Home PageHuurovereenkomst ontbinden

Maak uw vastgoed vrij voor betalende huurders

Heeft u last van een huurder die telkens te laat betaalt? Of veroorzaakt uw huurder overlast? Wanneer er sprake is van het niet nakomen van de afspraken uit de huurovereenkomst is het mogelijk om de huurovereenkomst te ontbinden. Op die manier kunt u het pand vrijmaken voor iemand die de huur wel op tijd betaalt en zich aan de afspraken houdt.

Vóór 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Wij ontbinden de huurovereenkomst

Ontbinding van het huurcontract is mogelijk bij structurele wanbetaling of als uw huurder op een andere manier een wanprestatie pleegt. Onze huurrechtspecialisten hebben jarenlange ervaring met het ontbinden van huurovereenkomsten en zorgen dat het huurcontract snel beëindigd wordt. Als uw huurder niet uit zichzelf vertrekt, kunnen wij ook zorgen voor de ontruiming. Zo komt het pand of de woning beschikbaar voor wél betalende huurders!

 • Het huurcontract ontbinden
 • Woning ontruimen
 • Betalingsachterstand innen
 • Kosten verhalen
 • Gespecialiseerde juristen in huurrecht
 • 24/7 online inzage in uw zaak 

Wilt u het rendement van uw vastgoed verbeteren, een huurovereenkomst laten ontbinden of achterstallige huur incasseren door middel van huurincasso? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Hulp nodig bij huurovereenkomst ontbinden?

Vul uw gegevens in en wij nemen dezelfde werkdag contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Ontbinding door verhuurder: wanneer kunt u een particuliere huurovereenkomst beëindigen?

  Als verhuurder kunt u de huurovereenkomst voor een zelfstandige woonruimte of kamer op twee manieren beëindigen: als het contract eindigt (opzeggen huurcontract) of door het te laten ontbinden door de rechter (ontbinden huurcontract).

  Het opzeggen en ontbinden van het huurcontract zijn wettelijk gezien twee andere dingen.

  Als het contract eindigt

  Als uw huurder een tijdelijk huurcontract heeft (maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte, maximaal vijf jaar voor kamers) dan eindigt dit op de datum dat het contract afloopt. Hiervoor moet u uw huurder wel op tijd herinneren aan het aflopen van het contract. Deze herinnering moet uw huurder 1 tot 3 maanden voor de einddatum ontvangen.

  Heeft uw huurder een contract voor onbepaalde tijd? Dan is opzegging van het huurcontract alleen mogelijk als de huurder hiermee instemt. Gaat uw huurder niet akkoord met het beëindigen van de huurovereenkomst? Dan kunnen we naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden.

  Via de rechter

  Ontbinding van de huurovereenkomst is alleen mogelijk via een gerechtelijke procedure en op basis van een van de wettelijke opzeggingsgronden. Huurders genieten in Nederland namelijk huurbescherming. Daarom is het huurcontract ontbinden alleen mogelijk als uw huurder zich niet aan de huurovereenkomst houdt of als u de woning zelf dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

  De gronden voor ontbinding van een huurcontract zijn:

  • Wanprestatie (structurele betalingsachterstanden)
  • Dringend eigen gebruik
  • Weigering nieuwe huurovereenkomst
  • Nieuw bestemmingsplan
  • Slecht huurderschap

  Ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte

  Voor huurovereenkomsten rond bedrijfsruimtes gelden iets andere regels. Met name winkeliers genieten extra huurbescherming omdat de locatie waar zij gevestigd zijn erg belangrijk is.

  Bedrijfsruimtes hebben in principe een vaste huurperiode van 5 jaar. Die kan vervolgens nog met 5 jaar verlengd worden. Als verhuurder mag u de overeenkomst alleen opzeggen op grond van slechte bedrijfsvoering, als de huurder een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst weigert of als andere dringende redenen zijn.

  Opzegging van de huurovereenkomst moet volgens de wet uiterlijk een jaar van tevoren via een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de huurder worden medegedeeld.

  Na een volgende periode van 5 jaar kan de huur om deze reden opnieuw opgezegd worden. Als de huurovereenkomst in de eerste 10 jaar niet wordt beëindigd, dan wordt die automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

  Hoe werkt ontbinding van de huurovereenkomst?

  Als uw huurder niet akkoord gaat met het beëindigen van de huur, dan kunnen we bij de rechter vorderen het huurcontract te ontbinden. Dit gebeurt via een juridische procedure bij de kantonrechter. 

  1. U dient uw zaak in bij Invorderingsbedrijf
  2. In het geval van wanbetaling sturen we uw huurder een ingebrekestelling, waarin we een redelijke termijn geven om de verplichtingen alsnog na te komen.
  3. We bouwen een sterk dossier op met bewijsstukken zoals betalingsherinneringen en aanmaningen
  4. We sturen een aangetekende brief waarin we mededelen dat de huurovereenkomst wordt beëindigd.
  5. Uw huurder heeft de kans om hier bezwaar tegen te maken.
  6. We dagvaarden uw debiteur met behulp van een deurwaarder.
  7. De rechter bepaalt of er voldoende redenen zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst.
  8. We schakelen een deurwaarder in om de woning te ontruimen.
  9. De woning is weer beschikbaar voor nette huurders die zich aan de afspraken houden

  Ontbinding huurovereenkomst voorbeeld

  Verhuurt u een woning, kamer of een bedrijfsruimte en loopt het huurcontract af? Of wilt u het huurcontract ontbinden om een andere wettelijke reden? Gebruik dan een van onze voorbeeldbrieven.

  In de brief moet u de opzeggingsgrond vermelden.

  Let op: als het huurcontract niet afloopt en uw huurder niet akkoord gaat met ontbinding van de overeenkomst, dan heeft u toestemming van de rechter nodig om het contract te beëindigen. Invorderingsbedrijf kan u daarbij helpen.

  Voorbeeld: ontbinding huurovereenkomst wanbetaling
  Voorbeeld: ontbinding huurovereenkomst algemeen

  Ontruiming huurwoning

  Is het huurcontract door de rechter ontbonden omdat uw debiteur zich niet aan de verplichtingen houdt, maar wil hij niet vertrekken? Dan kunnen we de huurder uitzetten. Hiervoor werken we bij Invorderingsbedrijf samen met de beste deurwaarders. De deurwaarder betekent het vonnis van de rechter aan uw huurder en verzoekt hem het pand te verlaten. Als uw huurder niet vertrekt dan kan de deurwaarder de hulp van de politie inroepen om de ontruiming uit te voeren.

  Een huurovereenkomst ontbinden

  Huurincasso

  Wilt u beëindiging van de huurovereenkomst omdat uw debiteur zich niet aan de betalingsafspraken houdt? Dan kunnen we niet alleen zorgen dat het huurcontract wordt ontbonden, maar kunnen we ook direct de huurachterstand voor u innen middels een huurincasso.

  Wilt u het huurcontract ontbinden? Onderneem snel actie!

  Heeft u te maken met een huurder die structureel te laat is met betalen of zich om andere redenen een slechte huurder toont? Dan is het belangrijk om snel actie te ondernemen. De huurachterstanden zullen namelijk snel oplopen en hoe hoger de schuld, hoe moeilijker deze te incasseren is.

  Door de huurovereenkomst te ontbinden, stelt u de woonruimte weer beschikbaar voor huurders die wél hun rekeningen kunnen betalen.

  Niet voor niets maken beleggingsmaatschappijen, makelaars en vastgoedbeheerders veelvuldig gebruik van huurincasso door Invorderingsbedrijf. Door uitgebreide ervaring van onze juristen met huurzaken kunnen wij u gericht adviseren en brengen wij de meest complexe zaken tot een goed eind.

  Draag uw vordering snel en gemakkelijk over via ons online aanmeldformulier

  Meld uw zaak direct aan via ons online aanmeldformulier. Elk dossier krijgt de aandacht die het nodig heeft.

  Hulp nodig bij huurovereenkomst ontbinden?

  Vul uw gegevens in en wij nemen dezelfde werkdag contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over huurovereenkomst ontbinden

   Als verhuurder kunt u de huurovereenkomst laten ontbinden als er sprake is van wanprestatie. Oftewel, uw huurder houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Het Burgerlijk Wetboek (BW) beschrijft dit in het eerste lid van artikel 6:265 als volgt:

   ‘Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.’

   We spreken bijvoorbeeld van wanprestatie als uw huurder:

   • minimaal 3 maanden geen huur heeft betaald (wanbetaling)
   • een wietplantage heeft in uw woning (wettelijke regels overtreden)
   • uw woonruimte zonder uw toestemming onderverhuurt aan derden (illegale onder(ver)huur)

   Daarnaast is het mogelijk om het huurcontract te beëindigen als u de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

   Bij een huurcontract met bepaalde tijd mag de verhuurder de overeenkomst na de looptijd beëindigen. De verhuurder heeft dan een wettelijke aanzegtermijn om de huurder te informeren. Hij mag de overeenkomst niet eerder dan drie maanden en uiterlijk één maand voordat de bepaalde tijd verstrijkt beëindigen. Wanneer de verhuurder de overeenkomst tussentijds wil beëindigen, moet ook hier sprake zijn van een wanprestatie.

   Heeft u uw woning dringend nodig voor eigen gebruik? Dan moet u dat kunnen aantonen. Vervolgens zal de rechter beoordelen of hier ook daadwerkelijk sprake van is. De noodzaak voor u om de woning zelf te betrekken moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder om in de woning te blijven.

   Mocht uw verzoek tot ontbinding door de rechter zijn goedgekeurd, dan moet de huurder de woning binnen twee dagen verlaten, nadat de deurwaarder de huurder hiervan op de hoogte heeft gesteld.

   Is uw huurder failliet verklaard? Dan kunnen zowel de verhuurder als de curator de overeenkomst ontbinden. Wel is hierbij een opzegtermijn van toepassing. Deze termijn is maximaal drie maanden. Heeft uw huurder de huur al vooruitbetaald? Dan geldt er een langere opzegtermijn.

   Een huurovereenkomst wordt niet standaard beëindigd wanneer een huurder of verhuurder overlijdt. Voor beide partijen geldt dat de erfgenamen als rechtsopvolgers optreden. Voor de verhurende partij zal dit weinig problemen opleveren. Zij hebben namelijk recht op de door de huurder te betalen huur.

   Na het overlijden van de huurder mogen de erfgenamen de huurovereenkomst nog zes maanden in stand houden, rekening houdend met de geldige opzegtermijn. Natuurlijk moeten de erfgenamen de huur gedurende deze periode wel doorbetalen.

   In dit artikel ‘Huurder overleden. Wat gebeurt er met de huurovereenkomst als de huurder dood is?’ leest u meer over dit onderwerp.   Is de huurovereenkomst ontbonden en wil de huurder niet vertrekken uit het pand? Dan betreedt en ontruimt onze gerechtsdeurwaarder samen met de politie de woning met het ontruimingsvonnis.

   Ontbinding van een huurcontract is een definitieve beslissing. Tijdens een kort geding geeft de rechter een voorlopige voorziening (dit is een tijdelijke beslissing). Ontbinding van de huurovereenkomst is dus niet mogelijk via een kortgedingprocedure.

   Het is wel mogelijk om via een kort geding ontruiming van het gehuurde te realiseren. In afwachting van een uitspraak in de ontbindingsprocedure, kunnen we de voorzieningenrechter vragen om de woning alvast te mogen ontruimen. Als de voorzieningenrechter de kans groot acht dat de huurovereenkomst door de rechter in de bodemprocedure zal worden beëindigd, zal de rechter dit verzoek inwilligen. Op die manier kunnen we de woning alvast vrijmaken.

   Huurovereenkomst laten beëindigen?

   Huurincasso 2 - invorderingsbedrijf

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Control b. V.
    Control B.V.
    Handelen snel, nemen alle zorg uit handen en communiceren goed over de status van lopende dossiers. Kortom, zeer tevreden klant!
    J w meijeringh hendriks
    J W Meijeringh Hendriks

    Zeer goede ervaring ! Het personeel is vriendelijk en neemt de tijd voor u . Adviezen zijn eerlijk en professioneel . Ik zou deze firma zeker aanbevelen .

    Onze Incassojuristen & Adviseurs

    linkedin