Home PageMondelinge leenovereenkomst

De rechtsgeldigheid van een mondelinge leenovereenkomst

Een mondelinge leenovereenkomst is in beginsel net zo rechtsgeldig als een afspraak die op papier is gezet en ondertekend. Het probleem met een mondelinge leenovereenkomst is dat die lastig te bewijzen is. 

Lastig, maar niet onmogelijk. Aan de hand van getuigen of de praktische uitvoering van de afspraak, kunnen we namelijk hardmaken dat de afspraken wel degelijk gemaakt en rechtsgeldig zijn.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie

Geen leenovereenkomst op papier gezet?

Heeft u geld (of spullen) aan iemand uitgeleend, maar geen afspraken op papier gezet? En weigert uw schuldenaar het geld nu terug te betalen of de goederen terug te geven? Ook als u geen leenovereenkomst op papier heeft gezet, heeft u recht op uw geld. Laat het er daarom niet bij zitten, maar start vandaag nog een incassoprocedure

Onze incassospecialisten zullen uw schuldenaar in eerste instantie via een minnelijk traject (buiten de rechter om) tot terugbetaling van de schuld proberen te bewegen. Dat doen we door het sturen van herinneringen en aanmaningen, maar ook het bellen en sms’en van uw schuldenaar. 

Heeft dat niet het gewenste effect. Dan zullen onze juristen bekijken wat voor bewijzen er zijn voor de overeenkomst en adviseren of het verstandig is om een gerechtelijke procedure te starten. We kunnen het bestaan van de leenovereenkomst bijvoorbeeld bewijzen door middel van getuigen of het feit dat hetgeen er is afgesproken ook daadwerkelijk is uitgevoerd zonder dat uw schuldenaar daar bezwaar tegen heeft gemaakt.

Direct uw vordering indienen

Uw geleende geld terugkrijgen? Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is een leenovereenkomst?

  Een leenovereenkomst (of leningsovereenkomst) is een overeenkomst tussen de partij die iets (vaak geld) uitleent en degene die het leent. Wanneer het gaat om het uitlenen van geld dan noemen we dit ook wel een geldleningsovereenkomst. Meestal wordt een leenovereenkomst op papier gezet (schriftelijke vastlegging), maar dat hoeft niet per se.

  Wat staat er in de leenovereenkomst?

  In de leningsovereenkomst wordt vastgesteld wat en hoeveel er geleend wordt en tegen welke voorwaarden

  Zo wordt in een rechtsgeldige leenovereenkomst doorgaans de hoogte van het geleende bedrag, de rente en wanneer en op wat voor manier er terugbetaald moet worden vastgelegd. 

  Bij het uitlenen van goederen wordt omschreven wat er wordt uitgeleend, voor hoelang en wat er gebeurt bij beschadiging, verlies of diefstal. Ook worden er soms afspraken gemaakt over de verzekering. 

  In een leenovereenkomst worden vaak de volgende zaken opgenomen:

  • Gegevens van degene die uitleent
  • Gegevens van degene die leent
  • Omschrijving van wat er uitgeleend is
  • Hoogte van de lening (bij geld)
  • Manier van verstrekken
  • Looptijd
  • Uiterste datum van terugbetalen (of terrugave) 
  • Manier van terugbetalen
  • Hoogte van de rente
  • Opeisingsgronden

  In de meeste gevallen worden leenovereenkomsten op papier gezet (en ondertekend). In dat geval is de overeenkomst waterdicht. Als een bank of kredietverstrekker geld uitleent zal die de afspraak altijd schriftelijk vastleggen.

  Kan de overeenkomst ook mondeling worden afgesloten?

  Vooral bij leningen binnen familie- of vriendenkring (onderhandse leningen) gebeurt het regelmatig dat dit soort afspraken niet op papier worden gezet. Dat betekent echter niet dat er geen afspraken zijn gemaakt en dat degene die (het geld) geleend heeft zomaar onder de afspraken uit kan komen. Er bestaat immers een mondelinge overeenkomst en dat is in essentie een rechtsgeldige overeenkomst.

  Wanneer is een overeenkomst rechtsgeldig?

  In Nederland is een afspraak rechtsgeldig na aanbod van de ene partij en aanvaarding van de andere partij. Er worden geen nadere eisen gesteld aan het sluiten van een overeenkomst. Een mondelinge overeenkomst (en daarmee een mondelinge leenovereenkomst) is dus rechtsgeldig. 

  In artikel 217 van boek 6 van het Nederlandse verbintenissenrecht staat: Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. 

  In het Nederlands recht is dus niet vastgelegd op wat voor manier de overeenkomst moet worden aangeboden en hoe deze moet worden aanvaard. Wel is er vastgesteld dat een mondeling aanbod vervalt wanneer het niet direct aanvaard wordt. 

  Uit de jurisprudentie (eerdere rechterlijke uitspraken) blijkt dat een aanbod op verschillende manieren, bijvoorbeeld door te knikken of zelfs stilzwijgend, aanvaard kan worden.

  Dit blijkt bijvoorbeeld uit een arrest van de Hoge Raad uit 2001. Hierin stelt de Hoge Raad dat aanbod en aanvaarding van een aanbod niet uitdrukkelijk hoeven plaats te vinden en in elke vorm kunnen geschieden. Zo kan een aanvaarding volgens de Hoge Raad ook besloten liggen in één of meerdere gedragingen. 

  De vraag of een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen is volgens de Hoge Raad afhankelijk van: “hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen hebben afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten afleiden.”

  De raadsheren stellen in het arrest expliciet dat een aanbod ook stilzwijgend aanvaard kan worden.

  Hoe kunt u een mondelinge leenovereenkomst bewijzen?

  Uit het bovenstaande kunnen we dus afleiden dat de rechtsgeldigheid van een mondelinge leenovereenkomst dus niet ter discussie staat. Het probleem is dat het bestaan van een mondelinge overeenkomst lastig te bewijzen is.

  Als degene die van u geleend heeft, weigert de lening terug te betalen (of de geleende goederen terug te geven) dan dient u nakoming van de overeenkomst af te dwingen via de rechter. In dat geval is het aan u om met bewijslast te komen die uw claim ondersteunt. U bent degene die zich beroept op de mondelinge afspraak en bent dus degene die moet bewijzen dat die overeenkomst bestaat. 

  Dat is een stuk lastiger dan bij schriftelijke overeenkomsten, maar zeker niet onmogelijk. Zo kunnen er bijvoorbeeld getuigen zijn die de totstandkoming van de overeenkomst kunnen bevestigen. 

  Daarnaast kunt u de mondelinge overeenkomst aantonen aan de hand van uw eigen gedragingen en die van uw schuldenaar. Zo kunt u door middel van bankafschriften bijvoorbeeld aantonen dat u het leenbedrag daadwerkelijk heeft verstrekt en dat uw schuldenaar het geld daadwerkelijk heeft ontvangen. Dit kan voor de rechter een aanwijzing zijn dat de afspraak daadwerkelijk is gemaakt.

  Hoe kunt u een leenovereenkomst vorderen?

  Als u geld of spullen heeft uitgeleend en uw schuldenaar weigert het geld of de goederen terug te betalen of te geven, dan kunt u een incassobureau inschakelen

  Wanneer u de zaak overdraagt aan Invorderingsbedrijf zullen we een brief sturen waarin we een termijn stellen wanneer het geleende bedrag (plus de eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten) terugbetaald moeten zijn. Vervolgens voeren we de druk geleidelijk aan op, onder andere door uw schuldenaar te bellen, sms’en en een e-mail te sturen. 

  Dit buitengerechtelijke traject verloopt op basis van no cure, no pay. Ook als het ons niet lukt om het geld te innen, kost dit u niets

  Weigert uw schuldenaar na deze buitengerechtelijke procedure te betalen? Dan kunnen we in overleg met u als schuldeiser een gerechtelijke procedure starten. Hierin vragen we de rechter om uitspraak te doen in het geschil. Na een gunstige uitspraak van de rechter kunnen we een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen bij uw schuldenaar.

  Uw leveringsvoorwaarden zijn rechtsgeldig als de inhoud correct is en zij op de juiste manier gebruikt worden. Als er zaken in uw algemene leveringsvoorwaarden zijn opgenomen die in strijd zijn met de wet, dan kunnen ze ongeldig worden verklaard.

  Wilt u uw uitgeleende geld terug?

  Wilt u uw uitgeleende geld terug? Of is er schade ontstaan aan uw uitgeleende auto? Onze incassospecialisten gaan achter uw geld aan. Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over de rechtsgeldigheid van mondelinge leenovereenkomsten

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf kan bogen op een uitstekende staat van dienst als het gaat om het innen van schulden. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of klik op onderstaande knop!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335

    Waarom 40.000 klanten u voor gingen

    1

    Onze locaties

    Denhaagen1 6 - invorderingsbedrijf

    Den Haag

    Amsterdam 6 - invorderingsbedrijf

    Amsterdam

    Rott 6 - invorderingsbedrijf

    Rotterdam

    Gro 6 - invorderingsbedrijf

    Groningen