Home PageIncasso Belgie

De meest geavanceerde
incasso België strategie

Wilt u starten met Incasso België?

Heeft u te maken met Belgische wanbetalers? Met Belgische debiteuren die hun afspraken niet nakomen? Dan bent u bij het Invorderingsbedrijf aan het juiste adres. Met onze Incasso België service wordt zakendoen in België stukken ‘plezanter’. Lees hieronder hoe incasso Belgie werkt en hoe wij u helpen.

Vóór 16:00 uur zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Lokale specialisten voor Incasso België

Succesvol zakendoen in België is minder eenvoudig dan het lijkt. Niet alleen verschilt de wetgeving in België met die van Nederland, ook cultuurverschillen spelen een grotere rol dan vaak wordt gedacht. Krijgt u onverhoopt te maken met een Belgische wanbetaler, dan is een gedegen Incasso België aanpak van het grootste belang. Invorderingsbedrijf begrijpt dat als geen ander. Sinds jaren pakken wij buitenlandse wanbetalers op effectieve én respectvolle wijze aan. Onze lokale incassospecialisten, die opereren vanuit tientallen landen binnen én buiten de EU, maken dit mogelijk. Ze zijn optimaal op de hoogte van de lokaal geldende richtlijnen en gebruiken en benaderen uw debiteur op eigen grondgebied, in de eigen taal. Doelgericht en grensverleggend, want daar staan we voor bij het Invorderingsbedrijf.

Vrijblijvend advies over uw zaak in België?

Vul uw gegevens in wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Buitengerechtelijk incasseren in België

  De betalingsmoraal in België is slecht. Honderdduizenden vordering blijven per jaar onbetaald. Incasso is daarom in België geen overbodige luxe. Na het invoeren van uw vordering in ons systeem starten we direct met een intensieve buitengerechtelijke incassoprocedure. Dit zorgt ervoor dat uw debiteur via diverse kanalen op de hoogte wordt gesteld van de vordering. Een welwillende debiteur start gelijk met betalen. Volgt geen betaling? Dan zetten we het traject in overleg met u onverkort gerechtelijk voort.

  In het buitengerechtelijke incassotraject  volgt u het dossier op de voet, via uw eigen account op onze Online Cockpit. Iedere opdrachtgever krijgt hiervoor een exclusief gebruikersrecht.

  Gerechtelijk incasseren in België

  Gerechtelijke Incasso België heeft doorgaans twee routes. Wij adviseren u aan de hand van het dossier over de beste optie. De eerste is de route van de dagvaardingsprocedure.

  A. Incasseren door middel van dagvaarding

  Een van de Belgische incasso advocaten stelt een dagvaarding op. Dit is het juridische verzoekschrift dat vervolgens door de Belgische gerechtsdeurwaarder aan uw debiteur wordt betekend (uitgereikt), op een wijze, zoals in de Belgische wet omschreven. Nadat deze deurwaarder de dagvaarding aan uw debiteur heeft overgedragen, wordt deze op de rol van de rechtbank gebracht. De rechter gaat de zaak dan behandelen. Uw debiteur kan bij de rechter reageren op de dagvaarding. Doet hij dit, dan ontvangt de incasso advocaat vanzelf bericht. Reageert uw debiteur niet, dan zal hij ‘bij verstek‘ worden veroordeeld. Er komt een vonnis, waarmee de deurwaarder (als de debiteur nog steeds niet wil betalen) direct beslag kan leggen. Naast de route van dagvaarding kan voor gerechtelijke incasso België ook gekozen worden voor het instellen van een Europees Betalings Bevel (EBB).

  B. Incasseren door middel van het Europees Betalings Bevel (EBB)

  De Europese betalingsbevelprocedure (verordening (EG) nr. 1896/2006, in werking getreden op 12 december 2008) maakt de invordering mogelijk van grensoverschrijdende niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen. Dit gaat via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken. Per dossier moet gekeken of het mogelijk is deze route te volgen. Formeel zou elke Belgische rechtbank deze procedures moeten behandelen. In de praktijk blijkt helaas, en dan met name in Wallonië,  dat rechtbanken de verzoekschriften nogal eens laten liggen, omdat ze niet weten wat ze er processueel mee aanmoeten.

  Met het advies van één van onze incassospecialisten België kunt u zelf een overwogen keuze maken en staat u niet voor verrassingen.

  Advies over uw zaak?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Beslaglegging in België

   In België zijn lokaal bevoegde deurwaarders (in Wallonië heten zij ‘huissiers de justice‘) de personen die beslaglegging uitvoeren. Elke deurwaarder is aangesloten bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in Brussel, die de kwaliteit bewaakt. Beslaglegging kan in België op roerende goederen (zoals inboedels en voertuigen), onroerende goederen (zoals kantoorpanden, fabriekshallen en woningen) en op loon of uitkering. Ook is de Belgische deurwaarder belast met het ontruimen van panden. In België ‘gerechtelijke uitdrijving‘ genoemd.

   Deurwaarderstarieven in België zijn grotendeels door de Belgische staat vastgelegd. Ze wijzigen jaarlijks.

   Incasso Belgie: verschillen tussen Nederland en België

   Zoals u zelf misschien ook wel weet, is het zaken doen met een Belg andere koek dan met een Nederlander. Ook op juridisch terrein zijn er grote verschillen. Wat voor ons ‘normaal’ lijkt, zit in België helemaal anders. Neem nou de volgende verschillen.

   1. In België is een advocaat verplicht voor het instellen van een gerechtelijke procedure. In Nederland kunnen incasso juristen dat ook voor u doen.
   2. In België werkt een deurwaarder lokaal. Hij mag enkel beslag leggen in zijn rayon. In Nederland mag elke deurwaarder in heel Nederland actief zijn en beslagen leggen.
   3. Kunnen in Nederland dagvaardingsprocedures schriftelijk worden afgedaan, in België moet de advocaat voor elke zaak verplicht naar de zitting en de zaak gaan pleiten – zelfs als er geen verweer wordt gevoerd tegen de vordering.
   4. In België is het mogelijk om zonder verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag te leggen onder een derde (zoals een bank). In Nederland kan er géén beslag worden gelegd zonder eerst toestemming (verlof) van de voorzieningenrechter.
   5. Een Belgische deurwaarder heeft meer aanzien dan een Nederlandse deurwaarder. Belgische debiteuren zijn doorgaans banger van een lokale Belgische deurwaarder dan een Nederlandse debiteur is van een landelijk werkende Nederlandse deurwaarder.
   6. In België bestaat er een speciale Arbeidsrechtbank, bijvoorbeeld voor het geval salarissen niet worden betaald. In Nederland bestaat deze rechtbank niet: de kantonrechter behandelt alle arbeidsrechtszaken, waaronder loonvorderingen.

   Wat heb ik nodig voor een incasso België dossier?

   Geen dossier is perfect. Dat hoeft ook niet. Samen met u bekijken we welke documenten en/of bewijzen wel voorhanden zijn. Als u start met incasso België is het handig om aan ons te zenden:

   • Kopie van de afspraken, bijvoorbeeld een overeenkomst, een e-mailbericht, een faxbevestiging of simpelweg uw samenvatting van wat is afgesproken.
   • Kopie van uw facturen
   • Kopie van uw aanmaningen
   • Een afschrift van uw algemene voorwaarden
   • Een eventueel bewijs van levering

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Conservatoir derdenbeslag leggen in België

    Anders dan in Nederland kan de incasso advocaat in België ervoor zorgen dat er zonder toestemming van de rechter conservatoir derdenbeslag wordt gelegd. Conservatoir derdenbeslag wil zeggen dat er, voordat er een einduitspraak van een rechter is, alvast beslag wordt gelegd. U legt daarmee eigenlijk vermogen van de debiteur aan de ketting. 

    In België kan dat bijvoorbeeld op basis van een notariële akte of onbetwiste factuur die uw debiteur aan zijn klant heeft gestuurd en waarbij die klant uw debiteur nog moet betalen. U legt dan beslag onder die klant, die niet meer mag betalen aan uw debiteur. Het unieke is dat de debiteur het beslag pas bemerkt als het gelegd is. Het moet dan wel gaan om een zekere en in hoge mate vaststaande vordering. Ook moet er sprake zijn van hoogdringendheid (urgentie). 

    In Nederland kan conservatoir beslag alleen worden gelegd als de Nederlandse rechter eerst een verlof heeft verleend. In België dus niet en daarom biedt incasso België vele voordelen.

    Starten met incasso België

    In een eerste fase zullen onze Belgische incassospecialisten uw debiteur intensief sommeren de vordering te betalen. Vreemde ogen dwingen, want in de meeste gevallen leidt deze aanpak tot betaling of een betalingsregeling. Geeft uw debiteur nog steeds geen reactie? Dan zullen onze Belgische incassospecialisten en -advocaten uw debiteur verzoeken voor de rechtbank te verschijnen. Weigert uw debiteur nu nog steeds te betalen, dan zullen onze incasso specialisten beslag laten leggen bij uw debiteur. Het resultaat? U krijgt eindelijk het geld waar u recht op heeft.

    De voordelen van incasso België bij Invorderingsbedrijf

    Incasseren in België? Ontvang kosteloos advies over uw zaak!

    Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Vraag dan om een gratis eerste gesprek met een specialist op het gebied van Belgisch recht. Met ons lokale incasso België netwerk hoeft er geen vraag onbeantwoord te blijven.

    Wilt u advies over incasseren in België?

    Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     Het maakt niet uit waar in België u wat te vorderen heeft

     Invorderingsbedrijf behandelt uw incassozaken in geheel België. Of u nu wat te vorderen heeft in het Nederlandstalige Vlaanderen of het Franstalige Wallonië.  Incassozaken kunnen daarnaast behandeld worden binnen de 12 gerechtelijke arrondissementen in België:

     • West-Vlaanderen (Brugge – Kortrijk – Veurne – Ieper)
     • Oost-Vlaanderen (Gent – Dendermonde – Oudenaarde)
     • Antwerpen (Antwerpen – Turnhout – Mechelen)
     • Limburg (Hasselt – Tongeren)
     • Leuven
     • Brussel
     • Nijvel
     • Eupen
     • Luik (Luik – Verviers – Hoei)
     • Namen (Namen – Dinant)
     • Luxemburg (Marche – Neufchateau – Aarlen)
     • Henegouwen (Mons – Doornik – Charleroi).

     Verjaring van vorderingen in België

     Verjaring betekent (volgens de Belgische wet) dat een vordering niet langer in rechte afdwingbaar is, het wordt een zogenaamde ‘natuurlijke verplichting‘. Ook reeds verjaarde vorderingen kunnen alsnog geïncasseerd worden in België, want de debiteur moet zelf een beroep doen op verjaring. Veel debiteuren doen dat niet, zo blijkt uit de praktijk.

     In handelszaken start de verjaringstermijn met lopen aan het einde van de levering van goederen of diensten of op de vervaldag van de factuur.

     Daarnaast zijn er voor commerciële vorderingen in België wettelijk bepaalde verjaringstermijnen, namelijk 10 jaar voor contractuele verplichtingen en 5 jaar voor niet-contractuele verbintenissen (denk hierbij aan schade aan derden). Er is daarnaast nog een specifiek aantal verjaringstermijnen geldend:

     • Vordering uit hoofde van geneeskundige behandeling: 2 jaar
     • Krediet verleend aan een consument door een financiele instelling: 10 jaar
     • Rente op opeisbare schulden: 5 jaar
     • Kosten van een advocaat of expert: 5 jaar
     • Mobiele telefonie: 5 jaar
     • Openbare nutsvoorzieningen: 5 jaar
     • Scholen, met uitzondering van kostscholen: 5 jaar (kostscholen 1 jaar)
     • Verzekeringsovereenkomst: 5 jaar
     • Levering aan een consument, met uitzondering van voedsel: 1 jaar
     • Indexatie van een huurprijs in een huurovereenkomst: 1 jaar
     • Restaurants, hotels: 1 jaar

     In België wordt de verjaring (in tegenstelling tot Nederland) niet gestuit door een zogenaamde stuitingsbrief door de schuldeiser zelf. In België wordt de verjaring gestuit door het starten van een gerechtelijke procedure, een beslag of een schrijven van een incasso advocaat.

     Gewone aangetekende brief door de cliënt zelf stuitte verjaring niet.

     Advies over uw zaak?

     Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

      Bent u een particulier of een onderneming?

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Incassobureau inschakelen

      Rechtsgebieden incasso België

      Onze opdrachtgevers voor incasso België hebben te maken met allerlei soorten vorderingen. We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in België. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

      1. Bouwrecht
      2. Huur en verhuur
      3. Koop en verkoop
      4. Arbeidsrecht
      5. Agentuurovereenkomst
      6. Transport
      7. Schades en onrechtmatig handelen

      We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

      Verjaringstermijnen naar Belgisch recht

      • Incassoprocedures in België
      • Juridische bijstand
      • Bemiddeling in en hulp bij het treffen van onderhandse regelingen (ook schikkingen)
      • Coördinatie bij het ten uitvoer laten leggen van vonnissen in België

      Direct starten met Incasso België

      Heeft u wat te vorderen in België? Of een geschil met een Belgische debiteur? Dan is incasso België mogelijk ook voor u geschikt. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330 of stuur ons een e-mail. Onze incassospecialisten kunnen u in het bijzonder meer vertellen over de mogelijkheden van incasso België en (moeilijk) inbare vorderingen op in België gevestigde debiteuren.

      Incasso Belgie starten?

      Vul uw gegevens in en start direct met incasseren.

       Bent u een particulier of een onderneming?

       Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

       Incassobureau inschakelen

       Onze kantoren

       Wij zijn gevestigd in Den HaagRotterdamGroningen en Amsterdam en bieden u de beste service om het doel te bereiken dat u voor ogen heeft: uw geld terugkrijgen van iemand die weigert te betalen.

       Wilt u grote hoeveelheden dossiers uit handen geven of direct uw vordering overdragen? Neem dan contact  op +31-(0)70-762 0330 / +31-(0)20 – 760 3920 of via bovenstaand contactformulier.

       Waarom 40.000 klanten u voor gingen

        Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

        Neem telefonisch of per mail contact op

        Onze incassojuristen & adviseurs

        linkedin
        Lites film amsterdam
        LITES Film Amsterdam
        Ik was eerst bang dat het niet zou lukken om buitenlandse vorderingen te incasseren. Maar ik moet zeggen dat ik toch positief verrast werd! Het Invorderingsbedrijf heeft voor ons zowel in België als Nederland al heel wat achterstallige betalingen kunnen verwerken. Wij zijn zeer tevreden!

        Onbeperkt incasseren in de Benelux?

        Serviceovereenkomst incasso - invorderingsbedrijf

        Onze Incassojuristen & Adviseurs

        linkedin
        Jeppen
        Jeppen
        Aardige en deskundige mensen. Had in Duitsland twee zaken die maar niet wilden lukken. Met hun hulp allebei opgelost. Zonder rechtszaak!!

         Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

         Neem telefonisch of per mail contact op

         Waarom 40.000 klanten u voor gingen

         Onze incassojuristen & adviseurs

         linkedin

          Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

          Neem telefonisch of per mail contact op

           Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

           Neem telefonisch of per mail contact op

           Onbeperkt incasseren in de Benelux?

           Serviceovereenkomst incasso - invorderingsbedrijf
           Jeppen
           Jeppen
           Aardige en deskundige mensen. Had in Duitsland twee zaken die maar niet wilden lukken. Met hun hulp allebei opgelost. Zonder rechtszaak!!

           Waarom 40.000 klanten u voor gingen