Home PageWat is wettelijke rente en wat is het percentage?

Wat is de wettelijke rente en wat is het percentage?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan 2 soorten wettelijke rente.

De ‘gewone’ wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.

De wettelijke rente berekenen op jouw vordering? De hoogte van de wettelijke rente en incassokosten kunt u eenvoudig zelf berekenen op de pagina incassokosten berekenen.

Wettelijke rente niet-handelstransacties

Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet ‘rente op rente’.

Percentages wettelijke rente niet-handelstransacties

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad.

Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 7 procent. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Wettelijke rente niet-handelstransacties (in percentages)
Per Niet-handelstransacties
1 januari 2024 7,00
1 juli 2023 6,00
1 januari 2023 4,00
1 januari 2022 2,00
1 januari 2021 2,00
1 januari 2019 2,00
1 januari 2018 2,00
1 juli 2017 2,00
1 januari 2016 2,00
1 januari 2015 2,00
7 januari 2014 3,00
1 januari 2014 3,00
1 juli 2013 3,00
16 maat 2013 3,00
1 januari 2013 3,00
1 juli 2012 3,00
1 januari 2012 4,00
1 juli 2011 4,00
1 januari 2011 3,00
1 januari 2010 3,00
1 juli 2009 4,00
1 januari 2009 6,00

Wettelijke rente handelstransacties

Handelstransacties zijn alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. 

Percentages wettelijke rente handelstransacties

De wettelijke handelsrente wordt meestal voor een half jaar vastgesteld en bestaat uit de marginale toewijzingsrente die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft toegepast op de meest recente basis-herfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden vóór 1 januari dan wel vóór 1 juli van elk jaar.

Per 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor handelstransacties 12,5 procent. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Wettelijke rente handelstransacties (in percentages)
Per Handelstransacties
1 januari 2024 12,5
1 juli 2023 12,00
1 januari 2023 10,5
1 januari 2022 8,00
1 januari 2021 8,00
1 januari 2019 8,00
1 januari 2018 8,00
1 juli 2017 8,00
1 januari 2016 8,05
1 januari 2015 8,05
7 januari 2014 8,15
1 januari 2014 8,25
1 juli 2013 8,5
16 maart 2013 8,75
1 januari 2013 7,75
1 juli 2012 8,00
1 januari 2012 8,00
1 juli 2011 8,25
1 januari 2011 8,00
1 januari 2010 8,00
1 juli 2009 8,00
1 januari 2009 9,50

Maximale rente op krediet

In Nederland geldt een maximale rente op krediet. Een kredietverstrekker mag nooit meer rente vragen dan dit wettelijke maximum rentepercentage. De maximale rente op krediet hangt samen met de wettelijke rente. Dat zit zo. De maximale rente op consumptief krediet bestaat uit de wettelijke rente, met een opslag van acht procentpunt. 

Doordat de wettelijke rente voor niet-handelstransacties per 1 januari 2024 is gestegen van 6 naar 7 procent, is de rente op krediet gestegen van 14 naar 15 procent.

Doel van wettelijke rente

Het doel van wettelijke rente is het voorkomen van betalingsachterstanden. Door een hoge wettelijk verschuldigde rente worden betalingsachterstanden duurder voor degene die niet of te laat betaalt. De recente gegevens over rentepercentages vindt u op de website van De Nederlandsche Bank (DNB), www.dnb.nl.

Wttelijke rente

Wettelijke rente onverschuldigde betaling

Bij een onverschuldigde betaling (bijvoorbeeld een factuur die per ongeluk dubbel betaald is of geld dat naar een verkeerde rekening is overgemaakt) kan er ook rente geëist worden. Dit kan vanaf het moment dat de ontvanger van de onverschuldigde betaling in gebreke is gesteld.

Ook als de ontvanger te “kwader trouw” heeft gehandeld, kan hij verplicht worden tot het betalen van de wettelijke rente. De ontvanger heeft te kwader trouw gehandeld als hij objectief gezien had moeten weten dat het bedrag dat hij ontvangen heeft onterecht was.

Wettelijke rente invorderen

Heeft u te maken met een debiteur die een rekening niet betaalt? Dan kunt u een incassobureau inschakelen. Als allround incassobureau vorderen wij ook direct de wettelijke rente in die uw debiteur u verschuldigd is. De wettelijke rente fungeert als een schadevergoeding voor de vertragingsschade die u heeft geleden door het niet nakomen van de afspraken.

Als u een incassobureau inschakelt dan wordt de wettelijke rente vaak gebruikt als vergoeding voor de werkzaamheden die het incassobureau verricht. Als het Invorderingsbedrijf lukt om uw vordering te incasseren, dan ontvangt u de volledige hoofdsom. De wettelijke rente en wettelijke incassokosten zijn de vergoeding voor onze inspanningen. Lukt het ons niet om de vordering te innen? Dan betaalt u in het no cure, no pay traject (buitengerechtelijke incasso) ook niets.

Meer weten over wettelijke rente?

Vul uw gegevens in en we nemen direct contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct