Home PageFaillissement aanvragen

Invorderingsbedrijf

Faillissementsaanvraag

Faillissement aanvragen van uw debiteur en forceer tot betaling. Maximale druk en snelle betaling.

Faillissementsaanvraag
Video afspelen
Faillissementsaanvraag
Video afspelen
Vóór 16:00 uur zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Faillissement aanvragen van uw debiteur als pressiemiddel

Betaalt uw debiteur maar niet? Om gek van te worden. U blijft maar herinneringen sturen maar betaling blijft uit. Wat nu? In dat geval kan een faillissementsaanvraag dé succesfactor zijn in het slagen van uw zaak. Niemand wil tenslotte failliet. Gelukkig hoeft een faillissementsaanvraag meestal niet te leiden tot een daadwerkelijk uitgesproken faillissement. Wel zet het maximale druk op uw debiteur en zorgt dit incassomiddel vrijwel altijd tot betaling!

Snélle en effectieve incassomethode

Wanneer uw debiteur niet betaalt, kunt u het faillissement van deze debiteur aanvragen. Het is een snelle manier om een schuldenaar onder druk zetten zodat hij betaalt. Vooral als er meerdere schuldeisers zijn is deze methode zeer effectief. Uw debiteur zal er namelijk alles aan doen om zijn faillissement te voorkomen en uw vordering te betalen. 

Schuldeisers zijn vaak onbekend met het feit dat het faillissement aanvragen van een debiteur meestal niet leidt tot een daadwerkelijk faillissement met de daarbij behorende consequenties. Wél leidt een faillissementsaanvraag in veel gevallen tot betaling. De wanbetaler kan het faillissement namelijk voorkomen door de vordering toch te voldoen. Indien u het geld heeft ontvangen kunt u de faillissementsaanvraag intrekken. U heeft dus de touwtjes in handen.

Redenen waarom uw debiteur de vordering betaalt bij een faillissementsaanvraag

Niemand wil failliet gaan. Daarom zal uw debiteur er alles aan doen om dit te voorkomen en overgaan tot betaling. Een faillissement heeft namelijk grote gevolgen voor uw debiteur.

 • Uw schuldenaar staat onder maximale druk. Indien hij niet betaalt, kan hij failliet gaan. Dat is het laatste wat hij wil.
 • Schuldeisers zoals banken kunnen overgaan tot uitwinning van zekerheden en borgstellingen, bijvoorbeeld door een pand- of hypotheekrecht te bedingen.
 • De rechter kan gemakkelijk een betalingsregeling tot stand brengen.
 • Een curator onderzoekt of de bestuurder van het bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor de handelingen die hij als bestuurder van een bedrijf heeft verricht. Dit noemen we bestuurdersaansprakelijkheid.
 • De curator onderzoekt of hij de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan stellen, op zijn privévermogen.

Voordelen faillissementsaanvraag van uw debiteur bij het Invorderingsbedrijf

Met een faillissementsaanvraag forceert u zelfs de meest hardnekkige wanbetalers tot betaling, omdat de debiteur anders failliet wordt verklaard. Een faillissement aanvragen van uw debiteur heeft de volgende voordelen:

Faillissementsaanvraag indienen?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Download

  Wat is een faillissementsaanvraag?

  Als een schuldenaar zijn rekeningen niet meer betaalt, kan een schuldeiser een faillissementsaanvraag doen van zijn debiteur. Dit forceert zelfs de meest hardnekkige wanbetalers tot betaling. Soms zorgt de faillissementsaanvraag tot een daadwerkelijk faillissement. In dat geval neemt een curator het bestuur en beheer van de onderneming over. De curator onderzoekt dan of hij de schuldeisers alsnog kan betalen, door vereffening van de boedel. 

  Wanneer en bij wie is een faillissementsaanvraag geschikt?

  Een faillissementsaanvraag is vooral geschikt om uw debiteur onder druk te zetten en snel te laten betalen. Privépersonen (natuurlijke personen), bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak kunnen failliet worden verklaard. Net als rechtspersonen zoals een onderneming, bijvoorbeeld een BV. 

  U kunt een faillissement aanvragen bij de rechtbank in één van deze gevallen:

  • één factuur heeft waarvan de betalingstermijn is verlopen en u al meerdere aanmaningen heeft verstuurd;
  • een zaak heeft waarin beslag wordt gelegd wanneer uw debiteur niets of niet alles betaald;
  • uw debiteur gestopt is met betalen.

  Daarnaast speelt de hoogte van uw vordering mee. Voor een vordering onder de € 2.000 is een faillissementsaanvraag namelijk minder geschikt, wegens de afweging van de kosten en baten. Bij vorderingen onder de € 2.000 euro kunt u beter overgegaan tot gerechtelijke incasso. Bij vorderingen boven de € 2.000 kan faillissement aanvragen een beter alternatief zijn voor beslaglegging.

  Hoe verloopt de procedure van een faillissementsaanvraag?

  Heeft u uw debiteur al meerdere aanmaningen verstuurd? En blijft betaling uit? Dan kunt u een faillissement aanvragen van uw debiteur. Wij helpen u hierbij. Allereerst dient een van onze incasso-advocaten het verzoekschrift in bij de rechtbank in de regio waar uw schuldenaar is gevestigd. De rechtbank behandelt de faillissementsaanvraag vaak binnen twee weken. De debiteur ontvangt vervolgens een oproep om naar de zitting te komen met de mededeling dat hij failliet verklaard zal worden. In de meeste gevallen betaalt hij dan meteen. In dat geval kunnen wij de procedure voor u stopzetten.

  Het kan ook zijn dat de debiteur ons belt en een betalingsregeling wil treffen. Meestal accepteren we een kortstondige betalingsregeling. Vaak houden we de faillissementsaanvraag dan nog wel een aantal weken aan bij de rechter. De debiteur moet ook de kosten van de aanvraag van het faillissement betalen. Indien hij dit niet doet houden wij het verzoek ook aan.

  Mocht uw debiteur niet willen betalen, zetten wij in overleg met u de procedure voort. Bij een faillissementsaanvraag wijst de rechtbank allereerst een curator toe aan de zaak. De curator onderzoekt of de wanbetaler de schuldeiser nog kan betalen. Is dit niet het geval en wordt de onderneming failliet verklaard? Dan treedt de curator op namens de failliet verklaarde en behartigt hij de belangen van de schuldeisers. Hij beheert de onderneming en regelt de vereffening van de failliete boedel: het verrekenen van overige bezittingen van de onderneming of van de bestuurder van de onderneming.

  Infographic: Faillissementsaanvraag procedure

  Hoe verloopt de procedure van een faillissementsaanvraag?

  Als een (incasso-)advocaat een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank, dan vindt de rechtszaak meestal binnen 2 á 3 weken plaats. Vervolgens kunnen we de zitting nog acht weken uitstellen om uw debiteur te laten betalen. Ook kunt u een betalingsregeling treffen met uw debiteur.

  Wie kan faillissement aanvragen van uw debiteur?

  Indien u een faillissementsaanvraag wilt indienen, moet dat via een advocaat. De advocaat dient dan bij de rechtbank een verzoekschrift tot faillietverklaring in van uw debiteur, een faillissementsaanvraag. Wij werken nauw samen met de beste incasso-advocaten. Onze incasso-advocaten hebben veel ervaring met faillissementsaanvragen en dienen graag het verzoekschrift voor u in bij de rechtbank.

  Adviesgesprek faillissementsaanvraag?

  Twijfelt u of een faillissementsaanvraag een geschikt incassomiddel is? Wij geven u graag vrijblijvend en kosteloos advies. Vul het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op!   Bent u een particulier of een onderneming?   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Download

   Waar in Nederland moet ik het faillissement van een debiteur aanvragen?

   Als u een faillissement wil aanvragen van een Nederlandse debiteur, moet een advocaat de faillissementsaanvraag indienen bij een rechtbank in Nederland. Bij welke rechtbank is afhankelijk van de woonplaats / vestigingsplaats van uw debiteur: 

   Wat zijn de kosten voor een faillissementsaanvraag van een debiteur?

   Bij een faillissementsaanvraag zijn er vijf vaste kostenposten, namelijk:

   • Aanvraagkosten: de advocaat rekent kosten voor het opstellen van de faillissementsaanvraag (het verzoekschrift), het griffierecht en overige werkzaamheden, bijvoorbeeld correspondentie met de debiteur, rechtbank en deurwaarder.
   • Incassokosten: de (wettelijk) gemaakte incassokosten op de hoofdsom voor het niet op tijd betalen van de factuur
   • Rente: de (wettelijke) rente op de hoofdsom voor het niet op tijd betalen van de factuur
   • Informatiekosten: kosten voor uittreksels van uw debiteur, bijvoorbeeld een KvK-uittreksel of een Basisregistratie Personen (BRP). 
   • Deurwaarderskosten: explootkosten voor het oproepingsbericht van de zitting. Deze kosten worden berekend conform het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG-tarief)

   In veel gevallen betaalt een debiteur de vordering meteen op het moment dat hij op de hoogte is gesteld van de faillissementsaanvraag. Ook kan de debiteur vragen om een betalingsregeling. Betaalt hij vervolgens alsnog niet? Dan kunt u kiezen om de faillissementsaanvraag door te zetten naar een zitting, waarin wordt gekeken of de onderneming daadwerkelijk failliet kan worden verklaard. Als u de aanvraag doorzet komen er extra kosten bij voor het persisteren, ofwel het doorzetten van de faillissementsaanvraag.

   Kosten faillissementsaanvraag

   Bent u benieuwd naar de kosten voor een faillissementsaanvraag van uw debiteur? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op.    Bent u een particulier of een onderneming?    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Download

    Cases: voorbeelden succesverhalen faillissementsaanvraag

    Om u een beter beeld te geven van waar een faillissementsaanvraag toe kan leiden, geven wij u twee succesverhalen uit de praktijk van een faillissementsaanvraag:

    Case 1: Dreigen met een faillissementsaanvraag

    Een debiteur (een maatschap, oftewel een samenwerkingsverband tussen twee of meer (rechts)personen) dreigde met een eigen faillissementsaanvraag zodat de opdrachtgever een schikkingsvoorstel zou accorderen. Dit voorstel was veel minder dan het openstaande bedrag. Na uitgebreid onderzoek van onze incasso-specialisten is gebleken dat de debiteur wel degelijk wat te verliezen had. Een daadwerkelijk faillissement zou zorgen voor een persoonlijk faillissement van alle maten. Het dreigement van de debiteur bleek dus pure bluf. Na een intensieve faillissementsprocedure heeft de debiteur de volledige vordering inclusief kosten voldaan.

    Case 1: Faillissementsaanvraag als effectief incassomiddel

    De rechter heeft onze klant in het gelijk gesteld. De debiteur moest een erg hoog bedrag betalen aan onze klant. Daarom is er een executie gestart, welke helaas niets opleverde. De debiteur was bekend met de klappen van de zweep en ontweek elk beslag. Onze klant begon het vertrouwen in de zaak te verliezen. De hoop dat de klant zijn geld ooit nog zou ontvangen werd met de dag minder. Na een gesprek met onze incassospecialisten heeft de klant vervolgens besloten om een faillissementsaanvraag in te dienen. Hierdoor durfde hij weer te hopen op een goed einde. Het doel van de faillissementsaanvraag was immers niet om de debiteur daadwerkelijk failliet te verklaren, maar om betaling te forceren. Nadat de faillissementsaanvraag was ingediend en er flink wat heen en weer is gecommuniceerd, heeft debiteur het volledige bedrag in één keer overgemaakt.

    Onze incassospecialisten

    Het Invorderingsbedrijf is een gespecialiseerd incassobureau en heeft veel ervaring met faillissementsaanvragen. Wij beschikken over ons eigen team met incassospecialisten, bestaande uit drie ervaren incassojuristen. Daarnaast werken wij nauw samen met verschillende nationale en internationale incasso-advocaten en -juristen. Hierdoor zijn wij de perfecte incassopartner in binnen- en buitenland.

    Joost Konings
    Joost Konings
    May Leung
    May Leung
    Joeyin Tang
    Joeyin Tang

    Faillissementsaanvraag indienen?

    Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!     Bent u een particulier of een onderneming?     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Download

     Onze kantoren

     Wij zijn gevestigd in Den HaagRotterdamGroningen en Amsterdam en bieden u de beste service om het doel te bereiken dat u voor ogen heeft: uw geld terugkrijgen van iemand die weigert te betalen.

     Wilt u grote hoeveelheden dossiers uit handen geven of direct uw vordering overdragen? Neem dan contact  op +31-(0)70-762 0330 / +31-(0)20 – 760 3920 of via bovenstaand contactformulier.


      Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onze Incassojuristen & Adviseurs

      B Mediate Housing
      B Mediate Housing
      Vastgoed

      Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.

      Lees meer

      FAQ: Veelgestelde vragen over faillissementsaanvraag van uw debiteur

      Als uw debiteur failliet gaat, zal een curator de onderneming beheren namens de failliet verklaarde. Hij behartigt de belangen van u als schuldeiser. De curator regelt de vereffening van de boedel: het verrekenen van overige bezittingen van de onderneming of van de bestuurder van de onderneming.

      Heeft u een buitenlandse wanbetaler? Het Invorderingsbedrijf helpt u ook bij vorderingen in het buitenland. In het buitenland verschillen de voorwaarden voor een faillissementsaanvraag ten opzichte van Nederland. Onze lokale incassospecialisten geven u graag kosteloos een passend advies op uw zaak.

      Bij een faillissementsaanvraag is het handig als naast uw eigen vordering een steunvordering heeft. Dit is een opeisbare vordering van een andere schuldeiser die door uw debiteur onbetaald is gelaten. 

       

      Heeft u geen steunvordering, maar wilt u wel een faillissementsaanvraag indienen? Dat kan! U kunt faillissement aanvragen van uw debiteur zonder steunvordering. De rechter neemt u zaak dan alvast in behandeling. Wel moet u tijdens de zitting beschikken over een steunvordering. Daarom gaan onze specialisten hier voor u naar op zoek. 

       

      Zodra wij deze hebben, maken wij vaak nog niet meteen bekend van wie de vordering komt. Hiermee voorkomen we dat de debiteur de andere schuldeiser betaalt (en u blijft zitten met uw vordering), waardoor u de faillissementsaanvraag niet kan doorzetten wegens het ontbreken van een steunvordering.

      Nee, u kunt geen faillissement aanvragen zonder advocaat. Voor een faillissementsaanvraag heeft u een advocaat nodig. De advocaat moet namelijk het verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Onze incasso-advocaten hebben ruime ervaring met faillissementsaanvragen en dienen graag voor u het verzoekschrift in.

      U eigen faillissement aanvragen kunt u via de eigen aangifte faillietverklaring van rechtspraak.nl. U kunt dit formulier zelf invullen of u kunt een advocaat inschakelen. In het laatste geval betaalt u advocaatkosten. Verder betaalt u bij een faillissementsaanvraag van uw eigen bedrijf geen griffierechten.

      Soms komt het voor dat een debiteur een vordering betwist. De debiteur zegt dat een ‘goede’ reden te hebben om de factuur niet te betalen. Als de debiteur uw vordering betwist, zal een van onze incasso-specialisten altijd proberen om het conflict met uw debiteur op te lossen. In de meeste gevallen doen wij dit zonder tussenkomst van de rechter. 

       

      Lukt het niet om het conflict op te lossen? Dan kunnen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Beide partijen moeten dan bewijzen aanleveren om hun standpunten kracht bij te zetten. Daarna zal de rechter de uitspraak doen (het vonnis). Natuurlijk staan wij u gedurende dit hele proces bij. We doen ons uiterste best om te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.