Home PageAlgemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden laten opstellen

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Door duidelijke en rechtsgeldige algemene voorwaarden op te laten stellen beperkt u uw ondernemersrisico, kunt u ervoor zorgen dat klanten sneller betalen en staat u sterk in het geval van een juridisch conflict. Door het opstellen van algemene voorwaarden weet uw klant precies wat haar rechten en plichten zijn als hij of zij een product koopt of een dienst afneemt. U bespaart een hoop tijd, want u hoeft niet bij elke overeenkomst opnieuw afspraken te maken. 

De juristen van Invorderingsbedrijf stellen uw algemene voorwaarden op maat voor u op. Zo weet u zeker dat de bepalingen rechtsgeldig zijn en feilloos aansluiten op uw manier van ondernemen.

Uw algemene voorwaarden laten opstellen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat zijn algemene voorwaarden?

  Algemene voorwaarden zijn de regels die van toepassing zijn op het moment dat een klant een product of dienst bij u afneemt. In deze “kleine lettertjes” legt u bijvoorbeeld de betalingstermijnen, garantie- en annuleringsvoorwaarden vast. 

  Zoals de naam al zegt zijn deze voorwaarden algemeen van toepassing. Dat betekent dat zij gelden voor al uw overeenkomsten. Hierdoor hoeft u niet voor iedere overeenkomst opnieuw voorwaarden op te stellen. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht maar wel erg handig. Geldende algemene voorwaarden besparen u als ondernemer een hoop tijd, bieden een hoge mate van bescherming en zorgen ervoor dat u sterk staat als het onverhoopt op een rechtszaak uitdraait met uw klant. 

  Het is wel belangrijk dat de algemene voorwaarden op de juiste manier zijn opgesteld en voldoen aan de wet. Het basisprincipe is dat de algemene voorwaarden redelijk moeten zijn. Als dat niet het geval is, dan kan de rechter uw voorwaarden ongeldig verklaren. Daarom is het verstandig de voorwaarden op te laten stellen door een gespecialiseerde jurist.

  Waarom algemene voorwaarden opstellen?

  Het hebben van algemene voorwaarden is belangrijk omdat u uzelf met deze voorwaarden kunt beschermen tegen enkele belangrijke risico’s die komen kijken bij het ondernemerschap.

  Zo kunt u strikte betalingstermijnen hanteren om te voorkomen dat u eindeloos op uw geld moet wachten. Ook kunt u een eigendomsvoorbehoud opnemen in de voorwaarden, zodat u uw spullen terug kunt halen als uw klant niet betaalt. Ook kunt u middels uw algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken. Zo voorkomt u dat uw klant een enorme schadevergoeding kan eisen als er iets misgaat.

  Algemene voorwaarden hebben een universeel karakter. Ze zijn op elke overeenkomst die u sluit van toepassing. U hoeft dus niet steeds opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden die gelden bij een verkoop.

  Algemene voorwaarden laten opstellen

  Eisen algemene voorwaarden: welke bepalingen zijn belangrijk?

  Iedere onderneming is anders. Daarom is het moeilijk om algemene voorwaarden van andere bedrijven te kopiëren en die van toepassing te laten zijn op uw overeenkomsten. U verkoopt immers specifieke producten, heeft een eigen werkwijze en uiteenlopende klanten. Daarom stellen wij uw algemene voorwaarden op maat voor u op. Alle bepalingen worden zorgvuldig aangepast aan uw bedrijf en uw manier van werken

  Zaken die terugkomen in veel algemene voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

  Annuleringsvoorwaarden

  In uw algemene voorwaarden kunt u vastleggen wat er gebeurt als uw klant een bestelling wil annuleren. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen tot wanneer uw klant een aankoop kan cancelen en of daar kosten aan verbonden zijn. U kunt ook annuleringskosten op laten nemen in de voorwaarden.

  Garantiebepaling

  Het is belangrijk om in uw algemene voorwaarden een garantiebepaling op te nemen. Hoe die garantievoorwaarden eruit zien, is onder andere afhankelijk van uw klanten: zijn dat zakelijke klanten of consumenten? Voor consumenten geldt een wettelijke garantie. Dit is een dwingend recht waar u niet vanaf mag wijken. Bij zakelijke klanten heeft u als ondernemer wel veel vrijheid om zelf de garantievoorwaarden op te stellen.

  Eigendomsvoorbehoud

  Als u geen eigendomsvoorbehoud met uw klant afspreekt, dan wordt uw afnemer eigenaar op het moment van levering. Als uw klant de factuur vervolgens niet betaalt, dan kunt u uw spullen niet meer terughalen. Daarom is het verstandig een eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw algemene voorwaarden. Dit is een clausule die ervoor zorgt dat uw klant pas eigenaar van de geleverde spullen wordt op het moment dat die volledig betaald zijn. Als uw klant niet betaalt of failliet gaat, dan kunt u uw spullen terughalen.

  Betalingstermijnen

  In uw voorwaarden kunt u vastleggen wat voor betalingstermijnen u hanteert. Voor een consument gelden er geen wettelijke betalingstermijnen. U mag zelf een redelijke betalingstermijn bepalen. Voor zakelijke klanten geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Als u wilt dat uw klanten sneller betalen, dan mag u een kortere betalingstermijn van 14 dagen in uw algemene voorwaarden opnemen.

  Aansprakelijkheid

  Het is niet mogelijk om alle aansprakelijkheid uit te sluiten, maar die kunt u door middel van een aansprakelijkheidsbeding wel zoveel mogelijk beperken. Dit geldt vooral als u zakelijke klanten heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat u niet verantwoordelijk bent voor indirecte schade. Ook is het mogelijk om een maximale schadevergoeding vast te leggen in uw algemene voorwaarden. Uw klanten kunnen niet meer van u eisen dan deze maximale schadevergoeding.

  Algemene voorwaarden laten maken door een jurist

  Wilt u algemene voorwaarden laten maken? Algemene voorwaarden beschermen u als ondernemer tegen tal van risico’s. Als u geen algemene voorwaarden hanteert is de kans bijvoorbeeld veel groter dat uw klant een schadevergoeding kan eisen als een levering niet aankomt of als spullen beschadigd blijken. Ook als u daar zelf geen schuld aan heeft.

  Daarom is het belangrijk dat uw algemene voorwaarden voldoen aan de wettelijke regels en dat er overal aan gedacht is. Algemene voorwaarden met onredelijke bepalingen of bepalingen die onredelijk bezwarend zijn, kunnen door de rechter naar de prullenbak verwezen worden. 

  Het is alleen niet altijd makkelijk om te begrijpen wat voor bepalingen u wel en niet op mag nemen in de voorwaarden. De wetgeving is opgesteld in juridische taal die voor mensen die niet bekend zijn met juridische zaken soms moeilijk te doorgronden is.

  Daarom kunt u vaak beter een jurist inschakelen. Zo weet u zeker dat er geen belangrijke zaken ontbreken in uw algemene voorwaarden, dat zij van toepassing zijn op uw overeenkomsten, dat alle bepalingen voldoen aan de geldende regels en in lijn zijn met de laatste wetgeving. 

  De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen op maat gemaakt rechtsgeldig document opstellen.

  Algemene voorwaarden laten opstellen

  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  Uw algemene voorwaarden zijn van kracht als is voldaan aan de volgende wettelijke vereisten:

  • De wederpartij dient de de algemene voorwaarden (impliciet) te aanvaarden.
  • De wederpartij dient voorafgaand of tijdens het sluiten van de overeenkomst de mogelijkheid te hebben om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Dit noemt men ook wel de informatieplicht.

  Informatieplicht algemene voorwaarden

  Om uw algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn op een overeenkomst is het belangrijk dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de redelijke mogelijkheid heeft gehad om van de voorwaarden kennis te nemen. 

  In artikel 6:233 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat namelijk het volgende: 

  “Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.”

  U kunt uw klant kennis laten nemen van de voorwaarden door het document bijvoorbeeld toe te voegen aan de offerte of deze voorafgaand aan het tekenen van het contract ter beschikking te stellen. De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden op verzoek toesturen niet voldoende is. 

  Als u de algemene voorwaarden eenmaal ter hand heeft gesteld, dan hoeft u dit bij een toekomstige overeenkomst niet opnieuw te doen. Uw klant heeft immers al van de algemene voorwaarden kennis genomen.

  Het is overigens ook mogelijk om uw algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld via e-mail, maar dit kan (als de overeenkomst niet elektronisch tot stand komt) alleen als de wederpartij hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat.

  Deponeren algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden ter inzage leggen

  Het is niet bij alle overeenkomsten mogelijk om de voorwaarden te overhandigen aan de wederpartij. In dat geval kan ermee worden volstaan deze juridische documenten te deponeren bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of de rechtbank en mede te delen dat ze hier ter inzage liggen en eventueel kosteloos toegezonden kunnen worden. 

  Dit is alleen toegestaan als terhandstelling niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij telefonische overeenkomsten. Dit is ook een manier die wordt gebruikt bij overeenkomsten die op grote schaal overeengekomen worden (denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten tussen passagiers en vervoersmaatschappijen).

  Overeenkomst langs elektronische weg

  Bij overeenkomsten die elektronisch worden overeengekomen, zoals bij online verkopen, is het toegestaan om de algemene voorwaarden ook elektronisch ter beschikking te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door de voorwaarden per e-mail toe te sturen of als een downloadbaar pdf-bestand op de website te zetten. 

  Het is belangrijk dat het document op een dusdanige manier ter beschikking wordt gesteld dat de klant het document op kan slaan en later kan controleren. Het uitsluitend tonen van de algemene voorwaarden op het scherm zonder dat het opgeslagen kan worden is niet voldoende.

  Dienstverrichters

  Voor dienstverrichters (in de zin van de Dienstenrichtlijn) gelden iets andere regels. Zij mogen volstaan met het doorlinken naar de algemene voorwaarden op hun website. De doorverwijzing moet wel direct de algemene voorwaarden tonen. Deze regel is onder andere van toepassing op recruitmentbureaus, handelsagenten, makelaars, juridisch adviseurs, groothandels, reisbureaus en autoverhuurbedrijven.

  Uw algemene voorwaarden op laten stellen?

  Rechtsgeldig document opstellen die van kracht is op al uw overeenkomsten? Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Toepasselijkheid algemene voorwaarden tussen bedrijven

   Toepasselijkheid algemene voorwaarden tussen bedrijven, wat is het verschil? Bij B2B-relaties wordt niet altijd een schriftelijke overeenkomst opgesteld. In plaats daarvan sturen ze een factuur zonder een contract te maken. Als er algemene voorwaarden op de factuur staan, dan kan je die gebruiken. Maar als er geen algemene voorwaarden zijn, moet je de regels van de wet gebruiken. Deze regels zijn niet altijd goed of aangepast aan de situatie.

   Algemene voorwaarden zijn afspraken tussen bedrijven die helpen om problemen te voorkomen. Ze vertellen wat elk bedrijf moet doen en mogen verwachten van elkaar. Bijvoorbeeld wanneer er betaald moet worden, hoe lang het duurt om de rekening te betalen, en hoe de producten geleverd worden.

   Elk bedrijf kan zijn eigen algemene voorwaarden maken die passen bij wat ze doen. Ze moeten wel volgens de wet zijn. Het is erg belangrijk om goede algemene voorwaarden te hebben die passen bij de situatie waarvoor ze bedoeld zijn.

   Algemene voorwaarden laten opstellen

   Aanvaarding algemene voorwaarden

   Uw klant moet de algemene voorwaarden niet alleen kunnen inzien, hij moet ze ook aanvaarden. Dat kan overigens ook impliciet gebeuren. 

   Een aanvaarding kan onder andere op de volgende manieren plaatsvinden:

   • door ondertekening
   • door andere gedragingen 
   • door niet te reageren

   Algemene voorwaarden laten ondertekenen

   Aanvaarding door de algemene voorwaarden te laten ondertekenen biedt u de meeste zekerheid. U heeft immers zwart op wit staan dat de andere partij akkoord gaat met de voorwaarden. 

   Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de algemene voorwaarden, ondanks de handtekening van de wederpartij, toch niet geldig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verwijzing naar de algemene voorwaarden niet duidelijk of onjuist is geweest.

   Aanvaarding door gedragingen

   Uw klant hoeft niet per se expliciet akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Uit bepaalde gedragingen kan namelijk ook afgeleid worden dat de andere partij instemt met de voorwaarden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een mondelinge bevestiging of zelfs een hoofdknik. Het probleem is hierbij wel dat dit lastig te bewijzen is.

   Geen reactie

   Als u de algemene voorwaarden ter hand stelt aan uw klant, hij daar verder niet op reageert en vervolgens wel akkoord gaat met de overeenkomst, dan kan daaruit afgeleid worden dat hij de algemene voorwaarden aanvaardt. Ook het uitblijven van een reactie kan dus gelden als een aanvaarding.

   Aanvaarding bij lopende handelsrelaties

   Als u regelmatig zaken doet met dezelfde partij, hoeft u niet telkens de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Bij lopende handelsrelaties mag men er sneller vanuit gaan dat de wederpartij op de hoogte is van uw algemene voorwaarden. Als de voorwaarden gewijzigd worden ten opzichte van eerder gesloten overeenkomsten, moet uw klant hier uiteraard wel van op de hoogte gesteld worden. In lopende handelsrelaties kan wel verwezen worden naar de algemene voorwaarden op facturen en afleveringsbewijzen.

   Uw algemene voorwaarden op laten stellen?

   Rechtsgeldig document opstellen die van kracht is op al uw overeenkomsten? Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    FAQ: veelgestelde vragen over het laten opstellen van algemene voorwaarden

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf kan bogen op een uitstekende staat van dienst als het gaat om het innen van schulden. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of klik op onderstaande knop!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335

    Montage team enschede
    Montage Team Enschede
    Zeer professioneel, duidelijk, behulpzaam en vriendelijk! Prettige ervaring/samenwerking. Zeker een aanrader!

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op