Home PageIngebrekestelling

Ingebrekestelling

Wordt uw huur niet betaald? Zijn uw goederen niet geleverd of heeft u last van openstaande facturen? Stuur uw debiteur een ingebrekestelling. Op deze pagina leest u wat een ingebreke stelling is en komt u te weten hoe u iemand, in vier simpele stappen, in gebreke stelt. Invorderingsbedrijf heeft hier voor u een ingebrekestelling voorbeeldbrief beschikbaar gesteld. Het ingebrekestelling voorbeeld is geheel gratis te downloaden. Onderneem direct actie en download ons ingebrekstelling voorbeeld!

Gratis ingebrekestelling voorbeeld

Vul uw gegevens in en ontvang uw download

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Ingebrekestelling voorbeeld

  Wat is een ingebrekestelling?

  Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning aan een wederpartij, zoals een wanbetaler of een verkoper die niet levert. Het doel van een ingebreke stelling is om de andere partij een laatste kans te geven om zijn wettelijke verplichtingen na te komen. Als u de wederpartij niet in gebreke stelt vervalt uw recht op ontbinding en schadevergoeding.

  Een ingebrekestelling is het eerste officiële verzoek maar kan ook gezien worden als een officiële laatste waarschuwing. In de meeste gevallen is een ingebrekestelling de eerste stap naar een verdere procedure (minnelijk of gerechtelijk).

  In wetboek 6, artikel 82 (6:82 BW) wordt de betekenis van ingebrekestelling uitgelegd. Ingebrekestelling betekenis:

  ‘’Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.’’

  Het verzuim treedt dus in wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning met een redelijke termijn voor nakoming, en nakoming binnen die termijn uitblijft. Lees meer hierover in onze blog ‘redelijke termijn ingebrekestelling‘.

  Wat is een ingebrekestelling

  Waarom is een ingebrekestelling belangrijk?

  Een goede ingebrekestelling is ontzettend belangrijk maar waarom is een ingebrekestelling zo belangrijk? Hier zijn enkele redenen waarom een ingebrekestelling belangrijk is:

  • Duidelijke communicatie: een ingebrekestelling is een formele manier om de andere partij op de hoogte te stellen van de contractbreuk. Het zorgt voor een duidelijke communicatie over de tekortkomingen en de benodigde acties om het probleem op te lossen.

  • Voldoen aan contractuele vereisten: veel contracten vereisen dat een partij de andere partij formeel in gebreke stelt voordat verdere stappen kunnen worden ondernomen, zoals het ontbinden van een contract of het starten van een juridische procedure. Het niet naleven van contractuele vereisten kan leiden tot problemen en vertragingen bij het oplossen van het geschil.

  • Herstelmogelijkheid bieden: een ingebrekestelling geeft de andere partij de kans om de tekortkomingen te herstellen en de contractuele verplichtingen na te komen. Het is mogelijk dat de partij die in gebreke is gebleven zich niet bewust was van zijn/haar fouten. Door een ingebrekestelling te sturen, worden ze op de hoogte gebracht en krijgen ze de mogelijkheid om het probleem recht te zetten.

  • Bewijsmateriaal verzamelen: een ingebrekestelling dient ook als bewijs. Als het geschil later tot een juridische procedure leidt, kan de ingebrekestelling dienen als bewijs dat de partij die benadeeld is, actie heeft ondernomen om het probleem op te lossen voordat verdere stappen werden genomen.

  • Bescherming van rechten: door een ingebrekestelling te sturen, behoudt de benadeelde partij de rechten en juridische opties. Als de andere partij niet reageert op de ingebrekestelling of de tekortkomingen niet binnen de afgesproken termijn herstelt, kan de benadeelde partij verdere stappen ondernemen, denk hierbij aan het ontbinden van het contract, het eisen van schadevergoeding of het starten van een juridische procedure.

  Al met al speelt een ingebrekestelling een essentiële rol bij het oplossen van contractgeschillen en het beschermen van de belangen van de partijen die bij het contract betrokken zijn. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij het opstellen en versturen van een ingebrekestelling om ervoor te zorgen dat het aan de vereisten voldoet en effectief is in het bereiken van de gewenste resultaten.

  Ingebrekestelling voorbeeld

  Iemand in gebreke stellen in vier simpele stappen

  Uw handelspartner is de afspraken niet nagekomen. Ontzettend vervelend. Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling, waarin u aangeeft dat uw handelspartner de afspraken niet is nagekomen. Een ingebreke stelling biedt een laatste kans om alsnog na te komen wat is afgesproken. Wilt u juridische maatregelen nemen? Dan moet u vaak eerst kunnen aantonen dat u uw handelspartner in gebreke heeft gesteld. 

  Belangrijk: een handelspartner die afspraken niet nakomt, treedt niet officieel in verzuim als hij geen schriftelijke aanmaning heeft ontvangen, met daarin de ingebrekestelling. Stuur deze dus altijd.

  Stap 1: uw overeenkomst wordt niet nagekomen

  Huur is niet betaald, goederen zijn niet geleverd, u ontdekt verborgen gebreken of facturen blijven openstaan? Check allereerst uw overeenkomst. Controleer welke afspraken u samen heeft gemaakt. Dit kan zijn de prijs, of wat de schuldenaar u had moeten leveren, bijvoorbeeld een product of dienst. 

  Tip: mondelinge afspraken zijn ook geldig  (alleen lastiger te bewijzen).

  Stap 2: ingebrekestelling opstellen

  U bent tot de conclusie gekomen dat de schuldenaar de overeenkomst niet is nagekomen. Geef een laatste kans om de overeenkomst alsnog na te komen. De volgende stap is het opstellen van een ingebreke stelling. De ingebrekestelling aan een aantal eisen voldoen:

  • U moet aangeven aan welke verplichting niet is voldaan
  • U moet eisen dat de afspraak alsnog wordt nagekomen 
  • U moet een redelijke termijn aanbieden waarbinnen de schuldenaar de afspraak alsnog kan nakomen

  De ingebreke stelling verstuurt u per aangetekende post en/of email.  

  Tip: download onze gratis ingebrekestelling voorbeeldbrief onderaan de pagina. Zo weet u zeker dat u een juist format gebruikt. 

  Stap 3: reactie op uw schriftelijke mededeling

  Geen reactie en/of geen oplossing na het versturen van de mededeling? Uw handelspartner is in verzuim. Vanaf nu kunt u de overeenkomst ontbinden. Heeft u schade geleden doordat uw schuldenaar zich niet aan de afspraken heeft gehouden? U kunt dan gelijk een schadevergoeding vragen. 

  Stap 4: vervolgstappen

  Uw schuldenaar weigert zich aan zijn deel van de afspraak te houden en u komt er niet uit. Schakel het Invorderingsbedrijf in. Wij starten een incasso no cure no pay traject of starten een gerechtelijke procedure.

  Wij zullen ervoor zorgen dat:

  • uw schuldenaar zich alsnog aan de overeenkomst houdt
  • de overeenkomst laten ontbinden
  • zorgen dat uw schuldenaar de schadevergoeding betaald. 
  Ingebrekestelling voorbeeld

  Geen reactie na ingebrekestelling?

  Heeft u geen reactie na ingebrekestelling? Dan is hij of zij in verzuim. U kunt vervolgstappen nemen, zoals het ontbinden van de overeenkomst of een schadevergoeding eisen. 

  Heeft u geen ingebreke stelling verstuurd? Dan verliest u in een juridische procedure. Er is een uitzondering op deze regel. Bijvoorbeeld wanneer u contractueel een termijn heeft afgesproken om te betalen. De andere partij is automatisch in verzuim wanneer dit niet wordt nagekomen. Stuur dus altijd een ingebrekestelling.

  Onze incassojuristen

  In 10 jaar tijd is Invorderingsbedrijf uitgegroeid tot wereldwijde marktleider op het gebied van incasso. “Wij gaan verder waar anderen stoppen”.

  Tijdens een juridische procedure wordt u als schuldeiser bijgestaan door ons team van ervaren incassojuristen.

  mr. Wesley Boeters

  Incassojurist

  mr. May Leung

  Incassojurist

  Download hier uw gratis ingebrekestelling voorbeeld

  Schuldenaar is in verzuim en u wilt direct een ingebrekestelling versturen? Download hier uw gratis ingebrekestelling voorbeeld. (ofwel voorbeeldbrief: niet nakomen afspraak)

  Ons ingebreke stelling voorbeeld is zorgvuldig samengesteld door ervaren juristen met diepgaande expertise in de juridische sector. Ze hebben hun uitgebreide kennis van verschillende rechtsgebieden gebruikt om een voorbeeld ingebrekestelling te creëren dat voldoet aan de geldende juridische eisen en normen.

  Het doel van deze voorbeeldbrief ingebrekestelling is om particulieren en bedrijven te ondersteunen bij het opstellen van een effectieve ingebrekestelling wanneer de andere partij zijn verplichtingen niet nakomt. Of het nu gaat om een schending van een contract, een wanprestatie of een andere vorm van tekortkoming, deze ingebrekestelling voorbeeldbrief biedt een stevige juridische basis en is volledig gratis te downloaden

  Gratis voorbeeldbrief ingebrekestelling

  Vul uw gegevens in en ontvang uw download

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Voorbeeldbrief ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling in alle talen beschikbaar

   We weten dat juridische problemen niet alleen voorkomen in één taal of één plek. Daarom zijn we blij om te kunnen zeggen dat ons ingebrekestelling voorbeeld beschikbaar is in verschillende talen.

   Met ons diverse team van juristen verspreid over de hele wereld zijn we in staat om ingebrekestellingen in iedere taal op te stellen in meerdere talen. Of je nu een ingebrekestelling nodig hebt in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Chinees, Arabisch of welke andere taal dan ook, wij hebben de expertise om u te helpen.

   Door voorbeeld ingebrekestellingen aan te bieden in verschillende talen streven we naar een wereld waarin juridische ondersteuning voor iedereen toegankelijk is.

   Of u nu een particulier bent die hulp nodig heeft bij het opstellen van een ingebrekestelling in uw moedertaal, of een internationaal bedrijf dat juridische stappen onderneemt in een ander land, ons team van juristen staat altijd klaar om u bij te staan. Onze expertise in diverse talen en culturen stelt ons in staat om nauwkeurige en effectieve ingebrekestellingen op te stellen die voldoen aan de wettelijke vereisten en normen van de betreffende jurisdictie.

   Wilt u iemand in het buitenland in gebreke stellen? Of wilt u advies of hulp bij iemand in gebreke stellen? Neem contact op met onze juristen. Wij geven u direct en duidelijk advies over uw situatie. 

   FAQ: Veelgestelde vragen over ingebrekestelling

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    B mediate housing
    B Mediate Housing
    Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.

    Onze Incassojuristen & Adviseurs

    linkedin

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct