Home PageWat is wettelijke rente en wat is het percentage?

Wat is de wettelijke rente en wat is het percentage?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan 2 soorten wettelijke rente. De ‘gewone’ wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.

Niet-handelstransacties

Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet ‘rente op rente’.

Percentages wettelijke rente niet-handelstransacties

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad.
Vanaf 1 juli 2011 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 4 %. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Percentages wettelijke rente handelstransacties

De wettelijke rente voor handelstransacties wordt meestal voor een half jaar bepaald. Sinds 1 juli 2009 is de wettelijke rente voor handelstransacties 8 %. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Doel van wettelijke rente

Het doel van wettelijke rente is het voorkomen van betalingsachterstanden. Door een hoge wettelijk verschuldigde rente worden betalingsachterstanden duurder voor degene die niet of te laat betaalt. De recente gegevens over rentepercentages vindt u op de website van De Nederlandsche Bank (DNB), www.dnb.nl.

Bron: Rijksoverheid

No Cure No Pay Incasso

Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

Alstublieft,

Uw download

Voorbeeld ingebrekestelling

Voorbeeld ingebrekestelling

Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

Download direct