Home PageConservatoir beslag

Invorderingsbedrijf

Conservatoir beslag

Heeft u te maken met wanbetalers die uw verzoeken tot betaling volledig negeren? Die tot op de dag van vandaag weigeren te betalen? Een uiterst effectieve manier om uw vordering (en dus geld) veilig te stellen is een conservatoir beslag.

Conservatoir Beslag Leggen
Conservatoir Beslag Leggen
Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie (!)

Stel uw vordering veilig

Een conservatoir beslag is een beslaglegging die gedaan wordt nog voordat er een vonnis is uitgesproken. Een incasso advocaat dient bij de voorzieningenrechter een verzoekschrift in waarin hij verzoekt om beslag te mogen leggen bij uw debiteur. In dit verzoekschrift wordt de vordering nauwkeurig omschreven en ook wordt betoogd waarop beslag gelegd moet worden, bijvoorbeeld op bankrekeningen, handelsvoorraden, vastgoed of onder derden (zoals een klant van een debiteur).

De voorzieningenrechter verleent dan per direct toestemming (dit noemt men verlof ofwel een voorlopige voorziening), waarna de gerechtsdeurwaarder direct de beslagen legt. Uw debiteur is vanaf dit moment beslagen en uw vordering is veilig gesteld, met zekerheid van betaling als resultaat.

Voordelen van conservatoir beslag leggen

Beslag laten leggen?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is conservatoir beslag?

  Betekenis conservatoir beslag:

  Conservatoir beslag is het leggen van beslag nog vòòrdat u over een vonnis voor uw vordering beschikt. Er wordt een verzoekschrift ingediend bij de voorzieningenrechter om beslagverlof te verlenen voor het leggen van conservatoir beslag.

  Het woord ‘conservatoir’ betekent grofweg ‘bewaren’. Bij het leggen van conservatoir worden de goederen waarop conservatoir beslag gelegd dus ‘bewaard’ zodat er nog wat te halen valt wanneer de rechtbank een vonnis uitspreekt. In de tussentijd kan de schuldenaar dus niet bij dat waar het beslag op is gelegd.

  Wat is het verschil tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag?

  Om succesvol beslag te kunnen leggen wordt er in de praktijk onderscheid gemaakt tussen twee soorten beslaglegging: conservatoir beslag en executoriaal beslag.

  Bij conservatoir beslag wordt toestemming gevraagd aan de rechtbank om alvast beslag te mogen leggen, nog voordat er een vonnis is uitgesproken. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de vordering ‘veilig wordt gesteld’ door alvast beslag te leggen. 

  Bij executoriaal beslag wordt er beslag gelegd nadat u over een vonnis voor uw vordering beschikt. In het geval van executoriale beslaglegging heeft er al een gerechtelijke procedure plaatsgevonden waar de debiteur is veroordeeld te betalen. Wanneer de debiteur ondanks deze uitspraak nog steeds weigert te betalen, wordt het vonnis ’ten uitvoer gelegd’ (ofwel geëxecuteerd).

  Een voorbeeld van conservatoir beslag

  Om het verschil tussen conservatoir en executoriaal beslag te verduidelijken hebben we een voorbeeld opgesteld

  Tim krijgt nog geld van Thomas. Tim heeft namelijk goederen geleverd aan Thomas, maar Thomas betaalt de vordering niet. Daarnaast hoort Tim geruchten dat het bedrijf van Thomas failliet dreigt te gaan. Foute boel.

  Tim vreest dat wanneer het bedrijf van Thomas failliet gaat, de vordering al helemaal niet meer betaald gaat worden. Dan kan hij fluiten naar zijn geld. Wél weet Tim dat Thomas nog een aantal vaste klanten heeft waar hij regelmatig geld van ontvangt, en weet dus dat er geld op de zakelijke bankrekening van Thomas staat. 

  Tim is bang dat Thomas dat geld nu simpelweg uit een bankautomaat pint om de schuldeisers niet te hoeven betalen. 

  Tim moet snel handelen, want een procedure bij de rechtbank duurt lang en het kan zomaar zijn dat Thomas in die tijd failliet verklaard wordt. Wat nu? Tim zoekt raadt bij het Invorderingsbedrijf, en zij weten het antwoord; beslag leggen.

  De advocaat dient een verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter voor het leggen van conservatoir beslag op de zakelijke rekening van Thomas. Gezien er gegronde vrees bestaat dat Thomas geld wegsluist of verduisterd gezien zijn dreigende faillissement, zal de rechtbank verlof verlenen (=toestemming geven) voor het leggen van conservatoir beslag. Vanaf dat moment kan Thomas niet meer bij zijn geld.

  Op dat moment weet Thomas nog nergens van. Als hij probeert te pinnen ziet hij dat hij niet meer bij zijn geld kan. het aanwezige saldo is geblokkeerd en de geldkraan dichtgedraaid. Conservatoir beslag leggen is een tijdelijke maatregel. Thomas zal nu vrijwillig de vordering van Tim betalen om het beslag op te heffen. 

  Betaalt Thomas nog steeds niet? Dan wordt er binnen 14 tot 30 dagen na het leggen van conservatoir beslag een bodemprocedure gestart en zal Thomas voor de rechter moeten verschijnen. De rechter zal Thomas alsnog veroordelen te betalen. Dit heet executoriaal beslag.

  Wanneer kan ik conservatoir beslag laten leggen?

  U kunt (bijna) altijd conservatoir beslag laten leggen. Ook als u bijvoorbeeld nog geld van iemand krijgt. Dat heet verhaalsbeslag.

  Ook kunt u conservatoir beslag laten leggen wanneer u spullen heeft geleend aan een ander; zoals het uitlenen van uw auto. In dat geval kunt u zelfs conservatoir beslag laten leggen op uw eigen auto. Dit heet beslag tot afgifte.

  Wanneer moet u conservatoir beslag laten leggen? Dat is meestal afhankelijk van het bedrag dat uw debiteur u verschuldigd is. Vooral bij (middel)grote bedragen (hoger dan €10.000) is conservatoir beslag leggen vaak succesvol, omdat de schuldenaar erg veel last heeft van het beslag.

  Is uw vordering lager dan €5.000? Dan raden we u als schuldeiser aan een gerechtelijke incassoprocedure te starten in plaats van conservatoir beslag. De beslagkosten zijn verhoudingsgewijs een stuk hoger bij vorderingen onder de €5.000. Een incassotraject biedt in die situatie een betere oplossing.

  Voor welke soort vorderingen kan ik conservatoir beslag laten leggen?

  Succesvol conservatoir beslag leggen kan op vele verschillende soorten vorderingen. Een aantal vorderingen die sneller betaald worden door conservatoir beslag zijn onder andere:

  • openstaande facturen
  • achterstallige huur
  • verstrekte leningen
  • schadevergoedingen
  • betalingen die onverschuldigd waren
  • onbetaalde borgsommen
  • opeisbare contractuele boetes

  Waarop kan ik als schuldeiser conservatoir beslag laten leggen?

  Wilt u weten waarop beslag kan worden gelegd? Nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan zorgen we voor beslaglegging. Beslag kan gelegd worden verschillende (on)roerende zaken, waaronder:

  • Zakelijke bankrekening
  • Privé bankrekening
  • G-rekening
  • Spaarrekening
  • Contant geld
  • Vorderingen op klanten (bijvoorbeeld opdrachtgevers)
  • Bedrijfspanden
  • Woning(en) en huis
  • Erfpachtrecht
  • Erfpachtrecht
  • Appartementsrecht
  • Aandelen
  • Auto
  • Vliegtuig
  • Schip
  • Inboedel
  • Andere onroerende en roerende zaken

  Benieuwd waar er beslag op gelegd kan worden in uw situatie? Neem dan contact met ons op, we vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

  Vanaf welk bedrag kan er conservatoir beslag gelegd worden?

  Conservatoir beslag kan vanaf ieder bedrag gelegd worden, maar in sommige gevallen biedt een gerechtelijke incassoprocedure een betere oplossing. Conservatoir beslag leent zich beter voor hogere vorderingen omdat de beslagkosten dan verhoudingsgewijs lager zijn. 

  Om het u makkelijker te maken hebben wij een overzicht die u helpt bij het bepalen of conservatoir beslag leggen de meest bijpassende oplossing is:

  Is uw vordering lager dan €5.000? Dan is het handiger om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. De kosten zijn anders verhoudingsgewijs erg hoog.

  Is uw vordering hoger dan €5.000 en minder dan €10.000? Dan is conservatoir beslag (in sommige gevallen) de beste oplossing. Dit hangt wel af van de vordering. Wordt de vordering niet inhoudelijk betwist? Dan raden wij u aan conservatoir beslag te letten leggen. Twijfelt u over de zekerheid van uw vordering? Dan raden wij een gerechtelijke incassoprocedure aan.

  Is uw vordering hoger dan €10.000? Dan raden wij u aan wél conservatoir beslag te laten leggen

  Is er een spoedeisend belang? Kies dan voor een incasso kort geding!

  Hoe werkt conservatoir beslag?

  Stap 1

  De incasso advocaat stelt het verzoekschrift op tot het leggen van conservatoir beslag en zendt dit naar de bevoegde rechtbank. Uw totale vordering wordt opgenomen in dit zogenaamde ‘beslagrekest‘. Omschreven wordt welke beslagen u wilt leggen (waarop of waaronder), wat de vordering is en de vordering wordt verhoogd met een extra 30% over de hoofdsom (voor een vordering tot €300.000) als ruime vergoeding voor te maken kosten.

  Stap 2

  De rechtbank (voorzieningenrechter) ontvangt het verzoekschrift en bekijkt het verzoek. Eigenlijk keurt de rechter het verzoek altijd direct goed, en verleent dan veelal binnen 24 uur al een zogenaamd ‘verlof‘ (soort van vonnis). Met dit verlof, ook wel een tijdelijke voorziening genoemd, sturen wij onze gerechtsdeurwaarders op pad om de beslagen te leggen waarvoor toestemming is verleend.

  Stap 3

  De debiteur weet van dit alles niets. De rechtbank informeert hem niet! Pas op het moment dat de beslagen gelegd zijn, komt hij erachter. Na het leggen van de beslagen moet de deurwaarder aan de debiteur laten weten waarop of waaronder beslag is gelegd. Uw debiteur kan nu geen vermogen meer aan het verhaal onttrekken (zoals dat heet), want het is beslagen. Doet hij dit toch? Dan pleegt hij een strafbaar feit en kan er aangifte worden gedaan.

  Stap 4

  En dan dit bijkomend voordeel. Het leggen van conservatoir beslag resulteert in veel gevallen in een goede onderhandelingspositie voor u als beslaglegger. Doordat uw debiteur is afgesneden van liquiditeiten wordt de situatie al snel onhoudbaar voor hem zodat direct betalen de enige optie is. Hij kan geen weken wachten. Resultaat: een snelle incasso, zonder bodemprocedure (zie hieronder).

  Stap 5

  De rechter heeft in het verlof ook bepaald dat er binnen 14 of 30 dagen na het leggen van beslag een zogenaamde bodemprocedure (= dagvaardingsprocedure) gestart moet worden. De zaak wordt dan voorgelegd aan de bodemrechter, die uiteindelijk een vonnis zal wijzen. Deze bodemrechter bevestigt dat er terecht beslag is gelegd (op basis van het verlof van zijn collega de voorzieningenrechter), waarna het vermogen dat beslagen is vrij kan vallen: u kunt direct incasseren. 

  Nota bene: een debiteur dient doorgaans ook de kosten van het conservatoir beslag volledig te voldoen!

  Wat gebeurt er nadat conservatoir beslag is gelegd?

  Onze verzoekschriften voor het leggen van conservatoir beslag zijn (vrijwel) altijd succesvol. Wanneer de rechter het verzoek van het conservatoir beslag goedkeurt worden de beslagen direct gelegd. Het resultaat? De debiteur heeft ontzettend veel last van de gelegde beslagen, en zal uit zichzelf (en vrijwillig) betalen! 

  Wordt er binnen de 14 of 30 dagen na het leggen van het beslag niet betaald? Dan zal de debiteur voor de rechter moeten verschijnen. De debiteur wordt dan alsnog veroordeelt te betalen. In beide gevallen wordt het verschuldigde bedrag op uw rekening gestort en worden de gelegde beslagen opgeheven. Uw schuldenaar kan bijvoorbeeld weer pinnen, en u heeft uw geld.

  Wat kost conservatoir beslag leggen?

  Bij het leggen van conservatoir beslag zijn verschillende partijen betrokken. Deze moeten dan ook betaald worden. De kosten van conservatoir beslag zijn als volgt opgebouwd:

  1. Advocaatkosten – De advocaat is degene die het schriftelijke verzoek bij de rechtbank indient voor het aanvragen van verlof (=toestemming) voor conservatoir beslag. Dit proces kost geld; er zijn namelijk werkzaamheden verricht waar de advocaat voor betaald moet worden. Deze kosten heetten griffiekosten omdat de kosten moeten worden betaald aan het secretariaat (ofwel griffie).
  2. Kosten van de rechtbank (ofwel griffierecht) – De vergoeding die de rechtbank vraagt voor het in behandeling nemen van de rechtszaak. 

  De hoogte van de kosten van het griffierecht hangt van meerdere factoren af, zoals de hoogte van de vordering, het rechtsgebied van de zaak, en of uw een particulier of een organisatie bent. Als particulier of een eenmanszaak betaalt u namelijk minder dan een vennootschap. 

  Een lager griffierecht bij het aanvragen van conservatoir geldt voor:

  • Particulier
  • Eenmanszaak

  Een hoger griffierecht bij het aanvragen van conservatoir geldt voor:

  • Besloten vennootschap (B.V.)
  • Naamloze vennootschap (N.V.)
  • Vennootschap onder firma (V.O.F.)
  • Commanditaire vennootschap (C.V.)
  • Stichting
  • Vereniging
  • Maatschap
  • Buitenlands rechtspersoon
  • Coöperatie

  Let op! Voor zowel conservatoir beslag als executoriaal worden er griffiekosten in rekening gebracht. In beide gevallen wordt er namelijk een rechtszaak in behandeling genomen door de rechtbank. 

  Wanneer het conservatoire beslag overgaat naar executoriaal beslag zullen er ook deurwaarderskosten in het spel komen. De deurwaarder moet de daadwerkelijke beslagen leggen. Wilt u meer weten over de opbouw van kosten bij executoriaal beslag? Lees dan ons artikel over beslaglegging.

  Wie legt conservatoir beslag?

  Het leggen van conservatoir beslag wordt gedaan door een advocaat. Dit gebeurt door een verzoekschrift in te dienen bij de voorzieningenrechter waar er verlof wordt gevraagd voor het leggen van conservatoir beslag. 

  Gaat het conservatoir beslag over naar executoriaal beslag? Dan legt de deurwaarder beslag. Alleen een deurwaarder is bevoegd om uitvoerend (executoriaal) beslag te leggen. Een jurist, rechter, of incasso-advocaat mogen dat niet doen.

  Leggen van conservatoir beslag?

  Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!   Bent u een particulier of een onderneming?   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Conservatoir beslag leggen | Leggen van conservatoir beslag

   Hoe werkt conservatoir loonbeslag?

   Bij het leggen van conservatoir loonbeslag zal onze advocaat een verzoekschrift indienen om beslag te laten leggen op het loon van uw schuldenaar. De werkgever is verplicht hieraan mee te werken en kan dit verzoek dus niet weigeren. 

   Let op! Alhoewel het leggen van loonbeslag mogelijk is, kan niet het volledige loon ingehouden worden. Uw schuldenaar heeft namelijk ook geld nodig om van te leven. Een (klein) gedeelte van het loon gaat dus alsnog naar de schuldenaar. Dat heet de beslagvrije voet. Het resterende loon zal rechtstreeks naar u gaan totdat de gehele vordering is voldaan.

   Hoe werkt conservatoir bankbeslag?

   Wilt u conservatoir beslag op een bankrekening leggen? Dat kan! Onze advocaten dienen het verzoekschrift in bij de rechter om beslag te mogen leggen op bankrekeningen (zowel particuliere – als zakelijke bankrekeningen zijn mogelijk). Alle banken zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Er kan op meerdere bankrekeningen beslag worden gelegd:

   1. Particuliere rekening: het aanwezige saldo wordt geblokkeerd op de aanwezige betaalrekening(en), maar ook spaarrekening(en). De debiteur kan zijn saldo niet beheren.
   2. Zakelijke rekening: het aanwezige saldo wordt geblokkeerd op de aanwezige zakelijke rekening(en), maar ook zakelijke spaarrekening(en). De debiteur kan zijn saldo niet beheren.

   Let op! Nieuwe bijschrijvingen op de bankrekening(en) van de schuldenaar (zoals gestort geld van debiteuren) vallen niet onder het gelegde bankbeslag. De schuldenaar kan dus nog wel die geldbedragen pinnen. 

   Ik weet niet waarop ik conservatoir beslag kan laten leggen? Wat kan ik doen?

   Om succesvol conservatoir beslag te leggen is het essentieel dat u goed weet waarop u beslag kunt leggen. Stel; u wilt beslag laten leggen op een bankrekening van uw schuldenaar, maar hij of zij heeft geen cent op zijn of haar rekening? Dan heeft conservatoire beslaglegging op de bankrekening geen zin. 

   Let op! Het kan zijn dat u niet precies weet welke waardevolle beslagobjecten uw debiteur heeft. U kunt immers niet ruiken hoeveel geld er op de bankrekening staat. Conservatoir beslag laten leggen wanneer er geen waardevolle beslagobjecten zijn is zonde van uw tijd en geld.

   Maak geen kostbare fout! Laat eerst verhaalsonderzoek doen. Wij zetten nauwkeurig en gedetailleerd voor u in kaart waar u beslag op kunt leggen. Zo weet u precies op welke beslagobjecten u het beste conservatoir beslag moet leggen.

   Waarop kan ik als schuldeiser géén conservatoir beslag laten leggen?

   Op het meeste kan (succesvol) conservatoir beslag worden gelegd. Maar niet op alles. Er zijn er een aantal zaken waar géén beslag op gelegd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn:

   • Huurwoning
   • Kredietruimte
   • Bankgarantie
   • Beslag ten laste van een bank
   • Retentierecht
   • Goederen bestemd voor de openbare dienst
   • Fiscaal bodembeslag
   • Zaken die op basis van huwelijkse voorwaarden van de partner zijn
   • Loon of uitkering onder beslagvrije voet
   • Gewone huishouding
   • Eerste levensbehoeftes
   • Bed en beddengoed
   • Zorgtoeslag
   • Bijzondere bijstand
   • Persoonsgebonden budget
   • Huurtoeslag
   • Kinderbijslag
   • Smartengeld
   • Studiefinanciering

   In welke gevallen wil de rechter de debiteur eerst vragen stellen voordat er conservatoir beslag kan worden gelegd?

   Er kan op nog meer conservatoir beslag worden gelegd. Wél wil de rechter de debiteur dan eerst wat vragen stellen. Is dat gebeurd en vindt de rechter nog steeds dat conservatoire beslaglegging terecht is? Dan kan er ook nog op het volgende conservatoir beslag gelegd worden:

   • Inkomen (bijvoorbeeld salaris, uitkering inclusief vakantiegeld, 13e maand)
   • Handelsvoorraad van een onderneming
   • Beslag ten laste van een financiële instelling (maar geen bank)
   • Lijfrente
   • Pensioen
   • AOW
   • Bijstandsuitkering

   Wanneer eindigt conservatoir beslag?

   Er kan op nog meer conservatoir beslag worden gelegd. Wél wil de rechter de debiteur dan eerst wat vragen stellen. Is dat gebeurd en vindt de rechter nog steeds dat conservatoire beslaglegging terecht is? Dan kan er ook nog op het volgende conservatoir beslag gelegd worden:

   • Inkomen (bijvoorbeeld salaris, uitkering inclusief vakantiegeld, 13e maand)
   • Handelsvoorraad van een onderneming
   • Beslag ten laste van een financiële instelling (maar geen bank)
   • Lijfrente
   • Pensioen
   • AOW
   • Bijstandsuitkering

   Hoe werkt conservatoir beslag opheffen?

   Er zijn twee manieren waarop uw schuldenaar ervoor kan zorgen dat de gelegde conservatoire beslagen opgeheven kunnen worden. De klant kan vrijwillig de vordering betalen, of moet de hoofdprocedure afwachten. Vaak heeft het afwachten van de hoofdprocedure voor de klant niet de voorkeur, omdat hij of zij dan erg lang moet wachten om bijvoorbeeld weer bij zijn of haar geld te kunnen. 

   In bijna alle gevallen zal de debiteur dus wel uit zichzelf betalen om de beslagen te laten opheffen. Hij of zij heeft namelijk erg veel last van de gelegde beslagen. Als de vordering netjes is betaald en het geld op uw rekening staat worden de beslagen opgeheven. 

   In ons artikel over beslag leggen leest u alles over de gehele procedure van beslaglegging, bijvoorbeeld hoe de executoriale beslagen opgeheven worden.

   Conservatoir beslag leggen?

   Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!    Bent u een particulier of een onderneming?    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Conservatoir beslag leggen | Leggen van conservatoir beslag

    Waarom 40.000 klanten u voor gingen

    Onze Incassojuristen & Adviseurs

    linkedin

     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Hanneke de Bies
     Hanneke de Bies
     Zakelijk
     Beslag leggen lijkt een moeilijke klus, maar niet voor Invorderingsbedrijf. Mijn zaak leek hopeloos, maar door beslaglegging in te zetten werd mijn vordering ein-de-lijk betaald. Ik ben Wesley en Luka dankbaar voor de goede hulp!
     Lees meer

     FAQ: Veelgestelde vragen over conservatoir beslag

     Bent u bang dat uw debiteur binnenkort failliet gaat? Dan is het belangrijk dat u snel handelt. In het geval van een faillissement bij uw debiteur vervallen alle beslagen. Dit betekent dat u geen beslag meer kunt leggen.

     Let op! De kosten voor de gerechtelijke procedure komen in het geval van faillissement voor uw rekening. Er zijn immers kosten gemaakt die niet meer op de debiteur verhaald kunnen worden. Voorkom dat de kosten voor uw rekening komen door faillissement, handel dus zo snel mogelijk!

     Conservatoir beslag is ook mogelijk buiten Nederland, met name in Europese landen. Sinds 18 januari 2017 is het makkelijker gemaakt om conservatoir beslag te leggen op bankrekeningen in andere Europese landen nadat er een nieuwe verordening in werking is getreden. 

     Deze nieuwe verordening maakt het mogelijk voor Nederlandse consumenten om bij een Nederlandse rechter een verzoek in te dienen om beslag te leggen op bijvoorbeeld een bankrekening in België of Duitsland. Voorheen kon er alleen naar de rechter gestapt worden in het land waar het geld op de bank staat – dat kost veel tijd en moeite.

     Let op! Er kan alleen conservatoir beslag worden gelegd op bankrekeningen van buitenlandse schuldenaren. 

     Heeft u buitenlandse vorderingen waar u beslag op voor wilt leggen?

     Alleen in bijzondere omstandigheden wordt verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag op toekomstige of niet-opeisbare vorderingen. Hierbij is het belangrijk dat de vordering zeker is, maar ook hoe aannemelijk het is dat uw schuldenaar zijn of haar rekening niet zal betalen. 

     In de meeste gevallen betaalt de schuldenaar de kosten van het beslag, en niet de schuldeiser. De kosten van het griffierecht komen volledig voor de rekening van de debiteur. De advocaatkosten komen – afhankelijk van de hoogte van de vordering – volledig (of grotendeels) voor rekening van de debiteur. Hoe hoger de vordering, des te hoger de vergoeding.

     Bent u benieuwd naar de kosten voor u? Waarschijnlijk betaalt u niks. Neem direct contact met ons op en we zoeken het voor u uit.

     Ja, voor het leggen van conservatoir beslag is een advocaat nodig. Onze advocaten dienen het verzoek tot conservatoire beslaglegging in bij de rechtbank en zorgen dat conservatoir beslag snel gelegd is!