Home PageBetalingsvoorwaarden

Wat zijn betalingsvoorwaarden en hoe legt u ze vast?

Betalingsvoorwaarden zijn duidelijk vastgelegde afspraken over de betaling van uw facturen. U zet onder andere op papier hoe en wanneer uw facturen betaald moeten worden en wat de gevolgen zijn als dat niet gebeurt. Door duidelijke betalingsafspraken vast te leggen, kunt u wanbetaling voorkomen en staat u sterk in het geval van een juridisch conflict met uw klant. 

De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen voor u waterdichte betalingsvoorwaarden opstellen. Dit zijn de voordelen van waterdichte betalingsvoorwaarden:

Leg uw betalingsafspraken goed vast

Als u goederen of diensten levert, is het belangrijk om heldere afspraken te maken over de betaling van de factuur. U kunt deze afspraken vastleggen in de betalingsvoorwaarden. Uw betalingsvoorwaarden moeten aan de wettelijke regels voldoen, anders kan de rechter ze ongeldig verklaren. Zo moet uw klant de gelegenheid hebben gehad om kennis te nemen van de voorwaarden. Ook mogen de gemaakte afspraken niet onredelijk bezwarend zijn voor uw klant. Daarom is het verstandig de voorwaarden op te laten stellen door een jurist. Zo weet u zeker dat uw betalingsvoorwaarden rechtsgeldig zijn.

U kunt de betalingsafspraken bijvoorbeeld opnemen in uw algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden. Daarnaast is het verstandig om in uw offertes, contracten, facturen en zakelijke correspondentie zoals e-mails te verwijzen naar uw voorwaarden. Zo voorkomt u dat er misverstanden ontstaan over de betaling van uw facturen en vermindert u de kans op betalingsproblemen. 

Onze juristen kunnen glasheldere betalingsvoorwaarden voor u opstellen en ervoor zorgen dat deze van toepassing zijn op uw overeenkomsten.

Laat uw betalingsvoorwaarden opstellen door onze juristen

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat zijn betalingsvoorwaarden?

  Betalingsvoorwaarden zijn alle afspraken die betrekking hebben op de vergoeding van door u geleverde goederen of diensten. In de betalingsvoorwaarden wordt onder andere opgenomen wat de betalingstermijnen zijn, hoe de betaling plaats moet vinden en wat de gevolgen zijn als uw klant niet op tijd betaalt. 

  Het voordeel van het opstellen van duidelijke betalingsvoorwaarden, is dat u ze kunt gebruiken voor al uw overeenkomsten. Als u de betalingsvoorwaarden bijvoorbeeld opneemt in uw algemene voorwaarden, hoeft u niet steeds met iedere klant opnieuw te onderhandelen over de betalingsafspraken.

  Hoe legt u betalingsvoorwaarden vast?

  Het is belangrijk om uw betalingsvoorwaarden duidelijk vast te leggen en te delen met uw klant om ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk van toepassing zijn op uw overeenkomst. Hoe duidelijker de afspraken rond de betaling vastliggen, hoe minder kans u heeft op wanbetaling of een betalingsconflict. 

  Om ervoor te zorgen dat uw betalingsvoorwaarden rechtsgeldig zijn, is het belangrijk dat uw klant de kans heeft gehad om ze in te zien voordat de overeenkomst wordt gesloten. 

  Er zijn verschillende manieren om uw betalingsvoorwaarden vast te leggen.

  Algemene voorwaarden

  De meest efficiënte manier om betalingsvoorwaarden te hanteren, is door ze op te nemen in uw algemene voorwaarden. Door uw betalingsafspraken te verwerken in uw algemene voorwaarden, zijn ze van toepassing op al uw overeenkomsten. U hoeft ze dus niet steeds opnieuw op te stellen. In uw algemene voorwaarden staan naast de betalingsregels ook andere voorwaarden die uw ondernemersrisico beperken. Het is belangrijk dat uw algemene voorwaarden op de juiste manier gebruikt worden, anders kunnen ze door de rechter naar de prullenbak verwezen worden.

  Offerte

  U kunt uw betalingsvoorwaarden ook toevoegen aan uw offertes. Zo kan uw klant ze bij het bestuderen van de offerte direct doornemen. Als uw klant akkoord gaat met de offerte, stemt hij dus ook in met de betalingsvoorwaarden. Mocht het op een later moment op een conflict uitdraaien, dan kunt u bewijzen dat u de betalingsvoorwaarden heeft gedeeld en dat uw klant hiermee in heeft gestemd. Als u geen algemene voorwaarden hanteert, maar de betalingsvoorwaarden toevoegt aan de offerte kunt u de betalingsvoorwaarden per klant aanpassen.

  Contract

  Het is ook mogelijk om uw betalingsvoorwaarden voorafgaand aan het tekenen van het contract ter inzage te geven. Op die manier heeft uw klant de gelegenheid om kennis te nemen van de betalingsvoorwaarden, voordat de overeenkomst wordt gesloten.

  Facturen

  Het is ook verstandig om uw klant achteraf te herinneren aan de geldende betalingsvoorwaarden. Door bijvoorbeeld de afgesproken betalingstermijnen te benoemen op de factuur stimuleert u uw klant om snel te betalen. Houd er wel rekening mee dat uw klant de kans moet hebben gehad de betalingsvoorwaarden te raadplegen, voordat de overeenkomst wordt gesloten. Als u uw betalingsvoorwaarden alleen op de factuur vermeldt, zijn deze doorgaans niet geldig.

  Opstellen betalingsvoorwaarden

  Wat staat er in de betalingsvoorwaarden?

  In de betalingsvoorwaarden worden altijd een aantal onderwerpen behandeld. Zo vermeldt u de betaalmethode en moet u de betalingstermijnen in uw betalingsvoorwaarden opnemen.

  Facturatie

  Neem in uw voorwaarden op wanneer u de factuur verstuurt. Is dit op het moment van levering? Of direct na het sluiten van het contract? Als u op regelmatige basis werkzaamheden verricht voor dezelfde klant kunt u bijvoorbeeld vermelden dat u iedere maand een factuur stuurt voor de werkzaamheden van de voorgaande maand.

  Betalingswijze

  Het is belangrijk om uw klant duidelijk te maken hoe hij kan betalen en welke betaalwijzen u accepteert. Dient hij bijvoorbeeld contant, via een bankoverschrijving of middels een automatische incasso te betalen? Zo voorkomt u dat uw klant wil betalen op een manier die niet mogelijk of gewenst is. Het is verstandig om direct duidelijk uw bankrekeningnummer te vermelden.

  Betalingstermijnen

  Vermeld in uw voorwaarden ook duidelijk wat voor betalingstermijnen u hanteert. Voor consumenten mag u zelf (redelijke) betalingstermijnen bepalen. Voor zakelijke klanten geldt er een wettelijke betalingstermijn. Die is in principe 30 dagen. Als u wilt dat uw klanten sneller betalen, kunt u in uw voorwaarden een verkorte betalingstermijn van 14 dagen opnemen. Zo kunt u dus realiseren dat u minder lang op uw geld hoeft te wachten.

  Bedrag

  Om misverstanden te voorkomen kunt u in uw betalingsvoorwaarden opnemen in wat voor valuta het gefactureerde bedrag betaald dient te worden en of de afgesproken bedragen in- of exclusief btw zijn.

  Gevolgen wanbetaling

  Het is belangrijk om in uw betalingsvoorwaarden duidelijk uit te leggen wat er gebeurt als uw klant of opdrachtgever niet op tijd betaalt. Ontvangt hij eerst een betalingsherinnering of wordt de zaak direct overhandigd aan een incassobureau en worden er incassokosten in rekening gebracht. 

  Overigens moeten de bepalingen wel aan de wettelijke vereisten voldoen. Zo moet een particuliere klant altijd eerst een verplichte laatste herinnering ontvangen. Bij zakelijke klanten mag u wel direct incassokosten in rekening brengen als de betalingstermijn verstreken is. Verder kunt u in de betalingscondities opnemen of uw klant rente moet betalen bij een te late betaling.

  Forumkeuze

  Als er een juridisch conflict ontstaat tussen u en uw klant, dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. In principe bepaalt de woon- of vestigingsplaats van de tegenpartij bij welke rechtbank de zaak dient. In uw betalingsvoorwaarden kunt u daarvan afwijken en vast laten leggen waar een eventuele rechtszaak zal dienen. Dit is vooral belangrijk als u internationaal zakendoet. In plaats van een rechtszaak kunt u ook kiezen voor arbitrage om conflicten te beslechten.

  Waar moeten betalingsvoorwaarden aan voldoen?

  Om ervoor te zorgen dat uw betalingscondities ook daadwerkelijk van toepassing zijn op de overeenkomst is het belangrijk dat uw klant ze in ieder geval vóór het aangaan van de overeenkomst heeft kunnen raadplegen. De betalingsvoorwaarden pas laten zien bij het versturen van de factuur is te laat. 

  Daarnaast mag u in de betalingsvoorwaarden geen bepalingen opnemen die indruisen tegen het dwingend recht. Zo mag u consumenten bijvoorbeeld geen incassokosten in rekening brengen die hoger liggen dan de wettelijke incassokosten. 

  Er bestaat een grijze en zwarte lijst met bepalingen die in de meeste gevallen onredelijk bezwarend zijn en daardoor niet rechtsgeldig. Deze lijsten gelden met name als u levert aan particulieren.

  Waar uw betalingsvoorwaarden precies aan moeten voldoen is onder andere afhankelijk van het soort diensten of producten dat u levert en hoe de overeenkomst gesloten wordt. 

  Voor betalingsvoorwaarden gelden dezelfde wettelijke regels als voor algemene voorwaarden. Daarbij is de hoofdregel dat uw klant voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de gelegenheid moet hebben gehad om kennis te nemen van de voorwaarden. Een verwijzing naar de voorwaarden is in principe niet voldoende, behalve als terhandstelling niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische overeenkomst. 

  Ook mogen de voorwaarden in sommige gevallen elektronisch (via mail of een download) met uw klant gedeeld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw klant hier expliciet mee akkoord gaat of als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, bijvoorbeeld bij een internetaankoop. De voorwaarden moeten door uw klant opgeslagen kunnen worden. De voorwaarden alleen tonen op het scherm is niet voldoende. Dienstverrichters mogen overigens wel alleen doorlinken naar een pagina met de voorwaarden.

  Uw betalingsvoorwaarden laten opstellen

  Omdat het belangrijk is dat uw betalingsvoorwaarden aan de wettelijke regels voldoen, is het belangrijk dat ze op de juiste manier zijn opgesteld. Laat uw betalingscondities opstellen door een jurist om er zeker van te zijn dat ze glashelder en rechtsgeldig zijn. De juristen van Invorderingsbedrijf stellen op maat gemaakt betalingsvoorwaarden voor u op. De voorwaarden sluiten feilloos aan op uw bedrijfsvoering en voldoen aan alle wettelijke vereisten.

  Uw betalingsvoorwaarden laten opstellen?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over betalingsvoorwaarden

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf kan bogen op een uitstekende staat van dienst als het gaat om het innen van schulden. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of klik op onderstaande knop!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335