Home PageFaillissement aanvragen

Invorderingsbedrijf

Faillissement aanvragen

Faillissement aanvragen van uw debiteur en forceer tot betaling. Maximale druk en snelle betaling.

Faillissement aanvragen
Video afspelen
Faillissement aanvragen
Video afspelen
Vóór 16:00 uur zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Faillissement aanvragen van uw debiteur als pressiemiddel

Betaalt uw debiteur maar niet, of is hij opgehouden te betalen? U blijft maar herinneringen sturen maar betaling blijft uit. Wat nu? In dat geval kan het faillissement aanvragen van uw schuldenaar dé succesfactor zijn in het slagen van uw zaak. Niemand wil tenslotte failliet. Gelukkig hoeft een faillissementsaanvraag van uw debiteur meestal niet te leiden tot een daadwerkelijk uitgesproken faillissement. Wel zetten we hiermee maximale druk op uw debiteur, wat vrijwel altijd leidt tot betaling.

Snélle en effectieve incassomethode

Wanneer uw debiteur niet betaalt, kunt u als schuldeiser het faillissement van uw debiteur aanvragen. Een snelle manier om een schuldenaar onder druk zetten zodat hij betaalt. Vooral als er meerdere schuldeisers zijn is deze methode zeer effectief. Uw debiteur zal er namelijk alles aan doen om zijn faillissement te voorkomen en uw vordering te betalen. 

Schuldeisers weten vaak niet dat een faillissementsaanvraag meestal niet leidt tot een daadwerkelijk faillissement met de daarbij behorende consequenties. Wél leidt het aanvragen van faillissement in veel gevallen tot betaling. De wanbetaler kan het faillissement namelijk voorkomen door de vordering toch te voldoen. Indien u het geld heeft ontvangen kunt u de faillissementsaanvraag intrekken. U heeft dus de touwtjes in handen.

Faillissement van uw debiteur aanvragen?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Download

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op

   Redenen waarom uw debiteur de vordering betaalt na het aanvragen van zijn faillissement

   Niemand wil failliet gaan. Daarom zal uw debiteur er alles aan doen om dit te voorkomen en overgaan tot betaling. Een faillissement heeft namelijk grote gevolgen voor uw debiteur.

   • Uw schuldenaar staat onder maximale druk. Indien hij zijn schuld niet betaalt, kan hij failliet gaan. Dat is het laatste wat hij wil.
   • Schuldeisers zoals banken kunnen overgaan tot uitwinning van zekerheden en borgstellingen, bijvoorbeeld door een pand- of hypotheekrecht te bedingen.
   • De rechter kan gemakkelijk een betalingsregeling tot stand brengen.
   • Een curator onderzoekt de bestuurdersaansprakelijkheid, oftewel: hij onderzoekt of hij de bestuurder van het bedrijf aansprakelijk kan stellen voor de handelingen die hij als bestuurder van een bedrijf heeft verricht.
   • De curator onderzoekt of hij de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan stellen, op zijn privévermogen.

   Voordelen faillissement aanvragen

   Als u het faillissement aanvraagt voor uw debiteur forceert u hem daarmee tot betaling, omdat hij anders failliet wordt verklaard. Een faillissement aanvragen van uw debiteur heeft de volgende voordelen:

   Faillissement van uw debiteur aanvragen?

   Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!    Bent u een particulier of een onderneming?    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Download

    Wat is een faillissementsaanvraag?

    Als een schuldenaar is opgehouden met betalen, kan een schuldeiser het faillissement aanvragen van zijn debiteur. Dit forceert zelfs de meest hardnekkige wanbetalers tot betaling. Soms zorgt de faillissementsaanvraag voor een daadwerkelijk faillissement. In dat geval neemt een curator het bestuur en beheer van de onderneming over. De curator onderzoekt dan of hij de schuldeisers alsnog kan betalen, door vereffening van de failliete boedel. 

    Wanneer is een faillissementsaanvraag geschikt?

    Het faillissement aanvragen van uw debiteur is vooral geschikt om hem forceren tot betaling. Privépersonen (natuurlijke personen), bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak kunnen failliet worden verklaard. Net als rechtspersonen zoals een onderneming, bijvoorbeeld een BV. 

    U kunt een faillissement aanvragen bij de rechtbank in één van deze gevallen:

    • Indien u één factuur heeft waarvan de betalingstermijn is verlopen en u al meerdere aanmaningen heeft verstuurd;
    • een zaak heeft waarin beslag wordt gelegd wanneer uw debiteur niets of niet alles betaalt;
    • of als uw debiteur gestopt is met betalen.

    Daarnaast speelt de hoogte van uw vordering mee. Voor een vordering onder de € 2.000 is een aanvragen van een faillissement minder geschikt, wegens de afweging van de kosten en baten. Bij vorderingen onder de € 2.000 euro kunt u beter overgegaan tot gerechtelijke incasso. Bij vorderingen boven de € 2.000 kan faillissement aanvragen een beter alternatief zijn voor beslaglegging.

    Hoe verloopt de procedure van een faillissementsaanvraag?

    Heeft u al meerdere aanmaningen verstuurd? En blijft betaling uit? Wij helpen u graag bij het faillissement aanvragen van uw debiteur. Allereerst dient een van onze incasso-advocaten een verzoekschrift tot faillietverklaring in bij de rechtbank in de regio waar uw schuldenaar is gevestigd.

    De rechtbank behandelt de faillissementsaanvraag vaak binnen twee weken. Daarna ontvangt de debiteur een oproep om naar de zitting te komen met de mededeling dat hij failliet verklaard zal worden. In de meeste gevallen betaalt hij dan direct. In dat geval zetten wij de procedure voor u stop.

    Het kan ook zijn dat de debiteur ons belt en een betalingsregeling wil treffen. Meestal accepteren we een kortstondige betalingsregeling. Wel houden we vaak de faillissementsaanvraag nog een aantal weken aan bij de rechter. De debiteur moet ook de kosten van de aanvraag van het faillissement betalen. Indien hij dit niet doet houden wij het verzoek ook aan.

    Mocht uw debiteur niet willen betalen, zetten wij in overleg met u de procedure voort. Indien de rechter de gedaagde failliet verklaard heeft, wijst de rechtbank een curator toe aan de zaak. De curator onderzoekt of de wanbetaler de schuldeiser nog kan betalen. Is dit niet het geval? Dan treedt de curator op namens de failliet verklaarde en behartigt hij de belangen van de schuldeisers. Hij beheert de onderneming en regelt de vereffening van de failliete boedel: het verrekenen van overige bezittingen van de onderneming of van de bestuurder van de onderneming aan onder andere de schuldeisers.

    Infographic: Faillissementsaanvraag procedure

    Kosten faillissement van debiteur aanvragen

    Bij een faillissementsaanvraag zijn er vijf vaste kostenposten, namelijk:

    • Aanvraagkosten: de advocaat rekent kosten voor het opstellen van de faillissementsaanvraag (het verzoekschrift), het griffierecht en overige werkzaamheden, bijvoorbeeld correspondentie met de debiteur, rechtbank en deurwaarder.
    • Incassokosten: de (wettelijk) gemaakte incassokosten op de hoofdsom voor het niet op tijd betalen van de factuur
    • Rente: de (wettelijke) rente op de hoofdsom voor het niet op tijd betalen van de factuur
    • Informatiekosten: kosten voor uittreksels van uw debiteur, bijvoorbeeld een KvK-uittreksel of een Basisregistratie Personen (BRP). 
    • Deurwaarderskosten: explootkosten voor het oproepingsbericht van de zitting in de rechtbank. Deze kosten worden berekend conform het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG-tarief)

    Indien de schuldenaar niet betaalt nadat hij op de hoogte is gesteld van de faillissementsaanvraag door de deurwaarder, kiezen we er meestal voor te persisteren, ofwel het doorzetten van de faillissementsaanvraag. Tijdens de zitting in de rechtbank kijkt de rechter of hij de onderneming daadwerkelijk failliet kan verklaren.

    Kosten aanvragen faillissement

    Benieuwd naar de kosten voor het aanvragen van het faillissement van uw debiteur? Vul uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!     Bent u een particulier of een onderneming?     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Download

     Cases: voorbeelden succesverhalen faillissementsaanvraag

     Om u een beter beeld te geven van waar het faillissement aanvragen van uw klant toe kan leiden, geven wij u twee succesverhalen uit de praktijk van een faillissementsaanvraag:

     Case 1: Dreigen met een faillissementsaanvraag

     Een debiteur (een maatschap, oftewel een samenwerkingsverband tussen twee of meer (rechts)personen) dreigde zijn eigen faillissement aan te vragen zodat de opdrachtgever een schikkingsvoorstel zou accorderen. Dit voorstel was veel minder dan het openstaande bedrag. Na uitgebreid onderzoek van onze incasso-specialisten bleek dat de debiteur wel degelijk wat te verliezen had. Een daadwerkelijk faillissement zou zorgen voor een persoonlijk faillissement van alle maten. Het dreigement van de debiteur bleek dus pure bluf. Na een intensieve faillissementsprocedure heeft de debiteur de volledige vordering inclusief kosten voldaan.

     Case 2: Faillissementsaanvraag als effectief incassomiddel

     De rechter stelde onze klant in het gelijk dat zijn debiteur hem nog een erg hoog bedrag moest betalen. Daarom is er een executie gestart, welke helaas niets opleverde. De debiteur was bekend met het klappen van de zweep en ontweek elk beslag. Onze klant begon het vertrouwen in de zaak te verliezen. De hoop dat hij zijn geld ooit nog zou ontvangen werd met de dag minder. Na een gesprek met onze incassospecialisten heeft hij vervolgens besloten een faillissementsaanvraag in te dienen. Hierdoor durfde hij weer te hopen op een goed einde. Het doel van de faillissementsaanvraag was immers niet de debiteur daadwerkelijk failliet verklaren, maar betaling forceren. Nadat de faillissementsaanvraag was ingediend en er flink wat heen en weer is gecommuniceerd, heeft debiteur het volledige bedrag in één keer overgemaakt.

     Onze incassojuristen

     Ons juridische team bestaat uit vijf ervaren incassojuristen, waaronder Joeyin Tang: onze specialist in faillissementsaanvragen.

     Verder werken wij nauw samen met deurwaarders en advocaten in binnen- en buitenland. “Wij gaan verder waar anderen stoppen!” 

     mr. Joeyin Tang

     Incassojurist

     mr. May Leung

     Incassojurist

     Faillissement aanvragen van uw debiteur?

     Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!      Bent u een particulier of een onderneming?      Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Download

      Onze kantoren

      Wij zijn gevestigd in Den HaagRotterdamGroningen en Amsterdam en bieden u de beste service om het doel te bereiken dat u voor ogen heeft: uw geld terugkrijgen van iemand die weigert te betalen.

      Wilt u grote hoeveelheden dossiers uit handen geven of direct uw vordering overdragen? Neem dan telefonisch contact op via 070 – 200 8027 / +31-(0)20 – 760 3920 of via bovenstaand contactformulier.

       Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

       Neem telefonisch of per mail contact op

       Onze Incassojuristen & Adviseurs

       linkedin
       B Mediate Housing
       B Mediate Housing
       Vastgoed
       Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
       Lees meer

       FAQ: Veelgestelde vragen over faillissement aanvragen

       Nee, indien u een faillissement wilt aanvragen moet dat via een advocaat. De advocaat dient dan bij de rechtbank een verzoekschrift tot faillietverklaring van uw debiteur in, een faillissementsaanvraag. Onze incasso-advocaten hebben veel ervaring met faillissementsaanvragen en dienen graag het verzoekschrift voor u in bij de rechtbank.

       Als u een faillissement wilt aanvragen van een Nederlandse debiteur, moet een advocaat de faillissementsaanvraag indienen bij een rechtbank in Nederland. Bij welke rechtbank is afhankelijk van de woonplaats / vestigingsplaats van uw debiteur: 

       Als uw schuldenaar failliet gaat, zal een curator de onderneming beheren namens de failliet verklaarde. Hij behartigt de belangen van u als schuldeiser. De curator regelt de vereffening van de failliete boedel: het verrekenen van overige bezittingen van de onderneming of van de bestuurder van de onderneming.

       Heeft u een buitenlandse wanbetaler? Wij helpen u ook bij vorderingen in het buitenland. In het buitenland verschillen de voorwaarden voor een faillissementsaanvraag ten opzichte van Nederland. Onze lokale incassospecialisten geven u graag kosteloos een passend advies op uw zaak.

       Bij een faillissementsaanvraag is het handig als naast uw eigen vordering een steunvordering heeft. Dit is een opeisbare vordering van andere schuldeisers die door uw schuldenaar onbetaald zijn gelaten. 

       Heeft u geen steunvordering van een andere schuldeiser, maar wilt u wel een faillissementsaanvraag indienen? Dat kan! U kunt faillissement aanvragen van uw debiteur zonder steunvordering. De rechter neemt u zaak dan alvast in behandeling. Wel moet u tijdens de zitting beschikken over een steunvordering. Daarom gaan onze specialisten voor u op zoek naar andere schuldeisers.

       Zodra wij meerdere schuldeisers gevonden hebben, maken wij vaak nog niet meteen bekend van wie de vordering komt. Hiermee voorkomen we dat de schuldenaar de schulden bij zijn andere schuldeiser eerst betaalt (en u blijft zitten met uw vordering), waardoor u de faillissementsaanvraag niet kan doorzetten wegens het ontbreken van een steunvordering.

       Uw eigen faillissement aanvragen kunt u via de eigen aangifte faillietverklaring van rechtspraak.nl. U kunt dit formulier zelf invullen of u kunt een advocaat inschakelen. In het laatste geval betaalt u advocaatkosten. Verder betaalt u bij het aanvragen van uw eigen faillissement geen griffierechten (= kosten aan de rechtbank).

       Soms komt het voor dat een debiteur een vordering betwist. De debiteur zegt dat een ‘goede’ reden te hebben om de factuur niet te betalen. Als de debiteur uw vordering betwist, zal een van onze incasso-specialisten altijd proberen om dit conflict op te lossen. In de meeste gevallen doen wij dit zonder tussenkomst van de rechter. 

       Lukt dit niet? Dan kunnen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Beide partijen moeten dan bewijzen aanleveren om hun standpunten kracht bij te zetten en kunnen dit tijdens de zitting extra onderbouwen. Na de zitting zal de rechter de uitspraak doen (het vonnis). Natuurlijk staan wij u gedurende dit hele proces bij. We doen ons uiterste best om te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.