Print deze pagina

Conservatoir beslag

Heeft u te maken met wanbetalers die uw verzoeken tot betaling volledig negeren? Die tot op de dag van vandaag weigeren te betalen? Een uiterst effectieve manier om uw vordering (en dus geld) veilig te stellen, is een conservatoir beslag.

Stel uw vordering veilig

Een conservatoir beslag is een beslaglegging die gedaan wordt nog voordat er een vonnis is uitgesproken. Een incasso advocaat dient voor uw vordering bij de voorzieningenrechter een verzoekschrift in. Hij verzoekt om beslag te mogen leggen bij uw debiteur. In dit verzoekschrift wordt de vordering nauwkeurig omschreven en ook wordt betoogd waarop beslag gelegd moet worden, bijvoorbeeld op bankrekeningen, handelsvoorraden, vastgoed of onder derden (zoals een klant van een debiteur).

De voorzieningenrechter verleent dan per direct toestemming (dit noemt men verlof ofwel een voorlopige voorziening), waarna de gerechtsdeurwaarder direct de beslagen legt. Uw debiteur is vanaf dit moment beslagen en uw vordering is veilig gesteld.

Op de site van de Rechtspraak leest u meer over conservatoir beslag.

Conservatoir beslag: een zeer effectief incassomiddel

In het verzoekschrift wordt niet alleen gevraagd beslag te mogen leggen voor de hoofdsom van uw vordering, maar ook voor de kosten van de conservatoir beslagprocedure. De voorzieningenrechter verleent ook voor dit deel van de vordering over het algemeen verlof. Doorgaans betaalt de debiteur al na het leggen van het beslag snel zijn vordering, inclusief de gemaakte kosten. De incassozaak is dan al succesvol afgerond.

Mocht uw debiteur toch niet na beslaglegging betalen, dan zorgt het beslag ervoor dat de debiteur geen vermogensbestanddelen meer aan het verhaal van uw vordering kan onttrekken (deze zijn immers beslagen).

Nadat de beslagen zijn gelegd op grond van de voorlopige voorziening (het verlof) zal over het algemeen binnen 14 (of 30) dagen een dagvaardingsprocedure (ook wel bodemprocedure genoemd) gestart worden, waarbij een bodemvonnis wordt gehaald. In deze procedure vragen we de rechter de debiteur tot betaling te veroordelen. Deze bodemrechter vormt dan een inhoudelijk oordeel over de vordering zelf (de voorzieningenrechter namelijk alleen over de beslaglegging). Wanneer de vordering waarvoor beslag is gelegd dan door de rechter is toegewezen, wordt het conservatoir beslag automatisch omgezet in een zogenaamd executoriaal beslag. Dat wil zeggen: de beslagen vermogensobjecten kunnen dan te gelde worden gemaakt. De vordering wordt verzilverd en daarmee komt de incassoprocedure succesvol tot een einde.

Het Invorderingsbedrijf verzorgt de gehele procedure. Van verzoekschrift tot beslaglegging en bodemprocedure

Het Invorderingsbedrijf biedt sinds jaren een uiterst efficiënte en transparante incassoservice in samenwerking met deurwaarders en incasso-advocaten. Van het aanvragen van faillissementen, het voeren van kort geding procedures in incasso en dagvaardingsprocedures, wij weten precies hoe we uw debiteur moeten aanpakken.

Ook voor wat betreft de procedure conservatoir beslag zien we het als onze missie om de kosten voor incasso te verhalen op uw debiteur.

Direct conservatoir beslag laten leggen? Het Invorderingsbedrijf is uw partner voor alle incassozaken. Vragen? Bel ons op +31-(0)70-762 0330.