Home PageGeen salaris ontvangen

Geen salaris ontvangen

“Salaris én wettelijke verhoging gemakkelijk alsnog te incasseren”

Heeft u helemaal geen salaris ontvangen? Of u heeft maar een gedeelte ontvangen? Voor u het weet komt u zelf in de financiele problemen. Wij incasseren voor u uw achterstallig loon én een extra vergoeding voor u, de wettelijke verhoging. In dit artikel leest u wat u moet doen om een loonvordering in te stellen.

Download ook onze gratis voorbeeldberekening om te zien op welk bedrag aan wettelijke verhoging u recht heeft.

Salarisuitbetaling aan wettelijke regels gebonden

Een salaris moet op tijd betaald worden. Dat is wettelijk zo bepaald. Wanneer precies het loon betaald moet zijn, hangt af van wat er afgesproken is in de arbeidsovereenkomst. De meeste werknemers ontvangen hun salaris per maand of per vier weken. Is er in uw arbeidsovereenkomst een betaaltermijn opgenomen (bijvoorbeeld 30 dagen)? Dan geldt deze termijn als uiterste betaaldatum. Is er niets afgesproken? Dan moet de werkgever bij een maandloon uiterlijk binnen één maand na afloop van deze periode het loon betaald hebben. Ook alle overige vergoedingen moeten binnen die termijn betaald zijn.

Moet ik zelf eerst een brief sturen?

 1. Is het loon na de uiterste betaaldatum niet betaald? Dan is de werkgever vanaf dat moment in verzuim. U hoeft als werknemer aan de werkgever géén brief meer te sturen om het bedrag op te eisen. Vanaf deze datum zijn het salaris en de wettelijke verhoging namelijk direct opeisbaar! U kunt dus gelijk starten met incasseren.

  Het kan best zijn dat uw werkgever krap bij kas zit. De overheid vindt het tijdig uitbetalen van salaris zo belangrijk, dat zij een wettelijke verhoging in het leven heeft geroepen.

Op welk bedrag aan wettelijke verhoging heeft u recht?

De wettelijke verhoging is een soort van boete die de werkgever aan u als werknemer moet betalen, naast het normale salaris. Deze boete moet betaald worden omdat het salaris niet en/of niet tijdig is betaald. Het bedrag van deze wettelijke verhoging kan oplopen tot wel 50% van het achterstallige loon. Hoe hoog de wettelijke verhoging precies is hangt af van het aantal dagen dat de werkgever te laat is met betalen.

Gratis download voorbeeldberekening loonvordering

Heeft u een bedrag dubbel overgemaakt aan een buitenlandse partij? Dan starten we ons internationale incassotraject op. In overleg met uw persoonlijk adviseur incasso buitenland zoeken we samen naar de beste en snelste oplossing. Informeer naar de mogelijkheden.

Download: gratis voorbeeldberekening loonvordering

Wilt u weten op welk extra bedrag u recht heeft naast uw normale salaris? Vul uw gegevens in en ontvang gratis een voorbeeldberekening loonvordering.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Waarover is de werkgever de wettelijke verhoging verschuldigd?

  Een werkgever moet de wettelijke verhoging betalen over nagenoeg alle onderdelen van het brutoloon. Dit geldt dus voor het normale brutoloon en ook voor uw vakantietoeslag die niet is uitbetaald en/of niet betaalde provisie of tantièmes. Wij berekenen voor u het totaalbedrag.

  Moet de werkgever ook wettelijke rente betalen over het achterstallig loon?

  Is uw salaris te laat of heeft u geen salaris ontvangen dan heeft u ook recht op de vergoeding van de wettelijke rente. Vanaf de dag dat het loon betaald had moeten zijn loopt de wettelijke rente. De rente wordt door de overheid vastgesteld en bedraagt op dit moment 2% per jaar.

  Mag het salaris verrekend worden met andere bedragen?

  De werkgever mag het loon niet zomaar inhouden of verrekenen met bepaalde bedragen. Doet uw werkgever dit toch? Dan kunt u ook aanspraak maken op nabetaling van het salaris en de wettelijke verhoging. Dit gebeurt met een incassoprocedure.

  Voordelen incassoprocedure

  Het starten van een incassoprocedure heeft vele voordelen. Onder andere:

  1. Voorrangspositie bij werkgever: het incassotraject dringt aan op betaling, waardoor uw werkgever het salaris bij voorrang op andere schuldeisers aan u betaalt.
  2. Wettelijke verhoging: wij incasseren naast uw salaris ook de wettelijke verhoging als extra vergoeding (deze bedraagt maximaal 50% van uw salaris)
  3. Snelle opvolging: Ons incassotraject is kort en intensief? Blijft betaling toch uit? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen
  4. Rechtszekerheid: Door het incassotraject weet u snel waar u aan toe bent.

  Wacht niet te lang

  Geen salaris ontvangen is natuurlijk geen optie. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te starten met vorderen om de uitbetaling van het loon veilig te stellen. U wilt voorkomen dat uw werkgever failliet gaat en u geen salaris meer zult ontvangen. En erger nog: dat u zelf in de financiële problemen raakt. Onze juristen helpen u bij het incasseren van uw achterstallig loon.

  Let op! Doe geen toezeggingen

  Het is verleidelijk om met uw werkgever nadere afspraken te maken over de uitbetaling van uw salaris. Zeker als u uw loon hard nodig heeft, bijvoorbeeld om de vaste lasten te kunnen betalen. Maar let op. Uit de praktijk blijkt dat het beter is om direct te starten met een incassoprocedure. Door zelf te onderhandelen doet u mogelijk ongewenst afstand van uw rechten. Met onze professionele hulp wordt niet alleen uw salaris veelal alsnog meteen betaald. Ook de extra wettelijke verhoging (max. 50% van uw salaris) incasseren we voor u. De wettelijke verhoging vormt een schadevergoeding voor de periode waarin u geen salaris ontvangen heeft.

  Let op! Neem nooit zomaar ontslag

  Niet (op tijd) betaald worden is en voelt onrechtvaardig. Dat vindt de wetgever ook. Hoewel begrijpelijk, moet u niet zomaar ontslag nemen. Als u dat wel doet, heeft u later geen recht op een WW-uitkering en kan uw achterstallig loon in gevaar komen. Om uw rechten te behouden, is het verstandig door te blijven werken (ook al heeft u geen salaris ontvangen) en direct te starten met incasseren. We kunnen u hierover informeren.

  Wanneer heeft u recht op uw achterstallig loon (en de wettelijke verhoging)?

  In bijna alle gevallen heeft u als werknemer recht op uw achterstallig loon én dus ook de wettelijke verhoging.

  U heeft in elk geval recht op betaling van uw salaris in geval van:

  1. U gewoon heeft gewerkt
  2. U eerder ontslagen was, maar uw ontslag is vernietigd
  3. U gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt was
  4. U op non-actief was gesteld (en dus niet hoefde te werken)
  5. U vrijgesteld was van werk (let op: dit moet de werkgever bevestigd hebben)
  6. U niet heeft kunnen werken door de schuld van de werkgever (terwijl u wel beschikbaar was)
  7. U met toestemming van de werkgever op vakantie was en u daarom niet kon werken
  8. U niet kon werken vanwege persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een overlijden of een huwelijk)

  Per jaar raken duizenden werknemers gedupeerd door werkgevers die niet tijdig het salaris uitbetalen.

  Geen loonstrook of jaaropgave ontvangen?

  Veel werkgevers sturen hun werknemers ook geen loonstrook of jaaropgave. Wij kunnen er tijdens de incassoprocedure voor zorgen dat ook deze documenten worden afgegeven.

  Worden meerdere werknemers niet betaald?

  Een van de meest gebruike methodes van werkgevers die krap bij kas zitten is het ‘aan het lijntje houden’ van een werknemer. Weknemers moeten wel werken, er wordt omzet gedraaid maar niet betaald. Zijn er meerdere werknemers die geen salaris ontvangen hebben? Dan is het wijs om gezamenlijk op te trekken. Namens diverse werknemers maken we dan incassodossiers aan. Het beste is om werknemers te verzamelen en gezamenlijk bij ons aan te melden. Niet zelden helpen we groepen werknemers met het loskrijgen van hun salaris.

  Meerdere maanden geen salaris ontvangen?

  Ook als u over meerdere maanden geen loon ontvangen hebt kunt u starten met incasseren. De wettelijke verhoging wordt dan telkens berekend over het loon over elke periode (bijvoorbeeld over elke maand). Het bedrag aan wettelijke verhoging waarop u recht heeft kan dus hoog oplopen.

  Uw salaris alsnog betaald? Onderneem dan nu actie!

  Salaris niet ontvangen? Salaris te laat? Een geschil over de uitbetaling van salaris? Stel dan een loonvordering in. Start direct een incassoprocedure of neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

  Salaris uitbetaald krijgen?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen
   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op