Home PageWat is wettelijke rente en wat is het percentage?

Wat is de wettelijke rente en wat is het percentage?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan 2 soorten wettelijke rente.

De ‘gewone’ wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.

Niet-handelstransacties

Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet ‘rente op rente’.

Percentages wettelijke rente niet-handelstransacties

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad.

Vanaf 1 januari 2023 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 4 procent. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Wettelijke rente niet-handelstransacties (in percentages)
Per Niet-handelstransacties
1 januari 2023 4,00
1 januari 2022 2,00
1 januari 2021 2,00
1 januari 2019 2,00
1 januari 2018 2,00
1 juli 2017 2,00
1 januari 2016 2,00
1 januari 2015 2,00
7 januari 2014 3,00
1 januari 2014 3,00
1 juli 2013 3,00
16 maat 2013 3,00
1 januari 2013 3,00
1 juli 2012 3,00
1 januari 2012 4,00
1 juli 2011 4,00
1 januari 2011 3,00
1 januari 2010 3,00
1 juli 2009 4,00
1 januari 2009 6,00

Handelstransacties

Handelstransacties zijn alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. 

Percentages wettelijke rente handelstransacties

De wettelijke handelsrente wordt meestal voor een half jaar vastgesteld en bestaat uit de marginale toewijzingsrente die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft toegepast op de meest recente basis-herfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden vóór 1 januari dan wel vóór 1 juli van elk jaar.

Sinds 1 januari 2023 is de wettelijke rente voor handelstransacties 10,5 procent. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Wettelijke rente handelstransacties (in percentages)
Per Handelstransacties
1 januari 2023 10,5
1 januari 2022 8,00
1 januari 2021 8,00
1 januari 2019 8,00
1 januari 2018 8,00
1 juli 2017 8,00
1 januari 2016 8,05
1 januari 2015 8,05
7 januari 2014 8,15
1 januari 2014 8,25
1 juli 2013 8,5
16 maat 2013 8,75
1 januari 2013 7,75
1 juli 2012 8,00
1 januari 2012 8,00
1 juli 2011 8,25
1 januari 2011 8,00
1 januari 2010 8,00
1 juli 2009 8,00
1 januari 2009 9,50

Doel van wettelijke rente

Het doel van wettelijke rente is het voorkomen van betalingsachterstanden. Door een hoge wettelijk verschuldigde rente worden betalingsachterstanden duurder voor degene die niet of te laat betaalt. De recente gegevens over rentepercentages vindt u op de website van De Nederlandsche Bank (DNB), www.dnb.nl.

Bron: Rijksoverheid

No Cure No Pay Incasso

Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

Alstublieft,

Uw download

Voorbeeld ingebrekestelling

Voorbeeld ingebrekestelling

Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

Download direct