Home PageIngebrekestelling

Ingebrekestelling

Wordt uw huur niet betaald? Zijn uw goederen niet geleverd of heeft u last van openstaande facturen? Stuur een ingebrekestelling. Op deze pagina leest u wat een ingebrekestelling is en komt u te weten hoe u iemand, in vier simpele stappen, in gebreke stelt. Invorderingsbedrijf heeft hier voor u een gratis ingebrekestelling voorbeeldbrief beschikbaar gesteld, die u gratis kunt downloaden.

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning aan een wederpartij, zoals een wanbetaler of een verkoper die niet levert. Het doel van een ingebrekestelling is om de andere partij een laatste kans te geven om zijn wettelijke verplichtingen na te komen. Als u  de wederpartij niet in gebreke stelt vervalt uw recht op ontbinding en schadevergoeding.

Een ingebrekestelling is het eerste officiële verzoek maar kan ook gezien worden als een officiële laatste waarschuwing. In de meeste gevallen is een ingebrekestelling de eerste stap naar een verdere procedure (minnelijk of gerechtelijk).

In wetboek 6, artikel 82 (6:82 BW) wordt ingebrekestelling als volgt uitgelegd: 

‘’Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.’’

Iemand in gebreke stellen in vier simpele stappen

Uw handelspartner is de afspraken niet nagekomen. Ontzettend vervelend. Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling, waarin u aangeeft dat uw handelspartner de afspraken niet is nagekomen. Een ingebrekestelling biedt een laatste kans om alsnog na te komen wat is afgesproken. Wilt u juridische maatregelen nemen? Dan moet u vaak eerst kunnen aantonen dat u uw handelspartner in gebreke heeft gesteld. 


Belangrijk: een handelspartner die afspraken niet nakomt, treedt niet officieel in verzuim als hij geen schriftelijke aanmaning heeft ontvangen, met daarin de ingebrekestelling. Stuur deze dus altijd.

Stap 1: uw overeenkomst wordt niet nagekomen

Huur is niet betaald, goederen zijn niet geleverd, u ontdekt verborgen gebreken of facturen blijven openstaan? Check allereerst uw overeenkomst. Controleer welke afspraken u samen heeft gemaakt. Dit kan zijn de prijs, of wat de schuldenaar u had moeten leveren, bijvoorbeeld een product of dienst. 

Tip: mondelinge afspraken zijn ook geldig  (alleen lastiger te bewijzen).

Stap 2: ingebrekestelling opstellen

U bent tot de conclusie gekomen dat de schuldenaar de overeenkomst niet is nagekomen. Geef een laatste kans om de overeenkomst alsnog na te komen. De volgende stap is het opstellen van een ingebrekestelling. De ingebrekestelling aan een aantal eisen voldoen:

 • U moet aangeven aan welke verplichting niet is voldaan
 • U moet eisen dat de afspraak alsnog wordt nagekomen 
 • U moet een redelijke termijn aanbieden waarbinnen de schuldenaar de afspraak alsnog kan nakomen

De ingebrekestelling verstuurt u per aangetekende post en/of email.  

Tip: download onze gratis ingebrekestelling voorbeeldbrief onderaan de pagina. Zo weet u zeker dat u een juist format gebruikt. 

Stap 3: reactie op uw schriftelijke mededeling

Geen reactie en/of geen oplossing na het versturen van de mededeling? Uw handelspartner is in verzuim. Vanaf nu kunt u de overeenkomst ontbinden. Heeft u schade geleden doordat uw schuldenaar zich niet aan de afspraken heeft gehouden? U kunt dan gelijk een schadevergoeding vragen. 

Stap 4: vervolgstappen

Uw schuldenaar weigert zich aan zijn deel van de afspraak te houden en u komt er niet uit. Schakel het Invorderingsbedrijf in. Wij starten een incasso no cure no pay traject of starten een gerechtelijke procedure.

Wij zullen ervoor zorgen dat:

 • uw schuldenaar zich alsnog aan de overeenkomst houdt
 • de overeenkomst laten ontbinden
 • zorgen dat uw schuldenaar de schadevergoeding betaald. 

Onze incassojuristen

In 10 jaar tijd is Invorderingsbedrijf uitgegroeid tot wereldwijde marktleider op het gebied van incasso. “Wij gaan verder waar anderen stoppen”.

Tijdens een juridische procedure wordt u als schuldeiser bijgestaan door ons team van ervaren incassojuristen.

mr. Wesley Boeters

Incassojurist

mr. May Leung

Incassojurist

Wat is een redelijke termijn voor ingebrekestelling?

Het versturen van een ingebrekestelling is wettelijk verplicht om een schuldenaar in verzuim te verklaren. Vergeet daarom nooit om een ingebrekestelling te versturen. U moet altijd een redelijke termijn aanbieden.

Volgens artikel 6:82 BW is een redelijke termijn een redelijke termijn. Niet standaard 14 dagen of 30 dagen wat meestal wordt gedacht. Afhankelijk van de situatie kan dit zelfs enkele maanden of zelfs een paar uur zijn.

Ingebrekestelling verstuurd maar geen reactie ontvangen. Wat nu?

Reageert uw schuldenaar niet op de ingebrekestelling? Dan is hij of zij in verzuim. U kunt vervolgstappen nemen, zoals het ontbinden van de overeenkomst of een schadevergoeding eisen. Heeft u geen ingebrekestelling verstuurd? Dan verliest u in een juridische procedure. Er is een uitzondering op deze regel. Bijvoorbeeld wanneer u contractueel een termijn heeft afgesproken om te betalen. De andere partij is automatisch in verzuim wanneer dit niet wordt nagekomen. 

Download hier uw gratis ingebrekestelling voorbeeld

Schuldenaar is verzuim en u wilt direct een ingebrekestelling versturen? Download hier uw gratis ingebrekestelling voorbeeldbrief.

Soms is een gespecialiseerde aanpak nodig. Wilt u advies of hulp bij iemand in gebreke stellen? Neem contact op met onze juristen. Wij geven u direct en duidelijk advies over uw situatie. 

Gratis ingebrekestelling voorbeeldbrief

Vul uw gegevens in en ontvang uw download  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Ingebrekestelling in alle talen bij ons beschikbaar

  Wilt u iemand in het buitenland in gebreke stellen? Onze juristen bevinden zich in het binnen- en buitenland. Met behulp van een native speaker uit het land van uw schuldenaar stellen wij gemakkelijk en snel een ingebrekestelling op. Zo weet u zeker dat uw zakenpartner begrijpt dat hij of zij in gebreke wordt gesteld. Neem direct contact op voor een ingebrekestelling in een andere taal. 

  FAQ: Veelgestelde vragen over ingebrekestelling

  Afhankelijk van de situatie, is in enkele gevallen het versturen van een ingebrekestelling niet nodig. U mag als schuldeiser in deze gevallen direct de overeenkomst ontbinden:

  • Wanneer het onmogelijk of zinloos is om de afgesproken overeenkomst na te komen;
  • Wanneer blijkt dat de partij opzettelijk de overeengekomen afspraken niet wilt nakomen;
  • Wanneer de schade het gevolg is van een onrechtmatige daad;
  • Wanneer de schuldenaar laat weten de overeenkomst niet te kunnen nakomen.

  Tip! Het versturen van een ingebrekestelling kan nooit kwaad. Stuur bij twijfel daarom altijd een schriftelijke aanmaning.

  • Bij levering van een gebrekkig product;
  • Bij producten die niet zijn geleverd;
  • Bij levering van de verkeerde producten;
  • Bij openstaande huur;
  • Bij openstaande facturen;
  • Bij gebrekkig geleverd werk;
  • Bij verborgen gebreken.

  De wet bepaalt dat u als schuldeiser de andere partij een termijn moet gunnen. Welke gegeven termijn is redelijk? Dit is per situatie verschillend.

  Hanteer geen standaard termijn van 14 dagen. Als het gaat om het betalen van een factuur, is 30 dagen na factuurdatum redelijk als u niets heeft afgesproken. Maar als het gaat om het bouwen van een boot? Het vervaardigen van een bouwwerk? Of het zoeken van een geschikte kandidaat voor de vacature van financieel directeur? De rechter bepaalt uiteindelijk de redelijke termijn. Vaak wordt aangesloten bij de gebruiken in de branche.

  Twijfelt u over de termijn of wilt u direct juridisch advies? Neem contact op met onze specialisten.

  U neemt een aannemer in dienst. Meestal gaat het goed, maar wat als het misgaat en u als opdrachtgever moet handelen. Heeft de aannemer de bouw gebrekkig uitvoert? Kom direct in actie en wij de aannemer op de fout(en). Lost de aannemer de fout niet op? Stuur dan altijd een officiële brief in de vorm van een ingebrekestelling. Hierin geeft u een opsomming van de fouten aan en een termijn waarbinnen de aannemer de fouten moet herstellen. Lost de aannemer de fouten niet op, dan is hij/zij in verzuim. 

  Belangrijk: juridisch is het van belang dat u kunt bewijzen dat u de aannemer duidelijk heeft gemaakt wat de fouten zijn. Daarnaast moet u een duidelijke termijn hebben gegeven waarbinnen de aannemer de ruimte heeft gekregen om fouten te herstellen. 

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op

   B mediate housing
   B Mediate Housing
   Vastgoed
   Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
   Lees meer

   Onze Incassojuristen & Adviseurs

   linkedin

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct