Home PageIncasso Brussel

Incasso Brussel: onze Belgische invorderingsprocedure

Heeft u geld tegoed van iemand in Brussel? Of het nu gaat om onbetaalde facturen, een schadevergoeding of geld terug van een winkel, Invorderingsbedrijf kan uw openstaande factuur en iedere andere vordering voor u innen. Als specialist in internationale incasso weten we als geen ander wat voor procedures we in gang kunnen zetten om uw geld te incasseren.

Daarbij kunnen we bovendien de hulp inroepen van lokale deurwaarders, juristen en advocaten in Brussel. Zij zitten dicht bij het vuur en weten precies wat er moet gebeuren om te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Niemand wil graag lang op zijn geld wachten, maar onbetaalde vorderingen in het buitenland zijn al helemaal vervelend. Niet alleen bevindt uw debiteur zich verder weg, de regels rond grensoverschrijdende vorderingen zijn ook ingewikkeld. Welk recht is van toepassing? Het Nederlandse of Belgische? En hoe kunt u daar een beroep op doen? 

Als specialist in internationale incasso weten wij precies hoe we uw vordering in Brussel voor u kunnen innen. We werken via een slimme en efficiënte incassostrategie, waarbij we lokale specialisten als juristen, advocaten en deurwaarders in kunnen schakelen als dat nodig is. 

Het volledige incassotraject wordt begeleid door onze internationale incassospecialist in Nederland. Die stuurt de specialisten in Brussel aan en onderhoudt het contact met u als schuldeiser. U heeft dus één duidelijk aanspreekpunt en hoeft zelf nergens naar om te kijken.

Als schuldeiser kunt u de voortgang van de procedure 24/7 in de gaten houden via onze Online Cockpit.

Wilt u meer weten over onze incassodiensten in Brussel? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. 

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Brussel?

Direct uw vordering indienen?

Krijgt u nog geld van niet betalende klanten of andere debiteuren in Brussel? Laat uw gegevens bij ons achter en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  De Belgische incassoprocedures

  Als uw debiteur zich in Brussel bevindt, dan moeten we een beroep doen op het Belgische rechtssysteem of gebruikmaken van één van de Europese procedures voor grensoverschrijdende openstaande vorderingen. 

  Het Belgische incassotraject is goed te vergelijken met de invorderingsprocedures in Nederland. De volledige incasso bestaat grofweg uit twee fases, een minnelijke incasso en, als die niet succesvol is, een gerechtelijke procedure. 

  Als uw debiteur niet uit zichzelf betaalt en we een vonnis van de rechter (of een betalingsbevel) hebben weten te bemachtigen kunnen we vervolgens een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen bij uw debiteur.

  Buitengerechtelijke incasso

  Buitengerechtelijke (of minnelijke) incasso is het zonder tussenkomst van de rechter proberen te innen van een vordering. Het versturen van betalingsherinneringen of aanmaningen is bijvoorbeeld onderdeel van het buitengerechtelijke incassotraject. 

  Het laten uitvoeren van een minnelijke invordering door een incassobureau is een efficiënte manier om betaling af te dwingen. Als uw debiteur een brief van ons als incassobureau ontvangt, begrijpt hij dat het u menens is. Bovendien is het duidelijk dat er een rechtszaak zal volgen als betaling uitblijft. Daarom kiezen 9 van de 10 debiteuren ervoor om alsnog te betalen als zij een aanmaning van ons ontvangen. 

  Bovendien bestaat ons incassotraject niet alleen uit het sturen van brieven. We nemen ook persoonlijk contact op met uw debiteur. Dat doen we bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail en via WhatsApp-berichten. Gedurende het traject voeren we de druk steeds iets verder op. 

  Blijft betaling uit? Dan sturen we een laatste aanmaning waarin we aankondigen dat we naar de rechter stappen als de betaling niet op de genoemde datum binnen is. We laten direct weten wat voor kosten hier voor uw debiteur aan verbonden zijn.

  Gerechtelijke incasso Brussel

  Betaalt uw debiteur niet na een buitengerechtelijke procedure? Dan kunnen we via de rechter betaling afdwingen. Dit noemt men gerechtelijke invordering. Als uw debiteur in Brussel woont, dan is in principe het Belgische recht van toepassing en moeten we naar de rechter in Brussel stappen. 

  Hoe de gerechtelijke procedure er precies uitziet, hangt af van de hoogte van de vordering. Claims van 5000 euro of minder worden in België afgehandeld door de Vrederechter

  Vorderingen van meer dan 5000 euro worden behandeld door de rechtbank van eerste aanleg of, als het om een zakelijke vordering gaat, door de Ondernemingsrechtbank

  Voor beide procedures moeten we een deurwaarder inschakelen om uw debiteur te dagvaarden (officieel oproepen om voor de rechter te verschijnen). In de dagvaarding staat onder andere wat de claim behelst en wanneer uw debiteur voor de rechter moet verschijnen. 

  Uw debiteur heeft de kans om een verdediging te voeren tegen de vordering. De rechter zal de standpunten van beide partijen en de daarvoor geleverde bewijzen bestuderen en op basis daarvan uitspraak doen. Die uitspraak wordt vastgelegd in een vonnis. Met dit vonnis kunnen we een deurwaarder beslag laten leggen.

  Administratieve procedure

  Bent u een ondernemer en is uw debiteur dat ook? En wordt de schuld niet betwist? Dan is het in België sinds 2016 mogelijk om gebruik te maken van de administratieve procedure tot invordering van onbetwiste schulden (IOS-procedure). 

  Voorwaarde voor het gebruik van deze procedure is dat de vordering “zeker, vaststaand en opeisbaar” is. Ook moeten beide partijen geregistreerd staan bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (vergelijkbaar met de Nederlandse Kamer van Koophandel) of een vergelijkbaar register in het buitenland. 

  Tijdens deze procedure schakelen we (via een advocaat) een gerechtsdeurwaarder in om een aanmaning te betekenen aan uw debiteur. Die krijgt vervolgens 30 dagen om de vordering te betalen of deze alsnog te betwisten.

  Wanneer uw debiteur geen bezwaar maakt, stelt de deurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal krijgt vervolgens een executoriale titel toegekend door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité (BTC). 

  Hiermee kunnen we een deurwaarder beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Het is niet altijd nodig om een rechtszaak in België te voeren. Binnen de EU bestaan er namelijk speciale procedures voor het innen van grensoverschrijdende vorderingen

  Zo bestaat er voor kleine vorderingen (5000 euro of minder) een Europese Procedure voor Geringe Vorderingen (EPGV). U kunt hier gebruik van maken als uw debiteur zich in een ander EU-land bevindt dan het land waar u zelf gevestigd bent. 

  Als de vordering minder is dan 5000 euro en u in Nederland woont en uw debiteur in Brussel gevestigd is, dan is het dus mogelijk om uw vordering via dit versnelde traject te innen. 

  Het voordeel van een Europese Procedure voor Geringe Vorderingen is dat het proces via de rechtbank in Nederland verloopt en het traject volledig digitaal wordt afgehandeld. Zo wordt de hoorzitting via een videoverbinding gehouden. 

  Uiteindelijk doet de rechter een uitspraak en die is uitvoerbaar in alle EU-landen, behalve Denemarken.

  Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Voor kleine vorderingen van 5000 euro of minder bestaat er een Europese Procedure voor Geringe Vorderingen. Deze versnelde procedure verloopt volledig digitaal.

  Dat ziet er zo uit: we dienen uw claim in bij de rechtbank in Nederland. Die stelt vervolgens uw debiteur op de hoogte. Uw debiteur heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken. Als dat het geval is, kunnen beide partijen hun bewijsstukken indienen en plant de rechter een digitale hoorzitting in. Uiteindelijk doet de rechter uitspraak. Dit vonnis is overal in de EU (behalve in Denemarken) uitvoerbaar.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Maakt uw debiteur geen bezwaar tegen de vordering (maar betaalt hij desondanks niet) dan is er sprake van een onbetwiste vordering. Binnen de EU is het mogelijk om voor onbetwiste grensoverschrijdende vorderingen een Europees Betalingsbevel (EBB) aan te vragen.

  Het aanvragen van een dergelijk betalingsbevel is mogelijk door enkele standaardformulieren in te vullen en in te dienen bij de rechtbank in Den Haag. De Nederlandse rechter vaardigt vervolgens een betalingsbevel uit. Hiermee roept de rechter uw debiteur op om te betalen of alsnog bezwaar te maken tegen de vordering. Doet hij dat niet, dan kunnen we op basis van het betalingsbevel beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Brussel?

   Stap 1

   De incassoprocedure begint met een minnelijk traject. Uw debiteur ontvangt een aanmaning van ons en we nemen telefonisch contact op. Vervolgens voeren we de druk geleidelijk aan op door middel van telefoontjes, e-mails en WhatsApp- of sms-berichten. Dat doen we tot uw onbetaalde factuur betaald is. In totaal zijn er in een periode van 3 weken maximaal 16 contactmomenten.  

   Stap 2

   Als dit niet voldoende is om uw debiteur over te halen te betalen, dan sturen we een laatste aanmaning. We laten hierin weten dat we juridische stappen zullen ondernemen als het verschuldigde bedrag niet op onze rekening staat op de in de brief genoemde datum. We maken direct duidelijk dat hier hoog oplopende kosten aan verbonden zijn voor uw debiteur.

   Stap 3

   Weigert uw debiteur te betalen? Dan beslist u zelf of u daadwerkelijk een gerechtelijke procedure wilt starten. U kunt met onze incassospecialist overleggen over de mogelijkheden en de slagingskans.

   Conservatoir beslag in Brussel

   Een conservatoir beslag is een tijdelijke beslaglegging in aanloop naar of tijdens een gerechtelijke procedure. Het doel hiervan is te te voorkomen dat uw debiteur de kans heeft om bezittingen weg te sluizen voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, zodat er niets meer voor u te halen is op het moment dat er een vonnis van de rechter ligt. 

   Ook in België is het mogelijk om conservatoir beslag te laten leggen. Het is in België zelfs iets makkelijker om conservatoir beslag te laten leggen dan in Nederland. Volgens de Nederlandse wet is hier namelijk altijd toestemming van de rechter voor nodig. In België kan een incasso advocaat beslag laten leggen op basis van een notariële akte of onbetwiste factuur. Invorderingsbedrjif werkt hiervoor samen met de beste advocaten in Brussel

   Een conservatoir beslag dient als zekerheidsstelling, maar ook als een manier om de duimschroeven aan te draaien bij uw schuldenaar. Zolang er conservatoir beslag ligt op de bezittingen kan uw debiteur hier namelijk geen gebruik van maken.

   Beslag leggen bij uw debiteur in Brussel

   Wanneer we een vonnis van de rechter of een betalingsbevel hebben en uw debiteur nog steeds weigert over de brug te komen met het verschuldigde bedrag, kunnen we beslag laten leggen

   Beslaglegging in België werkt iets anders dan in Nederland, omdat deurwaarders in België alleen binnen hun eigen rayon mogen opereren. Als we beslag willen laten leggen bij een debiteur in Brussel, moeten we dus een Brusselse deurwaarder inschakelen. 

   Net als in Nederland kunnen deurwaarders beslag leggen op bezittingen van uw debiteur. Daarbij kunt u denken aan inkomen (loonbeslag), bankrekeningen, roerende en onroerende goederen. 

   Als we loonbeslag laten leggen, dan wordt er net zolang een deel van het inkomen van uw debiteur ingehouden, totdat de schuld is afgelost. De deurwaarder moet wel altijd een deel van het inkomen van uw schuldenaar ongemoeid laten, zodat hij genoeg geld overhoudt om van te leven.

   Faillissementsaanvraag

   Stelt uw debiteur dat hij u niet kán betalen? Als uw debiteur niet in staat is te betalen, dan kunnen we zijn faillissement aanvragen

   In België is het mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen als hij financiële problemen van duurzame aard heeft. Daar is bijvoorbeeld sprake van als banken uw debiteur geen leningen meer willen verstrekken. 

   Een faillissementsaanvraag is een stevig drukmiddel. Uw debiteur loopt immers het risico zijn bedrijf kwijt te raken. Onze ervaring is dan ook dat de meeste debiteuren als er een faillissement dreigt opeens tócht genoeg geld blijken te hebben om de schuld snel af te lossen. 

   Als uw debiteur daadwerkelijk failliet gaat, dan stelt de rechter een curator aan die alle schuldeisers probeert uit te betalen uit de bezittingen van het failliete bedrijf. 

   Overigens is het in België alleen mogelijk om het faillissement van bedrijven aan te vragen. Particulieren kunnen in België niet failliet gaan.

   Laat u adviseren

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso

    Als internationale incassospecialist kunnen we vrijwel alle soorten vordering voor u innen in Brussel. Zo incasseren we openstaande facturen en schadevergoedingen. Ook kunnen we bemiddelen bij huur- een aankoopconflicten.

    We zijn onder andere actief binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken daarbij voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar het is ook mogelijk om ons als tussenpersoon, bijvoorbeeld als advocaten- of accountantskantoor in te schakelen.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Brussel indienen

    Dien uw vordering direct in via ons incasso aanmeldformulier. Wilt u liever eerst overleggen met een van onze incassospecialisten? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Brussel

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      <