Home PageDagvaarding

Invorderingsbedrijf

Dagvaarding

Betaalt uw klant niet vrijwillig, terwijl u al meerdere herinneringen en aanmaningen heeft gestuurd? En bent u het wachten op uw geld zat? Dan kunnen wij voor u een gerechtelijke procedure starten door een Dagvaarding (schriftelijke oproep aan uw schuldenaar om voor het gerecht te verschijnen) in te dienen. 

Dagvaarding
Dagvaarding
Vóór 16:00 uur zaak ingediend = dezelfde werkdag actie!

Geen betaling? Start een Dagvaarding!

Heeft u een Dagvaarding ingediend? Dan zal de rechter uiteindelijk een uitspraak doen, ofwel een vonnis. Een vonnis is een wettelijke titel waarmee u indien betaling uitblijft, beslag kunt leggen. Zo voorkomt u dat uw klant er met uw geld vandoor gaat.

Indien u (als eisende partij) een onbetwiste vordering heeft, een vordering waarop geen verweer is gevoerd door uw schuldenaar, is de kans groot dat de rechter u gelijk geeft. De tegenpartij weet dit ook. Hierdoor betaalt de klant vrijwel altijd nadat hij gedagvaard is. Het gerechtelijke incassotraject is daarom een gemakkelijk pressiemiddel, wat uw klant forceert tot betaling. 

Redenen waarom uw klant wel betaalt na een Dagvaarding

Als uw klant niet wil betalen na herinneringen en aanmaningen kunt u naar de rechter stappen met een dagvaarding. Uw schuldeiser krijgt hier bericht van en wordt opgeroepen voor de zitting.

Heeft u een snelle uitspraak nodig van de rechter en is er een spoedeisend belang? Dan kunt een kort geding starten (spoedprocedure). Voor het kort geding wordt de schuldenaar opgeroepen voor de voorzieningenrechter te verschijnen. In veel gevallen betaalt de gedaagde meteen na deze oproep (dagvaarding). 

Betaalt hij niet? Dan zetten we het proces voort. Heeft de rechter bepaald dat uw klant moet betalen en doet hij dit niet? Dan voeren we de druk op. Met het vonnis van de rechterbank kunnen we namelijk beslag leggen op de bankrekening van uw klant of als dat niet voldoende is op zijn bestaande klanten. In ons artikel ‘Beslaglegging’ leest u alles over hoe u met een vonnis beslag kunt leggen.

Ook kunnen we overgaan tot een faillissementsaanvraag van uw debiteur. Dit is een zeer effectief incassomiddel. In maar liefst 94% van de gevallen lukt het ons om uw vordering te incasseren.

Voordelen Dagvaarding

Met een Dagvaarding dwingt u uw klant via een gerechtelijke procedure tot betaling. De rechter oordeelt of uw klant moet betalen. Een Dagvaarding indienen heeft de volgende voordelen:

GRATIS juridisch advies aanvragen

Incasso indienen of rechtszaak starten? Vul uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Dagvaarding | Gerechtelijke procedure | Incasso kort geding

  Wat is een Dagvaarding?

  Wanneer u een financieel geschil heeft, kunt u een dagvaardingsprocedure starten. Een dagvaarding is het eerste processtuk in een gerechtelijke procedure. Hierin vraagt u, als eisende partij, het oordeel van de rechter over het geschil.

  Wanneer kan ik een dagvaardingsprocedure starten?

  Een Dagvaarding is vooral geschikt voor bedrijven met een financieel conflict die gerechtigheid willen. Bijvoorbeeld als u een klant heeft die niet vrijwillig wil betalen terwijl u al meerdere herinneringen en aanmaningen heeft verstuurd. Het kan ook zijn dat uw klant de vordering betwist en daarom niet wil betalen. De rechter bepaalt uiteindelijk in zijn uitspraak wie de schuldige is en wat de consequenties zijn.

  Hoe ziet een dagvaardingsprocedure eruit?

  Als betaling uitblijft en/of er geen oplossing komt voor uw financiële conflict, dan kunnen wij u bijstaan met een dagvaardingsprocedure. Daarmee laat u de rechter oordelen over uw conflict en krijgt u gerechtigheid. Een dagvaardingsprocedure verloopt via de volgende stappen: 

  1. Procedure starten: dagvaarden
  2. Reageren op de dagvaarding
  3. Rolzitting
  4. Schriftelijke ronde
  5. Zitting
  6. Uitspraak (vonnis)
  7. Verzet, hoger beroep en cassatie
  1. Procedure starten: dagvaarden

  Wij stellen voor u de dagvaarding op. Hierin staat waar het geschil over gaat, wat u eist van de gedaagde en waarom (eis en gronden). Ook staat er in welke bewijzen u heeft voor uw standpunt. Verder vermelden we in de dagvaarding wanneer de rechterbank uw zaak behandelt. Vervolgens laten wij de dagvaarding betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Dit houdt in dat de deurwaarder de dagvaarding overhandigt aan de tegenpartij en deze daagt om voor het gerecht te verschijnen. Als de gedaagde partij de dagvaarding in ontvangst neemt, is de dagvaarding geldig betekend en is er sprake van betekening in persoon. 

  1. Reageren op de dagvaarding

  De gedaagde krijgt nu de gelegenheid om schriftelijk te reageren op uw dagvaarding. Ook kan hij mondeling reageren tijdens de rolzitting. Als de gedaagde partij schriftelijk reageert, dan hoeft hij niet naar de rolzitting te komen. Deze reactie heet: conclusie van antwoord. De gedaagde kan in zijn reactie bewijsstukken opnemen of een tegenvordering indienen. Indien de gedaagde reageert, ontvangt u bericht van ons.

  1. Rolzitting

  Als de gedaagde partij niet schriftelijk heeft gereageerd, dan wordt hij verwacht bij de rolzitting, die vermeld staat in de dagvaarding. Een rolzitting is een korte zitting waarin de rechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht. Ook bekijkt de rechter of de gedaagde heeft gereageerd en beslist hij wat het vervolg van de procedure is. Tijdens de rolzitting kan de gedaagde mondeling of alsnog schriftelijk reageren. Ook kan de gedaagde vier weken extra tijd vragen voor een schriftelijke reactie.

  1. Schriftelijke ronde

  Als de gedaagde heeft gereageerd, nemen wij contact met u op en zullen wij binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens krijgt de gedaagde ook weer vier weken om schriftelijk te reageren op uw stuk. Indien er onvoldoende bewijs is in de zaak, zal de rechter de eisende partij of gedaagde partij vragen extra bewijs aan te leveren.

  1. Zitting: comparitie van partijen

  In de zitting, de comparitie van partijen, kunnen beide partijen hun standpunten mondeling toelichten. Tijdens de zitting kijkt de rechter of hij een schikking kan stellen. Na de zitting wijst de rechter een eindvonnis toe of vraagt hij beide partijen om meer informatie. In het laatste geval kunnen beide partijen opnieuw schriftelijk reageren.

  1. Uitspraak (vonnis)

  Heeft u een schikking getroffen of akkoord bereikt? Indien gewenst zal de rechter de gemaakte afspraken opnemen in de uitspraak. 

  Als u de zaak doorzet, zal de rechter aan het einde van de zitting een uitspraak doen. Meestal ontvangen wij deze uitspraak binnen vier weken. Zodra wij het vonnis hebben ontvangen, nemen wij direct contact met u op. 

  1. Na de uitspraak

  Als de rechter in het vonnis heeft bepaald dat de gedaagde uw vordering moet betalen, dan betaalt hij meestal meteen. Is dit niet het geval? Dan nemen wij in overleg met u vervolgstappen. Zo kunnen we met het vonnis beslag leggen op het vermogen van uw klant. Een andere optie is dat we een faillissementsaanvraag van uw debiteur indienen bij de rechtbank.

  Ook kan het zijn dat uw klant in verweer gaat omdat hij het niet eens is met de uitspraak. Hij kan dan in hoger beroep gaan. Als hij het vervolgens niet eens is met de uitspraak van het hooggerechtshof, kan hij deze uitspraak laten vernietigen via een advocaat.

  Wie vraagt een Dagvaarding aan?

  Als u een Dagvaarding wilt indienen, moet dat in sommige gevallen door een advocaat. De onderstaande infographic geeft antwoord op de vraag: Heb ik verplicht een advocaat nodig bij mijn dagvaardingsprocedure? 

  In de meeste gevallen bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Toch is een jurist of advocaat geen overbodige luxe. Onze juristen en advocaten onderbouwen uw standpunten namelijk rechtelijk. Hierdoor staat u juridisch een stuk sterker in uw zaak.

  Infographic: Heb ik verplicht een advocaat nodig bij mijn dagvaardingsprocedure?

  Waar kan ik een Dagvaarding indienen?

  Een dagvaardingsprocedure is een gerechtelijke procedure. Deze dienen wij dus voor u in bij de rechtbank in Nederland. Bij welke rechtbank wij deze indienen, hangt af van de woonplaats / vestigingsplaats van uw debiteur: 

  Een dagvaardingsprocedure wordt behandeld bij de kantonrechter of civiele rechter. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Gaat uw zaak over een bedrag tot en met € 25.000? Dan behandelt de kantonrechter uw zaak. Is uw zaak boven de € 25.000 of van onbepaalde waarde? Dan behandelt de civiele rechter uw zaak.

  Heeft uw een zaak in het buitenland? Invorderingsbedrijf kent geen grenzen. Wilt u meer weten over onze incasso internationaal service? Bekijk dan onze pagina ‘Incasso Internationaal’.

  Hoe lang duurt een dagvaardingsprocedure?

  De duur van een dagvaardingsprocedure hangt af van de situatie. Gemiddeld duurt een dagvaardingsprocedure zes maanden tot één jaar. Indien de zaak gecompliceerder is, duurt de procedure langer. Dan kan een zaak ongeveer één tot twee jaar duren. Als uw debiteur vervolgens in hoger beroep gaat, kan uw zaak nog langer duren.

  Kosten dagvaardingsprocedure

  Een dagvaardingsprocedure heeft de volgende kostenposten:

  • Opstelkosten: tarief voor het opstellen van de dagvaarding. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de complexiteit van uw casus en de hoogte van uw vordering.
  • Deurwaarderskosten: uitbrengen / betekenen van de dagvaarding. Deze kosten worden berekend conform het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG-tarief)
  • Portokosten: om uw dagvaarding per post naar u toe te sturen
  • Proceskosten: u betaalt griffierecht aan de rechtbank bij de start van uw procedure
  • Eventuele informatiekosten: KvK-uittreksel of Basisregistratie Personen (BRP)

  Kosten dagvaardingsprocedure verhalen op klant

  De rechter gaat in de meeste gevallen over tot toewijzing van explootkosten. De explootkosten bestaan uit het salaris van de gemachtigde (kosten voor het proces die de rechter toewijst), griffierechten en eventuele informatiekosten, zoals een KvK-uittreksel of een Basisregistratie Personen (BRP).

  Kosten dagvaardingsprocedure

  Bent u benieuwd naar de kosten voor een dagvaardingsprocedure? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op.   Bent u een particulier of een onderneming?
   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Dagvaarding | Gerechtelijke procedure | Incasso kort geding

   Case: voorbeelden succesverhalen Dagvaarding

   Case 1: Dagvaarding van de vliegtuigmaatschappij easyjet

   Eerder hebben we de vliegtuigmaatschappij Easyjet gedagvaard wegens het niet tijdig betalen van vergoedingen aan reizigers, vanwege vertraagde vluchten. De dagvaarding alleen was genoeg om ook Easyjet tot betaling over te laten gaan.

   Case 2: Een debiteur die zijn handelsnaam misbruikte

   Een ander recent voorbeeld uit onze praktijk is van een debiteur die zijn handelsnaam misbruikte. Dat deze debiteur volledig is veroordeeld tot betaling onderstreept het succes van een dagvaarding.

   Onze incassojuristen

   Ons juridische team bestaat uit vijf ervaren incassojuristen en heeft veel ervaring met dagvaarden. 

   Verder werken wij nauw samen met deurwaarders en advocaten in binnen- en buitenland, wat ons de ideale incassopartner maakt. “Wij gaan verder waar anderen stoppen!” 

   mr. Joeyin Tang

   Incassojurist

   mr. May Leung

   Incassojurist

   Dagvaardingsprocedure starten?

   Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!    Bent u een particulier of een onderneming?    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Dagvaarding | Gerechtelijke procedure | Incasso kort geding

    Onze kantoren

    Wij zijn gevestigd in Den HaagRotterdamGroningen en Amsterdam, maar opereren wereldwijd. We bieden u de beste service om het doel te bereiken dat u voor ogen heeft: uw geld terugkrijgen van iemand die weigert te betalen.

    Wilt u grote hoeveelheden dossiers uit handen geven of direct uw vordering overdragen? Neem dan contact op via +31-(0)70-762 0330 / +31-(0)20 – 760 3920 of via bovenstaand contactformulier.

    FAQ: Veelgestelde vragen over dagvaarden

    Onze juristen stellen voor u de dagvaarding op. Hierin wordt het volgende opgenomen:

    • de datum van de betekening
    • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
    • de voornamen, de naam en het kantooradres van de gerechtsdeurwaarder
    • de naam en de woonplaats uw debiteur
    • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
    • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
    • locatie rechterbank
    • de datum en tijd van de zitting waarop de rechter de zaak behandelt (rolzitting)
    • naam en adres van een van onze specialisten (gemachtigde)

    Ook kunt u bewijsstukken toevoegen, die uw zaak ondersteunen. Dit kunnen brieven of overeenkomsten zijn. Verder kunt u getuigen vragen naar een getuigenverklaring. 

    Als uw dagvaarding is opgesteld, moet een gerechtsdeurwaarder deze laten betekenen door de tegenpartij en naar de rechter sturen. 

    Een deurwaarder moet een dagvaarding altijd betekenen. Dit betekent dat de deurwaarder de dagvaarding overhandigt aan de debiteur. Als de gedagvaarde de dagvaarding in ontvangst neemt, is er sprake van betekening in persoon.

    Ook als de gedaagde weigert om de dagvaarding in ontvangst te nemen van de deurwaarder, is de deze rechtsgeldig betekend. Een deurwaarder zal in zo’n situatie namelijk in de betekende dagvaarding beschrijven dat hij de dagvaarding “in de macht’’ van de gedagvaarde heeft achtergelaten. Hij legt de betekende dagvaarding dan neer “voor de voeten” van de gedaagde.

    Soms komt het voor dat een debiteur een vordering betwist. De debiteur zegt dat een ‘goede’ reden te hebben om de factuur niet te betalen. Als de debiteur uw vordering betwist, zal een van onze incasso-specialisten altijd proberen om het conflict met uw debiteur op te lossen. In de meeste gevallen doen wij dit zonder tussenkomst van de rechter. 

    Lukt het niet om het conflict op te lossen? Dan kunnen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Beide partijen moeten dan bewijzen aanleveren om hun standpunten kracht bij te zetten. Na de rechtszaak zal de rechter de uitspraak doen (het vonnis). Natuurlijk staan wij u gedurende dit hele proces bij. We doen ons uiterste best om te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

    Uw klant (de gedaagde) is niet verplicht om naar de zitting te komen. Dit kan in uw voordeel zijn. Een mondelinge toelichting en antwoord op vragen kunnen namelijk invloed hebben op het oordeel van de rechter. 

    Heeft de gedaagde geen schriftelijke reactie ingediend en was hij niet aanwezig bij de zitting? Dan heeft hij ‘verstek laten gaan’ en zal de rechter binnen twee weken een uitspraak doen: het verstekvonnis. De kans is groot dat hij u als schuldeiser in het gelijk stelt. Daarnaast komen de proceskosten van de zaak dan voor rekening van de debiteur.

    Heeft de rechter in het vonnis bepaalt dat de gedaagde moet betalen, maar betaalt hij niet? Dan kunnen onze deskundigen met het vonnis voor u beslag laten leggen op het vermogen van uw klant. Hiermee zet u druk op uw debiteur, zodat hij uw vordering betaalt.

    Een alternatief op beslag leggen is een faillissementsaanvraag van uw debiteur. Hiermee zet u uw debiteur onder maximale druk en dwingt u hem te betalen. Betaalt hij niet? Dan loopt hij het risico dat de rechter hem failliet verklaart en zal een curator zijn onderneming verder beheren. Wij zullen, in overleg met u, net zo lang doorgaan tot uw debiteur betaald heeft.

    Heeft u last van een buitenlandse wanbetaler? Geen probleem! Het Invorderingsbedrijf kent geen grenzen! Wij hebben lokale incassospecialisten en beschikken over een wereldwijd incassonetwerk. Dat is wel zo fijn, aangezien Nederlandse gerechtsdeurwaarders niet mogen betekenen over de grens. We nemen het gehele internationale incassotraject voor u uit handen! Meer weten? Hier leest u meer over incasso internationaal.

    Heeft u een dagvaarding ontvangen? Controleer dan of de inhoud klopt. In een dagvaarding staat in ieder geval het volgende:

    • Uw gegevens (naam, adres en andere persoonsgegevens)
    • Naam van een eventuele gemachtigde, die namens de schuldeiser procedeert
    • De voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
    • De locatie van de rechtbank die uw zaak behandelt
    • Datum en tijd van de zitting waarop de rechter de zaak behandelt (rolzitting)
    • Wat de schuldeiser wilt en waarom (eis en gronden)

    Als u de inhoud heeft gecontroleerd, adviseren wij het volgende:

    • Bent u het eens met de dagvaarding? Betaal dan direct bij de deurwaarder. Daarmee bespaart u kosten voor een zitting. 
    • Bent u het oneens? Laat de zaak dan voorkomen. Reageer in een brief wat uw bezwaren zijn. Vervolgens kunt u uw standpunten mondeling toelichten in de rechtbank tijdens de rolzitting. 

    “Niet reageren op een dagvaarding zorgt ervoor dat u veroordeeld wordt en er direct beslag gelegd kan worden”. Onze specialisten staan u graag bij in dit proces! 

    Wilt u weten wat u het beste kunt doen als u gedagvaard bent? In ons artikel ‘Gedagvaard door de deurwaarder’ leggen wij het stap voor stap uit!

    Een gerechtelijke procedure begint altijd met een dagvaarding of een verzoekschrift. Of u een verzoekschrift of dagvaardingsprocedure moet indienen, hangt af van uw zaak. Over het algemeen geldt het volgende: 

    • Een dagvaarding dient u in bij een geschil tussen twee (of meer) partijen, die tegengestelde belangen hebben.
    • Een verzoekschrift dient een advocaat voor u in als u een bepaalde situatie wilt wijzigen. Bijvoorbeeld bij een faillissementsaanvraag van uw debiteur. 

    Wilt u weten of u een verzoekschrift of dagvaarding moet opstellen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos juridisch advies over uw zaak aan een van onze incassospecialisten. Ook stellen zij het verzoekschrift of de dagvaarding graag voor u op en staan zij u bij tijdens de gehele procedure. 

    Dagvaardingsprocedure starten?

    Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!     Bent u een particulier of een onderneming?     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Dagvaarding | Gerechtelijke procedure | Incasso kort geding

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

     Wester-Beton BV
     Wester-Beton BV
     Groothandel
     Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!
     Lees meer

      Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onze incassojuristen & adviseurs

      linkedin
      B Mediate Housing
      B Mediate Housing
      Vastgoed
      Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
      Lees meer
      King Ping Bedrijfsimperialen b.v.
      King Ping Bedrijfsimperialen b.v.
      Goede service! Mijn zaak was binnen de kortste keren afgehandeld, en ik ben goed op de hoogte gehouden van de status van mijn zaak. Hier kom ik zeker nog een keer terug!
      Lees meer

       Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

       Neem telefonisch of per mail contact op

       Control BV
       Control BV
       Zakelijk
       Handelen snel, nemen alle zorg uit handen en communiceren goed over de status van lopende dossiers. Kortom, zeer tevreden klant!
       Lees meer
       Montage Team Enschede
       Montage Team Enschede
       Bouwbranche
       Zeer professioneel, duidelijk, behulpzaam en vriendelijk! Prettige ervaring/samenwerking. Zeker een aanrader!
       Lees meer

        Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

        Neem telefonisch of per mail contact op

        Onze Incassojuristen & Adviseurs

        linkedin

        Alstublieft,

        Uw download

        Voorbeeld ingebrekestelling

        Voorbeeld ingebrekestelling

        Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

        Download direct