Home PageMinnelijke incasso

Minnelijke incasso: no cure, no pay

Heeft u nog geld van iemand tegoed, bijvoorbeeld een klant die een factuur niet betaalt? Minnelijke incasso is een effectieve methode om uw geld te innen, zonder dat u zelf op kosten gejaagd wordt. 

Het minnelijke incassotraject verloopt namelijk op basis van no cure, no pay. De kosten worden direct aan uw debiteur doorberekend. Lukt het ons niet om uw vordering te incasseren? Ook dan hoeft u niets te betalen.

Uw incasso voor 16:00 uur ingediend? Dan gaan we vandaag nog voor u aan de slag.

Hoe sneller u actie onderneemt, hoe hoger de slagingskans

Heeft u openstaande facturen die maar niet betaald worden? Of wilt u geleend geld terugvorderen? Voor vrijwel alle vorderingen geldt: hoe sneller we voor u aan de slag kunnen, hoe groter de kans dat we uw geld kunnen innen. 

In veel gevallen duidt wanbetaling namelijk op financiële problemen van uw debiteur. Als u te lang wacht met het overdragen van uw vordering, bestaat de kans dat andere schuldeisers u voor zijn of dat uw debiteur inmiddels failliet is. 

Kom daarom direct in actie als u erachter komt dat de afgesproken betalingstermijn is verstreken. Via ons incasso aanmeldformulier duurt het indienen van uw vordering nog geen 5 minuten.

Vragen over minnelijke incasso?

Vul uw gegevens in én een van onze onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is een minnelijke incasso?

  Minnelijke incasso is de fase in het incassotraject waarbij een incassobureau probeert een vordering te innen, zonder tussenkomst van de rechter. Daarom wordt het ook wel het buitengerechtelijke incassotraject genoemd. Het is de eerste fase in de incassoprocedure.

  Het minnelijke incassoproces begint, zoals de naam al zegt, op een vriendelijke manier. Uw debiteur wordt herinnerd aan de factuur en verzocht deze zo snel mogelijk te betalen. Vervolgens wordt de druk geleidelijk aan opgevoerd.

  Voorbeeld minnelijk incassotraject

  U heeft een factuur verstuurd, maar na de vervaldatum is de betaling nog niet binnen. Daarop stuurt u een vriendelijke betalingsherinnering aan uw klant, maar daar krijgt u geen reactie op. 

  Daarom schakelt u als crediteur een incassobureau in. Het incassobureau stuurt aanmaningen naar uw debiteur en neemt telefonisch en per e-mail contact met hem op. 

  Uiteindelijk ontvangt uw debiteur een laatste aanmaning. Hierin leest hij dat er gerechtelijke stappen tegen hem ondernomen zullen worden als de betaling niet op de in de brief genoemde datum binnen is. 

  Uw debiteur ziet in dat het geen zin heeft om het zover te laten komen en betaalt de openstaande rekening en de wettelijke incassokosten alsnog. Als schuldeiser ontvangt u 100% van het oorspronkelijke factuurbedrag.

  Voordelen buitengerechtelijke incasso

  Een buitengerechtelijke incasso is een voordelige en efficiënte methode om openstaande rekeningen te innen. Dit zijn de belangrijkste voordelen van het minnelijke incassotraject:

  • De buitengerechtelijke incassokosten worden doorberekend aan uw debiteur. Hierdoor maakt u tijdens het minnelijke traject geen onnodige kosten.
  • Uw incasso wordt uitgevoerd door onze ervaren medewerkers.
  • Een aanmaning verstuurd door een incassobureau, maakt meer indruk op uw debiteur (vreemde ogen dwingen).
  • Omdat de communicatie uit onze naam verloopt, loopt de klantrelatie minder snel schade op.
  • U hoeft geen tijd te besteden aan het opstellen van brieven en het voeren van vervelende telefoongesprekken. Zo houdt u tijd over om u te richten op onderneming.
  • We bouwen direct een dossier op voor een eventuele gerechtelijke procedure.

  Waarom een incassobureau inschakelen?

  Als u geld van iemand tegoed heeft, kunt u natuurlijk ook zelf betalingsherinneringen en aanmaningen versturen en contact opnemen met uw debiteur. Waarom kunt u toch beter een incassobureau inschakelen

  Allereerst hebben we als incassobureau uitgebreide juridische kennis in huis. Wat als uw debiteur bijvoorbeeld stelt dat hij de factuur niet hoeft te betalen omdat hij nooit een contract heeft ondertekend? 

  Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt en laten ons niet afbluffen. We hebben alle smoesjes al gehoord en hebben het direct door als uw debiteur probeert onder valse voorwendselen onder betaling uit te komen. Ook doorzien we het meteen als een debiteur probeert de boel te vertragen. 

  Bovendien kost een incassobureau inschakelen u vaak helemaal niets. De wettelijke incassokosten worden direct doorberekend aan uw debiteur. Als het ons niet lukt om de vordering te incasseren hoeft u ook niets betalen*. U loopt dus vrijwel geen risico.

  Ondertussen bespaart u uzelf een hoop tijd en energie, die u in uw onderneming kunt steken.

  * Alleen als uw debiteur slechts een deel van de openstaande vordering betaalt, houden wij van dat bedrag de wettelijke incassokosten in.

  Wat is het verschil tussen minnelijke en gerechtelijke incasso?

  De minnelijke (buitengerechtelijke) en gerechtelijke incasso zijn eigenlijk twee verschillende, op elkaar aansluitende delen van het complete incassotraject

  Het minnelijke traject wordt uitgevoerd door een incassobureau dat contact opneemt met uw debiteur en hem maant de openstaande factuur te betalen. Daarbij hebben incassobureau’s geen speciale bevoegdheden. Een incassobureau kan bijvoorbeeld geen beslag leggen bij uw debiteur. 

  Als het niet lukt om de vordering te innen via een buitengerechtelijke procedure, dan kunt u een rechtszaak aanspannen tegen uw debiteur. Hier heeft u een deurwaarder voor nodig (die uw debiteur moet dagvaarden). Bij vorderingen van meer dan 25.000 euro is bijstand van een advocaat bovendien verplicht. 

  Tijdens de rechtszaak zal de rechter alle bewijzen bestuderen en uiteindelijk uitspraak doen. Als het vonnis in uw voordeel is, kan een deurwaarder beslag leggen op bezittingen van uw debiteur en u daaruit uitbetalen.

  Wij verzorgen het volledige incassotraject

  Het unieke aan de werkwijze van Invorderingsbedrijf is dat wij het volledige incassotraject, van de minnelijke fase tot en met de juridische procedure, kunnen verzorgen. 

  We werken samen met de beste deurwaarders en advocaten, waardoor we de druk op uw debiteur op kunnen voeren. Betaalt hij niet tijdens de minnelijke fase? Dan dagen we hem voor de rechter. Zodoende weten we uw vordering, linksom of rechtsom, vrijwel altijd voor u te innen.

  Als full service incassobureau verzorgen wij onder andere de volgende diensten:

  Buitengerechtelijke incasso

  Wat gebeurt er tijdens het minnelijke incassotraject?

  Bij Invorderingsbedrijf werken we volgens een bewezen minnelijk incassotraject. Het doel is om uw geld zo snel mogelijk op uw rekening te hebben. Eén van de belangrijkste kenmerken van de procedure is dat deze vriendelijk begint. We herinneren uw debiteur aan de factuur en geven hem de kans deze te betalen. Blijft betaling uit, dan draaien we duimschroeven steeds iets verder aan.

  Laatste betalingsherinnering

  Heeft u zelf nog geen laatste sommatie verstuurd? Dan doen wij dit voor u. Bij particuliere debiteuren is het namelijk verplicht om een laatste officiële betalingsherinnering (WIK-brief) te sturen. Hiermee krijgt uw debiteur nog één keer de kans om de factuur zonder extra kosten te betalen. In de brief staat direct dat er incassokosten in rekening gebracht zullen worden als het bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald is.

  Aanmaningen

  Als uw debiteur niet reageert op de laatste betalingsherinnering, dan sturen we aanmaningen. Deze zijn dwingender van toon. Bovendien worden er nu buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening gebracht bij uw debiteur.

  Telefonisch contact

  Naast het versturen van de aanmaningen nemen we ook persoonlijk contact op met uw debiteur. Dit doen we telefonisch, per e-mail, sms of WhatsApp. Op deze manier proberen we erachter te komen wat de reden is voor de wanbetaling.

  Opbouwen dossier

  Tijdens de minnelijke incassoprocedure bouwen we direct een dossier op. Aan de hand van de correspondentie met uw debiteur kunnen we het bestaan en de rechtmatigheid van de vordering namelijk onderbouwen als het tot een juridische procedure komt.

  Laatste aanmaning

  Uiteindelijke sturen we een laatste aanmaning. Hierin laten we weten dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als de betaling niet binnen de gestelde termijn binnen is. We maken duidelijk dat hier hoog oplopende kosten aan verbonden zijn voor uw debiteur.

  Mijn debiteur betaalt nog steeds niet. Wat nu?

  Na het afronden van de buitengerechtelijke incassoprocedure zijn er een aantal uitkomsten mogelijk:

  • Uw debiteur heeft betaald
  • Er zijn betalingsafspraken gemaakt
  • U besluit de incasso te stoppen 
  • We beginnen een gerechtelijke procedure

  Als uw debiteur niet betaald heeft na het minnelijke incassotraject en er ook geen betalingsregeling is afgesproken, dan kunnen we (in overleg met u als opdrachtgever) als volgende stap een gerechtelijke incasso starten. We dagen uw debiteur voor de rechter. 

  Het gerechtelijk incassotraject begint met het laten dagvaarden van uw debiteur door een deurwaarder. Met de dagvaarding wordt uw debiteur officieel opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Veel wanbetalers schrikken hier overigens zo van, dat ze de openstaande vordering alsnog direct betalen. 

  Blijft betaling uit? Dan laten we de zaak daadwerkelijk voor de rechter komen. Daarbij worden uw belangen behartigd door onze juristen en eventueel een advocaat. De rechter zal de bewijzen bestuderen en aan de hand daarvan uitspraak doen. 

  Als de rechter uw vordering gegrond acht, kunnen we met het vonnis beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Een incassobureau inschakelen?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over minnelijke incasso

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Gerard blok
    Gerard Blok

    GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335