Exploot: het betekenen van officiële stukken

Een exploot is een door een deurwaarder opgemaakte akte, waarin staat wat voor ambtelijke handeling de deurwaarder verricht heeft. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een oproep om voor de rechter te verschijnen, een uitreiking van een vonnis of een kennisgeving van een beslaglegging.

Een deurwaardersexploot is onder andere van belang bij:

Vóór 16:00 uur zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gratis incasso adviesgesprek?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Wat is een exploot van een dagvaarding?

  Wat is een exploot?

  Bij alle ambtshandelingen die de deurwaarder verricht, maakt hij een schriftelijke akte op en ondertekent die. Dit noemt men een exploot. Als een deurwaarder bijvoorbeeld beslag legt op een bankrekening, inkomen of een voertuig, maakt hij daarvan een proces-verbaal op en ondertekent dit. Vervolgens wordt er een afschrift aan de betrokkenen uitgereikt. Die worden zodoende op de hoogte gebracht van de beslaglegging.

  Ook officiële stukken die alleen door een deurwaarder uitgereikt mogen worden zoals dagvaardingen en vonnissen worden door de deurwaarder ondertekend en zijn zodoende een exploot (exploit).

  Verder is het mogelijk om belangrijke documenten zoals een aanmaning door een deurwaarder te laten betekenen. In dat geval maakt de deurwaarder een proces-verbaal op van de overhandiging. Hierdoor heeft de verzender onomstotelijk bewijs dat de ontvangende partij het document gekregen heeft.

  Alleen een officiële gerechtsdeurwaarder kan een exploot opstellen.

  Exploot betekenis

  Een exploot (ook wel deurwaardersexploot) is een verzamelnaam voor officiële stukken die worden uitgereikt door een deurwaarder

  Een exploot is qua rechtsgeldige status te vergelijken met een notariële akte.

  Wat moet er in een deurwaardersexploot staan?

  Wat er in een exploot moet staan is vastgelegd in artikel 45 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  In een exploot moeten minimaal de volgende zaken worden opgenomen:

  • Datum van de betekening
  • Naam, en in het geval van een natuurlijke persoon tevens de voornamen, en de woonplaats van de verzoekende partij
  • Voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • Naam en woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd
  • Degene aan wie een afschrift van het exploot is overhandigd, met vermelding van diens hoedanigheid of, indien het exploot elektronisch is gedaan als bedoeld in het tweede lid, het elektronisch adres waaraan afschrift van het exploot is gelaten

  Exploten in een incassozaak

  Als incassobureau schakelen we bij Invorderingsbedrijf regelmatig een deurwaarder in voor het laten betekenen van een exploot. Dat is doorgaans het geval als een minnelijke incasso niet tot betaling leidt en we een gerechtelijke procedure moeten beginnen.

  Sommatie-exploot

  Een sommatie-exploot is een akte waarin de deurwaarder vastlegt dat hij een sommatie of aanmaning aan een debiteur heeft overhandigd. Door de aanmaning te laten bezorgen door een deurwaarder heeft de schuldenaar onomstotelijk bewijs dat hij betaling van de openstaande vordering heeft geëist.

  Dagvaarding

  Als u iemand voor de rechter wilt dagen, dan moet u hem dagvaarden. Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen en mag alleen worden overhandigd door een deurwaarder. In de dagvaarding staat onder andere waar, wanneer en op welk tijdstip de gedaagde voor de rechter moet verschijnen. Verder wordt in de dagvaarding beschreven wat er geëist wordt.

  Als een debiteur bijvoorbeeld niet betaalt na het sturen van een aanmaning, dan is het mogelijk om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Hiervoor moeten we de debiteur laten dagvaarden door een deurwaarder.

  Beslaglegging

  Als de rechter bepaalt dat iemand een bepaald bedrag moet betalen, maar de gedaagde dit niet doet, dan is het mogelijk om op basis van het vonnis beslag te laten leggen. Ook hiervoor is een deurwaarder vereist. De gerechtsdeurwaarder is de enige die een beslaglegging uit mag voeren.

  Als de deurwaarder beslag legt, maakt hij daarvan een proces-verbaal op. Een afschrift van het exploot wordt betekend aan de debiteur. Hiermee wordt de debiteur officieel op de hoogte gebracht van de beslaglegging. Als er beslag wordt gelegd op een bankrekening of salaris (loonbeslag), dan ontvangen andere betrokkenen zoals de bank of de werkgever ook een afschrift van het deurwaardersexploot.

  Ontbinding huurcontract

  Als een huurder zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de verhuurder naar de rechter stappen om ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. Als de rechtbank de ontbinding van het huurcontract goedkeurt, dan moet een deurwaarder het vonnis aan de huurder betekenen. 

  De deurwaarder maakt vervolgens een akte op waarin hij vastlegt dat hij het vonnis met de ontbinding van het huurcontract en het bevel tot ontruiming van de woning heeft overhandigd aan de huurder. Als de huurder het pand niet heeft verlaten op de in het document genoemde datum, kan de deurwaarder de woning ontruimen, desnoods met hulp van de politie.

  Een exploot als schriftelijk bewijs

  Bij een belangrijke brief kan het cruciaal zijn dat u kunt bewijzen dat de ontvanger het schriftelijk document ook daadwerkelijk heeft gekregen. Daarom kan het, vooral in zaken met een groot belang (bijvoorbeeld als u een groot bedrag van iemand eist), verstandig zijn om belangrijke stukken door een deurwaarder te laten betekenen. Het exploot wordt opgenomen in het dossier en gebruikt als bewijsstuk in een eventuele rechtszaak.

  De deurwaarder maakt bij het uitreiken van een exploot altijd een afschrift dat wordt overhandigd aan de debiteur. Vervolgens verwerkt de debiteur het exploot op kantoor in zijn eigen administratie, waarna een versie aan de opdrachtgever wordt gegeven. 

  Een deurwaarder is een door de rechtbank benoemd ambtenaar. Daarvoor heeft de gerechtsdeurwaarder een eed afgelegd. Hierdoor heeft een deurwaardersexploot een bijzondere status, vergelijkbaar met een akte van een notaris. Tijdens juridische procedures zal de rechter een exploot beschouwen als keihard bewijs dat iemand de brieven ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Een debiteur kan zich tijdens een rechtszaak dus niet beroepen op het argument dat de zaak niet geldig is omdat er nooit betaling is gevorderd.

  Kosten deurwaardersexploot

  Voor alle ambtshandelingen die een deurwaarder verricht, gelden vaste wettelijke tarieven. De deurwaarderskosten staan dus vast en de deurwaarder mag hier niet van afwijken. 

  Voor de betekening van stukken gelden bijvoorbeeld de volgende tarieven:

  • Oproeping tot een vorderingsprocedure (dagvaarding): € 104,02
  • Betekening van een titel (bijvoorbeeld een vonnis): € 114,77
  • Betekening overige stukken (bijvoorbeeld een aanmaning): € 75,16
  • Beslag op roerende zaken: € 138,70

  Het betekenen van een exploot, hoe werkt dat precies?

  De deurwaarder bezoekt de debiteur op zijn of haar woonadres of zakelijk adres om het exploot te overhandigen. Doorgaans is de akte grotendeels vooraf opgemaakt en worden specifieke gegevens zoals de tijd van afgifte en de locatie ter plekke ingevuld. Ook wordt genoteerd aan wie het exploot wordt overhandigd (de debiteur zelf of een huisgenoot). 

  Als de schuldenaar niet thuis is, dan mag de deurwaarder het exploot achterlaten in een gesloten deurwaardersenvelop. Ook in dat geval wordt de debiteur (juridisch gezien) geacht het document te hebben ontvangen.

  Een openstaande schuld innen?

  Invorderingsbedrijf kan iedere vordering voor u incasseren. Indien nodig kunnen we een deurwaarder inschakelen. Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Een gratis adviesgesprek?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Wetsartikel burgerlijk rechtsvordering

   FAQ: Veelgestelde vragen over een exploot

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin