Print deze pagina

Onze zorgvuldig samengestelde incassoprocedure zorgt voor betaling

Anno 2018 lijkt niet of niet op tijd betalen gemeengoed te zijn geworden. Van uitstel komt afstel en voor u het weet wordt u nooit meer betaald. Afboeken en verlies nemen is dan nog uw enige mogelijkheid. Om wanbetaling tegen te gaan onderneemt niet alleen de overheid actie door het vastleggen van wettelijke betalingstermijnen, ook u kunt hiervoor zorgen. Met de bewezen incassoprocedures van het Invorderingsbedrijf heeft u steevast het hoogste rendement op uw (nog) niet betaalde vorderingen.

U kijkt mee terwijl wij voor u incasseren

Hoe een incassoprocedure in zijn werk gaat, is als volgt. U draagt uw vorderingen aan ons over waarna wij direct starten met het dossier. We vullen uw dossier verder aan en stellen uw debiteur onmiddellijk in gebreke. Blijft betaling uit, dan sommeren wij schriftelijk en nemen we telefonisch contact op om hem/ haar tot betaling te bewegen. U kijkt tegelijkertijd over onze schouders mee, vanuit uw eigen exclusieve Online Cockpit: onze geavanceerde online portal waarin u 24/7 de actuele status van uw zaken op de voet volgt. De snelheid van het traject zal u verbazen.

Onze incassoprocedure garandeert u een maximale slagingskans

Niet voor niets zijn wij al jaren de first choice incassopartner voor veel bedrijven. Vraag onze referenties naar hun positieve ervaring met onze uitgekiende incassoprocedure, gericht op het hoogste rendement en respect voor uw klant. Niet zelden wil zelfs uw debiteur klant worden bij ons. Een mooier compliment kunnen we onszelf niet wensen.

Ontvangen gelden worden veilig ontvangen door de Stichting Derdengelden Invorderingsbedrijf, die bedragen direct aan u door stort. Door deskundige aanpak gaat uw debiteur in de toekomst bovendien sneller betalen: hij zal zich wel een tweede keer bedenken de betalingstermijn verder op te laten lopen. Na een incassoprocedure zult u zien dat uw geld sneller binnenkomt.

  • No Cure No Pay
  • 24/7 online inzage via uw eigen Online Cockpit
  • Snelle en intensieve procedure
  • Behoud relatie met klant
  • Het gehele traject onder één dak

Buitengerechtelijk incassotraject (minnelijke fase)

Elk incassotraject vangt aan in deze fase. We voeren uw dossier in en nemen voor het eerst contact op met uw debiteur. Ons doel is om een algehele betaling te verkrijgen, inclusief de gemaakte incassokosten. 94% Van alle zaken wordt in deze zogenaamde minnelijke fase opgelost. Veelal door betaling ineens, soms door een redelijke betalingsregeling. Het traject kenmerkt zich door intensief contact met uw debiteur en is door u gemakkelijk en volledig te volgen via uw account in onze Online Cockpit.

Gerechtelijke incassotraject (juridische fase)

Er zouden niet zoveel deskundige rechters op het gebied van incasso bestaan als iedereen netjes op tijd zou betalen. Blijft betaling in de buitengerechtelijke fase uit, dan adviseren wij u per dossier over mogelijke vervolgstappen. U mag rekenen op een kosteloos en helder advies van één van onze ervaren incassojuristen. U beslist vervolgens zelf of/en welke gerechtelijke stappen u wenst te nemen om uw vordering te incasseren.

Bij ons kunt u terecht voor alle mogelijke gerechtelijke procedures. Veelal betaalt een debiteur alsnog tijdens een gerechtelijke procedure (inclusief de gemaakte kosten). Lees hier meer over:

Dagvaardingsprocedure
Conservatoir beslag procedure
Incasso kort geding
Faillissement aanvragen

Na een gerechtelijke procedure: beslaglegging (executiefase)

Met een gerechtelijke incasso procedure behalen we een vonnis. Een vonnis is een veroordeling, waarin uw debiteur veroordeeld is tot betaling. Een aangewezen gerechtsdeurwaarder zal de tenuitvoerlegging van het vonnis ter hand nemen en uw debiteur sommeren om aan het vonnis te voldoen. U volgt via uw eigen account op onze Online Cockpit de voortgang en ziet precies hoeveel gelden er op uw dossier binnenkomen. Mocht uw debiteur weigeren te betalen, dan zullen er beslagen worden gelegd om betaling af te dwingen, bijvoorbeeld door de deurwaarder Rotterdam. Immers, de rechter heeft u in het gelijk gesteld.

Een incasso procedure starten bij Het Invorderingsbedrijf? Neem vandaag nog contact met ons op via +31-(0)70-762 0330 of heeft u vragen over de incassoprocedure? E-mail via [email protected]