Aanmaning: hoe stelt u een goede incassobrief op?

Betaalt een klant een factuur niet? En reageert hij ook niet op een vriendelijke betalingsherinnering? Dan is de volgende stap die u zelf kunt ondernemen het sturen van een aanmaning

Maar hoe ziet een goede aanmaningsbrief eruit? Hoeveel aanmaningen verstuurt u? En wanneer schakelt u een incassobureau in? Op deze pagina leest u waar een aanmaning aan moet voldoen en hoe u uw aanmaningsprocedure het best in kunt richten.

Waarom een aanmaning?

Download hier direct uw voorbeeld aanmaning

Om u op weg te helpen hebben we verschillende soorten voorbeeld aanmaningen opgesteld. Deze kunt u eenvoudig downloaden en zelf bewerken. U kunt kiezen uit verschillende soorten voorbeeldbrieven, zoals een aanmaning voor een factuur, een particuliere aanmaning, een laatste aanmaning en een aanmaning voor een huurachterstand. Ook hebben we een Engelse vertaling.

Eén aanmaning verstuurd? Start een incassoprocedure!

Heeft u een aanmaning (incassobrief) verstuurd en betaalt uw klant nog steeds niet? Bij het uitblijven van betaling raden wij u aan om direct een incassoprocedure te beginnen. Uit de praktijk blijkt dat het zelf versturen van meerdere aanmaningsbrieven niet werkt. Dat uw klant ‘simpelweg vergeten’ is om te betalen, is na het versturen van de eerste brief niet meer waarschijnlijk. 

Als u tijd verspilt door een tweede en een derde aanmaning te versturen, neemt de kans toe dat uw debiteur zijn bezittingen wegsluist, zelf de benen neemt of dat andere schuldeisers u voor zijn. Hierdoor loopt u het risico dat er voor u niets meer te halen valt. 

Schakel daarom zo snel mogelijk een incassobureau in als uw klant niet reageert op uw aanmaning. Vul ons incasso aanmeldformulier in om uw vordering in te dienen. Dit duurt nog geen 5 minuten.

Mijn klant betaalt niet. Onderneem direct actie!

Vul uw gegevens in en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Aanmaning sturen

  Wat is een aanmaning?

  Een aanmaning is een officiële betalingsherinnering. In de brief vermeldt u dat de betalingstermijn verstreken is en dat u de betaling nog niet heeft ontvangen. Daarbij geeft u uw debiteur de gelegenheid om de openstaande factuur alsnog te betalen.

  Een dergelijke incassobrief dient een duidelijk praktisch doel, namelijk om uw factuur zo snel mogelijk betaald te krijgen. 

  Daarnaast is een aanmaningsbrief soms verplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval als u als ondernemer geld tegoed heeft van een particuliere klant (consument). 

  Particuliere klanten moeten altijd een laatste aanmaning hebben ontvangen, voordat er extra incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Deze brief wordt ook wel de WIK-brief of 14-dagen brief genoemd. 

  Voordat u een incassoprocedure kunt starten, moet u dus eerst een laatste aanmaning sturen.

  Aanmaning betekenis

  In de Van Dale staat aanmaning omschreven als: bericht dat je iets hebt nagelaten, met de aansporing het alsnog te doen.

  In de praktijk is een aanmaning een brief waarmee een schuldeiser een schuldenaar sommeert het openstaande bedrag te betalen.

  Soorten aanmaningen

  • WIK-brief: een brief waarin u particuliere klanten nog 14 dagen de tijd geeft om een rekening te betalen voor u de zaak aan ons overdraagt. Pas na een WIK-brief mogen er extra kosten in rekening gebracht worden.
  • Ingebrekestelling: een schriftelijke aanmaning van een schuldeiser aan een schuldenaar om binnen een redelijke termijn een overeengekomen prestatie te verrichten. Als een tijdige betaling uitblijft na het versturen van de ingebrekestelling, is uw debiteur officieel in verzuim. Dit kan belangrijk zijn tijdens een juridische procedure
  • Sommatie: een laatste aanmaning noemt men ook wel een sommatie. Hierin wijst u uw debiteur op financiële consequenties en eventuele juridische stappen als betaling uitblijft.

  Is een aanmaning verplicht bij een openstaande factuur?

  Of een incassobrief verplicht is, hangt af van de hoedanigheid van uw debiteur. Is dat een zakelijke of particuliere klant?

  Particuliere klanten: een laatste aanmaning is verplicht. Als crediteur moet u uw klant nog 14 dagen de tijd geven om de factuur te betalen, voordat u incassokosten in rekening brengt en uw zaak uit handen geeft.

  Zakelijke klanten: een laatste aanmaning is bij een zakelijke klant meestal niet noodzakelijk. Toch raden we u aan een aanmaning te sturen. De meeste debiteuren kiezen er namelijk alsnog voor om te betalen als zij lezen dat u anders een incassobureau inschakelt.

  Aanmaning sturen

  Wat is het verschil tussen een betalingsherinnering en een aanmaning?

  Een aanmaning en een betalingsherinnering lijken op elkaar, maar verschillen qua toon. Ook hebben een herinnering en een aanmaning een andere functie.

  Een betalingsherinnering is een vriendelijke manier om uw debiteur erop te attenderen dat er nog een factuur openstaat. Het kan zijn dat een klant vergeten is dat er nog een bedrag open stond. De herinnering is dus een ‘friendly reminder’. Het is wettelijk gezien niet verplicht een betalingsherinnering te sturen.

  Een aanmaning, of incassobrief, is een dringend verzoek om uw debiteur de openstaande factuur te laten betalen. Bij particuliere klanten is het verplicht om een laatste aanmaning (WIK-brief) te sturen voordat u een incassobureau inschakelt.

  Wanneer mag u een aanmaning versturen?

  U kunt een incassobrief versturen op de dag nadat de vervaldatum van de factuur is verstreken. 

  U kunt er ook voor kiezen om eerst een betalingsherinnering te sturen, maar dat is niet verplicht.

  Particuliere klanten (consumenten) moet u altijd eerst een aanmaningsbrief sturen zonder extra incassokosten. Met deze brief geeft u uw klant nog twee weken de tijd om de factuur te betalen, zonder dat er extra incassokosten in rekening worden gebracht. Deze brief noemt men ook wel de WIK-brief of 14-dagenbrief.

  Bij zakelijke klanten die te laat zijn met betalen, mag u in principe direct extra incassokosten rekenen. 

  U kunt onder andere een aanmaning sturen bij:

  • openstaande facturen
  • achterstallige huur
  • onbetaalde schadevergoedingen
  • andere openstaande vorderingen

  Tip! Wij raden u aan eerst een betalingsherinnering te sturen. Betaalt de klant nog steeds niet? Stuur de aanmaning dan ongeveer 2 tot 5 dagen na het vervallen van de betalingstermijn.

  Aanmaning sturen

  De aanmaning opstellen

  Alhoewel er geen wettelijke eisen gelden voor een aanmaning, is het toch belangrijk om een aantal belangrijke punten te benoemen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een incassobureau wilt inschakelen.

  Aanmaning vereisten:

  • Het factuurnummer
  • De verstreken factuurdatum (dit wordt ook wel de vervaldatum genoemd)
  • Het bedrag dat betaald moet worden
  • Klant- en ordernummer (als deze van toepassing zijn)
  • De uiterste betaaldatum

  Aanmaning regels

  Naast de algemene punten moet u ook een aantal zaken benoemen die nodig zijn voor het starten van een incassotraject. Op deze manier is uw officiële aanmaning direct een geldige WIK-brief, waardoor u meteen een incassotraject kunt starten als betaling uitblijft.

  Juridische punten:

  • Schrijf dat u de zaak uit handen zult geven aan een incassobureau zoals Invorderingsbedrijf, als de betaling niet binnen de gestelde termijn binnen is.
  • Maak duidelijk dat er incassokosten en wettelijke rente in rekening gebracht zullen worden als de betaling niet op tijd binnen is.
  • Vermeld hoe hoog deze incassokosten en wettelijke rente zijn

  De aanmaning versturen

  Er zijn geen wettelijke vereisten voor het verzenden van de incassobrief. De meest gebruikelijke manier is een aanmaningsbrief die per post verstuurd wordt, maar een aanmaning per e-mail wordt ook steeds vaker gebruikt. Ook een aanmaning in een sms of WhatsApp-bericht is rechtsgeldig.

  Schriftelijke aanmaning

  Een aanmaning wordt meestal als een brief aan de debiteur gestuurd. Om te voorkomen dat uw klant kan zeggen dat hij de schriftelijke aanmaning niet ontvangen heeft, raden we aan om de brief in ieder geval als aangetekende post te versturen

  Bij particuliere klanten kan het niet ontvangen van de laatste aanmaning namelijk grote gevolgen hebben. Als de klant het schrijven niet ontvangen heeft, kan de rechter de gevorderde incassokosten namelijk afwijzen.

  Aanmaning door de deurwaarder

  Als de belangen groot zijn, kunt u ook kiezen voor een deurwaardersexploot. In dat geval betekent de deurwaarder de aanmaning in de vorm van een schriftelijke akte aan uw debiteur. De deurwaarder legt vast aan wie hij de akte heeft overhandigd (aan de schuldenaar zelf of aan een huisgenoot). Als er niet wordt opengedaan, kan de deurwaarder de aanmaning achterlaten. 

  Een aanmaning die door een deurwaarder wordt bezorgd is altijd rechtsgeldig (mits de inhoud aan de juridische voorwaarden voldoet).

  Aanmaning via mail

  Het komt steeds vaker voor dat aanmaningen per e-mail verzonden worden, met name bij online transacties of als de communicatie doorgaans ook al via de mail verloopt. Een aanmaning via mail is rechtsgeldig. Als de aanmaning dient als een ingebrekestelling is het wel verstandig om te vragen om een leesbevestiging zodat u kunt bewijzen dat de debiteur de aanmaning ook daadwerkelijk ontvangen heeft.

  Als u een betaallink aan de e-mail toevoegt, vergroot u de kans dat uw klant direct betaalt.

  Aanmaning per sms

  Het versturen van aanmaningen wordt steeds informeler en inmiddels kan uit de jurisprudentie worden opgemaakt dat een aanmaning via sms of WhatsApp ook rechtsgeldig is. Aan de hand van bijvoorbeeld de twee blauwe vinkjes in WhatsApp kunt u aantonen, dat de ontvanger het bericht heeft gezien. U moet natuurlijk wel zeker weten dat u het juiste telefoonnummer van uw debiteur heeft. 

  Het versturen van een aanmaning per sms of WhatsApp is alleen verstandig als u regelmatig op deze manier correspondeert met uw debiteur.

  Uw aanmaningsprocedure inrichten

  Als u een factuur verstuurd heeft die niet op tijd betaald is, kunt u zelf eerst enkele inspanningen verrichten om uw factuur betaald te krijgen. Misschien is er sprake van een misverstand. 

  Doorloop de volgende stappen om te zorgen dat uw debiteur de rekening betaalt:

  Stap 1: Stuur een herinnering

  Begin de procedure met het sturen van een vriendelijke betalingsherinnering. Doe dit één of twee dagen nadat de betaaltermijn op de factuur is verstreken. Misschien is de klant vergeten te betalen, heeft hij uw factuur niet ontvangen of is er een probleem met de factuur.

  Stap 2: Bel uw klant

  Telefonisch contact opnemen met uw klant is altijd de moeite waard. Zo hoort u het direct als uw klant uw factuur niet heeft ontvangen of dat hij bijvoorbeeld niet tevreden is met de geleverde goederen of diensten en de openstaande factuur daarom niet betaalt.

  Stap 3: Stuur (eventueel) een tweede herinnering

  Afhankelijk van de relatie met uw klant kunt u eventueel een tweede herinnering sturen. Dit kunt u bijvoorbeeld overwegen als het om een goede klant gaat die in het verleden altijd netjes heeft betaald. 

  Heeft u redenen om te vermoeden dat uw debiteur niet wil betalen? Dan kunt u beter direct een aanmaning (stap 4) sturen. 

  Noem uw tweede herinnering nooit expliciet een tweede herinnering. Hieruit zou uw debiteur af kunnen leiden dat er nog meer betalingsherinneringen gaan volgen.

  Stap 4: Tijd om de aanmaning te sturen

  Als uw debiteur niet reageert op de herinneringen, stuurt u zelf een aanmaning. Zorg bij een consument dat de aanmaning voldoet aan de wettelijke vereisten voor een WIK-brief. Vermeld (ook bij zakelijke klanten) dat u de vordering uit handen geeft aan een incassobureau als de betaling niet binnen de gestelde termijn binnen is. 

  Gebruik voor de aanmaning uw eigen briefpapier en onderteken de brief met uw eigen naam. Breng nog geen incassokosten in rekening.

  Stap 5: Schakel een incassobureau in

  Als uw aanmaning niet het gewenste effect heeft, kunt u een incassobureau inschakelen en de vordering aan ons overdragen. Dit doet u door het incasso aanmeldformulier in te vullen. Als u dat voor 16:00 uur doet, gaan we dezelfde dag nog voor u aan de slag.

  Aanmaning sturen

  Hoe ziet de incassoprocedure eruit?

  Als u uw vordering aan ons overdraagt, hoeft u zelf geen herinneringen, aanmaningen of sommaties meer te versturen. Vanaf dit moment verloopt alle correspondentie met uw debiteur uit onze naam. 

  Er zijn in totaal zestien contactmomenten. Die zijn als volgt:

  • Brief 
  • E-mail
  • Bellen
  • SMS

  Indien de debiteur niet betaalt, herhaalt dit zich vier keer totdat we aan de zestien contactmomenten zitten. De brief en e-mail gaan er op hetzelfde moment uit.

  De incassoprocedure ziet er zo uit:

  Stap 1: Wij sturen als incassobureau een aanmaning

  Als u de vordering aan ons overdraagt, sturen we nogmaals een incassobrief. Dit doen we ditmaal uit onze naam en op ons briefpapier. Ook worden er incassokosten in rekening gebracht. Uw debiteur zal beseffen dat het menens is en de factuur in de meeste gevallen alsnog betalen.

  Stap 2: We nemen persoonlijk contact op

  We nemen ook contact op met uw debiteur. Dat doen we door middel van telefonisch contact, per e-mail en sms of WhatsApp. 

  Onze incassospecialisten hebben de juridische kennis in huis om duidelijk aan uw debiteur uit te leggen waarom hij aan zijn financiële verplichtingen moet voldoen en wat er gebeurt als hij dat niet doet. Op deze manier voeren we de druk op.

  Stap 3: We sturen een laatste aanmaning

  Als onze inspanningen nog steeds niet leiden tot betaling van de factuur sturen we een laatste aanmaning. Hiermee sommeren we uw debiteur het bedrag te betalen. We laten direct weten dat we een gerechtelijke procedure zullen starten als het geld niet op de in de brief genoemde datum binnen is. 

  De meeste debiteuren zullen het niet zover willen laten komen en het openstaande bedrag alsnog voldoen.

  Stap 4: er volgt een gerechtelijke procedure

  Als uw debiteur ook na de sommatie niet betaalt, heeft u twee mogelijkheden:

  • U kunt de incasso kosteloos stopzetten
  • We beginnen een juridische procedure tegen uw debiteur

  Tijdens een juridische procedure wordt uw debiteur gedagvaard. We kunnen eventueel conservatoir beslag laten leggen en uiteindelijk doet de rechter uitspraak. Met het vonnis van de rechter kunnen we beslag laten leggen.

  Tips voor het opstellen van een aanmaning

  Het primaire doel van een incassobrief is ervoor te zorgen dat uw debiteur betaalt. Met deze tips is de kans op een snelle betaling het grootst.

  Tip 1: Voeg (nog) geen extra kosten toe aan de aanmaningsbrief

  Zorg dat u bij het versturen van uw eerste aanmaning nog geen extra kosten toevoegt. Dat kan in een later stadium.

  U wilt namelijk dat uw klant vrijwillig betaalt zonder de klantrelatie te beschadigen.

  Ook moet u een particuliere klant eerst een betalingstermijn geven van 14 dagen voordat u aanmaningskosten in rekening mag brengen. Pas na deze termijn kunt u de zaak uit handen geven aan een incassobureau en mogen er incassokosten gerekend worden.

  Tip 2: Stuur eerst zelf een aanmaningsbrief

  De klant betaalt vaak alsnog als u eerst zelf een aangetekende aanmaning verstuurt. Betaalt de klant na een eerste aanmaning nog steeds niet? Dan is het verstandig om de zaak uit handen te geven. Uw klant heeft immers genoeg kansen gekregen om te betalen.

  Tip 3: Hanteer korte betaaltermijn

  Hoe langer de betaaltermijnen, hoe groter de kans dat uw debiteur te laat betaalt. Als uw klant een factuur, herinnering of incassobrief ontvangt met een lange betaaltermijn, is de kans groot dat hij de brief aan de kant legt en denkt: dat komt later wel. 

  Houd daarom korte betaaltermijnen aan. Wettelijk gezien geldt er alleen voor een WIK-brief een vastgestelde minimale betaaltermijn. Het is van groot belang dat een WIK-brief volgens de wettelijke regels wordt opgesteld en een juiste betaaltermijn heeft.

  • Betaaltermijn WIK-brief: twee weken na ontvangst van de brief

  Voor andere aanmaningen gelden in ieder geval geen specifieke wettelijke regels, behalve dat de betaaltermijn “redelijk” moet zijn. Wat redelijk is, hangt onder andere af van het soort goederen of diensten dat u levert en de afspraken die u met uw klant heeft gemaakt. 

  Als richtlijn kunt u de volgende betalingstermijnen hanteren: 

  • Is de betaaltermijn van uw factuur 0 tot 14 dagen? Houd op de aanmaning een betaaltermijn aan van 3 dagen.
  • Is de betaaltermijn van uw factuur 15 tot 30 dagen? Houd op de aanmaning een betaaltermijn aan van 5 dagen.
  • Is de betaaltermijn van uw factuur méér dan 31 dagen? Houd op de aanmaning een betaaltermijn aan van 7 dagen.

  Tip 4: Stuur de aanmaningsbrief snel op

  We hebben het al eerder benoemd: stuur de brief snel op. Het liefste binnen 3 dagen tot 5 dagen nadat de betaaltermijn van uw factuur is verstreken. Zo weet uw klant dat u er bovenop zit en de factuur beslist niet vergeten bent. Zorg daarom dat u uw debiteurenbeheer op orde heeft, zodat u achterstallige betalingen snel ontdekt.

  Tip 5: Maak gebruik van onze laatste sommatie service

  Heeft u uw klant een aanmaningsbrief gestuurd en betaalt de klant nog steeds niet? Dan staat u voor een moeilijke keuze: moet u direct een incassoprocedure starten, waarbij er extra kosten in rekening gebracht worden bij uw debiteur?

  Bij Invorderingsbedrijf hoeft dat niet. 

  Onze laatste sommatie service is een tussenstap waarbij wij uw klant een laatste aanmaning sturen, zonder direct extra incassokosten te rekenen. De laatste sommatie wordt uit onze naam verstuurd, waardoor er veel overredingskracht vanuit gaat. Uw debiteur begrijpt dat er een incassoprocedure volgt als hij niet betaalt. 

  Heeft de laatste sommatie niet het gewenste effect, dan wordt de vordering met één druk op de knop doorgeschoven naar onze incassojuristen.

  Tip 6: Vertrouwt u het niet? Wacht dan niet langer af

  Het kan zijn dat u openstaande facturen heeft die u niet vertrouwt. Bijvoorbeeld omdat uw debiteur niet reageert op uw herinneringen en aanmaningen en ook de telefoon niet meer opneemt. Dan is het in ieder geval raadzaam niet af te wachten, maar de zaak zo snel mogelijk uit handen te geven. De kans is in dergelijke gevallen namelijk klein dat de klant alsnog uit zichzelf zal betalen.

  Tip! Wacht niet lang na het verstreken van de betaaltermijn. Hoe langer u wacht, hoe groter de kans dat er niets meer voor u te halen valt.

  Tip 7: Automatiseer het versturen van aanmaningen

  Het handmatig opstellen en verzenden van aanmaningen is tijdrovend. Het bijhouden van betalingen ook.

  Met weinig debiteuren is het overzicht natuurlijk makkelijker te behouden. Maar u wilt groeien als bedrijf. Dat betekent meer klanten én dus meer werk. Hoe meer klanten u krijgt, hoe meer tijd u kwijt bent aan het handmatig bijhouden van aanmaningen.

  Met de Credit Control module van het Risk Protector-pakket kunt u het verzenden van betalingsherinneringen, aanmaningen en sommaties automatiseren. U heeft dus meer tijd over om aan andere onderdelen van uw onderneming te besteden.

  Ontvang advies van onze specialisten

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Aanmaning

   FAQ: Veelgestelde vragen over aanmaningen

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld aanmaning

    Voorbeeld aanmaning

    Direct aan de slag met het versturen van een aanmaning? Download dan hier uw gratis voorbeeld aanmaning

    Download direct