Print deze pagina

Dagvaarding

“Trefzeker incasseren door middel van dagvaarding”

Wil uw debiteur ook na een intensieve minnelijke incassoprocedure niet vrijwillig betalen, dan stellen we uw vordering veilig door middel van een dagvaarding. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep aan uw debiteur om voor een gerecht te verschijnen. Met een dagvaardingsprocedure halen we een vonnis. Een vonnis is de wettelijke titel om beslag te kunnen leggen, zodat u alsnog snel uw vordering incasseert.

Wij handelen de gehele procedure voor u af met maar één doel: de vordering incasseren!

Het is al vervelend genoeg als uw klant niet vrijwillig wil betalen. Gelukkig hoeft u daar geen genoegen mee te nemen. Biedt de minnelijke incassoprocedure geen soelaas, dan verzorgen we voor u de gehele dagvaardingsprocedure. Zo stellen we de dagvaarding op en laten we deze betekenen door een deurwaarder en voeren we de procedure voor u. Voert uw debiteur tijdens de procedure verweer, dan kunt u rekenen op de onverzettelijke inzet van onze incassojuristen. Het is onze missie om uw vordering te verzilveren.

 

De dagvaardingsprocedure blijkt in de praktijk de meest veilige manier om uw vordering te verzilveren

Het merendeel van onze opdrachtgevers vervolgt bij uitblijven van betaling de gerechtelijke procedure door middel van dagvaarding. Ook in geval uw vordering wordt betwist (dat wil zeggen, uw debiteur voert argumenten aan om niet te hoeven betalen), is dagvaarding de meest geschikte procedure om uw vordering in een vonnis te laten vastleggen. Een recent voorbeeld uit onze praktijk van een debiteur die zijn handelsnaam misbruikte en volledig werd veroordeeld tot betaling onderstreept het succes van een dagvaarding.

Veel debiteuren laten het tegenwoordig op een dagvaarding aankomen. Na ontvangst van de dagvaarding wordt er dan alsnog snel betaald. Eerder hebben we de vliegtuigmaatschappij Easyjet gedagvaard wegens het niet tijdig betalen van vergoedingen aan reizigers, vanwege vertraagde vluchten. De dagvaarding alleen was genoeg om ook Easyjet tot betaling over te laten gaan.

De vele voordelen van dagvaarding

  • Wettelijke titel voor beslaglegging
  • Rechtszekerheid: vonnis 20 jaar geldig
  • Eigen juristen
  • Gemakkelijke en relatief korte procedure
  • Snel uw vordering betaald

Wilt u een dagvaarding uit laten brengen, neem dan direct contact met ons op via onderstaand formulier.


Heeft u zelf onterecht een dagvaarding ontvangen of een juridisch geschil? Ook dan helpen we u graag. Ook voor een deurwaarder Rotterdam bent u bij ons aan het juiste adres.