Home PageIncasso Frankrijk

De meest geavanceerde
Incasso Frankrijk strategie

Zoekt u een incassobureau in Frankrijk?

Frankrijk heeft de vijfde grootste economie ter wereld. Het bruto binnenlands product (BBP) bedroeg in 2005 maar liefst 1.737 miljard euro. Binnen Europa is Frankrijk de op twee na grootste economie, na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er wordt door Nederlandse bedrijven veel zaken gedaan met Franse bedrijven. Incasso Frankrijk is daarom steevast een hardloper onder onze gerechtelijke producten.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie (!)

Heeft u ook te maken met een Franse wanbetaler?

Het rendement voor incasso Frankrijk is hoog als er efficiënt en beslissend gehandeld wordt. Stel een zorgvuldig uitgedachte incassostrategie vast met één van de Franse incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf. Onze incassospecialisten kennen de regels van incasso Frankrijk van binnen en van buiten.

Onze incassospecialisten staan voor u klaar en zorgen voor een zorgvuldige afhandeling van uw vordering. Lees in dit artikel hoe wij voor u binnenhalen waar u recht op heeft.

Vrijblijvend advies over uw zaak in Frankrijk?

Vul uw gegevens in wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Rechtsvormen bij incasso Frankrijk

  In Frankrijk bestaan, net als in Nederland, verschillende rechtsvormen. De incassostrategie wordt door ons piekfijn afgestemd op de rechtsvorm van de debiteur. De juridische vorm van uw debiteur heeft namelijk invloed op de aansprakelijkheid. Enkele voorbeelden van Franse rechtsvormen zijn: de EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabillité), de SASU (Société par Actions Simplifées Unipersonnelle) en de SARL (Société à Limitée). Deze laatste rechtsvorm is te vergelijken met een Nederlandse B.V. De Nederlandse N.V. is te vergelijken met de Franse SA (Société Anonyme). Wij adviseren u.

  Maar waar start u mee als u niet betaald wordt?

  Buitengerechtelijke fase incasso Frankrijk

  Fransen staan bekend als slechte betalers. Helaas, maar waar. Een Franse debiteur wordt bij voorkeur in de buitengerechtelijke fase (phase extra-judiciaire) eerst formeel in gebreke gesteld (mise en demeure). Geen zorgen, dat doen wij voor u. Dit betekent dat wij de debiteur een laatste termijn geven om tot (terug)betaling over te gaan. Fransen zijn vaak snel onder de indruk als zij een brief van een advocaat (avocat) ontvangen. Negen van de tien keer incasseren wij uw vordering direct. Met incasso Frankrijk bespreken we, als dat onverhoopt niet mocht helpen, de gerechtelijke stappen met u. U kiest vervolgens zelf of u wilt doorgaan of niet.

  Gerechtelijke fase Frankrijk (phase judiciaire)

  Frankrijk biedt diverse opties. Wij lichten toe.

  1. De bodemprocedure (procédure au fond)
  De bodemprocedure wordt in Frankrijk vaak gebruikt in geval van betwiste of hoge vorderingen. Dat wil zeggen, als uw debiteur het niet eens is met uw claim. Deze procedure wordt aangevangen met een dagvaarding (assignation) bij de bevoegde rechter en is vergelijkbaar met de dagvaardingsprocedure in Nederland. Nadat de dagvaarding is ingediend bij de bevoegde rechtbank, wordt de zaak toebedeeld aan een bepaalde kamer van de rechtbank. Hierna zal een datum en tijd worden bepaald voor een zitting (l’audience d’appel). Op basis van deze zitting wordt bepaald of er een kort traject (circuit court), gewoon traject (circuit moyen) of een lang traject (circuit long) moet worden gevolgd. De te volgen route is telkens afhankelijk van de omstandigheden van de zaak.  Wij kunnen u daarover uitgebreid bijpraten. U weet dan precies waar u aan toe bent, met deze moeilijke materie.

  2. Het Franse betalingsbevel (injontion de payer)
  Maar in veel gevallen adviseren we u een andere route, het bevel tot betaling (injonction de payer). De injontion de payer is vergelijkbaar met het Europees betalingsbevel en wordt gekenmerkt als een ‘snelle procedure’. Deze procedure is alleen van toepassing op onbetwiste handelsvorderingen. Deze procedure wordt gestart bij de rechtbank door het indienen van een officieel document door een van onze incasso advocaten Frankrijk.

  Incasso Frankrijk kent, naast de bodemprocedure en het Franse betalingsbevel, nog een aantal procedures, zoals het kort geding. Onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd in het Franse incassorecht en kunnen de juiste procedure toepassen in uw zaak.

  Incasseren in Frankrijk?

  Vul uw gegevens in wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Franse debiteur vaak te laat

   In Frankrijk gelden strikte termijnen waarbinnen de debiteur moet reageren. Als een debiteur te laat bezwaar aantekent of geen bezwaar aantekent (wat vaak gebeurt) zal de rechter meteen verstek wijzen, in dat geval een procéduré au fond (bodemprocedure). Uit de praktijk van incasso Frankrijk blijkt dat veel Franse debiteuren geen verweer aantekenen. En dat is goed voor uw win(st)kansen.

   De rol van de deurwaarder (huissier de justice)

   Als we een vonnis (jugement) voor u hebben behaald, wordt deze veroordeling ten uitvoer gelegd door een van onze deurwaarders. De deurwaarder zorgt ervoor dat uw vordering geïnd wordt. In tegenstelling tot de Nederlandse deurwaarder, heeft de Franse deurwaarder het voordeel dat hij bankgegevens van de debiteur mag opvragen in officiële databases. Dit zorgt ervoor dat het vonnis op een snelle en efficiënte manier ten uitvoer gelegd kan worden.

   Er is nog wat anders, wat incasso Frankrijk aantrekkelijk maakt.

   Conservatoir beslag

   Het woord ‘conservatoir’ is afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’, dat bewaren betekent. Als er conservatoir beslag wordt gelegd dan worden als het ware de goederen waarop het beslag is gelegd bewaard totdat de rechter beslist. Je legt dus al beslag, zonder dat de rechter een eindoordeel heeft gegeven.

   Om de verhaalsmogelijkheden van de crediteur veilig te stellen, biedt incasso Frankrijk twee vormen van conservatoir beslag, namelijk saisies conservatoires en sûretés judiciaires.

   Saisies conservatoires kan gelegd worden op roerende zaken (zoals auto’s of voorraden) of onder derden, zoals op bankrekeningen. Het doel van deze vorm van conservatoir beslag is het primair veiligstellen van de verhaalsmogelijkheden van de crediteur. Het beslag heeft een bevriezend effect waardoor het beslagobject het vermogen van de debiteur niet meer kan verlaten.

   Sûretés judiciaires kan gelegd worden op onroerende zaken en bijvoorbeeld op aandelen.

   Voor het leggen van een conservatoir beslag is een verlof van de rechter nodig. Onze incasso advocaten Frankrijk adviseren u over de route die we samen met u gaan nemen.

   In beginsel kan op het gehele vermogen van de debiteur conservatoir beslag worden gelegd.

   Arbitrage

   Frankrijk is altijd een arbitragevriendelijk land geweest. Belangrijk is dat er overeenkomst bestaat tussen partijen waarin is opgenomen dat partijen, in geval van een geschil, eerst arbitrage proberen. In beginsel zullen Franse rechtbanken niet ingrijpen in een geschil waarbij een geldige arbitrageclausule bestaat. Of u te maken heeft met zo een clausule, bekijken we graag voor u.

   Naast een geldig arbitragebeding dient in de overeenkomst te zijn bepaald welk recht van toepassing is, bijvoorbeeld het Franse of het Nederlandse recht.

   Geldt er voor u arbitrage? Wij kijken het voor u na. Neem gewoon contact met ons op.

   Wat kunt u doen in geval een debiteur failliet is verklaard?

   Indien uw Franse debiteur failliet is verklaard (banqueroute), bestaat er nog een kans om uw vordering te verhalen. De termijn voor het indienen van een vordering, in geval van een faillissement, is vier maanden voor buitenlandse crediteuren. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat het faillissement is ingeschreven in een officieel Frans register, genaamd het BODACC.

   Voor particulieren bestaat er een aparte procedure van faillissement. Aarzelt u dus niet en neem direct contact met ons, zodat onze specialisten uw zaak kunnen onderzoeken en passende actie kunnen ondernemen.

   Incasso Frankrijk? Gratis eerste gesprek

   Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Vraag dan om een gratis eerste gesprek met een specialist op het gebied van Frans recht. Met ons lokale incasso Frankrijk netwerk hoeft er geen vraag onbeantwoord te blijven.

   Wilt u advies over incasseren in Frankrijk?

   Vul uw gegevens in en plan uw gratis consult.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Bestuurdersaansprakelijkheid

    Bij incasso Frankrijk speelt bestuurdersaansprakelijkheid een belangrijke rol. De bestuurder (administrateur) kan aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap maar ook tegenover zijn schuldeisers. Dit moet bepaald worden naar de omstandigheden van het geval. Bepalend is of de bestuurder zorgvuldig heeft gehandeld. In Frankrijk zijn bestuurders aansprakelijk tegenover de vennootschap in de volgende gevallen.

    1. Schending van wetgeving of andere regulerende bepalingen
    2. Schending van de statuten van de vennootschap
    3. Wanbeleid

    Om te bepalen of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkhei verplaatst de rechter zich in de situatie van de bestuurder. De rechter analyseert het doen/nalaten van de bestuurder. De rechter toetst of de bestuurder heeft gehandeld als een ‘bon père de famille’.

    Verjaringstermijnen

    Het Franse recht kent, net als het Nederlandse recht, verjaringstermijnen. De algemene verjaringstermijn in Frankrijk betreft vijf jaar als het handelsvorderingen betreft. Echter, kent het Franse recht ook specifieke verjaringstermijnen. Zo is in het vervoersrecht sprake van een verjaringstermijn van negen maanden tot een jaar. Dit betekent dat het dus nog belangijker is om snel actie te ondernemen. Een vonnis dat we voor u halen blijft 10 jaar geldig.

    Stuiting van de verjaring (l’interruption de prescription)

    Het is ook mogelijk om de verjaring te ‘stuiten’. Dit betekent dat de termijn van verjaring opnieuw begint te lopen. De verjaring wordt naar Frans recht gestuit door het starten van een gerechtelijke procedure. Daarnaast zijn er ook andere stuitingsmogelijkheden, zoals een dagvaarding. Welk van de voornoemde stuitingsmogelijkheden u het best kunt gebruiken, is afhankelijk van uw vordering en het aantal dagen dat deze openstaat.

    Incasso Frankrijk: verschillen tussen Nederland en Frankrijk

    Fransen zijn altijd al chauvinisten geweest. En dat zie je terug in de verschillen tussen beide landen.

    1. In tegenstelling tot de Nederlandse deurwaarder, heeft de Franse deurwaarder het voordeel dat hij bankgegevens van de debiteur mag opvragen in officiële databases. Het Nederlandse recht kent zo’n soortgelijke regeling niet.
    2. Nederland kent relatief hoge griffierechten. Incasso Frankrijk daarentegen kent lage tarieven voor griffierechten. De hoogte is afhankelijk van het soort zaak.
    3. Franse advocaten genieten meer aanzien dan Nederlandse advocaten. Een Franse ingebrekestelling zal de debiteur dan ook vaak overhalen tot betaling.
    4. Frankrijk kent kortere verjaringstermijnen dan Nederland. Dit is afhankelijk van het soort vordering.
    5. Anders dan Nederland kent incasso Frankrijk een speciale rechtbank voor handelsvorderingen, namelijk De Tribunal de Commerce.

    Incasseren in Frankrijk?

    Vul uw gegevens in wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     Wat heeft u nodig voor uw incasso Frankrijk dossier?

     Met incasso Frankrijk starten we direct. Het is geen probleem als u niet alle stukken heeft. Zend ons wat u wel heeft. Onze incassospecialisten helpen u hier graag mee.

     • Een kopie van de afspraken, bijvoorbeeld een overeenkomst, een e-mailbericht, faxbericht of simpelweg een WhatsApp bericht of een sms
     • Kopie van uw facturen
     • Kopie van uw aanmaningen
     • Een afschrift van uw algemene voorwaarden
     • Een eventueel bewijs van levering

     Wat heeft u nodig voor uw incasso Frankrijk dossier?

     Waar wij u nog meer mee kunnen helpen

     • Europees betalingsbevel (EEB)
     • Ten uitvoer laten leggen van vonnissen (beslaglegging in Frankrijk)
     • Het laten voeren van diverse procedures naar Frans recht
     • Advisering over contracten en voorwaarden
     • Het verzorgen van de opdracht tot het leggen van beslag op onroerend goed
     • Kredietinformatie over in Frankrijk gevestigde debiteuren
     • Overige juridische procedures

     Rechtsgebieden incasso Frankrijk

     We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Frankijk. Denk bijvoorbeeld aan:

     1. Bouwrecht
     2. Huur en verhuur
     3. Koop en verkoop
     4. Arbeidsrecht
     5. Agentuurovereenkomst
     6. Transport
     7. Schade en onrechtmatig handelen

     Indien u twijfelt, neem dan gerust contact met ons op. Samen met onze incassospecialisten kunnen wij naar uw vordering kijken.

     Direct starten met incasso Frankrijk

     Heeft u wat te vorderen in Frankrijk? Of een geschil met een Franse debiteur? Dan is incasso Frankrijk ook voor u geschikt. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer +31-(0)70-762 0330 of stuur ons een e-mailIncassospecialist mr. drs. Konings kan u in het bijzonder meer vertellen over de mogelijkheden van incasso Frankrijk en (moeilijk) inbare vorderingen op in Frankrijk gevestigde debiteuren.

     Advies over uw zaak in Frankrijk?

     Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

      Bent u een particulier of een onderneming?

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Incassobureau inschakelen

      Onze kantoren

      Wij zijn gevestigd in Den HaagRotterdamGroningen en Amsterdam en bieden u de beste service om het doel te bereiken dat u voor ogen heeft: uw geld terugkrijgen van iemand die weigert te betalen.

      Wilt u grote hoeveelheden dossiers uit handen geven of direct uw vordering overdragen? Neem dan contact  op +31-(0)70-762 0330 / +31-(0)20 – 760 3920 of via bovenstaand contactformulier.

      Waarom 40.000 klanten u voor gingen