Home PageRetentierecht

Retentierecht: wat is het en hoe kunt u het uitoefenen?

Repareert, bouwt of verbouwt u spullen? En heeft u een klant die een factuur niet betaalt? Als u nog goederen van uw wanbetaler in uw bezit heeft, dan kunt u een beroep doen op het retentierecht. Dit betekent dat u de zaken die u repareert of (ver)bouwt in uw bezit mag houden totdat de openstaande vordering betaald is. Als aannemer kunt u bijvoorbeeld wachten met de oplevering en als garagehouder kunt u de auto van uw debiteur vasthouden totdat de rekening voldaan is.

Wilt u een beroep doen op het retentierecht? De incassospecialisten van Invorderingsbedrijf weten hoe dit werkt en kunnen op een rechtsgeldige manier een beroep voor u doen op dit recht

Met het recht van retentie:

Het retentierecht inroepen?

Laat uw gegevens achter en we gaan direct voor u aan de slag.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is retentierecht?

  Met het retentierecht kunt u wachten met afgifte van de zaak als u goederen repareert, bouwt of verbouwt voor uw klant en een openstaande vordering op die klant heeft. Als u een klant heeft die een factuur niet betaalt en nog spullen van degene in uw bezit heeft, dan kunt u die dus vasthouden om zodoende betaling af te dwingen. 

  Daarbij kan het gaan om roerende zaken of onroerende zaken. Een aannemer kan bijvoorbeeld een pand onder zich houden en een automonteur kan wachten met het teruggeven van de auto die hij gerepareerd heeft.

  Retentierecht artikel

  Het retentierecht is vastgelegd in artikel 3:290 e.v. van het Burgerlijk Wetboek

  Daar staat het als volgt omschreven:

  “Retentierecht is de bevoegdheid die, bij in de wet aangegeven gevallen, aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering wordt voldaan.”

  Voorwaarden voor inroepen retentierecht

  Als u een beroep wilt doen op het retentierecht is het belangrijk dat dit rechtmatig gebeurt. Als u onrechtmatig het recht van retentie inroept, kan uw debiteur namelijk een schadevergoeding eisen.

  1. Het moet gaan om een opeisbare vordering

  Het is pas mogelijk om het retentierecht uit te oefenen als een vordering opeisbaar is. Dit betekent dat de wettelijke betalingstermijn verstreken is, er geen betalingsregeling is getroffen en uw wanbetaler in gebreke is gesteld. Als u met zakelijke klanten geen betalingstermijn heeft afgesproken, is de vordering direct opeisbaar. U kunt het retentierecht dus niet uitoefenen als de vervaldatum op de factuur nog niet verstreken is.

  2. Er moet voldoende samenhang zijn

  Er moet daarnaast ook een verband zijn tussen de werkzaamheden en de zaak waarop het retentierecht wordt uitgeoefend. Als een aannemer een pand verbouwt en één of meerdere tussentijdse betalingen daarvoor niet zijn voldaan, dan kan de aannemer wachten met de oplevering totdat alle betalingen ontvangen zijn.

  Als de aannemer die het pand verbouwt, ook nog een vakantiehuis voor dezelfde eigenaar bouwt, dan mag hij het vakantiehuis niet onder zich houden, omdat de openstaande factuur hier geen betrekking op heeft.

  3. Het goed moet in de macht zijn van de schuldeiser

  Het recht van retentie kan alleen worden uitgeoefend als de schuldeiser het goed ook daadwerkelijk in zijn bezit heeft (of er de feitelijke macht over heeft). Een garagehouder die nog geld tegoed heeft van een klant, kan de auto die hij repareert vasthouden tot de rekening betaald is. Als hij de auto al heeft teruggegeven aan de klant, kan hij deze niet meer terughalen, omdat hij hier geen feitelijke macht meer over heeft.

  4. Het moet proportioneel zijn

  De waarde van het goed waar het retentierecht op uitgeoefend wordt, moet in verhouding staan tot de openstaande schuld. Als een klant een schuld van 50 euro heeft openstaan bij een aannemer, dan kan de aannemer het retentierecht niet inroepen op een pand dat honderdduizenden euro’s waard is, omdat dit niet proportioneel is.

  5. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het retentierecht ingeroepen is

  Als u het retentierecht inroept, dan moet u dit duidelijk aan derden kenbaar maken. Als u als aannemer bijvoorbeeld een pand onder u houdt, door een beroep te doen op het retentierecht, dan dient u een bord voor het pand te plaatsen waarop dit duidelijk vermeld wordt. 

  Daarnaast is het verstandig om een deurwaarder in te schakelen. De deurwaarder kan een proces verbaal van constatering opmaken, waarin hij vastlegt dat het recht van retentie is ingeroepen. De deurwaarder kan dit proces verbaal vervolgens inschrijven in openbare registers als het Kadaster. Een notaris kan zodoende zien dat het retentierecht is ingeroepen als de eigenaar het pand probeert te verkopen.

  Voorbeelden retentierecht

  Voorbeeld 1: het retentierecht in de bouw

  Een eigenaar van een woning schakelt een aannemer in om het pand te verbouwen. De eigenaar en de aannemer spreken hiervoor vooraf een prijs af voor het gewenste eindresultaat. Ook leggen ze in de overeenkomst vast wat de opleverdatum is en dat er gebruikgemaakt wordt van deelbetalingen. 

  Vervolgens gaat de aannemer aan de slag met de werkzaamheden. Na een aantal maanden ontvangt hij opeens de deelbetalingen niet meer. Hij neemt contact op met de eigenaar en die laat hem weten dat hij door financiële problemen niet meer aan de afgesproken verplichtingen kan voldoen. 

  Omdat de eigenaar geen geldige reden heeft om te stoppen met betalen, stelt de aannemer hem in gebreke. Hij laat weten dat als hij de betaling niet binnen een week ontvangt, hij de werkzaamheden op moet schorten en zich uit hoofde van de aannemingsovereenkomst beroept op het recht van retentierecht.

  Als de eigenaar vervolgens nog steeds niet over de brug komt met de afgesproken bedragen, kan het retentierecht vervolgens daadwerkelijk worden ingeroepen. Omdat de aannemer het retentierecht uitoefent kan de eigenaar het pand niet verkopen. De aannemer kan het pand onder zich houden totdat de openstaande schulden betaald zijn.

  Voorbeeld 2: retentierecht bij een garage

  Een dure Lamborghini wordt na een auto-ongeluk bij een garage gebracht. De garagehouder onderzoekt wat er allemaal gerepareerd moet worden, maakt hier afspraken over met de eigenaar en voert de werkzaamheden naar behoren uit. Toch betaalt de eigenaar de openstaande facturen voor de uitgevoerde werkzaamheden maar niet. Omdat de eigenaar de bolide nog niet heeft opgehaald, doet de garagehouder een beroep op het recht van retentie: hij houdt de auto tot de rekeningen betaald zijn.

  Retentierecht 2 - invorderingsbedrijf

  Retentierecht bij een faillissement

  Een belangrijke reden om het retentierecht in te roepen, is dat het in stand blijft in het geval van een faillissement. Als de eigenaar van het goed waar het retentierecht op wordt uitgeoefend, failliet gaat, blijft het retentierecht in stand. Vervolgens krijgt de retentor voorrang bij de verdeling van de boedel als de curator het goed verkoopt. Zo heeft u dus meer kans om uw geld te krijgen als uw schuldenaar failliet gaat.

  Een beroep doen op het retentierecht?

  Laat uw gegevens achter en we nemen direct contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe krijgt u uw geld als u een beroep doet op het recht van retentie?

   Het retentierecht uitoefenen is een sterk middel om betaling van onbetaalde facturen af te dwingen. Als de eigenaar de zaak weer terug wil, kan hij simpelweg de openstaande factuur betalen. 

   Doet hij dat toch niet? Dan kunnen we de zaak opeisen en verkopen. Dit kan alleen met toestemming van de rechter. We moeten dus een gerechtelijke procedure starten. De rechter zal de zaak beoordelen en een oordeel vellen. Als u in het gelijk gesteld wordt, kan de rechter direct besluiten een vonnis met een executoriale titel af te geven. Hiermee kunnen we beslag laten leggen op het goed waar we het retentierecht op hebben uitgeoefend. Vervolgens kan de deurwaarder de zaak openbaar verkopen, waarna u als schuldeiser wordt uitbetaald.

   Het retentierecht opheffen

   Het retentierecht mag natuurlijk niet zomaar worden ingeroepen. Daar moet wel een rechtsgeldige reden voor zijn. Het onterecht inroepen van het retentierecht is een onrechtmatige daad

   Als de rechter vaststelt dat u onterecht zaken onder u heeft gehouden door het retentierecht in te roepen en dat de eigenaar hierdoor schade heeft geleden, dan kan de eigenaar een schadevergoeding eisen.

   Als u het retentierecht wilt uitoefenen, is het daarom belangrijk dat u zeker weet dat dit rechtmatig gebeurt. Onze juristen weten wanneer u een beroep kunt doen op het recht van retentie en wat hiervoor moet gebeuren. Zo voorkomt u dat u wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

   Meer informatie over het retentierecht?

   Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Een beroep doen op het retentierecht?

    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Vrijblijvend advies

     Invorderingsbedrijf kan bogen op een uitstekende staat van dienst als het gaat om het innen van schulden. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of klik op onderstaande knop!

      

     Koninginnegracht 14 C
     2514 AA Den Haag
     070 – 762 0330

     Fax: +3170 – 762 0335