Home PageWerkgever betaalt niet

Uw werkgever betaalt niet? Stel een loonvordering in

Betaalt uw werkgever u uw salaris niet of niet volledig? Of krijgt u uw loon veel te laat? Dan kan Invorderingsbedrijf een loonvordering voor u instellen. U heeft recht op loon en dient dit op tijd te ontvangen. Onze juristen stellen uw werkgever in gebreke en we gaan achter uw geld aan. Zo zorgen we dat u uw salaris zo snel mogelijk op uw rekening heeft.

Uw loonvordering voor 16:00 uur ingediend? Dan gaan we vandaag nog voor u aan de slag.

Niet uitbetaald door werkgever? Onderneem snel actie

Is het payday geweest maar heeft u nog steeds geen salaris ontvangen? Onderneem dan snel actie. Neem contact op met uw werkgever en verzoek om opheldering. Krijgt u geen (duidelijk) antwoord? Schakel dan direct een incassobureau in.

Het niet of te laat betalen van salaris betekent vaak dat uw werkgever in de financiële problemen verkeert. Als u te lang wacht, loopt u het risico dat het bedrijf failliet gaat. In dat geval wordt het een stuk lastiger om uw geld alsnog te krijgen.

Bij Invorderingsbedrijf duurt het indienen van uw vordering nog geen 5 minuten. Vul direct het incasso aanmeldformulier in.

Direct een loonvordering instellen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wanneer wordt uw salaris gestort?

  In uw cao of arbeidsovereenkomst staat de periode waarover uw werkgever uw loon berekent. U krijgt dit salaris aan het eind van de afgesproken periode uitbetaald. Het is het meest gebruikelijk dat u uw loon per maand of per 4 weken betaald krijgt. Daarnaast bestaat er een weekloon. 

  Meestal staat in uw contact of in de cao ook wanneer uw loon uitgekeerd wordt. Is er in uw arbeidsovereenkomst een betaaltermijn opgenomen (bijvoorbeeld 30 dagen)? Dan geldt deze termijn als uiterste betaaldatum.

  Is er geen schriftelijke afspraak over wanneer u uw loon krijgt? Dan moet u op de laatste dag van de kalendermaand na afloop van de betreffende periode uitbetaald zijn.

  Wat als een werkgever uw salaris niet betaalt?

  Als uw werkgever uw loon niet betaalt, dan kunt u natuurlijk eerst zelf contact opnemen met uw baas of met de administratieafdeling. Als u vervolgens geen duidelijke uitleg krijgt, dan kunt u de zaak direct aan ons overdragen. 

  Uw werkgever is na het verstrijken van de uiterste betaaldatum namelijk gebreke. U hoeft als werknemer géén bericht meer te sturen om het bedrag op te eisen. Uw loon en de wettelijke verhoging zijn namelijk direct opeisbaar. U kunt dus gelijk starten met incasseren.

  Wat is een loonvordering?

  Als u de zaak aan ons overdraagt, starten wij een loonvorderingsprocedure. Dit traject begint met het sturen van een loonvorderingsbrief aan uw werkgever. Met deze aangetekende brief eisen we het achterstallige salaris, de verhoging en wettelijke rente op.

  Als uw werkgever niet reageert op deze brief sturen we een aanmaning. Ook zullen we op verschillende manieren (schriftelijk, telefonisch, sms) contact opnemen met uw werkgever en proberen te achterhalen wat de reden is voor het uitblijven van de betaling van uw loon. 

  Als uw werkgever uiteindelijk weigert te betalen, starten we een kort geding bij de kantonrechter. Hiervoor moeten we uw werkgever door een deurwaarder laten dagvaarden (als u nog in dienst bent) of een verzoekschrift indienen (bij ontslag). 

  De rechter zal de zaak bestuderen en uiteindelijk uitspraak doen. In het vonnis wordt vastgelegd:

  • hoeveel achterstallig salaris u krijgt
  • dat er daarover wettelijke rente betaald moet worden 
  • hoe hoog de vergoeding is.

  Met het vonnis kunnen we vervolgens beslag laten leggen bij uw baas. Uit deze beslaglegging kunnen we u als schuldeiser uitbetalen.

  Zelf een loonvorderingsbrief sturen?

  Het is niet nodig (u mag uw zaak direct overdragen aan een incassobureau, dit kost u in principe niets), maar u kunt ook eerst zelf een loonvorderingsbrief verzenden, waarin u aanspraak maakt op het onbetaalde loon. In de brief vraagt u uw werkgever schriftelijk om uitbetaling van het achterstallige loon

  Ook laat u direct weten dat u de zaak over zult dragen aan een incassobureau als het achterstallige salaris niet binnen de gestelde termijn betaald wordt.

  Voorbeeldbrief loonvordering

  Met onze voorbeeldbrief loonvordering kunt u uw werkgever schriftelijk vragen uw achterstallige loon uit te betalen. Verzoek uw baas of de salarisadministratie van het bedrijf waar u werkt om uitbetaling en geef een redelijke termijn (enkele dagen) om dit te doen. Verstuur dit schrijven als een aangetekende brief.

  Voorbeeld loonvordering downloaden

  Als uw werkgever niet op deze brief reageert, dan kunt u via Invorderingsbedrijf alsnog een loonvordering instellen.

  Werkgever betaald niet 2 - invorderingsbedrijf

  Wat als uw werkgever uw loon te laat betaalt?

  Uw werkgever moet uw salaris op tijd betalen. Bij u vallen er immers ook rekeningen

   op de mat. U moet er dus op kunnen rekenen dat uw loon op tijd op uw rekening staat. 

  Als u uw loon niet op tijd betaald krijgt, dan kunt u niet alleen het onbetaalde salaris vorderen. U heeft ook recht op een compensatie.

  Wettelijke verhoging

  Als u uw loon te laat ontvangt, dan kunt u de wettelijke verhoging opeisen. Vanaf de derde werkdag nadat de uiterste betaaldatum voor uw salaris is verstreken, kunt u aanspraak maken op deze vergoeding

  De wettelijke verhoging is een boete die uw werkgever aan u moet uitkeren. Deze is bedoeld om u te compenseren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat uw werkgever in het vervolg op tijd uw loon betaalt.

  De vergoeding wordt als volgt berekend:

  • 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het salaris betaald moest zijn.
  • 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van uw loon.

  Als uw werkgever de verhoging voor te laat betaald loon niet uit zichzelf betaalt, dan moet u naar de rechter stappen om deze vergoeding op te eisen. De rechter bepaalt vervolgens de hoogte van de vergoeding.

  Uw werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld was (betalingsonmacht).

  Wettelijke rente

  Naast de verhoging mag u ook wettelijke rente in rekening brengen. Het gaat hierbij om de rente voor niet-handelstransacties. De wettelijke rente voor deze zakelijke transacties is op dit moment (2022) 2 procent. De wettelijke rente wordt berekend over het te laat betaalde salaris inclusief de wettelijke verhoging.

  Betaalt uw werkgever niet?

  Schakel direct een incassobureau in. Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Werkgever betaalt eindafrekening niet na ontslag

   Bij een arbeidsconflict of ontslag op staande voet weigert een werkgever soms om het salaris uit te betalen. Ook na een ontslag op staande voet heeft u recht op loon en mag uw werkgever u de eindafrekening (salaris, niet opgenomen vakantiedagen, vakantiegeld, eindejaarsbonus etc.) niet ontzeggen.

   Als uw werkgever te laat is met het storten van eindafrekening (of wanneer hij laat weten niet van plan is die te betalen), kunt u een incassoprocedure starten. Ook in dit geval kunt u aanspraak maken op rente en de wettelijke verhoging voor de te late betaling.

   Download voorbeeldbrief eindafrekening

   Werkgever wil niet betalen na ziekte

   Wanneer u ziek bent, moet uw werkgever uw loon doorbetalen. Als hij het niet eens is met uw ziekmelding, kan hij een Arbo-arts inschakelen. U bent verplicht mee te werken aan het onderzoek. 

   Als de arts concludeert dat u inderdaad niet in staat bent om te werken moet uw werkgever uw volledige salaris gewoon blijven betalen. Na een jaar kan uw loon wel worden verlaagd. Na twee jaar kan een procedure worden gestart om u geheel of gedeeltelijk af te keuren.

   Wat als mijn werkgever het vakantiegeld niet betaald?

   Uw werkgever betaalt loon voor uw werkzaamheden, maar u heeft ook recht op vakantiegeld. De vakantiebijslag bedraagt 8 procent van het brutosalaris over het afgelopen jaar. Wanneer u uw vakantiegeld krijgt gestort, staat doorgaans in uw arbeidsovereenkomst of cao. 

   Krijgt u uw vakantiegeld niet uitgekeerd? Ook dan heeft u een vordering en kunt u een incassoprocedure starten tegen uw werkgever.

   Werkgever betaalt pensioen niet

   Uw werkgever is verplicht deel te nemen aan pensioenfonds of een pensioenverzekering af te sluiten. Hij moet het werknemersdeel inhouden op uw salaris en dit samen met het werkgeversdeel afdragen aan de pensioeninstelling. 

   Als u erachter komt dat uw werkgever de pensioenverplichtingen niet nakomt, dan kunnen we een vordering indienen bij de kantonrechter. Overigens zal de pensioenuitvoerder zelf vaak ook al een incasso starten als de pensioenpremies niet betaald worden.

   Achterstallig loon laten innen?

   Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    FAQ: Veelgestelde vragen over onbetaald salaris

    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Gerard blok
     Gerard Blok

     GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

     Vrijblijvend advies

     Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

      

     Koninginnegracht 14 C
     2514 AA Den Haag
     070 – 762 0330

     Fax: +3170 – 762 0335