Home PageFactuur dubbel betaald

Heeft u per ongeluk een factuur dubbel betaald?

Heeft u een factuur ontvangen en deze per ongeluk dubbel betaald? Door een foutje in de boekhouding of een onoplettendheid kan het voorkomen dat u een factuur ongemerkt twee keer betaalt. Gelukkig kunt u in dat geval het teveel betaalde bedrag terugvorderen. Dit kan zelfs tot 5 jaar nadat u de dubbele betaling hebt gedaan.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Factuur dubbel betaald? Terugvorderen!

Het is voor veel mensen onduidelijk wat zij kunnen doen als zij een factuur dubbel betaald hebben. Vaak komt u er pas maanden later achter dat u twee keer geld heeft overgemaakt voor dezelfde factuur. 

Dubbel betaalde facturen zorgen niet alleen voor een financiële strop, ze leveren u ook een hoop kopzorgen op. Wat zijn uw rechten als u het bedrag dubbel heeft betaald? En wat kunt u doen als degene die het teveel gestorte bedrag heeft ontvangen dit niet wil terugbetalen? 

Als u een factuur dubbel heeft betaald, dan is degene die het heeft ontvangen verplicht de tweede betaling terug te storten.

Onverschuldigde betaling

In juridische termen wordt het bedrag dat dubbel betaald is een onverschuldigde betaling of niet-verschuldigde betaling genoemd. Dit betekent dat het gaat om een betaling zonder dat er een opeisbare schuld aan ten grondslag ligt. Het is dus een betaling zonder rechtsgrond. 

Voorbeelden van onverschuldigde betalingen:

 • Een factuur die per abuis wordt overgemaakt naar een verkeerde bankrekening
 • Een factuur die per ongeluk twee keer wordt betaald
 • Betaling op basis van een overeenkomst die vernietigd wordt

Onverschuldigde betaling artikel

In artikel 6:203 van het Burgerlijk Wetboek staat omschreven wat er moet gebeuren in het geval van zo’n onverschuldigde betaling. 

“Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.”

Dit betekent dat de ontvanger van de dubbele betaling, het teveel ontvangen geld moet teruggeven. 

In de praktijk blijkt helaas dat niet iedereen dat zomaar vrijwillig doet, helemaal als er al enige tijd is verstreken sinds de factuur dubbel is betaald.

Teveel betaald, dubbele betaling factuur

Een dubbele betaling terugvorderen

Als u een factuur dubbel heeft betaald, dan kunt u het teveel betaalde bedrag terugvorderen. Het is doorgaans verstandig om eerst contact op te nemen met de ontvanger en hem of haar te vragen om terugbetaling. 

Betaalt degene die de twee keer betaalde factuur heeft ontvangen u niet uit zichzelf terug, dan kunt u diegene officieel in gebreke stellen en sommeren het teveel ontvangen bedrag terug te betalen.

Download uw voorbeeldbrief ingebrekestelling

Buitengerechtelijke incasso

Als uw crediteur het teveel ontvangen bedrag niet terugbetaalt, nadat u daarom heeft verzocht, kunt u een incasso starten. Draag de vordering aan ons over en wij gaan voor u achter uw geld aan. In de buitengerechtelijke fase verloopt deze procedure op basis van no cure, no pay. Dit betekent dat u niets hoeft te betalen, ook niet als het ons niet lukt om uw geld terug te halen.

Gerechtelijke stappen na dubbele betalingen

Geeft uw debiteur het dubbel betaalde bedrag ook na een minnelijke incasso niet terug? Dan kunnen we juridische stappen ondernemen. We dagen de wanbetaler voor de rechter. Na een uitspraak van de rechter kunnen we vervolgens beslag laten leggen door een gerechtsdeurwaarder.

De kosten voor een buitengerechtelijke procedure worden niet op basis van nu cure, no pay uitgevoerd. Wel zullen we proberen de gemaakte kosten voor de incasso zoveel mogelijk te verhalen op de tegenpartij.

Stappenplan in geval van dubbel betaalde factuur

Stap 1

Verzamel bewijs van de dubbele betaling voor uw eigen administratie. Stel bijvoorbeeld het bankafschrift veilig waarop de dubbele betaling staat of maak een printscreen van internetbankieren.

Stap 2

Neem zo snel mogelijk contact op met de ontvanger van het bedrag en verzoek om terugbetaling. Doe dit bij voorkeur schriftelijk, zodat u achteraf bewijs heeft van uw verzoek. Wilt u liever bellen? Dat kan ook. Bevestig dan wat besproken is in een e-mail, fax of brief aan de ontvanger na het gesprek. Spreek een concrete datum af wanneer het bedrag terugbetaald moet zijn.

Stap 3

Weigert degene het dubbel ontvangen bedrag terug te storten? Dan kunt u direct een incasso starten. De ontvanger van het per abuis twee keer betaalde bedrag krijgt direct een eerste ingebrekestelling en wordt gesommeerd om het teveel ontvangen bedrag per omgaande terug te betalen. Over het algemeen zal uw debiteur het bedrag na onze tussenkomst terugstorten. Zo niet, dan kunnen we een gerechtelijke procedure beginnen.

Tot wanneer kunt u dubbel betaalde facturen terugvorderen?

Onverschuldigde betalingen, hebben net als andere vorderingen een verjaringstermijn. Die is in het geval van een dubbel betaalde factuur 5 jaar. Die termijn begint te lopen op het moment dat u erachter bent gekomen dat u de factuur door een vergissing dubbel heeft overgemaakt. Ook als u er pas enkele jaren later achterkomt dat u een rekening twee keer heeft betaald, kunt u het bedrag dus alsnog terugvorderen.

Teveel betaald loon terugvorderen

Heeft u als ondernemer teveel loon uitbetaald aan een werknemer? Of salaris doorbetaald aan iemand die niet meer voor u werkt? Bijvoorbeeld door een fout in de administratie? Net als dubbel betaalde facturen wordt teveel betaald loon gezien als een onverschuldigde betaling. Die extra betaling kunt u terugvorderen.

Dubbele betaling terugvorderen?

Laat uw gegevens achter via onderstaand formulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Dubbele betaling terugvorderen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

  Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op