartij aansprakelijk is, wordt in het vonnis de hoogte van de schadevergoeding bepaald. Met het vonnis van de rechter is het mogelijk om beslag te laten leggen bij de tegenpartij.

  Iemand aansprakelijk stellen?

  Heeft u schade geleden door iemand anders? En wilt u diegene aansprakelijk stellen. De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen u helpen met bepalen wie er aansprakelijk is en deze partij vervolgens voor u aansprakelijk stellen. We proberen de schadevergoeding in eerste instantie op een minnelijke wijze te regelen. Als de tegenpartij stelt niet aansprakelijk te zijn, dan zijn we ook in staat om een gerechtelijke procedure namens u te beginnen.

  De tegenpartij aansprakelijk stellen?

  Laat uw gegevens achter en we nemen binnen een dag contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Schikking tussen betrokken partijen

   FAQ: Veelgestelde vragen rondom aansprakelijkheid en schade

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin