Home PageOnverschuldigde betaling

Onverschuldigde betaling terugvorderen

Heeft u per ongeluk een factuur dubbel betaald? Of heeft u een bedrag overgemaakt naar de verkeerde bankrekening? Dan is er sprake van een onverschuldigde betaling. Die kunnen we bij Invorderingsbedrijf voor u terugvorderen. 

In de volgende situaties is er sprake van een onverschuldigde betaling:

Dien uw vordering uit onverschuldigde betaling voor 16:00 uur in en we gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Wij vorderen uw geld terug

Als u per vergissing geld aan iemand overmaakt die dat niet hoort te ontvangen, bijvoorbeeld doordat u een factuur dubbel betaald heeft of een verkeerd rekeningnummer invoert (dit zijn veelvoorkomende voorbeelden), dan is de ontvanger verplicht tot terugbetaling van het te veel ontvangen geldbedrag. 

Helaas gebeurt dat in de praktijk niet altijd. Als u een onverschuldigde betaling heeft gedaan en uw geld niet terugkrijgt nadat u contact heeft opgenomen met de ontvanger, kunt u een incassoprocedure starten

In principe kost dat u helemaal niets, want de procedure verloopt op basis van no cure, no pay. Het indienen van uw vordering duurt nog geen 5 minuten

Vul direct het incasso aanmeldformulier in.

Advies over uw incassozaak?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is een onverschuldigde betaling?

  Er is sprake van een onverschuldigde betaling als er een prestatie wordt verricht zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat. Er is geen rechtsgeldige overeenkomst of die is vernietigd. In de meeste gevallen gaat het om betaling van een geldbedrag. 

  Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het per ongeluk dubbel overmaken van een factuur
  • Het op de verkeerde rekening storten van een betaling
  • Te veel salaris uitbetalen
  • Een betaling die al is gedaan, waarna de overeenkomst vernietigd wordt
  • Een betaling na een vonnis van de rechter, waarna dit vonnis in hoger beroep herroepen wordt

  Als u onbedoeld een betaling verricht, is er sprake van een onverschuldigde betaling. Hetzelfde geldt als achteraf blijkt dat een betaling die u heeft gedaan onterecht was, bijvoorbeeld omdat het contract wordt vernietigd, maar u al heeft betaald.

  Onverschuldigde betalingen kunt u terugeisen. De ontvanger is verplicht tot terugbetaling van het ten onrechte ontvangen bedrag. Daarmee wordt de foute prestatie als het ware ongedaan gemaakt

  In juridische termen noemt men dat restitutie en ongedaanmaking van de onverschuldigde prestatie.

  Onverschuldigde betaling artikel

  De wet (Burgerlijk Wetboek, Boek 6, artikel 203) schrijft voor dat een onverschuldigde betaling terugbetaald moet worden. Dat staat als volgt omschreven:

  “Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.”

  “Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.”

  Verjaring onverschuldigde betaling

  Kan ik een onverschuldigde terugvorderen?

  Een onverschuldigde betaling kunt u dus terugvorderen. Zoals hierboven aangegeven staat in de wet dat de degene aan wie het bedrag onverschuldigd is overgemaakt, dit aan u terug moet betalen. 

  Dit kunt u doen door zelf een telefoontje te wagen. De meeste mensen zijn zo fatsoenlijk om het bedrag direct terug te storten.

  Maar lang niet iedereen.

  De ontvanger in gebreke stellen

  Als de ontvanger het geld niet uit zichzelf terugbetaalt, moet u hem in gebreke stellen. Een ingebrekestelling is een officiële aanmaning waarin u de ontvanger maant zijn wettelijke verplichting na te komen. In dit geval is dat het terugbetalen van de onverschuldigde betaling.

  Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief ingebrekestelling gebruiken.

  Download hier uw voorbeeld ingebrekestelling

  Een incassoprocedure starten

  Als uw debiteur niet reageert op de ingebrekestelling, is het tijd om een incassobureau in te schakelen. Wij sturen een nieuwe brief, ditmaal uit onze naam. Hier schrikken de meeste debiteuren zo van dat ze het verschuldigde bedrag direct overmaken (vreemde ogen dwingen). 

  Als dat niet gebeurt starten we een buitengerechtelijk incassotraject. We sturen aanmaningen en nemen telefonisch en per sms of WhatsApp contact op met de ontvanger. Zo voeren we de druk geleidelijk aan op.

  Uiteindelijk sturen we een laatste aanmaning waarin we uw debiteur duidelijk maken dat we een rechtszaak zullen starten als er niet binnen de in de brief gestelde termijn betaald wordt. Hier zijn hoog oplopende kosten aan verbonden voor uw debiteur.

  Gerechtelijke incasso

  Als betaling uitblijft, kunnen we daadwerkelijk overschakelen op een juridische incassoprocedure. Of u dit wilt, kunt u zelf bepalen. Onze incassospecialisten zullen u een betrouwbaar beeld schetsen van de slagingskans en de aanvankelijke kosten* die hierbij komen kijken.

  Tijdens het gerechtelijke incassotraject laten we uw debiteur dagvaarden door een deurwaarder. Hiermee wordt de ontvanger van de onverschuldigde betaling voor de rechter gedaagd

  De rechter zal de bewijzen die beide partijen aandragen bestuderen en uiteindelijk uitspraak doen. Als de rechter uw vordering gegrond acht, dan kunnen we met het vonnis van de rechter beslag laten leggen bij uw debiteur. 

  *De kosten voor gerechtelijke procedure worden in eerste instantie door de schuldeiser betaald in de vorm van een voorschot. Het is gebruikelijk dat de rechter de verliezende partij veroordeelt tot het vergoeden van deze kosten.

  Wat als een onverschuldigde prestatie niet meer ongedaan gemaakt kan worden?

  In veel gevallen is het eenvoudig om een onverschuldigde betaling ongedaan te maken. Als een bedrag dubbel wordt overgemaakt, kan de tweede betaling worden teruggestort. Als u geld overmaakt naar een verkeerde rekening, kan de eigenaar van de rekening dit bedrag retourneren. 

  Maar het is ook mogelijk dat u een prestatie verricht waarbij het moeilijker vast te stellen is of en wat er terugbetaald moet worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als u per ongeluk diensten aan de verkeerde persoon levert. In dat geval is de prestatie ongedaan maken vaak onmogelijk. 

  Wat als u als huisschilder bijvoorbeeld per ongeluk de woning van de buren van een laagje verf voorziet? De ontvanger kan de verf niet van de muren krabben om het huis in oude staat terug te brengen en de verf aan u teruggeven. Ook de gewerkte uren zijn niet terug te draaien.

  Bij prestaties waarvan de aard ervoor zorgt dat ze niet ongedaan kunnen worden gemaakt, is de ontvanger (in sommige gevallen) verplicht een vergoeding ter grootte van de waarde van de geleverde prestaties te betalen. 

  De wet zegt daar het volgende over:

  “Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.”

  en

  “Sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan treedt, voor zover dit redelijk is, vergoeding van de waarde van de prestatie op het ogenblik van ontvangst daarvoor in de plaats, indien de ontvanger door de prestatie is verrijkt, indien het aan hem is toe te rekenen dat de prestatie is verricht, of indien hij erin had toegestemd een tegenprestatie te verrichten.”

  Het komt er volgens de wettelijke regels dus op neer dat iemand die ten onrechte een prestatie heeft ontvangen die niet direct ongedaan gemaakt kan worden, een vergoeding moet betalen die gelijk is aan de waarde van de ontvangen prestatie. 

  Daar wordt wel direct een kanttekening bij geplaatst; er moet sprake zijn van redelijkheid. Het mag namelijk niet zo zijn dat de uitvoerder die de prestatie verricht dit aan iemand opdringt.

  Daarom is de ontvanger alleen tot vergoeding verplicht als:

  • hij door de prestatie verrijkt is
  • het aan hem toe te rekenen is dat de prestatie is verricht 
  • hij erin heeft toegestemd een tegenprestatie te verrichten

  Schuld bij de ontvanger

  In het voorbeeld van de schilder zou de eigenaar van de woning dus niet tot vergoeding verplicht zijn als hij niet gezien heeft dat de schilder begon met het verven van zijn huis en ‘s avonds bij thuiskomst tot zijn verbazing zou zien dat zijn huis geschilderd was. 

  Maar wat als de eigenaar wel thuis was geweest? En de schilder nog aan hem had gevraagd of dit het juiste adres was en de eigenaar dit vervolgens te kwader trouw zou hebben beaamd? De ontvanger dient in dat geval wel een vergoeding voor de prestatie te betalen, want het is aan hem toe te rekenen dat de verkeerde woning is geschilderd.

  Verrijking

  Van verrijking is bijvoorbeeld sprake als een beleggingsadvies naar het verkeerde adres gestuurd wordt. De ontvanger kan de brief dan ongeopend retour zenden.

  Als hij de brief wel opent, het advies leest en vervolgens de aanbevolen aandelen koopt en hier een hoop winst mee maakt, dan kan de verzender van het beleggingsadvies een vergoeding eisen. De onterechte ontvanger heeft zichzelf namelijk verrijkt met de onverschuldigde prestatie.

  Degene die zich verrijkt met een onverschuldigde prestatie hoeft overigens niet altijd de originele rekening te betalen. Hij is alleen verplicht tot vergoeding van het deel waarvan hij heeft geprofiteerd. Dit is soms maar een fractie van de oorspronkelijke rekening.

  Een onverschuldigde betaling innen?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over onverschuldigde betalingen

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Gerard blok
    Gerard Blok

    GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335