Home PageBtag 2024: de actuele deurwaarderstarieven

Btag 2024: de actuele deurwaarderstarieven

Als een debiteur een schuld niet betaalt, kunt u als schuldeiser besluiten een deurwaarder in te schakelen. Als u een gerechtelijke procedure wilt starten is een gerechtsdeurwaarder zelfs noodzakelijk. De deurwaarder is namelijk de enige die de bevoegdheid heeft om een dagvaarding te betekenen. Ook mogen alleen gerechtsdeurwaarders beslag leggen of een woning ontruimen.

De kosten die een deurwaarder hiervoor in rekening mag brengen zijn wettelijk bepaald en vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). De tarieven worden jaarlijks aangepast. Hieronder vindt u de actuele deurwaarderstarieven.

Een deurwaarder inschakelen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Kbvg en btag

  Wat is het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag)?

  Als u een gerechtsdeurwaarder inschakelt, dan gelden er vaste tarieven voor de ambtelijke werkzaamheden die de deurwaarder verricht. Die worden bepaald door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en ieder jaar aangepast. In het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt beslist welke wettelijke tarieven gelden voor welke ambtshandelingen.

  Deurwaarders mogen niet afwijken van deze tarieven.

  Ambtshandeling

  Tarief (exclusief btw)

  • Oproeping in een vorderingsprocedure
  • Dagvaarding
  • Oproeping of aanzegging die het geding inleidt
  • Inleidingen tot beslechting van executiegeschillen

  € 112,37

  • Betekening van een titel (met en zonder bevel)

  € 122,34

  • Betekening van een verzoekschrift met oproeping om in rechte te verschijnen of van een aanzegging 
  • Bevel en hernieuwd bevel

  € 89,33

  • Betekening, anders dan bovenstaand

  € 80,64

  • Beslag op roerende zaken (niet zijnde registergoederen)

  € 147,54

  • Beslag op roerende zaken (niet zijnde registergoederen) die zich bevinden op een zodanige plaats dat voor de toegang daartoe de medewerking van een derde nodig is

  € 196,47

  • Beslag op rechten aan toonder of order
  • Beslag op effecten op naam
  • Beslag op overige rechten

  € 289,37

  • Beslag op aandelen op naam in Nederlandse naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

  € 318,87

  • Beslag op aandelen aan toonder
  • Beslag onder derden (anders dan beslag op periodieke betalingen)

  € 233,28

  • Beslag onder derden op periodieke betalingen, anders dan beslag als hieronder bedoeld

  € 165,48

  € 142,93

  • Beslag onder de schuldeiser zelf, ongeacht het beslagobject

  € 195,40

  • Executie tot afgifte van roerende zaken, niet zijnde registergoederen

  € 338,55

  • Beslag tot verkrijging van afgifte of levering van roerende zaken (niet zijnde registergoederen)

  € 146,45

  • Beslag op onroerende zaken of op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen

  € 202,50

  € 73,46

  • Beslag op schepen of niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen

  € 444,10

  • Gerechtelijke inbewaringgeving

  € 300,91

  • Aanslaan van biljetten voor aankondiging van openbare verkoop

  € 109,89

  € 384,40

  • Aanzegging van de overname van de executie van onroerende zaken

  € 103,58

  • Gedwongen ontruiming van onroerende zaken

  € 288,68

  • Tenuitvoerlegging van lijfsdwang

  € 335,29

  € 94,08

  € 170,30

  Waarvoor dienen deze kosten?

  De tarieven die de deurwaarder volgens het Btag in rekening mag brengen, dienen als vergoeding voor de “aan de ambtshandeling samenhangende voorbereidende, uitvoerende en afrondende werkzaamheden”. Het moet gaan om werkzaamheden die voor een goede verrichting van de betreffende ambtshandeling noodzakelijk zijn. Een deurwaarder mag dus geen extra kosten in rekening brengen voor de voorbereidende of afrondende werkzaamheden.

  Andere kosten (verschotten)

  Om de ambtshandelingen uit te voeren, moet een deurwaarder soms extra kosten maken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de kosten voor een slotenmaker die nodig is om de woning te betreden als de schuldenaar niet thuis is of de kosten voor het opvragen van een adres bij de gemeente. Deze extra kosten noemt men verschotten en deze mogen volgens het Btag worden doorberekend aan de schuldenaar. 

  Er worden wel een aantal voorwaarden gesteld aan de doorberekening van verschotten:

  • de gemaakte kosten moeten noodzakelijk zijn om de ambtshandeling te verrichten
  • de verschotten worden vermeld aan de voet van het exploot
  • de verschotten zijn niet eerder verrekend in de proceskosten of de kosten van tenuitvoerlegging
  • de deurwaarder heeft geen rechtstreeks belang bij de onderneming die de kosten factureert
  • de gerechtsdeurwaarder hecht een afschrift van de factuur aan het exploot

  Voor bepaalde verschotten zoals het opvragen van informatie bij verschillende instantie gelden vaste tarieven:

  Basisregistratie Personen (BRP)

  € 0,62

  UWV-polis

  € 2,31

  Elektronisch onderzoek informatie (e-Voi)

  € 2,93

  Rijksdienst voor wegverkeer (RDW)

  € 1,84

  Kamer van Koophandel (KvK)

  € 2,85

  Digitaal beslagregister (DBR)

  € 0,55

  Publicatie Staatscourant

  € 14,00

  Kosten voor inning van gelden

  Het komt soms voor dat meerdere schuldeisers beslag leggen op inkomen. In dat geval is de deurwaarder met het oudste beslag verantwoordelijk voor het innen en verdelen van de opbrengst. Hiervoor brengt de deurwaarder maandelijks kosten in rekening. 

  De tarieven voor het innen van gelden zijn als volgt: 

  Enkelvoudig derdenbeslag

  € 14,14

  Twee samenlopende derdenbeslagen

  € 22,50

  Ieder daarop volgend samenlopend derdenbeslag per beslag

  € 8,38

  Wat als meerdere ambtshandelingen samenvallen?

  Een deurwaarder krijgt soms de opdracht om spullen te verkrijgen van een debiteur om deze vervolgens aan de crediteur te overhandigen. Dit noemt men executie tot afgifte. Als daarvoor een beslaglegging nodig is, heet dat een beslag tot afgifte.

  Zoals in de tabel met de tarieven van de ambtshandelingen te zien is, rekent de deurwaarder daar twee aparte tarieven voor, terwijl deze handelingen grotendeels tegelijkertijd worden uitgevoerd. Als dat het geval is wordt het bedrag voor het beslag tot afgifte verminderd met € 25,74. Dit noemt men mindering in verband met samenloop van executiehandeling.

  Getuigen

  In sommige gevallen is een deurwaarder wettelijk verplicht te zorgen voor getuigen bij het verrichten van de ambtshandeling. In dat geval wordt de prijs afhankelijk van de betreffende ambtshandeling verhoogd met de volgende bedragen:

  • Beslag op roerende zaken
  • Beslag tot verkrijging van afgifte of levering van roerende zaken
  • Beslag op rechten aan toonder

  € 26,21

  • Executie tot afgifte van roerende zaken
  • Beslag op onroerende zaken of op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen
  • beslag op schepen of niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen
  • Gedwongen ontruiming van onroerende zaken
  • Tenuitvoerlegging van lijfsdwang

  € 91,77

  Ambtshandelingen die langer duren

  Als het uitvoeren van een ambtshandeling langer duurt dan de daarvoor vastgestelde tijd, worden de kosten voor iedere 15 minuten extra verhoogd met € 25,74. De tijd die de deurwaarder besteedt aan de ambtshandeling wordt vermeld in het exploot.

  Wanneer er bij deze ambtshandeling een getuige aanwezig moet zijn, dan worden de kosten voor de tijd die de getuige langer aanwezig moet zijn iedere 15 minuten verhoogd met € 15,24.

  Wat als de deurwaarder een exploot niet kan betekenen

  Als de deurwaarder een exploot niet kan betekenen op het adres waar de debiteur staat ingeschreven in de Basisregistratie personen of het Handelsregister en het daarom op een ander adres moet betekenen, worden de kosten verhoogd met €32,46.

  Als dat het geval is bij een beslaglegging op roerende zaken of het ten uitvoer leggen van een lijfsdwang (het gevangen nemen van een debiteur om hem aan de veroordeling van een gerechtelijke uitspraak te laten voldoen) worden de kosten verhoogd met respectievelijk € 68,75 en € 134,49, mits datum, tijdstip en locatie van de ambtshandeling vooraf zijn aangekondigd.

  Hoe zit het met de btw?

  Als de opdrachtgever niet btw-plichtig is en de btw daarom niet kan verrekenen, verhoogt de deurwaarder de kosten van de ambtshandelingen richting de schuldenaar met 21 procent. Als de opdrachtgever wel btw-plichtig is, ontvangt hij een btw-factuur van de deurwaarder. Deze kosten kunnen bij de aangifte omzetbelasting worden verrekend.

  Direct een deurwaarder inschakelen?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Verdeelkosten deurwaarder

   FAQ: Veelgestelde vragen over het Btag

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld aanmaning

    Voorbeeld aanmaning

    Direct aan de slag met het versturen van een aanmaning? Download dan hier uw gratis voorbeeld aanmaning

    Download direct