Home PageAlgemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden opstellen

Het aanvinken van de lege vakken onderaan een overeenkomst… U heeft dat vast vaker gedaan. Maar waarmee ging u precies akkoord? Geen idee meer? U bent niet de enige! Het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van een bedrijf zorgt ervoor dat beide partijen (bijvoorbeeld koper/verkoper) bewust een overeenkomst met elkaar aangaan. Regels en procedures staan uitgeschreven om eventuele geschillen in de toekomst uit te sluiten of in ieder geval te beperken.

In het geval dat u de verkoper bent, is het belangrijk dat u uzelf indekt tegen onwenselijke situaties met de algemene voorwaarden van uw bedrijf. Het is niet gek dat u als ondernemer in eerste instantie niet weet hoe u  de algemene voorwaarden het beste opstelt. Daarom leggen wij u in deze blog uit waar u op moet letten.

Algemene voorwaarden zijn in feite regels/afspraken die u maakt met degene waarmee u een samenwerking aangaat. Voordat u een samenwerking aangaat, wilt u maar één dingen dat is duidelijkheid, toch? Het is daarom belangrijk om de algemene voorwaarden deskundig te laten opstellen en te laten toetsen!

Wat zijn algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u omschrijven als de spelregels geldend naast de door u gesloten overeenkomst. Het gaat bijvoorbeeld over de garantie, aansprakelijkheid, bedenktermijnen, de betaalwijze en/of de klachtenregeling. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen, maar dit is wel aan te raden. Deze overeenkomst kan gesloten worden tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer van te voren met uw klanten vast te stellen.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?

U ziet in de algemene voorwaarden meteen welke rechten en plichten u en uw tegenpartij hebben. De zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. De tegenpartij weet waar die aan toe is. Bovendien kunnen risico’s als ondernemer beperkt worden door de algemene voorwaarden.

In de algemene voorwaarden staan enkele belangrijke punten:

 • Betalingstermijn: Wanneer mkb’ers en zzp’ers geen afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de betaling, zullen de wettelijke regels gelden voor het bepalen van de betalingstermijn. Deze bedraagt 30 dagen. Indien u graag een andere betalingstermijn voor uw facturen wilt, dient u dit vast te leggen in uw algemene voorwaarden. U kunt er dus voor kiezen om de betalingstermijn langer of korter dan 30 dagen vast te stellen. Voor grote bedrijven geldt echter wel een maximum van 60 dagen indien zij afspraken maken met het MKB en de ZZP’er.
 • Garantie: Indien u aan consumenten verkoopt, moet u ervoor zorgen dat de wettelijke garanties niet worden aangetast door de algemene voorwaarden. De consumenten worden namelijk goed beschermd, daarentegen ligt de verkoop aan ondernemers anders. Deze is flexibeler.
 • Aansprakelijkheid: Als ondernemer bestaat de kans dat u aansprakelijk kan worden gesteld voor directe en indirecte schade. Het is niet mogelijk om uw gehele aansprakelijkheid uit te sluiten. U kunt uw aansprakelijkheid beperken door deze op te nemen in uw voorwaarden.
 • Eigendomsvoorbehoud: Eigendomsvoorbehoud betekent dat u als verkoper eigenaar blijft van goederen die al in bezit zijn van de koper, tot er betaald is. Door dit op te nemen in de algemene voorwaarden, kunt u ervoor zorgen dat de geleverde zaak uw eigendom blijft. Indien de factuur niet wordt betaald, kunt u als eigenaar de goederen terugvorderen. U bent immers de rechtmatige eigenaar. Ook wanneer de wederpartij failliet gaat, kunt u uw goederen terugvorderen.

Algemene voorwaarden laten opstellen?

Vul uw gegevens in en plan uw gratis consult.  Bent u een particulier of een onderneming?
  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Waar moet u rekening mee houden bij het opstellen van algemene voorwaarden?

  U zal rekening moeten houden met bepaalde aspecten bij het opstellen van algemene voorwaarden. Hierbij kunt u denken aan wat voor soort overeenkomst u aangaat. Het is belangrijk om rekening te houden met de bedrijfsactiviteiten. Stel dat u boeken verkoopt, dan kunt u uw algemene voorwaarden uitbreiden met het retourbeleid. U kunt bijvoorbeeld opnemen dat gebruikte boeken (uit plastic gehaalde exemplaren) niet het volledige bedrag meer waard zijn en dat u daarom alleen een vergoeding zal betalen in de vorm van een voucher. Stel dat u meer dan boeken verkoopt, denkende aan juridische dienstverlening, dan kunt u denken aan algemene voorwaarden gebaseerd op de kosten die gemaakt worden tijdens de periode van dienstverlening. Hoe zit het met de eindafrekening nadat het eindresultaat is behaald? Op welke manier betaalt de cliënt en hebben we dan te maken met een uurtarief? Hoe wordt de cliënt geïnstrueerd over de kosten?

  Buiten deze bedrijfsactiviteiten kunt u rekening houden met de bedrijfsvoering, de branche waarin u actief bent, de hoedanigheid van partijen en last but not least, de toepasselijke wetgeving! Welk recht is van toepassing en waar staat dit in de wet geregeld? Wij adviseren u hier graag over!

  • Faillissement zal ervoor zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan het bedrijf van uw debiteur
  • Leningen, bijvoorbeeld van een bank, worden direct opeisbaar (vaak heeft een bestuurder privé meegetekend)
  • Er zal worden overgegaan tot uitwinning van zekerheden en borgstellingen door schuldeisers
  • De curator doet onderzoek naar de boekhouding en het tijdig deponeren van jaarcijfers (grote kans op bestuurdersaansprakelijkheid)
  • De reputatie van uw debiteur wordt aangetast, uw debiteur verliest zijn gezicht

  Wat moet er in uw algemene voorwaarden staan?

  Vaak zien we dat veel algemene voorwaarden verouderd zijn. Ook constateren we dat organisaties de algemene voorwaarden veel kopiëren van concurrenten. Vaak weet men niet hoe de algemene voorwaarden opgesteld moeten worden, daarom halen zij de meeste informatie van het internet. In de praktijk blijkt dat veel algemene voorwaarden niet zijn afgestemd op de bovenvermelde punten.

  Ook zijn er in de markt partijen actief voor wie het opstellen van algemene voorwaarden niet tot de kerntaak behoort, of waarbij de gepretendeerde deskundigheid anderszins ontoereikend is. Bij het benaderen van deze ‘deskundigen’ moet u uzelf wel afvragen of diegene verstand van zaken heeft. Het opstellen van goede algemene voorwaarden vereist namelijk specialistische kennis van contractenrecht en ervaring met uw branche en dienstverlening. Dit betekent dus dat niet iedere jurist of advocaat hier ervaring mee heeft.

  Algemene voorwaarden die kwalitatief onder de maat zijn, bieden slechts schijnzekerheid. Goedkoop is dan vaak duurkoop. Zeker als later blijkt dat u niet goed bent ingedekt.

  Zijn algemene voorwaarden verplicht?

  Ondernemers zijn niet verplicht algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Veel branches hebben in overleg met de Consumentenbond algemene consumentenvoorwaarden opgesteld. Als u lid bent van een branche- of beroepsvereniging kunt u verplicht zijn om deze te gebruiken.

  Ter hand stellen van algemene voorwaarden

  Als u uw algemene voorwaarden niet op de juiste manier en niet tijdig ter hand hebt gesteld, dan verliest u de waarde van uw algemene voorwaarden. Ter hand stellen betekent dat de andere partij kennis heeft moeten kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Als u algemene voorwaarden verstrekt, heeft u een informatieplicht. U moet de algemene voorwaarden brengen naar de andere partij. De andere partij hoeft deze niet bij u op te vragen.

  Het moment dat er ter hand gesteld wordt, is erg belangrijk. Algemene voorwaarden zijn immers afspraken die u maakt. De tegenpartij moet op de hoogte zijn van de afspraken, voordat een overeenkomst wordt gesloten. Als de overeenkomst eenmaal is gesloten, is het niet meer mogelijk om de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Deze zijn dan ook niet meer van toepassing.

  Het is ook mogelijk om online een overeenkomst te sluiten. U kunt ervoor kiezen om de algemene voorwaarden op te sturen of een link te plaatsen waar de koper deze kan vinden. De tegenpartij hoort niet te zoeken naar de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden moeten beschikbaar zijn in een formaat dat men kan opslaan. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van terhandstelling door simpelweg de algemene voorwaarden beschikbaar te stellen. Als u een product online bestelt, dan moeten de algemene voorwaarden in het bestelproces worden verwerkt. Het verwijzen naar de algemene voorwaarden gedurende het bestelproces is dan wel ter hand gesteld.

  Als u diensten levert, mag u zelf kiezen hoe u de voorwaarden ter hand stelt. Dit kan op de klassieke manier. U kunt ook de algemene voorwaarden beschikbaar stellen op de locatie waar de overeenkomst wordt gesloten of waar de dienst wordt verricht. Het is ook mogelijk om alleen te verwijzen naar de website. U moet dan wel duidelijk aangeven waar het op de website staat. Als laatste kunt u ze ook toevoegen aan de documenten waar alle diensten in beschreven staan.

  Algemene Voorwaarden deponeren

  U hoeft de algemene voorwaarden niet bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Wanneer uw algemene voorwaarden zo omvangrijk zijn dat het opsturen simpelweg niet meer mogelijk is, zou het handig kunnen zijn om ze te deponeren. Dit geldt overigens ook voor kortere algemene voorwaarden die niet kunnen worden meegegeven. Voor grote partijen hoeft het niet nodig te zijn om hun algemene voorwaarden ter hand te stellen. Voor hen is het mogelijk om te verwijzen naar de gedeponeerde algemene voorwaarden.

  Laat uw algemene voorwaarden opstellen door onze ervaren bedrijfsjuristen!

  Het opstellen van algemene voorwaarden in verschillende zaken en/of omstandigheden is een van de taken van onze juristen. Laat daarom uw algemene voorwaarden opstellen door onze specialisten contractenrecht. Dan weet u zeker dat de juridische belangen van uw organisatie optimaal zijn gewaarborgd. Goede algemene voorwaarden houden rekening met uw specifieke situatie. Op deze manier wordt uw organisatie pas optimaal juridisch beschermd.

  Onze bedrijfsjuristen kunnen u ondersteunen bij het opstellen van algemene voorwaarden.

  Afhankelijk van uw afnemers (zakelijk, consumenten of beiden) kunnen wij verschillende versies algemene voorwaarden opstellen. Een versie voor zakelijk gebruik/business-to-business (B2B) en/of een voor particulier gebruik/business-to-consumer (B2C).

  Algemene voorwaarden in een andere taal

  Heeft u algemene voorwaarden in het Engels of in andere talen nodig? Wij kunnen uw voorwaarden opstellen en daarna uw algemene voorwaarden laten vertalen in iedere gewenste taal! Wij zijn namelijk een internationaal georiënteerd bedrijf.

  Algemene voorwaarden laten opstellen?

  Bent u ervan overtuigd dat het beschikken van goede algemene voorwaarden zeer belangrijk is voor uw organisatie? Heeft u vragen of ondervindt u momenteel problemen met betrekking tot uw algemene voorwaarden? Neem dan contact op met één van onze bedrijfsjuristen via het nummer 070 76 20 330 of stuur een mail naar info@invorderingsbedrijf.nl

  Tot uw dienst!

  Algemene voorwaarden laten opstellen?

  Vul uw gegevens in en plan uw gratis consult.   Bent u een particulier of een onderneming?
   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen
   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct