Home PageAanmaning voorbeeld

Aanmaning voorbeeld: gratis te downloaden

Heeft u een klant, huurder of een andere debiteur die een factuur of rekening niet op tijd betaalt? Stuur dan een aanmaningsbrief. Een aanmaning is een dringend verzoek om de betaling zo snel mogelijk te verrichten.

Het is belangrijk dat deze brief aan alle vereisten voldoet. Maak gebruik van één van onze voorbeeld aanmaningen. U kunt de voorbeeldbrieven downloaden en zelf aanpassen. We hebben voor verschillende situaties (bijvoorbeeld achterstallige huur, openstaande facturen, Engelse aanmaning) verschillende voorbeelden opgesteld.

Download uw voorbeeld aanmaningsbrief

Klik op downloaden en ontvang uw gratis voorbeeld aanmaning.

Download aanmaning voorbeeld Nederlands
Download aanmaning voorbeeld Engels

Start direct een incassoprocedure

Vul uw gegevens in en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Voorbeeld aanmaning
  Voorbeeld aanmaning

  Voorbeeld aanmaning factuur (zakelijk)

  Vorderingen ontstaan meestal doordat klanten openstaande facturen niet betalen. In principe gelden er voor het verzenden van een schriftelijke aanmaning aan zakelijke klanten geen wettelijke vereisten. Toch is het belangrijk om bepaalde zaken te vermelden in de aanmaning.

  Vermeld altijd de volgende zaken:

  • Factuurnummer
  • De verstreken factuurdatum (dit wordt ook wel de vervaldatum genoemd)
  • Het openstaande bedrag dat betaald moet worden
  • Klant- en ordernummer (als deze van toepassing zijn)
  • Vervaldatum aanmaning
  Download voorbeeld aanmaning factuur

  Voorbeeldbrief aanmaning particuliere klanten

  Als u een aanmaning wilt versturen aan particuliere klanten, moet deze wel aan bepaalde juridische vereisten voldoen. Als dat niet zo is kunt u als betaling uitblijft, namelijk geen buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen en daardoor ook geen incassobureau inschakelen.

  Bevat de aanmaning wel de vereiste juridische punten, dan fungeert deze direct als een officiële ingebrekestelling (WIK-brief) en kunt u uw zaak overdragen aan een incassobureau als tijdige betaling onverhoopt uitblijft.

  Een aanmaning aan particuliere klanten moet de volgende zaken bevatten:

  • Een vermelding dat de zaak wordt overgedragen aan een incassobureau als betaling uitblijft.
  • Dat u tevens aanspraak maakt op de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengt als de betaling niet op tijd binnen is.
  • De hoogte van de incassokosten en wettelijke rente.
  Download voorbeeld WIK-brief

  Laatste aanmaning voorbeeld

  Een laatste aanmaning wordt ook wel een sommatie genoemd. Deze sommatie is strenger van toon. Meestal wordt een laatste aanmaning gestuurd als er al een buitengerechtelijke incassoprocedure is gestart, maar dit nog niet tot betaling heeft geleid. In de brief laat het incassobureau weten dat er gerechtelijke stappen ondernomen worden als de betaling niet op de in de brief genoemde datum binnen is.

  Download voorbeeld laatste aanmaning (met incassokosten)

  Voorbeeld aanmaning huurachterstand

  Als verhuurder krijgt u waarschijnlijk regelmatig te maken met huurders die niet op tijd betalen. Ook in dat geval moet u een aanmaning sturen. In principe is een aanmaning voor een huurachterstand niet anders dan een aanmaning voor een particuliere klant (tenzij het om een zakelijke huurder gaat). Als een tijdige betaling uitblijft na het sturen van een vriendelijke betalingsherinnering kunt u onze voorbeeldbrief gebruiken om uw huurder te wijzen op zijn financiële verplichtingen. Vervolgens kunt u een huurincasso starten.

  Betaalt uw huurder de huur structureel niet en is de huurachterstand flink opgelopen? Dan kunnen we eventueel ook de huurovereenkomst ontbinden.

  Download voorbeeld aanmaning huurachterstand

  Tekst aanmaning vriendelijk

  Een aanmaning volgt doorgaans nadat u al een vriendelijke betalingsherinnering verstuurd heeft. Wij adviseren daarom om de tekst van een eerste aanmaning neutraal van toon te houden. Maak deze niet ál te vriendelijk, maar ook niet al te streng. Dreig bijvoorbeeld niet direct met juridische stappen. Hiermee wacht u tot de laatste aanmaning (sommatie).

  De tekst voor de aanmaning kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

  Geachte heer, mevrouw,

  Ondanks eerdere betalingsherinnering(en) bent u tot op heden in gebreke met de betaling van bovengenoemde factuur. De betalingstermijn is inmiddels ruimschoots overschreden. Middels deze aanmaning geef ik u een laatste kans om de betaling zonder bijkomende incassokosten en rente te voldoen.

  Met vriendelijke groet,

  [Afzender]

  Voorbeeld: aanmaning per sms of WhatsApp

  Door de digitale ontwikkelingen worden aanmaningen lang niet meer alleen per aangetekende post verstuurd. Het is tegenwoordig bijvoorbeeld ook gebruikelijk dat een aanmaning per e-mail verzonden wordt. Uit jurisprudentie kan bovendien worden opgemaakt dat een aanmaning per sms of WhatsApp ook geldig is.

  Toch dient u enige voorzichtigheid in acht te nemen met het versturen van sms-aanmaningen. Deze kunnen bijvoorbeeld al snel worden aangezien als een vals bericht. Wij raden dan ook aan om alleen van deze optie gebruik te maken als u regelmatig per sms of WhatsApp communiceert met de debiteur en deze uw nummer kent.

  Een aanmaning per sms of WhatsApp kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

  Geachte heer, mevrouw,

  Ondanks eerdere betalingsherinnering(en) hebben wij de betaling van factuur [factuurnummer] nog niet ontvangen. Wij verzoeken u het openstaande bedrag van € [openstaand bedrag] vóór [datum] over te boeken op rekening [rekeningnummer].

  Met vriendelijke groet,

  [Afzender]

  Ontvang advies van onze specialisten

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Aanmaning voorbeeld

   FAQ: Veelgestelde vragen over aanmaningen

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld aanmaning

    Voorbeeld aanmaning

    Direct aan de slag met het versturen van een aanmaning? Download dan hier uw gratis voorbeeld aanmaning

    Download direct