Home PageDeurwaarder inschakelen

Direct een deurwaarder inschakelen

Is de uiterste betalingstermijn verstreken en is die ene factuur nog steeds niet betaald? Reageert de debiteur ook niet op uw herinneringen of aanmaningen? Dan kunt u als schuldeiser een deurwaarder inschakelen. Of het nu gaat om grote of kleine bedragen, onze deurwaarders kunnen de schuld voor u innen.

Vóór 16:00 uur zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Deurwaarder betekenis: wat is een deurwaarder?

Betekenis deurwaarder: ”een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die wettelijke bevoegdheden heeft om een debiteur tot betaling te dwingen.”

Omdat een gerechtsdeurwaarder een wettelijke status heeft en ambtelijke werkzaamheden uit mag voeren, kan hij bijvoorbeeld iemand dagvaarden (oproepen voor de rechter te komen). Daarnaast heeft een gerechtsdeurwaarder de bevoegdheid om beslag te leggen op iemands bankrekening, loon of spullen. Ook kunnen deurwaarders een woning of pand ontruimen

Invorderingsbedrijf biedt incassodiensten, deurwaarders en advocaten onder één dak. Pas als een minnelijk incassotraject onsuccesvol blijkt, schakelen we onze gerechtsdeurwaarders in.

Incassobureau of deurwaarder inschakelen?

Als u te maken heeft met een klant die niet betaalt is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. U heeft daarbij grofweg de keuze uit het inschakelen van een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat. 

Een incassobureau helpt met het innen van openstaande vorderingen. Omdat een incassobureau geen wettelijke status heeft, is het daarbij echter met handen en voeten gebonden. Een incassobureau kan herinneringen en aanmaningen versturen of de debiteur bellen en sms’en of een e-mail sturen, maar daar houdt het wel een beetje op. 

Als een door de koning benoemd openbaar ambtenaar hebben deurwaarders wél een wettelijke status. Hij kan uw wanbetaler dagvaarden, mag beslag leggen op goederen, bankrekeningen en loon en is tevens bevoegd tot huisuitzettingen. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder dezelfde niet-ambtelijke werkzaamheden verrichten als een incassobureau.

Een advocaat staat u bij tijdens gerechtelijke procedures, maar dit is pas verplicht bij vorderingen van meer dan 25.000 euro. Ook is een advocaat bevoegd faillissementsaanvragen te doen. Om iemand te dagvaarden heeft een advocaat echter wel een deurwaarder nodig. 

Ook ná de juridische stappen is een goede deurwaarder noodzakelijk om het vonnis te betekenen (overhandigen aan de schuldenaar). Ook heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig als u beslag wilt laten leggen.

Schakel direct onze deurwaarders in

Heeft u openstaande facturen en heeft u er genoeg van om achter uw zuurverdiende geld aan te moeten zitten? Vul vrijblijvend het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Deurwaarder inschakelen

  Alles onder één dak: juristen, advocaten en deurwaarders​

  Bij Invorderingsbedrijf bieden we incassodiensten, juridische ondersteuning door juristen en advocaten en deurwaardersdiensten onder één dak. Op die manier kunnen we de druk geleidelijk aan opvoeren. We proberen het eerst op een minnelijke manier, door aanmaningen te sturen en uw debiteur telefonisch te benaderen. 

  Heeft dit geen effect? Dan deinzen we er niet voor terug een gerechtelijke procedure te starten. In de meeste gevallen komt de wanbetaler bij het zien van de dagvaarding alsnog over de brug met het verschuldigde bedrag. 

  Als dit niet het geval is staan onze juristen u bij tijdens de rechtszaak. 

  Ligt er een vonnis van de rechter en betaalt uw debiteur nog steeds niet? Dan kunnen onze gerechtsdeurwaarders beslag leggen op de goederen of middelen van de schuldenaar. 

  Deze werkwijze heeft een succespercentage van 95%.

  Wanneer mag je een deurwaarder inschakelen?

  Deurwaarder inschakelen - infographic

  Als een debiteur weigert te betalen, dan is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Hoe langer u wacht, hoe groter de kans dat er niets meer te halen valt bij uw wanbetaler. 

  U kunt een deurwaarder inschakelen als uw debiteur in verzuim is getreden: wat inhoudt dat de afgesproken betaaltermijn is verstreken. Is uw debiteur een consument? Bij particuliere klanten is het verplicht om eerst een 14-dagen brief (wik-brief) te versturen, voordat we stappen naar de rechter kunnen ondernemen. 

  Daarnaast is het in veel gevallen onnodig om direct een deurwaarder achter uw debiteur aan te sturen. Wij adviseren vrijwel altijd om eerst een buitengerechtelijk traject te starten, waarin we uw debiteur op verschillende manieren sommeren/aanmanen de betaling te voldoen. Dit buitengerechtelijke traject, ook wel minnelijke incasso genoemd, is op basis van No Cure No Pay (geen succes = geen kosten). In 85% van de gevallen slagen we er namelijk in de vordering al in deze fase te innen (vreemde ogen dwingen). 

  Deurwaarders komen bij ons pas in beeld als het buitengerechtelijke incassotraject op niets uitloopt. In dat geval zullen we de wanbetaler dagvaarden (oproepen voor de rechter te verschijnen). Hierbij is een deurwaarder verplicht. Een dagvaarding mag namelijk alleen worden overhandigd door een gerechtsdeurwaarder.

  Weigert uw wanbetaler na de uitspraak (= vonnis) van de rechter nog steeds te betalen? Dan schakelen we de deurwaarder opnieuw in: de deurwaarder gaat het vonnis executeren (= ten uitvoer leggen) en zal beslag leggen op de bezittingen van de debiteur. Deze bezittingen verkoopt de deurwaarder vervolgens op een executieveiling. Van de opbrengst uit deze deurwaardersveiling wordt vervolgens de openstaande schuld afbetaald.

  Een deurwaarder inschakelen: hoe werkt dat?

  Bij ons is de inzet van een deurwaarder onderdeel van een breder incassotraject. We bestuderen de dossiers en bepalen de beste manier om uw factuur te innen. Daarbij is het onder andere van belang in wat voor stadium de vordering zich bevindt.

  Is de betalingstermijn net verstreken? Dan is een buitengerechtelijke incasso de moeite waard. 

  Heeft u al een incassobureau ingeschakeld, maar heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid? Dan kunnen we een juridische procedure voor u opstarten door de debiteur te laten dagvaarden door onze deurwaarder. 

  Bent u al in het bezit van een vonnis van de rechter? Na het betekenen van het vonnis, kan de deurwaarder direct beslag leggen bij uw klant.

  Woning ontruimen en uitzetten

  Naast het incasseren van openstaande vorderingen is het ontruimen van woningen en panden een belangrijke taak van gerechtsdeurwaarders. Wanneer u een huurder heeft met grote huurachterstanden kan dat bijvoorbeeld een reden zijn voor huisuitzetting. Andere aanleidingen om uw huurder uit te laten zetten, zijn bijvoorbeeld ernstige overlast, illegale onderhuur of een wietplantage in het pand

  Om iemand uit te zetten, moet de rechter de huurovereenkomst ontbinden. Zodra de rechter de huisuitzetting toewijst, kan de deurwaarder overgaan tot het ontruimen van de woning en het innen van de achterstallige huur.

  Waarom een gerechtsdeurwaarder inschakelen?

  Soms ontkomt u er simpelweg niet aan een deurwaarder in te schakelen als u wilt waar u recht op heeft. Invorderingsbedrijf probeert uw geld altijd eerst via een minnelijk traject te innen.

  Wellicht is de factuur aan de aandacht van de klant ontschoten of heeft deze een andere gegronde reden voor de late betaling. Door de laatste aanmaning uit onze naam te versturen, zorgen we dat uw relatie met de klant geen schade oploopt

  Een buitengerechtelijke incasso leidt vaak tot het gewenste resultaat, maar niet altijd. In dat geval zetten we een gerechtsdeurwaarder in om uw wanbetaler voor de rechter te dagen en om eventueel beslag te laten leggen. Ook gebruiken we een deurwaarder als u een huurder wilt uitzetten.

  Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?

  Vanaf welk moment u een deurwaarder bij iemand langs kunt sturen, is afhankelijk van de hoedanigheid van de debiteur: is dit een particuliere of een zakelijke klant? Bij een zakelijke klant is het wettelijk gezien toegestaan om direct na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn een deurwaarder in te schakelen om degene te dagvaarden. 

  We raden doorgaans echter aan om eerst een buitengerechtelijk incassotraject te starten. Hierbij voeren we de druk geleidelijk aan op door de debiteur te bellen en herinneringen en sommaties te sturen. In 85% van de gevallen is dit voldoende.

  Bij een particuliere klant is het niet toegestaan om direct na het verstrijken van de betalingstermijn een gerechtelijke procedure te starten. Hiervoor dient u eerst een laatste aanmaning te sturen waarmee u de debiteur 14 dagen de kans geeft om de rekening alsnog te betalen. Deze brief noemt men ook wel een WIK-brief of 14-dagenbrief.

  In de WIK-brief moet u expliciet vermelden hoe hoog de wettelijke incassokosten zijn als de debiteur niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt.

  Download hier uw voorbeeld WIK-brief

  Wat doet een deurwaarder?

  Een deurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden. Deze taken zijn vastgelegd in artikel 2, lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

   Een gerechtsdeurwaarder is onder andere belast met:

  •     Het uitbrengen van dagvaardingen
  •     Het betekenen van vonnissen en dwangbevelen
  •     Het executeren van vonnissen
  •     Beslag leggen
  •     Het organiseren van executieverkoop
  •     Het verhalen van alimentatie
  •     De ontruiming van woningen en panden
  Deurwaarder inschakelen

  Een dagvaarding uitbrengen

  Om iemand voor de rechter te dagen moet een dagvaarding worden uitgebracht. Hiervoor is een deurwaarder noodzakelijk. Een dagvaarding mag namelijk alleen worden overhandigd door een gerechtsdeurwaarder. 

  In de dagvaarding roept u de andere partij op voor de rechter te verschijnen. Verder staat in de dagvaarding wat uw eisen zijn en welke gronden u daarvoor heeft. Onze juristen kunnen de dagvaarding voor u opstellen.

  De rechter zal de zaak aanhoren en vervolgens een oordeel vellen. Dit oordeel wordt vastgelegd in een vonnis. In het vonnis wordt eveneens bepaald wie de gerechtelijke kosten moet betalen.

  Komt de andere partij niet opdagen? Dan zal de rechter een dwangbevel uitvaardigen. Hiermee wordt de debiteur verplicht te betalen. 

  Onze gespecialiseerde juristen staan u tijdens de gehele juridische procedure bij. Heeft u een vordering van meer dan 25.000 euro? Dan worden uw belangen behartigt door een advocaat.

  Een vonnis of dwangbevel betekenen

  Stelt de rechter u in het gelijk, dan moet u het vonnis of dwangbevel door een deurwaarder aan de debiteur laten betekenen (laten overhandigen). Op die manier wordt de schuldenaar officieel op de hoogte gesteld van de uitspraak van de rechter. Een vonnis of dwangbevel betekenen kan alleen worden gedaan door een gerechtsdeurwaarder. Vervolgens krijgt de debiteur de kans om de uitstaande schuld plus de kosten te voldoen.

  Conservatoir beslag laten leggen

  Als u bang bent dat de debiteur voorafgaand aan de rechtszaak geld of goederen weg zal sluizen, dan kunnen we de rechter vragen conservatoir beslag te laten leggen. Zodoende stellen we de bankrekening of bezittingen van de schuldenaar veilig zolang de zaak onder de rechter is. 

  Het conservatoir beslag wordt uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder. Als de rechter de vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal. Dit betekent dat we de bezittingen definitief namens u kunnen opeisen en verkopen.

  Beslag leggen

  Betaalt de debiteur ondanks een vonnis of dwangbevel van de rechter nog steeds niet? Dan gaat de deurwaarder over tot executie van het vonnis. Dit gebeurt doorgaans door beslag te leggen op de bezittingen van de schuldenaar. 

  Alleen een gerechtsdeurwaarder mag beslagleggingen doen. We kunnen onder andere beslag leggen op bezittingen zoals auto’s of een televisie, maar ook op bankrekeningen of het salaris van de wanbetaler. 

  Als de deurwaarder goederen in beslag neemt, zal hij hiervoor een executieverkoop of executieveiling organiseren. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om u de openstaande schulden (en bijkomende kosten) uit te betalen.

  Executieverkoop deurwaarder: wat is het precies?

  Executieverkoop door een deurwaarder, ook wel een deurwaarders veiling genoemd, is een juridische procedure waarbij een deurwaarder beslag legt op eigendommen van een persoon of organisatie om een openstaande schuld te innen.

  Als er geen betaling is ontvangen, kan de deurwaarder op verzoek van de schuldeiser een gerechtelijke procedure starten en een vonnis verkrijgen waarin wordt bepaald dat er beslag mag worden gelegd op bepaalde goederen of eigendommen van de schuldenaar. Vervolgens kan de deurwaarder de goederen verkopen via een openbare executieverkoop om de schuld te innen.

  De deurwaarder is verplicht om de executieverkoop openbaar aan te kondigen en de betrokken partijen te informeren over de verkoopdatum, het tijdstip en de plaats van de veiling. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om de openstaande schuld en de kosten van de procedure te betalen. Als er na de verkoop nog geld overblijft, wordt dit aan de schuldenaar teruggegeven.

  Deurwaarder inschakelen

  Achterstallige alimentatie opeisen

  Het komt regelmatig voor dat een ex-partner verzuimt de alimentatie te betalen. Als u een uitspraak van de rechter heeft over de alimentatie kunt u de hulp inschakelen van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Het LBIO zal contact opnemen met de alimentatieplichtige en deze proberen tot betaling te bewegen. Weigert de alimentatieplichtige te betalen, dan kan het LBIO beslag leggen op het loon. 

  Het LBIO int echter alleen achterstallige alimentatie die niet ouder is dan 6 maanden. Is er achterstallige alimentatie die ouder is dan een half jaar? Dan kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Een deurwaarder mag achterstallige alimentatie innen die wel 5 jaar teruggaat. Weigert de alimentatieplichtige te betalen. Dan kan de deurwaarder beslag leggen op middelen of goederen.

  Wat kan een deurwaarder niet doen?

  Een deurwaarder heeft uitgebreide bevoegdheden, maar er zijn een aantal zaken waarvoor een deurwaarder alleen niet voldoende is. In de volgende gevallen heeft u ook een advocaat nodig:

  •     Gerechtelijke procedures bij vorderingen van meer dan 25.000 euro
  •     Faillissementsaanvragen
  •     Conservatoire beslagleggingen
  •     Hoger beroep
  •     Incasso kort geding

  In tegenstelling tot een doorsnee deurwaardersbureau beschikt Invorderingsbedrijf over deurwaarders én advocaten. Waarmee we iedere vordering voor u uit handen kunnen nemen.

  Onze klantervaringen

  Invorderingsbedrijf heeft in de loop der jaren tienduizenden klanten geholpen met het innen van openstaande facturen. Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9.5.

  Poels-janssen logistics b. V.
  Poels-Janssen Logistics B.V.
  Niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik had eigenlijk geen hoop meer dat mijn klanten zouden betalen. Ik wilde dan ook geen risico lopen om geld uit te geven, zonder zeker te weten dat ik mijn geld terug zou zien. Ongelofelijk dat je...
  Kampschreur bv projectstoffering
  Kampschreur BV Projectstoffering
  Ik heb een incasso van een moeizame factuur ingediend. Dat bleek gelukkig geen probleem te zijn, want het is uiteindelijk toch gelukt om ook voor deze factuur betaald te krijgen, helemaal super.
  B mediate housing
  B Mediate Housing
  Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
  Wester-beton bv
  Wester-Beton BV
  Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!
  Microcare international b. V.
  Microcare International B.V.
  De afhandeling duurde even, maar het eindresultaat telt uiteindelijk. Ben hierover meer dan tevreden!
  Bks service bv
  BKS Service BV
  Super snel geregeld. Direct resultaat. Via het online portaal kon ik continu de status van de zaak bekijken, dat vond ik erg prettig want ik wist meteen waar ik aan toe was.
  Power plastics b. V.
  Power Plastics B.V.
  Geweldig! Ik ben ongelooflijk goed gesteund en ben in het hele proces meegenomen! Uiteindelijk is de zaak succesvol afgerond, aanrader!
  Lites film amsterdam
  LITES Film Amsterdam
  Ik was eerst bang dat het niet zou lukken om buitenlandse vorderingen te incasseren. Maar ik moet zeggen dat ik toch positief verrast werd! Het Invorderingsbedrijf heeft voor ons zowel in België als Nederland al heel wat achterstallige betalingen kunnen verwerken. Wij zijn zeer tevreden!
  Montage team enschede
  Montage Team Enschede
  Zeer professioneel, duidelijk, behulpzaam en vriendelijk! Prettige ervaring/samenwerking. Zeker een aanrader!
  King ping bedrijfsimperialen b. V.
  King Ping Bedrijfsimperialen B.V.
  Goede service! Mijn zaak was binnen de kortste keren afgehandeld, en ik ben goed op de hoogte gehouden van de status van mijn zaak. Hier kom ik zeker nog een keer terug!
  ‘t pippi huis
  ‘t Pippi Huis
  Een bedrijf met passie voor dienstverlening! Ze analyseren snel wat je als bedrijf verwacht en geven goed advies. Danny is een topper en heeft naast kennis ook nog gevoel voor humor. Invorderen is niet leuk, maar de mensen maken het leuk door hun persoonlijke contact...

  Deurwaarder inschakelen buitenland

  Doet u zaken met buitenlandse klanten die de rekening niet betalen? Of is uw wanbetaler na een uitspraak van de rechter naar het buitenland vertrokken

  Ook als u te maken heeft met een schuldenaar in het buitenland zijn er mogelijkheden om uw geld te innen. 

  Waar veel incassobureaus stoppen bij de grens is Invorderingsbedrijf gespecialiseerd in internationale incasso’s. We beschikken over een uitgebreid netwerk van incassospecialisten, juristen, advocaten en deurwaarders in het buitenland. Zij weten alles van de geldende wet en regelgeving in het betreffende land en kunnen vorderingen over de hele wereld voor u innen. Ook kunnen we beslag leggen in het buitenland.

  Wat is een deurwaarder No Cure No Pay?

  Een deurwaarder No Cure No Pay bestaat niet. Alleen het buitengerechtelijke incassotraject verloopt op basis van No Cure No Pay. De wettelijke incassokosten komen voor rekening van de wanbetaler. Ook als het onverhoopt niet lukt het geld te innen, brengen wij u niets in rekening.

  Als het tot een gerechtelijke procedure komt, is er geen sprake meer van No Cure No Pay en bepaalt de rechter wie de kosten betaalt. Dit is vrijwel altijd de verliezende partij. Als de rechter u in het gelijk stelt, betaalt de debiteur dus de deurwaarderskosten en een deel van de proceskosten. 

  Ik wil een gerechtsdeurwaarder inschakelen

  Heeft u lang genoeg gewacht op uw geld en wilt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen? Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Deurwaarder inschakelen

   Waarom Invorderingsbedrijf?

   Deurwaarders beschikken over uitgebreide bevoegdheden om openstaande vorderingen betaald te krijgen. Invorderingsbedrijf werkt samen met officieel benoemde, hoogopgeleide gerechtsdeurwaarders

   Met behulp van een deurwaarder kunnen we uw wanbetaler voor de rechter slepen. Weigert uw debiteur na een uitspraak van de rechter nog steeds te betalen? Dan kan een deurwaarder (als enige) beslag leggen op geld of spullen van uw schuldenaar. 

   Zo heeft u voor u het weet het geld binnen waar u recht op heeft. In 95% van de gevallen lukt het ons om uw openstaande vordering te innen. De incassokosten en deurwaarderskosten komen meestal voor rekening van de debiteur. In dat geval betaalt u zelf dus helemaal niets voor de deurwaarder. 

   Deurwaarder inschakelen den haag

   Den Haag

   Deurwaarder inschakelen amsterdam

   Amsterdam

   Deurwaarder inschakelen rotterdam

   Rotterdam

   Deurwaarder inschakelen groningen

   Groningen

   FAQ: Veelgestelde vragen over deurwaarders

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct
    Jan willem dorenbos
    Jan Willem Dorenbos

    Met genoegen schrijf ik voor het Invorderingsbedrijf een vijfsterren review. Wij zijn als transport bedrijf op zoek gegaan naar een specialist voor wanbetalers in binnen en buitenland. De keuze was snel gemaakt naar een prettige intake. De voorwaarden zijn helder en ze namen onze vorderingen dezelfde dag nog in behandeling. En het mooiste: de invordering werd binnen enkele dagen geheel betaald. Ik wist niet dat het zo makkelijk zou gaan, dus raad ik deze incasso partij iedereen aan.

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf kan bogen op een uitstekende staat van dienst als het gaat om het innen van schulden. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of klik op onderstaande knop!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335