Home PageVerjaringstermijnen van geldvorderingen. Hoe zit dat?

Verjaringstermijn geldvordering: hoe zit dat?

Openstaande rekeningen? Wacht niet te lang en voorkom verjaring van een vordering. Verjaring van een vordering wil zeggen: het juridisch niet meer af kunnen dwingen van betaling, door het enkele verloop van tijd. Verjaringstermijnen kunnen voor een groot financieel probleem zorgen. Snelheid bij het vorderen is dus aan te raden. Maar hoe kunt u verjaring voorkomen en welke verjaringstermijnen bestaan er? U leest het hier.

Wat is verjaring van de vordering?

Verjaring van een openstaande vordering houdt in dat de vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer juridisch kan worden afgedwongen.

Een vordering kan verjaren als de schuldeiser een (lange) bepaalde tijd niets meer van zich laat horen, wat betreft het innen van de openstaande vordering. Zodra de vordering verjaart is kan de schuldeiser de openstaande vordering niet meer afdwingen. Er blijft wel sprake van een morele verplichting, ook wel een natuurlijke verbintenis genoemd. Dit houdt in dat de vordering dan alleen nog kan worden nagekomen door een vrijwillige betaling of door verrekening met een schuld aan de schuldenaar.

Een natuurlijke verbintenis wordt omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis door een overeenkomst van de schuldenaar met de schuldeiser. Rechtens afdwingbaar houd in dat de schuldeiser via de wet recht heeft op zijn geld en het via de wet kan opeisen.

Als de debiteur ondanks de verjaring toch betaalt, heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij het niet terugvorderen. De debiteur zelf is degene die een beroep moet doen op verjaring. Als een beroep op verjaring uitblijft kan de crediteur de ongewijzigde vordering gewoon incasseren.

Ook zorgt verjaring voor efficiëntie: door verjaring verdwijnen vorderingen die niet opgeëist worden vanzelf van het toneel. Ook hoeven bepaalde documenten niet eeuwenlang bewaard te blijven.

Meer weten over verjaringstermijnen geldvorderingen?

Vragen over een factuur? Of wilt u even sparren over uw vordering? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Welke verjaringstermijnen zijn er?

  Er zijn een aantal verschillende verjaringstermijnen. Volgens het Burgerlijk Wetboek is de hoofdregel voor verjaring 20 jaar (art. 3:306 BW). Echter, zijn er vele uitzonderingen waar de verjaringstermijn 5 jaar bedraagt. Het gaat hierbij om de volgende vorderingen:

  • Een vordering tot nakoming door een geven of doen (3:307 BW);
  • Betaling van rente van geldsommen, lijfrente, dividend, huur, pacht en alles wat gelijk of korter dan een jaar verschuldigd is (3:308 BW);
  • Onverschuldigde betaling (3:309 BW);
  • Schadevergoeding 5-20-30 jaar (3:310 BW);
  • Ontbinding (3:311 BW);

  Voor de consumentenkoop (koopovereenkomsten) gelden aparte regels. Als een particulier een koopovereenkomst sluit met een professionele verkoper, is er sprake van een zogenaamde consumentenkoop. Bij consumentenkoop verjaart de vordering van de koper en verkoper na 2 jaar, in tegenstelling tot de hoofdregel en de overige veelvoorkomende uitzonderingen. Deze kortere verjaringstermijn is ook van toepassing op vorderingen met betrekking tot energie.

  Opnieuw ingaan van de verjaringstermijn

  Om te voorkomen dat de vordering verjaart, kunt u de verjaring ‘stuiten’. Door tijdens een lopende verjaringstermijn een stuitingsbrief naar uw debiteur te sturen, zal de verjaringstermijn weer opnieuw ingaan, dit proces wordt ook wel schriftelijke stuiting genoemd. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar kan niet langer zijn dan een verjaringstermijn van 5 jaar. Stuiting kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • De vordering voorleggen aan de rechter. 
  • De vordering laten erkennen door de debiteur. 
  • Een schriftelijke aanmaning naar de debiteur sturen.

  Hieronder download u een voorbeeld van een stuitingsbrief.

  In het geval van stuiting is het raadzaam een jurist in te schakelen om eventuele misverstanden te voorkomen.

  Mijn vordering is verjaard. Wat nu?

  Een verjaarde vordering betekent dat de vordering (juridisch) niet meer is af te dwingen. De wet biedt geen middelen meer om nog tot incasso over te gaan, bijvoorbeeld door beslaglegging. In de praktijk blijkt echter dat debiteuren niet tot slecht op de hoogte zijn van het bestaan van een verjaringstermijn. Dit betekent dat een incassotraject daarom vaak zorgeloos uitgevoerd kan worden, ook als een vordering verjaard. 

  Of een vordering verjaard is, bepaalt uiteindelijk een rechter, op verzoek van uw debiteur. Een rechter doet zelf geen beroep op verjaring. Zo is het dus mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten voor een vordering als deze al verjaard is. Enkel en alleen de debiteur zelf zal een beroep moeten doen op verjaring. De verjaring treedt dus niet automatisch in.

  Is een vordering verjaard en is uw debiteur hiervan op de hoogte, dan is het zaak dat u uw stuitingsbrief of brieven heeft bewaard. Is de vordering niet gestuit en weigert uw debiteur te betalen, dan kunt u hier over het algemeen niets tegenin brengen. De vordering is na het verlopen van de verjaringstermijn een zogenaamde natuurlijke verbintenis geworden: een verbintenis die niet rechtens meer is af te dwingen.

  Ons advies over verjaring van vorderingen

  De verjaringstermijn van vorderingen op consumenten en particulieren is 2 jaar. Op bedrijven is deze termijn 5 jaar. Het is aan te raden om, zodra een vordering opeisbaar is geworden (bijvoorbeeld door het overschrijden van de betalingstermijn), direct actie te ondernemen tot het binnenhalen van het bedrag. Vordering opeisbaar? Onderneem dan direct actie.

  Let op: de wetgever heeft bepaald dat een stuitingshandeling schriftelijk moet plaatsvinden. Stuur uw debiteur dus tijdig een brief. Zorg ervoor dat u achteraf kunt aantonen dat uw debiteur uw stuitingsbrief heeft ontvangen. Verstuur uw brief daarom aangetekend en bewaar het verzendbewijs. Daarnaast is het aan te raden de brief ook per gewone post te sturen.

  Heeft u vragen over een verjaringstermijn, het stuiten van verjaren, het incasseren van een verjaarde vordering of een andere juridische vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken via 070 – 762 0330 of stuur ons een e-mail naar info@invorderingsbedrijf.nl.

  Download: gratis voorbeeld stuitingsbrief

  Vul uw gegevens in en ontvang gratis een voorbeeld van een stuitingsbrief

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over verjaringstermijn geldvordering

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage
   Control b. V.
   Control B.V.
   Handelen snel, nemen alle zorg uit handen en communiceren goed over de status van lopende dossiers. Kortom, zeer tevreden klant!

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op