Print deze pagina

Incasso kort geding

Een kort geding procedure in incasso – ook wel een incasso kort geding genoemd – is een versnelde juridische procedure. We vragen de voorzieningenrechter om een zogenaamde voorlopige voorziening af te geven.

Niet zelden is er sprake van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld als uw bedrijf in de financiële problemen raakt door het niet-betalen van uw debiteur of dat uw debiteur failliet dreigt te gaan. Een verzoek tot een versnelde behandeling kan worden ingediend als het gaat om geld dat u tegoed hebt omdat u goederen of diensten hebt geleverd of omdat u een huurovereenkomst hebt gesloten.

De meeste rechtbanken hebben een speciale kort geding procedure ingericht, waarbij zaken met spoed worden behandeld. Als de zaak zeer spoedeisend is, kan de kort geding procedure ook op zondag, buiten kantooruren of op een andere locatie dan in de rechtszaal plaatsvinden. Dit komt niet vaak voor.

Een kort geding procedure zorgt ervoor dat de rechter snel een beslissing neemt. De beslissing is voorlopig. In een latere bodemprocedure kan de zaak vervolgens verder uitgediept worden. Uit de praktijk blijkt dat partijen zich echter vaak neerleggen bij de uitspraak in de kort geding procedure en deze aldus definitief is.

De kort geding procedure in incasso is een veel gebruikt middel om betaling af te dwingen. Wilt u direct een kort geding procedure starten of uw zaak bespreken met een jurist of meer informatie? Neem dan contact met ons op via 070 – 762 0330 of E-mail Het Invorderingsbedrijf.