Home PageAchterstallig loon opeisen

Achterstallig loon opeisen

Betaalt uw werkgever uw loon te laat of helemaal geen loon ontvangen? U heeft er recht op uw salaris op tijd te ontvangen. Als dat niet gebeurt, dan kan Invorderingsbedrijf het achterstallig loon voor u opeisen. Daarnaast zorgen wij dat u een vergoeding krijgt voor de te late betaling.

Direct uw onbetaalde loon opeisen? Dien uw vordering voor 16:00 uur in en we gaan direct voor u aan de slag.

Snel uw achterstallig loon opeisen

Heeft het bedrijf waar u werkt uw loon niet op tijd uitbetaald? Dan is het zaak om zo snel mogelijk in actie te komen. Informeer zelf even bij uw baas of de salarisadministratie waarom uw loon niet op tijd is gestort. Krijgt u geen duidelijk antwoord? Dan is het verstandig om direct een incassobureau in te schakelen om een loonvordering te starten. 

Het zonder opgaaf van reden niet uitbetalen van salaris is vaak namelijk een teken dat uw werkgever in financiële moeilijkheden verkeert. Hoe sneller we eenincasso starten om uw achterstallige loon op te eisen, hoe groter de kans dat u uw geld tegemoet kunt zien. Als u te lang wacht, bestaat de kans dat uw werkgever failliet gaat. 

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever en betaalt hij uw salaris daarom niet? Ook dan kan Invorderingsbedrijf een loonvordering voor u beginnen om te zorgen dat u het achterstallig loon alsnog krijgt. 

U kunt uw loonvordering indienen via ons incasso aanmeldformulier. Dit duurt nog geen 5 minuten.

Direct een loonvordering instellen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Salaris te laat betaald

  Is de organisatie waar u in dienst bent te laat met het betalen van uw salaris? Dan is er sprake van achterstallig loon. U kunt dit verschuldigde loon in laten vorderen door een incassobureau.

  Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het niet of te laat uitbetalen van uw loon.

  • Uw werkgever verkeert in financiële problemen
  • U bent (op staande voet) ontslagen
  • Uw werkgever wil geen verhoging betalen
  • De eindafrekening is niet correct

  Uw werkgever is verplicht u uw loon uit te betalen en dit dient op tijd te gebeuren. Daarom kunt u direct een incassoprocedure starten als uw baas te laat is met betalen. Het is niet verplicht om eerst zelf een brief te sturen. De kosten voor een loonvorderingsprocedure worden doorberekend aan uw werkgever.

  Wanneer is mijn werkgever te laat met betalen?

  In uw arbeidsovereenkomst staat het tijdvak waarover uw salaris berekend wordt en wanneer u dat uitbetaald krijgt. In de meeste gevallen krijgt u uw salaris per week (weekloon), per maand (maandloon) of vier weken en krijgt u dat aan het eind van de maand uitbetaald.

  Als er niet schriftelijk is vastgelegd wanneer u uw salaris over de gewerkte maand gestort krijgt, dan moet dat in ieder geval op de laatste dag van de kalendermaand na afloop van de periode waarover uw salaris berekend wordt zijn. 

  Uw werkgever moet uw loon op de afgesproken of gebruikelijke dag uitbetalen. Daarbij heeft hij wel een aantal dagen speling. Is hij meer dan 3 dagen te laat, dan is er sprake van achterstallig loon. In dat geval kunt u een loonvordering starten.

  Hoe kan ik onbetaald salaris opeisen?

  Als er sprake is van achterstallig salaris, kunt u een loonvordering starten. Dit is een officiële brief waarin u uw werkgever maant het salaris over te maken. Deze aangetekende brief kunt u zelf sturen, maar u mag hiervoor ook een incassobureau inschakelen. 

  Een professioneel incassobureau weet precies wat er in de loonvorderingsbrief moet staan en kan direct stappen ondernemen als uw baas na het ontvangen van deze brief nog steeds niet betaalt. Een brief van een incassobureau maakt vaak meer indruk op uw werkgever dan wanneer u de brief zelf stuurt (vreemde ogen dwingen).

  De kosten voor een dergelijke procedure mogen als buitengerechtelijke incassokosten worden doorberekend aan uw werkgever. U hoeft hier zelf in principe niets voor te betalen. Als het ons lukt om de vordering te innen, dan krijgen wij als incassobureau de incassokosten en u het volledige salaris.*

  *Als het slechts lukt om een deel van de vordering te innen, dan worden de incassokosten van het gevorderde deel afgetrokken.

  Voorbeeld loonvordering

  Wilt u liever zelf een loonvorderingsbrief sturen? Download hieronder onze voorbeeldbrief.

  Voorbeeld loonvordering downloaden

  Salaris te laat: wat is de wettelijke verhoging?

  Als werknemer heeft u vaste lasten en andere rekeningen te betalen. Daarom moet u erop kunnen rekenen dat uw loon op tijd op uw rekening staat. 

  Betaalt uw werkgever uw loon te laat? Dan moet hij u een boete betalen. Dit noemt men de wettelijke verhoging. 

  Dit is een vergoeding voor de hinder die u ondervindt van de te late betaling. Tegelijkertijd dient de boete om ervoor te zorgen dat uw werkgever uw vordering alsnog zo snel mogelijk uitbetaalt. Hoe langer hij wacht, hoe hoger de kosten voor hem oplopen.

  De wettelijke verhoging begint als uw werkgever meer dan drie dagen te laat betaalt. De verhoging wordt als volgt berekend:

  • 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste dag na de dag waarop het salaris betaald moest zijn.
  • 1% voor alle dagen erna 
  • Er geldt een maximum van 50% van uw brutoloon

  De verhoging geldt niet bij betalingsonmacht van uw werkgever.

  Wettelijke rente

  Als er een arbeidsconflict ontstaat, komt het regelmatig voor dat een werkgever weigert loon te betalen. Ook als u ontslag neemt of ontslagen wordt heeft u recht op het loon voor de tijd dat u gewerkt heeft, zelfs bij ontslag op staande voet.

  Daarnaast moet u niet opgenomen vakantiedagen, vakantiegeld en afgesproken bonussen uitbetaald krijgen. Als uw werkgever deze eindafrekening niet (volledig) betaalt, kunt u een loonvordering starten. Ook bij een te late uitbetaling van de eindafrekening geldt dat u recht heeft op rente en de wettelijke verhoging voor de te late betaling.

  Jarenlang te weinig salaris ontvangen

  Wat als uw werkgever uw salaris weigert te betalen?

  Weigert uw werkgever simpelweg om uw salaris te betalen, ook na een loonvorderingsbrief? Of krijgt u uw achterstallige loon wel, maar niet de wettelijke verhoging en de verschuldigde rente? Dan kunnen we betaling van uw achterstallige loon via de rechter afdwingen

  Tijdens de gerechtelijke procedure (in de meeste gevallen een kort geding) bij de kantonrechter of civiele rechter worden uw belangen behartigd door onze juristen. U heeft dus geen juridische hulp nodig.

  Met behulp van de deurwaarders met wie wij samenwerken dagvaarden we uw werkgever. Die moet vervolgens voor de rechter verschijnen. De rechtbank zal beide partijen aanhoren, de bewijzen bestuderen en uiteindelijk een uitspraak doen. In het vonnis van de rechter wordt vastgelegd hoeveel achterstallig salaris u krijgt, wat de exacte verhoging is en hoeveel rente uw werkgever moet betalen. 

  Met het vonnis van de rechter kunnen we vervolgens beslag laten leggen bij uw werkgever als die het openstaande bedrag niet uit zichzelf betaalt. Zo zorgen we dat u uw loon alsnog ontvangt.

  Werkgever betaald loon niet: vraag faillissement aan

  Als uiterste pressiemiddel kunnen we het faillissement van uw werkgever aanvragen. Om het bedrijf niet failliet te laten gaan, zal uw werkgever geen andere keuze hebben dan uw loon alsnog uit te betalen. 

  Als hij dat niet kan zal de rechter het faillissement uitspreken en zoveel mogelijk schuldeisers proberen uit te betalen. Daarbij hebben werknemers voorrang op andere schuldeisers.

  Werkgever betaalt loon niet na ontslag

  Als er een arbeidsconflict ontstaat, komt het regelmatig voor dat een werkgever weigert loon te betalen. Ook als u ontslag neemt of ontslagen wordt heeft u recht op het loon voor de tijd dat u gewerkt heeft, zelfs bij ontslag op staande voet.

  Daarnaast moet u niet opgenomen vakantiedagen, vakantiegeld en afgesproken bonussen uitbetaald krijgen. Als uw werkgever deze eindafrekening niet (volledig) betaalt, kunt u een loonvordering starten. Ook bij een te late uitbetaling van de eindafrekening geldt dat u recht heeft op rente en de wettelijke verhoging voor de te late betaling.

  Uw loonvordering indienen

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Veelgestelde vragen over achterstallig loon opeisen

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Andrea van der leemputten
    Andrea van der Leemputten

    Hebben mij geholpen met een salaris incasseren. Heb 50% extra bovenop m'n salaris gekregen, volgens hun jurist moest mijn ex werkgever dat verplicht betalen. Geen enkele kosten gehad aan incasso want no cure no pay regeling.

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335