Home PageLeveringsvoorwaarden

Uw leveringsvoorwaarden op laten stellen

Voorkom dat uw klant weigert te betalen of een enorme schadevergoeding eist bij bijvoorbeeld vertraagde leveringen. Door duidelijke leveringsvoorwaarden op te stellen beperkt u uw aansprakelijkheid en verkleint u het risico op wanbetaling. Uw klanten weten immers precies waar zij aan toe zijn. Zo staat u juridisch ijzersterk als er toch een betalingsconflict ontstaat.

Waterdichte leveringsvoorwaarden?

Onze juristen zorgen dat uw voorwaarden duidelijk en rechtsgeldig zijn. Laat uw gegevens achter om de mogelijkheden te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Laat uw algemene leveringsvoorwaarden opstellen!

  Als u goederen op rekening levert, is het cruciaal om heldere en rechtsgeldige leveringsvoorwaarden op te stellen. In de leveringsvoorwaarden staat bijvoorbeeld wanneer u de facturen verstuurt en wat voor betalingstermijnen er gelden. Als een klant niet op tijd betaalt, kunt u eenvoudig een no cure, no pay incassobureau inschakelen om de openstaande schuld voor u te innen. 

  Daarnaast beperkt u met goede leveringsvoorwaarden bepaalde risico’s van het ondernemerschap. Voorkom bijvoorbeeld dat uw klant een schadevergoeding kan eisen (voor indirecte schade) bij een vertraagde of beschadigde levering. 

  Het is cruciaal dat uw leveringsvoorwaarden rechtsgeldig zijn. Als u clausules opneemt in de leveringsvoorwaarden die niet voldoen aan de regels, kan de rechter al uw “kleine lettertjes” namelijk nietig verklaren. 

  Daarom is het belangrijk uw leveringsvoorwaarden op te laten stellen door een gespecialiseerde jurist. Onze juristen weten wat voor voorwaarden zij namens u op kunnen stellen. Zo weet u zeker dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

  Gratis adviesgesprek?

  Wilt u weten over het opstellen van algemene of leveringsvoorwaarden voor uw onderneming? Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Wat zijn leveringsvoorwaarden?

   Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden, specifiek gericht op de levering van goederen. In deze voorwaarden staat omschreven onder welke voorwaarden u fysieke producten levert. 

   Zo dient u onder andere de betalingsvoorwaarden op te nemen in uw leveringsvoorwaarden. Hierin legt u uit wat de gevolgen zijn als er niet op tijd betaald wordt. Ook kunt u soms uw aansprakelijkheid beperken in de leveringsvoorwaarden en er een eigendomsvoorbehoud in opnemen.

   Waarom heeft u leveringsvoorwaarden nodig?

   Door duidelijke leveringsvoorwaarden op te stellen, voorkomt u dat u eindeloos moet wachten op uw geld. Als u zakelijke klanten heeft, kunt u bijvoorbeeld kortere betalingstermijnen hanteren en direct een incassobureau inschakelen als uw debiteur niet op tijd betaalt. 

   Daarnaast dienen leveringsvoorwaarden als bescherming voor uw bedrijf. Door aansprakelijkheidsbeperkingen op te nemen in de kleine lettertjes voorkomt u dat u verantwoordelijk wordt gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit problemen met de levering van uw goederen. 

   Leveringsvoorwaarden zijn onder andere belangrijk omdat: 

   • Het voor zowel de afnemer als leverancier duidelijk is wat de rechten en plichten van beide partijen zijn
   • U de afspraken niet bij iedere bestelling opnieuw vast hoeft te leggen
   • U uw ondernemersrisico’s kunt verkleinen door aansprakelijkheidsbeperkingen op te nemen in de leveringsvoorwaarden

   Wat staat er in de leveringsvoorwaarden?

   Gaat u leveringsvoorwaarden opstellen? Dan is het belangrijk dat u daar bepaalde standaardbepalingen in opneemt. Wat er precies in de leveringsvoorwaarden staat, is afhankelijk van wat voor zaken u levert en of uw afnemer een consument of zakelijke klant is.

   Particuliere klanten genieten een hoge mate van bescherming. U mag in uw voorwaarden geen zaken vastleggen die in strijd zijn met deze consumentenbescherming. Zo mag u voor particuliere klanten niet afwijken van de wettelijke incassokosten en bent u ook aan veel strengere regels gebonden op het gebied van aansprakelijkheidsclausules.

   Aansprakelijkheid

   Als ondernemer kunt u door afnemers verantwoordelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die ontstaat doordat er iets misgaat met de levering. U kunt nooit alle aansprakelijkheid uitsluiten. Zo bent u als ondernemer altijd verantwoordelijk voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid.

   Het is wel mogelijk om uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken door in uw leveringsvoorwaarden een aansprakelijkheidsbeding (exoneratiebeding) op te nemen. 

   Hierin kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat u niet verantwoordelijk bent voor indirecte schade. Ook kunt u de maximale hoogte van een schadevergoeding opnemen in uw algemene voorwaarden.

   Wat voor aansprakelijkheidsbeperkingen u precies op kunt nemen in uw voorwaarden is afhankelijk van uw klant: is dat een particulier of een zakelijke partij? 

   In principe geldt dat u uw aansprakelijkheid bij particuliere klanten niet mag uitsluiten. Een consument wordt gezien als een zwakkere partij die bescherming geniet. Het beperken van uw aansprakelijkheid is daarom op een grijze lijst geplaatst. Als de rechter het beding onredelijk bezwarend acht, dan zal zij de clausule of zelfs alle voorwaarden vernietigen. 

   Bij zakelijke klanten ligt dit anders: leverancier en afnemer worden gezien als gelijkwaardige partijen en zijn in beginsel vrij om hun eigen contractvoorwaarden te hanteren. Als u levert aan zakelijke klanten kunt u dus wel degelijk aansprakelijkheidsbeperkingen opnemen in uw leveringsvoorwaarden. Het is wel belangrijk dat uw afnemer akkoord gaat met de voorwaarden.

   Zo kunt u in uw voorwaarden een uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade opnemen, bepaalde specifieke schadeposten uitsluiten voor aansprakelijkheid of een beperking van het schadebedrag opnemen in uw voorwaarden.

   Betalingsvoorwaarden

   Leg duidelijk vast wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt als uw debiteur niet op tijd betaalt. Zo kunt u in de leveringsvoorwaarden opnemen wat voor incassokosten er in rekening gebracht worden en hoe hoog de rente is bij niet-tijdige betaling. 

   Voor particuliere klanten is er geen wettelijke betalingstermijn. U mag als ondernemer de betalingstermijn zelf vaststellen, zolang die maar redelijk is. 

   Voor overeenkomsten tussen bedrijven gelden wettelijke betalingstermijnen. Als er geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt een termijn van 30 dagen. In de overeenkomst mag u een termijn van maximaal 60 dagen afspreken (of langer als daar geen nadelen aan zitten voor de afnemer en leverancier). Wilt u dat uw klanten sneller betalen, dan kunt u ook een kortere betalingstermijn van bijvoorbeeld 14 dagen hanteren.

   In principe is de hoogte van de incassokosten wettelijk vastgesteld. Bij consumenten mag u hier niet van afwijken. Bij zakelijke klanten mag u echter wel andere incassokosten in rekening brengen. Dit moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd in de leverings- of algemene voorwaarden.

   Levertijd- en kosten

   In uw voorwaarden moet u ook een (geschatte) leveringstermijn opnemen. Als u dat niet doet en de levering loopt vertraging op, dan kan uw afnemer na verloop van tijd stellen dat u in gebreke bent en de aankoop annuleren. Ook kan hij dan een schadevergoeding eisen. Door een ruime leveringstermijn te hanteren voorkomt u dat uw afnemer de aankoop kan annuleren en u met hoge kosten wordt geconfronteerd. 

   Voor consumenten geldt een wettelijke leveringstermijn van 30 dagen als er geen andere levertijd is afgesproken in de voorwaarden. 

   Ook is het belangrijk om vast te leggen wie de prijs voor het bezorgen betaalt, hoe hoog de leveringskosten zijn, wie verantwoordelijk is voor de invoerrechten en wie er bijvoorbeeld opdraait voor eventuele retourzending.

   Eigendomsvoorbehoud

   Als u spullen levert dan wordt uw afnemer wettelijk gezien de eigenaar op het moment van levering, ook als uw klant de goederen nog niet (volledig) betaald heeft. Het is echter mogelijk om een clausule in uw leveringsbepalingen op te nemen die ervoor zorgt dat de eigendom pas overgaat op de afnemer als die de rekening betaald heeft. 

   Dit noemt men een eigendomsvoorbehoud. Als u een eigendomsvoorbehoud afspreekt, dan kunt u de spullen terughalen als uw debiteur niet betaalt of failliet gaat. U bent wettelijk gezien immers nog steeds de eigenaar van de goederen.

   Garantie

   Het is tevens belangrijk om in de voorwaarden een garantiebepaling op te nemen. Hierin kunt u onder andere vastleggen hoelang de garantie geldig is en hoe klanten hier een beroep op kunnen doen. Voor zakelijke klanten gelden geen specifieke wettelijke garantieregels, behalve dat de garantievoorwaarden niet onredelijk mogen zijn. 

   Als de rechter de garantievoorwaarden onredelijk acht, dan kunnen de leveringsvoorwaarden nietig worden verklaard. Particuliere klanten genieten consumentenbescherming. Daardoor gelden voor hen uitgebreidere wettelijke garantievoorwaarden.

   Annulering

   U kunt in uw voorwaarden ook vastleggen wat er gebeurt bij annulering van de bestelling. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen tot wanneer klanten de bestelling kunnen annuleren en wanneer zij niet meer onder de aankoop uit kunnen. Ook kunt u annuleringskosten vastleggen. Dit is een bedrag dat u in rekening mag brengen als uw klant de bestelling toch annuleert.

   Leveringsvoorwaarden laten opstellen

   Waar moeten leveringsvoorwaarden aan voldoen?

   Uw leveringsvoorwaarden zijn rechtsgeldig als de inhoud correct is en zij op de juiste manier gebruikt worden. Als er zaken in uw algemene leveringsvoorwaarden zijn opgenomen die in strijd zijn met de wet, dan kunnen ze ongeldig worden verklaard.

   Wijs uw klant op de voorwaarden

   Om te zorgen dat de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst, dient u uw klant voor het sluiten van de overeenkomst te wijzen op de voorwaarden. Als u dit niet doet of pas nadat de overeenkomst is gesloten, dan zijn de leveringsvoorwaarden niet rechtsgeldig. 

   U moet uw klant ook daadwerkelijk de gelegenheid geven om de voorwaarden door te nemen. Dit kunt u doen door: 

   • De voorwaarden als bijlage bij de offerte toe te voegen
   • De voorwaarden voor het sluiten van het contract te overhandigen
   • De leveringsvoorwaarden op te sturen
   • Aangeven dat de voorwaarden ter inzage liggen bij de KvK

   Als de overeenkomst per e-mail tot stand komt, dan is het ook toegestaan de voorwaarden digitaal toe te sturen

   Wanneer u vaker zakendoet met dezelfde afnemer, dan hoeft u de leveringsvoorwaarden niet telkens opnieuw toe te sturen. U kunt dan verwijzen naar de reeds toegestuurde voorwaarden. 

   Als u online goederen verkoopt, bijvoorbeeld via een webshop, dan kunt u ook een link naar de leveringsvoorwaarden plaatsen. Die moet uw klant dan wel kunnen opslaan en uitprinten.

   Laat uw klant tekenen

   U moet ook kunnen bewijzen dat u uw afnemer op tijd heeft laten weten dat er leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Anders kan uw klant immers stellen dat hij nooit op de hoogte is gebracht van de voorwaarden. 

   Laat uw klant daarom de offerte of overeenkomst waarin vermeld staat dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn, ondertekenen

   Als u een webshop heeft en producten levert, kunt u uw klant ook digitaal aan laten vinken dat hij akkoord gaat met de voorwaarden.

   Deponeer uw leveringsvoorwaarden

   Als extra bewijs dat de klant de voorwaarden op tijd heeft kunnen raadplegen, kunt u deze deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Op deze manier kan uw debiteur namelijk niet claimen dat hij niet op de hoogte was van de geldende voorwaarden. Het deponeren van uw leveringsvoorwaarden is met name belangrijk als u niet in de gelegenheid bent de voorwaarden fysiek te overhandigen.

   Wat mag er niet in de voorwaarden staan?

   Het is niet toegestaan om algemene voorwaarden op te nemen die onredelijk bezwarend zijn voor voor particuliere klanten. Daarom zijn er grijze en zwarte lijsten opgesteld met bepaalde algemene voorwaarden die (in veel gevallen) onrechtmatig zijn.

   Zwarte lijst

   Op de zwarte lijst staan voorwaarden die altijd als onredelijk bezwarend worden gezien, wanneer ze worden gebruikt bij een overeenkomst tussen een bedrijf en een particulier. Op de zwarte lijst staan onder andere clausules die de opeisbaarheid van prestaties uitsluiten, de schadevergoedingsplicht ongelijk verdelen en wettelijke verjaringstermijnen verkorten. Ook mogen prijzen niet eenzijdig verhoogd en abonnementen stilzwijgend verlengd worden. 

   De zwarte lijst geldt niet voor overeenkomsten tussen bedrijven onderling.

   Grijze lijst

   De grijze lijst is vergelijkbaar met de zwarte lijst, met als verschil dat het hierbij om voorwaarden gaat waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn. Als u als ondernemer aan kunt tonen dat dit niet het geval is, dan is het mogelijk om deze voorwaarden alsnog te gebruiken. Onder andere aansprakelijkheidsbeperkingen staan op de grijze lijst. 

   Ook de grijze lijst geldt niet voor overeenkomsten tussen zakelijke partijen onderling.

   Voorbeeld leveringsvoorwaarden

   Bent u op zoek naar een voorbeeld van leveringsvoorwaarden zodat u op basis daarvan uw eigen voorwaarden op kunt stellen. Wat voor clausules u op kunt nemen in uw leveringsvoorwaarden is sterk afhankelijk van de hoedanigheid van uw afnemer. Is dit een particulier of een rechtspersoon? 

   Als u voorwaarden hanteert die niet rechtsgeldig zijn, dan kan de rechter al uw leveringsvoorwaarden nietig verklaren. Daarom raden wij het af om uw leveringsvoorwaarden op te stellen aan de hand van een leveringsvoorwaarden voorbeeld of template

   Om zeker te zijn van uw zaak adviseren wij u uw voorwaarden te laten opstellen door een jurist. Op die manier weet u zeker dat ze rechtsgeldig zijn en u in uw recht staat als het uitdraait op een conflict met uw afnemer.

   Leveringsvoorwaarden laten opstellen?

   Invorderingsbedrijf zorgt dat er niets ontbreekt in uw algemene of leveringsvoorwaarden en dat zij rechtsgeldig zijn. Zo kunt u met een gerust hart zakendoen.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    FAQ: Veelgestelde vragen over leveringsvoorwaarden

    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage
    Willems elektrotechniek
    Willems Elektrotechniek
    Uitstekend! Helder dashboard en goede terugkoppeling door vaste contactpersoon. Het lukte mij in 3 maanden niet om mijn openstaande facturen te innen. Ik ging daarom opzoek naar een no cure no pay incassobureau, zodat ik niet nog meer geld kwijt ben. Het Invorderingsbedrijf heeft in nog geen 1 maand tijd het gehele bedrag weten te incasseren. Wij geven 5 sterren!

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

    Waarom 40.000 klanten u voor gingen

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Vrijblijvend advies

     Invorderingsbedrijf kan bogen op een uitstekende staat van dienst als het gaat om het innen van schulden. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of klik op onderstaande knop!

      

     Koninginnegracht 14 C
     2514 AA Den Haag
     070 – 762 0330

     Fax: +3170 – 762 0335

     1

     Onze locaties

     Denhaagen1 6 - invorderingsbedrijf

     Den Haag

     Amsterdam 6 - invorderingsbedrijf

     Amsterdam

     Rott 6 - invorderingsbedrijf

     Rotterdam

     Gro 6 - invorderingsbedrijf

     Groningen