Home PageTeveel betaald loon terugvorderen

Teveel betaald loon terugvorderen

“Teveel betaald loon vaak gemakkelijk weer te incasseren”

Door een fout in de administratie heeft u teveel salaris uitbetaald. Misschien eenmalig of meerdere keren. U wilt het teveel betaalde loon terugvorderen. In dit artikel leest u hoe.

Kan teveel betaald loon teruggevorderd worden?

Ja, in principe kunt u teveel betaald loon terugvorderen. De wet kwalificeert het teveel betaalde bedrag namelijk als “onverschuldigd betaald”. Dat wil zeggen, er is een betaling gedaan, maar daarvoor is geen geldige rechtsgrond (meer). Het teveel betaalde bedrag moet dan terugbetaald worden.

Artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt namelijk:

 1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
 2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
 3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Wat moet u doen om te kunnen starten met terugvorderen?

Om te kunnen terugvorderen is het van belang dat u berekend welk bedrag teveel is betaald en hoe dit bedrag is opgebouwd. Dus waar het uit bestaat. Ook moet u nakijken op welke data eenmalig of telkens teveel is betaald. U berekent dan het totaal.

Hoe kan ik teveel betaald loon terugvorderen?

Om te beginnen met teveel betaald loon terugvorderen start u gemakkelijk een incassoprocedure op. In veel gevallen wordt het teveel betaalde salaris dan alsnog terugbetaald.

Tijdens een incassoprocedure is het ons doel om ervoor te zorgen dat de werknemer het tevee betaalde loon erkent. Zit uw werknemer krap bij kas (bijvoorbeeld omdat het salaris al opgemaakt is!), dan proberen we altijd een betalingsregeling te onderzoeken, zodat er direct gestart kan worden met terugbetaling.

Blijft betaling uit, dan is het noodzaak om tot dagvaarding over te gaan om via het teveel betaalde loon via de kantonrechter terug te vorderen. Uw zaak wordt dan behandeld door een van onze eigen juristen.

We hebben veel ervaring met het incasseren van bedragen teveel uitbetaalde bedragen en vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling (wetsartikel zie hiervoor). Een incassotraject is meestal intensief en kort waarbij we alles in het werk stellen teveel betaald loon  zo snel als mogelijk te incasseren. We proberen dat altijd eerst zonder tussenkomst van de rechter. Mocht de ontvanger het teveel betaalde loon dan nog niet betalen, dan is de weg naar de rechter de enige resterende optie.

Teveel betaalde loon terugvorderen verjaring - invorderingsbedrijf

Teveel betaald loon terugvorderen: verjaring. Hoe zit dat?

Als uw werkgever u per ongeluk te veel loon of andere vergoedingen betaalt, mag hij dit bedrag meestal terugvorderen. Hij heeft hiervoor een periode van 10 jaar na de onterechte betaling. Dit betekent dat hij u kan vragen om het te veel betaalde bedrag terug te betalen, zelfs als dit al lang geleden is gebeurd. Het is dus belangrijk om dit bedrag terug te betalen als uw werkgever hierom vraagt.

Is de werknemer het niet eens met de terugvordering van teveel betaald loon?

Het kan voorkomen dat de werknemer weigert terug te betalen. Bijvoorbeeld omdat deze vindt dat het betaalde bedrag niet teveel is betaald. U moet dan aan kunnen tonen hoe het teveel uitgekeerde bedrag is berekend. Vaak kan uw salarisadministrateur of boekhouder daar wel bij helpen.

Van belang is of uw medewerker wist of behoorde te begrijpen dat hij of zij meer salaris ontving dan was overeengekomen. Denk hierbij aan een tijdelijke extra beloning die per ongeluk is doorbetaald.

Als u een vordering tot terugbetaling teveel betaald salaris instelt, is de kantonrechter bevoegd. Deze zal alle omstandigheden van het geval afwegen. Daarbij is van belang of de werknemer heeft geweten of hij teveel salaris heeft ontvangen, hoe de fout is ontstaan waardoor teveel loon is betaald, hoe vaak dit is voorgekomen en hoe de werkgever het teveel betaalde kan bewijzen. De vraag is dus of u in redelijkheid had kunnen vermoeden dat er teveel werd uitbetaald. De kantonrechter bepaalt dan welk bedrag wordt terugbetaalt en hoe dit wordt terugbetaald, bijvoorbeeld ineens of in enkele termijnen.

We starten echter eerst altijd met een buitengerechtelijke incassoprocedure. In 85% van de gevallen leidt dit tot succes.

Voorbeeld uitspraak Gerechtshof Leeuwarden

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden ging het om een werknemer die in dienst was in de functie van “top stylist”. De arbeidsovereenkomst eindigde per 1 mei 2010. Eind april 2010 maakte de werkgever een bedrag van € 2.000,- over onder vermelding van de betalingsomschrijving “salaris”. Later maakt de accountant de eindafrekening op, waarbij er per ongeluk vanuit werd gegaan dat de werknemer maar € 1.500,- had ontvangen in de plaats van € 2.000,-. Het restant wordt door de werkgever overgeboekt en de werknemer ontvangt € 500,- teveel. De werkgever ontdekt het foutje en laat dit dezelfde dag nog weten aan de werknemer.

De werknemer weigert terug te betalen, zodat de werkgever de werknemer dagvaardt. De kantonrechter wijst het bedrag van € 500,- toe en de werknemer moet het bedrag terugbetalen. De werknemer is het daarmee niet eens en gaat in Hoger Beroep bij het Gerechtshof. Hij stelt dat de terugvordering door de werkgever in strijd is met de eisen van goed werkgeverschap. Volgens de werknemer kon hij niet vermoeden dat er teveel betaald zou zijn. Daarbij zou hem niet duidelijk zijn geweest dat de accountant een fout gemaakt had.

Ook de hogere rechter volgt de werknemer niet. Volgens het Hof is het de werknemer namelijk duidelijk geweest dat er teveel is betaald. Terugvordering van het te veel betaalde bedrag is daardoor niet in strijd met goed werkgeverschap en de werknemer moet gewoon terugbetalen.

Een stukje uit de uitspraak (Gerechtshof Leeuwarden, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX3724):

“4.3. Terugvordering door een werkgever van een onverschuldigd betaald bedrag kan onder omstandigheden in strijd met goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek zijn. De door [appellante] genoemde omstandigheid dat de fout van de accountant haar niet toe te rekenen is, is geen omstandigheid die meebrengt dat [geïntimeerde] niet als goed werkgever handelt door aanspraak te maken op terugbetaling van het als gevolg van die fout onverschuldigd betaalde bedrag. (…) Niet in geschil is immers dat [geïntimeerde] op grond van de op 6 oktober 2011 verstrekte uitleg van zijn accountant, op of rond 18 oktober 2010 het door de accountant berekende bedrag van € 1.471,60 aan [appellante] heeft voldaan. Nog diezelfde dag is, in de in r.o. 1.3 aangehaalde e-mail, aan de gemachtigde van [appellante] meegedeeld dat er € 500,- teveel was betaald. [geïntimeerde] heeft de fout, bestaande uit betaling van € 500,- teveel, dan ook onmiddellijk hersteld. Toen zij het bedrag ontving, of kort daarna, wist [appellante] dat zij teveel ontvangen had. Onder deze omstandigheden staat goed werkgeverschap niet aan terugvordering van dat onverschuldigd betaalde bedrag in de weg.”

Voordelen incassoprocedure

Het starten van een incassoprocedure heeft directe voordelen. Onder andere:

 1. Signaalfunctie: teveel betaald loon terugvorderen met een incassotraject heeft een signaalfunctie: het geld wordt opgeëist.
 2. Snelle opvolging: ons incassotraject is kort en intensief. Blijft betaling toch uit? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen.
 3. Rechtszekerheid: door het incassotraject weet u snel waar u aan toe bent.
Jurisprudentie teveel betaald loon - invorderingsbedrijf

Moet ik zelf eerst een brief sturen?

Wilt u teveel betaald loon terugvorderen, dan is deze brief niet verplicht. Wij verzorgen in het incassotraject de correspondentie met uw debiteur. Wel moet u duidelijk uitrekenen hoeveel het teveel betaalde loon bedraagt (bedragen en betaaldata).

Terugvorderen teveel betaald loon? Onderneem actie

Teveel betaald loon terugvorderen? Onderhandelen over het teveel betaalde salaris? Een geschil over de terugbetaling van het teveel betaalde loon? Start direct een incassoprocedure of neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Teveel betaald loon terugvorderen?

Vul uw gegevens in en plan uw gratis consult.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  FAQ: Veelgestelde vragen over teveel betaald loon terugvorderen

  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op