Home PageDeurwaarder

Deurwaarder: wat doet een deurwaarder en wanneer heeft u er een nodig?

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die zich bezighoudt met het innen van schulden en daarvoor speciale wettelijke bevoegdheden heeft. Een deurwaarder, ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd, kan bijvoorbeeld als enige dagvaardingen betekenen, beslag leggen en ontruimingen uitvoeren. Een deurwaarder moet beëdigd zijn en is gebonden aan strenge regels. Bovendien heeft een deurwaarder voor veel taken toestemming van de rechter nodig.

Deurwaarder betekenis: wat is een deurwaarder?

Een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder is een door de rechtbank beëdigd en door de Koning benoemd openbaar ambtenaar.

Omdat een gerechtsdeurwaarder een wettelijke status heeft, kan hij ambtelijke werkzaamheden verrichten die niemand anders uit mag voeren. Deze wettelijke taken worden ook wel ambtshandelingen genoemd en zijn vastgelegd in artikel 2, lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Wettelijke taken:

 • Uitbrengen dagvaardingen
 • Betekenen van vonnissen en dwangbevelen
 • Executeren van vonnissen
 • Leggen van beslagen
 • Organiseren executieverkoop
 • Verhalen alimentatie

De rol van een deurwaarder in het incassotraject

Als u geld van iemand tegoed heeft, bijvoorbeeld doordat uw klant een factuur niet betaalt, kunt u een incassoprocedure starten. Een incassotraject bestaat in principe uit twee fases: de buitengerechtelijke of minnelijke incasso en de gerechtelijke procedure.

Deurwaarders zijn pas nodig tijdens de gerechtelijke incasso.

 1. Bij het starten van een gerechtelijke procedure is een deurwaarder nodig om de dagvaarding uit te reiken.
 2. Na het vonnis van de rechter is een deurwaarder vaak vereist om het vonnis ten uitvoer te leggen, bijvoorbeeld door beslag te leggen of een woning te ontruimen.

In 85 procent van de gevallen is het echter mogelijk om een openstaande vordering via een buitengerechtelijke procedure te innen. Hiervoor kunt u een incassobureau inschakelen. Het voordeel van buitengerechtelijke incasso is dat dit vaak verloopt op basis van no cure, no pay.

Deurwaarder inschakelen

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden. Zoals gezegd heeft alleen een deurwaarder de bevoegdheid om deze werkzaamheden uit te voeren.

Een dagvaarding uitbrengen

Om iemand voor de rechter te dagen moet een dagvaarding worden uitgebracht. Hiervoor is een deurwaarder noodzakelijk. Een dagvaarding mag namelijk alleen worden overhandigd door een gerechtsdeurwaarder. 

In de dagvaarding roept u de andere partij op voor de rechter te verschijnen. Verder staat in de dagvaarding wat uw eisen zijn en welke gronden u daarvoor heeft. Onze juristen kunnen de dagvaarding voor u opstellen.

Een vonnis of dwangbevel betekenen

Stelt de rechter u in het gelijk, dan moet u het vonnis of dwangbevel door een deurwaarder aan de debiteur laten betekenen (laten overhandigen). Op die manier wordt de schuldenaar officieel op de hoogte gesteld van de gerechtelijke uitspraak. Een vonnis of dwangbevel betekenen kan alleen worden gedaan door een gerechtsdeurwaarder. Vervolgens krijgt de debiteur de kans om de uitstaande schuld plus de kosten te voldoen.

Conservatoir beslag laten leggen

Als u bang bent dat de debiteur voorafgaand aan de rechtszaak geld of goederen weg zal sluizen, dan kunnen we de rechter vragen conservatoir beslag te laten leggen. Zodoende stellen we de bankrekening of bezittingen van de schuldenaar veilig zolang de zaak onder de rechter is

Het conservatoir beslag wordt uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder. Als de rechter de vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal. Dit betekent dat we de bezittingen definitief namens u kunnen opeisen en verkopen.

Beslag leggen

Betaalt de debiteur ondanks een vonnis of dwangbevel van de rechter nog steeds niet? Dan gaat de deurwaarder het vonnis van de rechter executeren (ten uitvoer leggen). Dit gebeurt doorgaans door beslag te leggen op de bezittingen van de schuldenaar. 

Alleen een gerechtsdeurwaarder mag beslagleggingen doen. We kunnen onder andere beslag leggen op bezittingen zoals auto’s of een televisie (roerende zaken), vastgoed (onroerende zaken), maar ook op bankrekeningen, het salaris of een uitkering van de wanbetaler. 

Als de deurwaarder goederen in beslag neemt, zal hij hiervoor een executieverkoop of executieveiling organiseren. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om u de openstaande schulden (en bijkomende kosten) uit te betalen.

Executieverkoop

Executieverkoop door een deurwaarder, ook wel een deurwaardersveiling of openbare verkoop genoemd, is de procedure waarbij de deurwaarder eigendommen van de schuldenaar, waar hij beslag op heeft gelegd, openbaar verkoopt via een veiling. 

De deurwaarder is verplicht om de executieverkoop openbaar aan te kondigen en de betrokken partijen te informeren over de verkoopdatum, het tijdstip en de plaats van de veiling. 

De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om de openstaande schuld en de kosten van de rechtszaak te betalen. Als er na de verkoop nog geld overblijft, wordt dit aan de schuldenaar teruggegeven.

Achterstallige alimentatie opeisen

Het komt regelmatig voor dat een ex-partner de alimentatie niet betaalt. Als u een uitspraak van de rechter heeft over de alimentatie kunt u de hulp inschakelen van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Het LBIO zal contact opnemen met de alimentatieplichtige en deze proberen tot betaling te bewegen. Weigert de alimentatieplichtige te betalen, dan kan het LBIO beslag leggen op het loon. 

Het LBIO int echter alleen achterstallige alimentatie die niet ouder is dan 6 maanden. Is er achterstallige alimentatie die ouder is dan een half jaar? Dan kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Een deurwaarder mag achterstallige alimentatie innen die wel 5 jaar teruggaat. Weigert de alimentatieplichtige te betalen, dan kan de deurwaarder beslag leggen op middelen of goederen.

Woning ontruimen en uitzetten

Naast het incasseren van openstaande vorderingen is het ontruimen van woningen en panden een belangrijke taak van gerechtsdeurwaarders. Wanneer u een huurder heeft met grote huurachterstanden kan dat bijvoorbeeld een reden zijn voor huisuitzetting. Andere aanleidingen om uw huurder uit te laten zetten, zijn bijvoorbeeld ernstige overlast, illegale onderhuur of een wietplantage in het pand

Om iemand uit te zetten, moet de rechter de huurovereenkomst ontbinden. Zodra de rechter de huisuitzetting toewijst, kan de deurwaarder overgaan tot het ontruimen van de woning en het innen van de achterstallige huur.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder

Toegang tot overheidsregisters

Deurwaarderskantoren hebben door hun publieke taak toegang tot bepaalde overheidsregisters. Zo hebben deurwaarders bijvoorbeeld inzicht in de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) en registers van de RDW, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Beslagregister. Deurwaarders kunnen deze informatie onder andere gebruiken om te achterhalen waar een schuldenaar woont en om een verhaalsrapport op te stellen.

Deurwaarder of advocaat?

Een deurwaarderskantoor heeft uitgebreide bevoegdheden, maar er zijn een aantal zaken waarvoor een deurwaarder alleen niet voldoende is. In de volgende gevallen heeft u naast een deurwaarder ook een advocaat nodig:

 •   Als u een gerechtelijke procedure met een belang van meer dan 25.000 euro wilt beginnen
 •    Als u het faillissement van uw debiteur aan wilt vragen
 •    Als u conservatoir beslag wil laten leggen
 •    Als u in hoger beroep gaat tegen een uitspraak van de rechter (of als de tegenpartij in hoger beroep gaat)

In tegenstelling tot een doorsnee deurwaarderskantoor beschikt Invorderingsbedrijf over deurwaarders én advocaten. Waarmee we iedere vordering voor u uit handen kunnen nemen.

Bevoegdheden deurwaarder

De bevoegdheden van een deurwaarder zijn vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet. Daarin is opgenomen wat deurwaarders wel en niet mogen doen. Zo is bepaald dat deurwaarders geen beslag mogen leggen op inkomen onder de beslagvrije voet en op middelen die de beslagene nodig heeft voor zijn dagelijks levensonderhoud. 

Ook is in de Gerechtsdeurwaarderswet geregeld wat een deurwaarder bijvoorbeeld moet doen als een schuldenaar niet thuis is of niet opendoet (antwoord: dan mag hij zich met behulp van een slotenmaker en eventueel de politie toegang verschaffen).

Kosten deurwaarder: de wettelijk vastgestelde tarieven

Soms ontkomt u er simpelweg niet aan een deurwaarder in te schakelen als u wilt waar u recht op heeft. Invorderingsbedrijf probeert uw geld altijd eerst via een minnelijk traject te innen.

Wellicht zijn de openstaande facturen aan de aandacht van de klant ontschoten of heeft deze een andere gegronde reden voor de late betaling. Door de laatste aanmaning uit onze naam te versturen, zorgen we dat uw relatie met de klant geen schade oploopt

Een buitengerechtelijke incasso leidt vaak tot het gewenste resultaat, maar niet altijd. In dat geval zetten we een gerechtsdeurwaarder in om uw wanbetaler voor de rechter te dagen en om eventueel beslag te laten leggen. Ook gebruiken we een deurwaarder als u een huurder wilt uitzetten.

Kosten deurwaarder: de wettelijk vastgestelde tarieven

Voor het uitvoeren van de ambtshandelingen brengt de deurwaarder vaste tarieven in rekening. Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Voor iedere ambtshandeling geldt dus een vaste prijs. Als schuldeiser weet u hierdoor precies waar u aan toe bent.

Als de rechter uw vordering toewijst, dan mag de deurwaarder de kosten bovendien direct doorberekenen aan de debiteur. Bij een beslaglegging kan de deurwaarder bijvoorbeeld ook direct beslag leggen op de deurwaarderskosten.

Zelf een deurwaarder inschakelen?

Heeft u geld van iemand tegoed en lukt het niet om de vordering door middel van een minnelijke procedure te incasseren? Of heeft u een juridisch conflict met iemand anders? Dan kunt u een deurwaarder inschakelen. Met behulp van de deurwaarder kunt u een rechtszaak tegen uw debiteur starten. Als de rechter u in het gelijk stelt, dan kan de deurwaarder het vonnis voor u ten uitvoer leggen, bijvoorbeeld door beslag te leggen bij uw debiteur.

Deurwaarder nodig?

Heeft u lang genoeg gewacht op uw geld en wilt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen? Neem vrijblijvend contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Een deurwaarder aan het werk tijdens een beslaglegging

  FAQ: Veelgestelde vragen over gerechtsdeurwaarders

  Een dagvaarding uitbrengen

  Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct
   Jan willem dorenbos
   Jan Willem Dorenbos

   Met genoegen schrijf ik voor het Invorderingsbedrijf een vijfsterren review. Wij zijn als transport bedrijf op zoek gegaan naar een specialist voor wanbetalers in binnen en buitenland. De keuze was snel gemaakt naar een prettige intake. De voorwaarden zijn helder en ze namen onze vorderingen dezelfde dag nog in behandeling. En het mooiste: de invordering werd binnen enkele dagen geheel betaald. Ik wist niet dat het zo makkelijk zou gaan, dus raad ik deze incasso partij iedereen aan.

   Vrijblijvend advies

   Invorderingsbedrijf kan bogen op een uitstekende staat van dienst als het gaat om het innen van schulden. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of klik op onderstaande knop!

    

   Koninginnegracht 14 C
   2514 AA Den Haag
   070 – 762 0330

   Fax: +3170 – 762 0335