Home PageGeleend geld terugvorderen

Geleend geld terugvorderen

Uitgeleend geld vaak gemakkelijk weer te incasseren

In goed vertrouwen heeft u geld uitgeleend. Helaas betaalt de ontvanger van het geld u niet terug. Ook niet na uw sommaties. Of u nu wel of geen bewijs heeft van de lening, u wilt geleend geld terugvorderen. In dit artikel leest u wat u kunt doen, ook als de lening niet op papier staat.

Ons kantoor incasseert niet terugbetaalde leningen voor diverse soorten opdrachtgevers.

Wel of geen leenovereenkomst

Het uitgangspunt bij een lening is dat de uitlener geld ter beschikking stelt (uitleent) aan de ontvanger en dat de ontvanger het geld na een bepaalde tijd weer terugbetaalt. Voor het gebruik van het geld wordt er vaak een rente afgesproken.

Veel mensen denken onterecht dat een geldleenovereenkomst (ook wel ‘verbruikleenovereenkomst’ genoemd) alleen geldig is als deze op papier staat. Dit is onjuist. In de wet is bepaald dat aanbod (“Wil je geld lenen?”) en aanvaarding (“Ja, is goed, graag 10.000 euro.”) genoeg is om een overeenkomst tot stand te laten komen.

Met andere woorden, als u geen bewijs van de lening heeft, is het niet zo dat er geen leenovereenkomst is. Een leenovereenkomst kan op papier staan, zijn gesloten per e-mail, per fax, per SMS of via WhatsApp en dus ook mondeling.

Download: gratis voorbeeld ingebrekestelling

Vul uw gegevens in en ontvang gratis een voorbeeld van een ingebrekestelling.  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wel of geen rentepercentage afgesproken

  Meestal spreken de lener en de ontvanger van de lening een bepaald rentepercentage af. De rente moet dan betaald worden aan de partij die uitleent. Bijvoorbeeld 4% per jaar. In de praktijk wordt de rente vaak niet of te laat betaald. Soms laten mensen zelfs helemaal niets meer van zich horen als het op terugbetalen aankomt. Het lijkt dan alsof de vogel gevlogen is. Misschien komt u zelf wel in de problemen.

  Als u start met geleend geld terugvorderen, kan ook de niet betaalde (overeengekomen) rente worden teruggevorderd.

  Heeft u géén specifiek rentepercentage afgesproken, maar wel dat er rente betaald moet worden? Dan kunt u de wettelijke rente vorderen. De wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld en volgt uit de wet.

  Uitgeleend geld kan dus worden teruggevorderd met rente, indien vooraf rente is bedongen. Is wél rente bedongen, maar niet hoeveel, dan geldt de wettelijke rente.

  Bent u géén renteverplichting overeengekomen?

  Het kan natuurlijk ook, dat u heeft afgesproken dat helemaal géén rente hoeft te worden betaald. Het gaat dan om een renteloze lening. In dat geval kan de hoofdsom worden teruggevorderd (dus zonder rente). Hieronder leest u hoe dat doet.

  Geen termijn voor terugbetaling afgesproken?

  Bent u vergeten af te spreken wanneer het geleend geld terugbetaald moet zijn? Dus een einddatum? Als u er achteraf over nadenkt, denkt u misschien: stom, dat ik dat vergeten ben. Dat is echter geen probleem.

  De wetgever heeft voor deze situatie gelukkig een bepaling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW):

  Art. 6:38 BW

  Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd.

  U kunt dus gelijk starten met incasseren, zodat u het bedrag opeist (laat weten dat u het geld terug wilt).

  Geleend geld terugvorderen?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!   Bent u een particulier of een onderneming?   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   “Terugbetalen als het kan?”

   U kunt ook afgesproken hebben dat het geld terugbetaald moet worden “zodra het kan”. In dat geval is dit een kwalitatieve voorwaarde voor opeisbaarheid. U moet dan bewijzen verzamelen waaruit blijkt dat uw debiteur kan betalen. We kunnen het ook aan de rechter vragen. Die zal dan vaststellen vanaf welk moment geleend geld terugbetaald moet worden.

   Geen bewijs van de lening?

   Het kan zijn dat u geen bewijs heeft van het uitgeleende geld. Bijvoorbeeld omdat u niets heeft vastgelegd omdat de ander zei “Ik betaal je volgende week gelijk terug”. In dit geval is het raadzaam om bewijzen te ontlokken bij de ontvanger van de lening, zodat we achteraf kunnen aantonen dat er sprake is van een lening.

   Een veelgebruikte methode in de praktijk is dat u als uitlener aan de ontvanger van uitgeleend geld een e-mail, een SMS-bericht of Whatsappbericht stuurt, met daarin bijvoorbeeld de tekst: “Hee Hans, wanneer kun jij starten met terugbetalen van die 10.000 euro die ik je heb geleend vorig jaar?” Als Hans dan antwoordt met: “Hoi Mariska, zou graag willen maar heb nu even geen geld…” dan is hiermee het bewijs van het bestaan van een leenovereenkomst geleverd.

   Op grond van bovengenoemd  wetsartikel kunnen we dan gelijk starten met geleend geld terugvorderen.

   Hoe kan ik geleend geld terugvorderen?

   Om te beginnen met geleend geld terugvorderen start u gemakkelijk een incassoprocedure op. In veel gevallen wordt de lening dan alsnog terugbetaald. Wij vorderen voor u niet alleen de hoofdsom van de lening, maar ook de verschuldigde rente die u hebt afgesproken. Blijft betaling uit, dan is het noodzaak om tot dagvaarding over te gaan om via de rechter te vorderen. Uw zaak wordt dan behandeld door een van onze eigen juristen. Het vonnis dat we halen blijft wel 20 jaar geldig. Met dit vonnis kan beslag worden gelegd.

   We hebben veel ervaring met het incasseren van uitgeleende bedragen. Een incassotraject is meestal intensief en kort waarbij we alles in het werk stellen om uitgeleend geld  zo snel als mogelijk weer boven water te krijgen. We proberen dat altijd eerst zonder tussenkomst van de rechter. Mocht de ontvanger van uitgeleend geld dan nog niet betalen, dan stappen we voor u naar de rechter als u dat wilt.

   Is de ontvanger het niet eens met terugbetalen?

   Het kan voorkomen dat de ontvanger weigert terug te betalen. Bijvoorbeeld omdat deze vindt dat het om een schenking gaat (en er dus geen terugbetalingsverplichting is). Een bedrag dat betaald is, is niet zomaar een schenking. Vaak weet uw debiteur dat ook wel. We gaan dan zoeken naar feiten en omstandigheden die bepalen dat het geen schenking is, maar een lening.

   Tijdens een incassoprocedure is het ons doel om ervoor te zorgen dat een ontvanger de leenovereenkomst erkent.

   Voordelen incassoprocedure

   Het starten van een incassoprocedure heeft vele voordelen. Onder andere:

   1. Signaalfunctie: geleend geld terugvorderen met een incassotraject heeft een signaalfunctie: het geld wordt opgeeist.
   2. Aanspraak rente: wij incasseren naast de hoofdsom ook de rente.
   3. Snelle opvolging: ons incassotraject is kort en intensief. Blijft betaling toch uit? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen.
   4. Rechtszekerheid: door het incassotraject weet u snel waar u aan toe bent.

   Let op! Doe geen toezeggingen

   Zeker als de relatie tussen u en de persoon die het geld ontvangen heeft persoonlijk is, is het verleidelijk om uitstel te geven voor terugbetaling. Of bijvoorbeeld toe te zeggen dat er geen rente betaald hoeft te worden. Wees hierbij echter terughoudend: voor u het weet gaat de ontvanger rechten ontlenen aan uw berichten en betaalt deze bijvoorbeeld nooit meer de hoofdsom terug of rente per periode.

   Moet ik zelf eerst een brief sturen?

   Nee, dat hoeft niet. Wij verzorgen in het incassotraject de correspondentie aan uw debiteur.

   Onderneem actie bij geleend geld terugvorderen

   Geleend geld terugvorderen? Een lening opeisen? Een geschil over de terugbetaling van de lening? Start direct een incassoprocedure of neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaamd formulier, via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

   Geleend geld terugvorderen?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!    Bent u een particulier of een onderneming?    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen
    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Jamy Soest
     Jamy Soest
     Particulier
     Het was een vervelende beslissing dat ik het geld dat ik had uitgeleend aan een familielid moest terugvorderen via een incassobureau. Toch ben ik blij dat ik het heb gedaan. Ik heb mijn geld ontvangen en gelukkig is de relatie niet beschadigd.
     Lees meer

     Onze Incassojuristen & Adviseurs

     linkedin