Home PageBetalingsregeling

Een betalingsregeling treffen met uw debiteur (of niet)?

Stelt uw klant dat hij een factuur niet kan betalen? En overweegt u daarom een betalingsvoorstel te doen? Of probeert uw klant zelf een betalingsregeling te treffen? Het voordeel van een betalingsregeling is dat de kans groter is dat uw klant vrijwillig tot betaling overgaat. Het nadeel is dat u langer moet wachten tot het volledige bedrag op uw rekening staat en u iedere termijn opnieuw in onzekerheid zit of u de betaling wel gaat ontvangen. 

Daarom is het in de meeste gevallen verstandig niet direct in te stemmen met een verzoek tot betaling in termijnen. Als incassobureau hebben wij namelijk andere middelen om ervoor te zorgen dat uw klant het openstaande bedrag direct (in één keer) betaalt. Soms kan het gunstiger voor u zijn om een (kort) uitstel van betaling te verlenen.

Alternatieven zijn bijvoorbeeld:

Sparren met onze incassospecialist?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is een betalingsregeling?

  Voor vele is het nog niet helemaal duidelijk: ”Wat is een betalingsregeling?”. Een betalingsregeling is een juridische overeenkomst tussen een schuldeiser en een schuldenaar waarin afspraken worden gemaakt over de hoogte van de schuld en hoe en wanneer deze wordt terugbetaald. Vaak wordt er gewerkt met termijnbetalingen en vervaldata. In de overeenkomst staat wat er gebeurt als de afspraken niet worden nagekomen. Een betalingsregeling wordt in de regel vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

  Er zijn diverse belangrijke zaken waar u op moet letten als u een regeling treft met uw debiteur. Zo is het van belang dat u het openstaande bedrag bij het niet nakomen van de afspraken in één keer op kunt eisen. Doet u dat niet, dan kunt u (via een juridische procedure) telkens alleen de achterstallige termijn innen.

  Een betalingsregeling is vormvrij. Dit betekent dat zij niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling tot stand kan komen. De wet stelt geen verdere eisen. Het gaat erom dat er overeenstemming is bereikt over de hoogte van de schuld en het terugbetalingsschema. Om te kunnen bewijzen dat er een regeling is getroffen en wat die precies behelst adviseren wij u om de voorwaarden altijd schriftelijk vast te leggen.

  Uw klant in delen laten betalen of niet?

  Als u te maken heeft met een wanbetaler, dan rijst al snel de vraag of het verstandig is om een betalingsregeling te treffen. Of dat het geval is of niet, is afhankelijk van de omstandigheden. In beginsel is uw debiteur een overeenkomst met u aangegaan, waar hij zich aan moet houden. U bent dus nooit verplicht een betalingsregeling te accepteren en heeft alle recht om, zoals afgesproken, betaling in één keer te eisen.

  Uit de praktijk blijkt helaas dat een betalingsregeling lang niet altijd effect heeft. Vaak wordt er ook na het treffen van de regeling alsnog niet volledig betaald. Veel debiteuren willen bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen om aan andere schuldeisers te laten zien “dat de overige schulden geregeld zijn”, om zo bijvoorbeeld een rechtszaak te voorkomen.

  Er zijn omstandigheden waarin het verstandig kan zijn om een betalingsregeling te treffen met uw debiteur. Heeft u bijvoorbeeld een klant met wie u al lang zaken doet en die u graag wilt behouden? En is er sprake van gegronde redenen voor het uitblijven van een betaling in één keer? Bijvoorbeeld omdat uw klant zelf te maken heeft met wanbetaling?

  Dan kan een afbetalingsregeling een gunstige oplossing voor beide partijen zijn. Daarbij is het wel belangrijk om te onderzoeken of uw debiteur daadwerkelijk de middelen heeft om de schuld binnen de afgesproken termijnen af te betalen. Daarvoor kunt u onder andere een kredietonderzoek uit laten voeren.

  Voorbeeld brief betalingsregeling treffen

  Voordelen en nadelen van een betalingsregeling

  Wil uw klant een betalingsregeling aanvragen? Aan het aangaan van een betalingsregeling zitten zowel voor- als nadelen. Het is belangrijk om die goed tegen elkaar af te wegen voor u akkoord gaat met een dergelijk voorstel.

  Voordelen

  • U biedt uw debiteur een uitweg
  • Mogelijk klantbehoud
  • Duidelijk vastgelegde afspraken

  Nadelen

  • U moet langer wachten op uw geld
  • Extra administratieve werkzaamheden
  • U heeft geen garanties
  • Slechte financiële positie van uw klant kan leiden tot faillissement

  Betalingsregeling treffen met incassobureau

  Soms krijgen we als incassobureau tijdens het innen van een schuld het voorstel voor een betalingsregeling of komen we zelf tot de conclusie dat een betaling in termijnen de meest efficiënte manier is om uw schuld te innen. In dat geval zullen we het voorstel altijd eerst met u als schuldeiser bespreken voordat we het accepteren.

  Als incassobureau zijn we niet verplicht om een betalingsvoorstel te accepteren. We behartigen uw belangen en u bent als schuldeiser uiteindelijk degene die beslist of u akkoord gaat met het voorstel of niet.

  Met deurwaarder betalingsregeling treffen

  Soms komt het ook voor dat uw klant een betalingsregeling wil treffen als de deurwaarder op de stoep staat. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding komt overhandigen om de wanbetaler voor de rechter te slepen. De deurwaarder zal de dagvaarding in principe doorzetten en u als schuldeiser op de hoogte brengen van het betalingsvoorstel. Als u besluit een betalingsregeling te accepteren, kunnen we de juridische procedure alsnog stopzetten.

  Een wanbetaler kan ook nog proberen om een regeling te treffen als de deurwaarder verschijnt om beslaglegging te doen. In dat geval is een betalingsregeling vaak niet aantrekkelijk voor u als crediteur. U heeft immers al een vonnis van de rechter en de deurwaarder kan beslag leggen op inkomen, banktegoeden of spullen van uw debiteur en u hiermee uitbetalen.

  *De kosten voor deurwaarderdiensten staan weergeven op de pagina: kosten deurwaarder.

  Betalingsregeling treffen? Overleg met een incassospecialist.

  Komt u er zelf niet helemaal uit? Dan staan onze incassospecialisten klaar om vrijblijvend met u te sparren. Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Een betalingsregeling treffen met uw klant in 7 stappen

   Heeft u een verzoek voor een betalingsregeling ontvangen? Volg deze 7 stappen om het openstaande bedrag zo snel mogelijk betaald te krijgen.

   Stap 1: Laat uw debiteur een voorstel doen

   Wij raden u af om zelf als eerste een voorstel te doen voor een betalingsregeling als u merkt dat uw klant de factuur niet kan betalen. Dit kan immers de indruk wekken dat u bereid bent van de gemaakte afspraken af te wijken. Dring in eerste instantie aan op een directe betaling van het volledige openstaande bedrag. Wil uw klant in delen betalen? Als uw klant zelf met een voorstel komt, kunt u dit in overweging nemen.

   Stap 2: Beoordeel het betalingsvoorstel

   Een betaling in termijnen heeft negatieve gevolgen voor uw bedrijfsvoering. U moet langer op uw geld wachten en heeft meer administratieve werkzaamheden. Bedenk goed of dit problemen voor u oplevert.

   Stap 3: Controleer de kredietwaardigheid van uw klant

   Een betalingsregeling heeft alleen zin als uw debiteur zich ook daadwerkelijk aan de afspraken kan houden. Daarom is het verstandig om de financiële situatie van uw klant in kaart te laten brengen voordat u besluit of uw debiteur in aanmerking komt voor een betaling in termijnen. 

   Als daaruit blijkt dat uw debiteur niet over de middelen beschikt om de rekening in termijnen af te betalen, dan kan het soms verstandiger zijn om direct een gerechtelijke procedure te starten en zo snel mogelijk conservatoir beslag te laten leggen. Zo voorkomt u dat uw wanbetaler geen tijd aan het rekken is en ondertussen bezittingen wegsluist.

   Stap 4: Stel een betalingsplan op

   Het is belangrijk om een duidelijk betalingsplan op papier te zetten. Laat uw klant een handtekening zetten op deze overeenkomst. Neem de volgende zaken op in de overeenkomst:

   • Het totaalbedrag dat de debiteur moet betalen.
   • In hoeveel termijnen moet de debiteur betalen.
   • Hoeveel wordt er iedere termijn (bijvoorbeeld per week, per maand of per kwartaal) afbetaald.
   • De uiterste betaaldatum voor iedere termijn.
   • De rente die moet worden berekend..
   • Wat de gevolgen zijn als  de debiteur niet betaalt.. Leg altijd vast dat de vordering direct volledig opeisbaar is, wanneer uw debiteur zich niet aan de afspraken houdt. 
   • Benoem de incassokosten die uw debiteur moet betalen als hij zich niet aan de regeling houdt.
   • Verzoek betalingsregeling via een automatische incasso. Zo heeft u meer zekerheid.

   Stap 5: Zet de afspraken op papier

   Het is belangrijk om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Zorg dat uw klant de afspraken ook ondertekent. Zo heeft u bewijs voor de afspraken die er zijn gemaakt en staat u sterker als het alsnog tot een juridische procedure komt. Bij grote bedragen kunt de afspraken ook vast laten leggen in een notariële akte.

   Stap 6: Schakel een incassobureau in

   Houd de betalingstermijnen goed in de gaten en zit er direct bovenop als uw klant te laat is met de betaling van één van de termijnen. U kunt direct een incassobureau inschakelen als uw debiteur zich niet aan de afspraken houdt. Een incassobureau kan veel druk uitoefenen op een klant en er zodoende voor zorgen dat de factuur alsnog betaald wordt.

   Stap 7: Maak aanspraak op incassokosten en rente

   Maak bij uitblijven van betaling aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke (of contractuele) rente. De wettelijke rente is door de overheid vastgesteld en bedraagt momenteel 8% voor handelstransacties en 2% voor transacties met consumenten.

   Betalingsregeling treffen - invorderingsbedrijf

   8 tips om een goede betalingsregeling te treffen

   Als verkoper is het belangrijk om op een professionele en empathische manier betalingsregelingen met klanten te treffen. Hier zijn enkele handige tips om u te helpen bij het treffen van effectieve betalingsregelingen:

   1. Luister actief naar uw klant: geef uw klant de ruimte om hun financiële situatie uit te leggen en luister aandachtig naar hun zorgen en uitdagingen. Dit stelt u in staat om een beter begrip te krijgen van hun behoeften en om een passende oplossing voor te stellen.

   2. Toon begrip en empathie: toon begrip voor de situatie en laat uw klant weten dat u wil helpen bij het vinden van een haalbare oplossing.

   3. Bied flexibele opties: stel uw klant verschillende betalingsregelingen voor die aansluiten bij uw financiële mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het verlagen van maandelijkse betalingen, het uitstellen van betalingen of het spreiden van de betaling over een langere periode. We willen ervoor zorgen dat de voorgestelde regelingen realistisch en haalbaar zijn voor u.

   4. Communiceer duidelijk en schriftelijk: leg de betalingsregeling duidelijk uit, inclusief de voorwaarden, de duur van de regeling en eventuele rente- of boetekosten. We zorgen ervoor dat alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een duidelijk en begrijpelijk document dat door beide partijen wordt ondertekend.

   5. Maak duidelijke deadlines en termijnen: stel duidelijke deadlines en termijnen vast voor de betalingen en zorg ervoor dat u hiervan op de hoogte bent. Het is belangrijk dat u verantwoordelijkheid neemt voor het nakomen van de regeling en we willen u graag helpen bij het plannen en organiseren van uw financiën.

   6. Blijf in contact: neem regelmatig contact op met uw klanten tijdens de betalingsregeling. Vraag naar de voortgang, beantwoord eventueel vragen en biedt ondersteuning waar nodig. Dit helpt om een goede relatie op te bouwen en uzelf en uw klanten betrokken te houden bij de regeling.

   7. Wees flexibel indien nodig: sta open voor wijzigingen in de betalingsregeling als omstandigheden veranderen. Soms kunnen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden die van invloed zijn op uw financiële situatie. Door flexibiliteit te tonen, willen kunnen problemen voorkomen worden.

   8. Behoud vertrouwelijkheid: respecteer de privacy van uw klanten en zorg ervoor dat alle financiële informatie veilig en vertrouwelijk wordt behandeld.

   Door deze tips in gedachten te houden zal het proces soepel verlopen en vergroot u de kans op een effectieve betalingsregeling die past bij uw situatie.

   Betalingsvoorstel voorbeeld

   Heeft u een voorstel voor een betalingsregeling ontvangen? Spreek pas een regeling af nadat u zich goed heeft verdiept in alle voorwaarden. Zet deze vervolgens duidelijk op papier en laat het document ondertekenen door uw debiteur. Wilt u weten hoe een waterdichte overeenkomst eruitziet? Bekijk dan ons formulier “voorstel betalingsregeling”.

   Voorbeeldbrief betalingsregeling treffen

   Download hier uw betalingsvoorstel brief

   Voorstel voor een betalingsregeling ontvangen?

   En wilt u graag eens overleggen met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    FAQ: Veelgestelde vragen over een betalingsregeling

    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct
    Raimon van der heijden
    Raimon van der Heijden

    Ik heb dit bedrijf gevonden via google en het bleek een schot in de Roos te zijn. Al na 2 dagen had ik al het geld wat ik tegoed had op de rekening staan.

    Waarom 40.000 klanten u voor gingen

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Vrijblijvend advies

     Invorderingsbedrijf kan bogen op een uitstekende staat van dienst als het gaat om het innen van schulden. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of klik op onderstaande knop!

      

     Koninginnegracht 14 C
     2514 AA Den Haag
     070 – 762 0330

     Fax: +3170 – 762 0335