Home PageFaillissement aanvragen

Invorderingsbedrijf

Faillissement aanvragen debiteur

Heeft u te maken met een zakelijke klant die een rekening niet betaalt? Het faillissement aanvragen van uw debiteur is één van de krachtigste drukmiddelen om uw openstaande rekeningen betaald te krijgen.

De advocaten van Invorderingsbedrijf kunnen het faillissement van uw debiteur voor u aanvragen. Negen van de tien keer betaalt uw debiteur de vordering vervolgens direct.

Faillissement aanvragen
Video afspelen
Faillissement aanvragen
Video afspelen
Vóór 16:00 uur zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Faillissement aanvragen als schuldeiser: een krachtig pressiemiddel

Betaalt uw debiteur u maar niet? Zelfs na het herhaaldelijk versturen van herinneringen en aanmaningen. Als uw debiteur is opgehouden te betalen, kunt u als schuldeiser het faillissement van uw wanbetaler aanvragen. 

Het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar is een beproefd middel om de openstaande vordering toch betaald te krijgen. Niemand wil tenslotte failliet worden verklaard en ondernemers al helemaal niet. 

Overigens hoeft een faillissementsaanvraag van uw debiteur niet per se te leiden tot een daadwerkelijk uitgesproken faillissement. Door het faillissement aan te vragen zet u maximale druk op uw wanbetaler. De kans is groot dat de debiteur uw vordering vervolgens alsnog snel betaalt.

Bedrijf failliet laten verklaren?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Faillissement aanvragen debiteur

  Redenen waarom uw debiteur de vordering betaalt na het aanvragen van zijn faillissement

  Niemand wil failliet gaan. Daarom zal uw debiteur er alles aan doen om dit te voorkomen en overgaan tot betaling. Een faillissement heeft namelijk grote gevolgen voor uw debiteur.

  • Uw schuldenaar staat onder maximale druk. Indien hij zijn schuld niet betaalt, kan hij failliet gaan. Dat is het laatste wat hij wil.
  • Schuldeisers zoals banken kunnen overgaan tot uitwinning van zekerheden en borgstellingen, bijvoorbeeld door een pand- of hypotheekrecht te bedingen.
  • De rechter kan gemakkelijk een betalingsregeling tot stand brengen.
  • Een curator onderzoekt de bestuurdersaansprakelijkheid, oftewel: hij onderzoekt of hij de bestuurder van het bedrijf aansprakelijk kan stellen voor de handelingen die hij als bestuurder van een bedrijf heeft verricht.
  • De curator onderzoekt of hij de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan stellen, op zijn privévermogen.
  Faillissement

  Waarom een faillissement aanvragen?

  Failliet gaan heeft grote gevolgen voor uw debiteur. Een faillissement is immers een algemeen beslag op alle inkomsten en bezittingen van de failliet verklaarde. Niet voor niets betalen de meeste wanbetalers direct als er een faillissement wordt aangevraagd.

  Dit zijn o.a. de gevolgen van een faillissement: 

  • Ook andere schuldeisers zullen zich melden. Zo komt uw debiteur nog verder onder druk te staan. 
  • Als een eenmanszaak failliet gaat, wordt de eigenaar persoonlijk failliet verklaard.
  • Als een bedrijf failliet wordt verklaard, onderzoekt de curator of de bestuurder van het bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden. 
  • Uw schuldenaar kan dus al zijn bezittingen, waaronder zijn woning en spaargeld, kwijtraken bij een faillissement.
  • Het beginnen van een nieuwe onderneming na een faillissement is erg moeilijk. Banken willen geen leningen verstrekken en oude schuldeisers kunnen weer aankloppen.

  Faillissement aanvragen: wat is dat?

  Als een debiteur een rekening niet betaalt, kunt u haar faillissement aanvragen bij de rechtbank. U vraagt de rechter hiermee uw debiteur failliet te verklaren. 

  Soms zorgt de faillissementsaanvraag voor een daadwerkelijk faillissement. In dat geval neemt een curator het bestuur en beheer van de onderneming over. De curator probeert de schuldeisers vervolgens te betalen uit de failliete boedel. Dit gebeurt eventueel na de verkoop van bezittingen. 

  Een faillissementsaanvraag leidt overigens lang niet altijd tot een daadwerkelijk faillissement. Als uw debiteur de openstaande factuur alsnog betaalt, kunt u de faillissementsaanvraag intrekken.

  Wanneer kunt u een faillissement aanvragen?

  We kunnen het faillissement van uw debiteur voor u aanvragen als:

  • Uw wanbetaler twee of meer schulden heeft, waarvan er één opeisbaar is (de betalingstermijn is verstreken). 
  • Er twee of meer schuldeisers zijn.
  • De wanbetaler is gestopt met betalen.

  Wanneer is een faillissementsaanvraag geschikt?

  Het faillissement aanvragen van uw debiteur is met name geschikt bij vorderingen boven de 2.000 euro. Bij vorderingen met een lager bedrag is een faillissementsaanvraag gezien de kosten van een dergelijke procedure minder geschikt. Voor vorderingen onder de 2.000 euro is het inschakelen van een deurwaarder vaak een beter alternatief. 

  Bij hoge vorderingen is het aanvragen van een faillissement echter een zeer efficiënt en een relatief voordelig drukmiddel.

  Faillissement aanvragen debiteur

  Hoe werkt het aanvragen van een faillissement?

  Heeft u al meerdere aanmaningen verstuurd? En blijft betaling uit? Invorderingsbedrijf kan de procedure starten die nodig is om het faillissement van uw debiteur aan te vragen. 

  Allereerst dient een van onze incasso advocaten een verzoekschrift tot faillietverklaring in. Dit gebeurt bij de rechtbank in de regio waar uw schuldenaar is gevestigd.

  De rechtbank behandelt de faillissementsaanvraag vaak binnen twee weken. Daarna ontvangt de debiteur een oproep om naar de zitting te komen met de mededeling dat hij failliet verklaard zal worden. In de meeste gevallen betaalt hij dan direct. Indien uw debiteur het volledige bedrag heeft betaald zetten wij de procedure voor u stop.

  Het kan ook zijn dat de debiteur ons belt en een betalingsregeling wil treffen. Meestal accepteren we een kortstondige betalingsregeling. Wel houden we in dat geval vaak de faillissementsaanvraag nog een aantal weken aan bij de rechter.

  De debiteur moet ook de kosten van de aanvraag van het faillissement betalen. Indien hij dit niet doet houden wij het verzoek ook aan.

  Mocht uw debiteur niet willen betalen, zetten wij in overleg met u de procedure voort. Indien de rechter de gedaagde ter zitting failliet verklaart, wijst de rechtbank een curator toe aan de zaak. 

  De curator onderzoekt of de wanbetaler de schuldeiser nog kan betalen. Is dit niet het geval? Dan treedt de curator op namens de failliet verklaarde en behartigt hij de belangen van de schuldeisers. 

  De curator beheert de onderneming en regelt de vereffening van de failliete boedel. Uit de bezittingen van de onderneming of van de bestuurder van de onderneming worden schuldeisers betaald.

  Faillissement aanvragen debiteur

  Faillissement werkgever aanvragen

  Is uw werkgever gestopt met het betalen van uw salaris? Dan kunt u het faillissement van uw werkgever aanvragen. Ook in dat geval bent u immers een schuldeiser die wacht op zijn geld. 

  Met een faillissementsaanvraag kunnen we uw werkgever onder druk zetten het achterstallig loon alsnog uit te betalen.  

  Het aanvragen van het faillissement van uw werkgever is bovendien noodzakelijk als u aanspraak wilt maken op de wettelijke loongarantieregeling van het UWV. Deze regeling garandeert dat u uw loon krijgt doorbetaald in de drie maanden in aanloop naar het faillissement van uw werkgever.

  Om het faillissement van uw werkgever aan te vragen, moet er minimaal één andere schuldeiser zijn. Dit kan bijvoorbeeld een collega zijn die ook geen loon meer krijgt uitbetaald. Deze tweede schuldeiser hoeft geen medeaanvrager van het faillissement te zijn. Deze vordering kan als steunvordering dienen. Het faillissement van uw werkgever moet worden aangevraagd door een advocaat. 

  Kosten faillissement van debiteur aanvragen

  Bij een faillissementsaanvraag zijn er vijf vaste kostenposten. Dit zijn:

  • Aanvraagkosten: de advocaat rekent kosten voor het opstellen van de faillissementsaanvraag (het verzoekschrift), het griffierecht en overige werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan correspondentie met de debiteur, rechtbank en deurwaarder.
  • Incassokosten: de (wettelijk) gemaakte incassokosten op de hoofdsom voor het niet op tijd betalen van de factuur.
  • Rente: de (wettelijke) rente op de hoofdsom voor het niet op tijd betalen van de factuur.
  • Informatiekosten: kosten voor uittreksels van uw debiteur, bijvoorbeeld een KvK-uittreksel of een Basisregistratie Personen (BRP). 
  • Deurwaarderskosten: explootkosten voor het oproepingsbericht van de zitting in de rechtbank. Deze kosten worden berekend conform het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG-tarief).

  Als uw debiteur de schuld na de faillissementsaanvraag alsnog wil voldoen, moet hij ook opdraaien voor bovengenoemde kosten. Zo niet, dan zetten wij de faillissementsaanvraag door. 

  Indien de schuldenaar niet betaalt na de faillissementsaanvraag kiezen we er meestal voor te persisteren. Dit betekent dat we de faillissementsaanvraag doorzetten. Tijdens de zitting in de rechtbank kijkt de rechter of hij de onderneming daadwerkelijk failliet kan verklaren.

  Als het faillissement wordt uitgesproken, dan worden de kosten van de faillissementsaanvraag aan de failliet verklaarde toegekend. De curator zal proberen deze kosten te betalen uit de failliete boedel.

  Wat kost het?

  Benieuwd naar de kosten voor het aanvragen van het faillissement van uw debiteur? Vul uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Faillissement aanvragen debiteur

   Voorbeelden van het faillissement aanvragen als incassomiddel

   Onderstaande voorbeelden geven een goed beeld van de effectiviteit van een faillissementsaanvraag:

   Voorbeeld 1: dreigen met een faillissementsaanvraag

   Een debiteur dreigde zijn eigen faillissement aan te vragen zodat de opdrachtgever een schikkingsvoorstel zou accepteren. 

   Dit voorstel was veel minder dan het openstaande bedrag. Na uitgebreid onderzoek van onze incasso-specialisten bleek dat de debiteur wel degelijk wat te verliezen had. Een daadwerkelijk faillissement zou zorgen voor een persoonlijk faillissement van alle maten. 

   Het dreigement van de debiteur, bleek dus pure bluf. Na een intensieve faillissementsprocedure heeft de debiteur de volledige vordering inclusief kosten voldaan.

   Voorbeeld 2: Faillissementsaanvraag als effectief incassomiddel

   De rechter bepaalde in een gerechtelijke incassoprocedure dat een debiteur onze klant een erg hoog bedrag moest betalen. Ook na de gerechtelijke uitspraak weigerde de wanbetaler over de brug te komen. Hij was schijnbaar bekend met het klappen van de zweep, want hij wist beslaglegging telkens te ontwijken.

   Na een gesprek met onze incassospecialisten besloot onze klant vervolgens een faillissementsaanvraag in te dienen. Nadat de faillissementsaanvraag was ingediend maakte de debiteur het volledige bedrag uiteindelijk in één keer over.

   Onze incassojuristen

   Ons juridische team bestaat uit ervaren incassojuristen en incassospecialisten in faillissementsaanvragen..

   Verder werken wij nauw samen met deurwaarders en advocaten in binnen- en buitenland.

    “Wij gaan verder waar anderen stoppen!” 

   mr. Wesley Boeters

   Incassojurist

   mr. May Leung

   Incassojurist

   Faillissement van debiteur aanvragen?

   Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Bedrijf failliet laten verklaren

    FAQ: Veelgestelde vragen over faillissement aanvragen

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Cees poot
     Cees Poot

     Invorderingsbedrijf , was voor mijn het lichtje in de duisternis. Super geholpen. Invorderingsbedrijf heeft er voor gezorgd. Dat ik uiteindelijk mij geld terug heb gekregen. No cure no pay

     Onze Incassojuristen & Adviseurs

     linkedin
     B mediate housing
     B Mediate Housing
     Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.