Print deze pagina

Faillissement aanvragen

Het faillissement van uw debiteur aanvragen als incassomiddel

Als uw debiteur niet vrijwillig over gaat tot betalen bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van zijn faillissement. De faillissementsaanvraag is een veel gebruikt incassomiddel. Onder bepaalde omstandigheden is deze methode zeer effectief, bijvoorbeeld wanneer er meerdere schuldeisers zijn. Omdat wij het faillissement aanvragen omdat uw vordering openstaat, zal de debiteur er alles aan doen om uw vordering te voldoen. Enkel op deze wijze kan de debiteur voorkomen failliet te worden verklaard.

Het faillissementsverzoek kan acht weken worden aangehouden

invorderingsbedrijfDe procedure met betrekking tot de faillissementsaanvraag werkt als volgt. In eerste instantie wordt het verzoekschrift opgesteld door een incasso advocaat die voor ons werkt. Hierna wordt het verzoekschrift naar de rechtbank gezonden. De debiteur ontvangt vervolgens van de rechtbank een oproep voor de faillissementszitting. Het is mogelijk de debiteur extra tijd te gunnen. Het faillissementsverzoek kan namelijk een aantal keer worden aangehouden. Hierdoor heeft de debiteur tijd om de middelen te verzamelen om de vordering te betalen. Het aanhouden van het verzoek kan maximaal vier keer. Elke keer met een termijn van twee weken.

Betaalt de debiteur vervolgens niet dan zijn er twee mogelijkheden. Het verzoekschrift kan worden ingetrokken of er kan worden gekozen om de debiteur failliet te laten verklaren, het zogenaamde persisteren. In het laatste geval wordt er een curator aangesteld. De kosten voor de aanvraag van het faillissement zijn preferent. Dit betekent dat u de kosten voor de aanvraag van het faillissement terugkrijgt indien er voldoende middelen in de boedel aanwezig zijn.

Voordelen van het faillissement aanvragen

  • Het is een relatief goedkope rechtsmaatregel (met groot effect)
  • Er wordt maximale druk uitgeoefend op de debiteur
  • Het faillissement aanvragen is wellicht de kortste procedure

U kunt het faillissement aanvragen van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Een incasso advocaat dient een verzoekschrift tot faillietverklaring (faillissementsaanvrage) in bij de Rechtbank. Het Invorderingsbedrijf biedt deze dienst landelijk aan, in samenwerking met door ons geselecteerde advocaten.

Wilt u direct het faillissement aanvragen van uw debiteur of meer informatie? Neem dan contact met ons op via 070 – 762 0330 of E-mail Het Invorderingsbedrijf. Wij zijn u graag van dienst.