Home PageVerjaringstermijnen van geldvorderingen. Hoe zit dat?

Verjaringstermijnen van geldvorderingen. Hoe zit dat?

Elke onderneming of particulier krijgt er wel eens mee te maken: verjaring van een vordering. Dat wil zeggen: het juridisch niet meer af kunnen dwingen van betaling, door het enkele verloop van tijd.

Hoe kunt u verjaring voorkomen en welke verjaringstermijnen bestaan er zoal?
Verjaringstermijnen kunnen voor een groot financieel probleem zorgen. Snelheid bij het vorderen is dus aan te raden.

Waarom er verjaring bestaat

U zou zich kunnen afvragen waarom er überhaupt verjaring bestaat. Van belang is om te weten dat verjaring zorgt voor zogenaamde rechtszekerheid. Na verloop van tijd bepaalt, bij uitblijven van enig opeisen, de wet de toekomst van een vorderingsrecht. Ook zorgt verjaring voor efficiency: door verjaring verdwijnen vorderingen die niet opgeëist worden vanzelf van het toneel. Ook hoeven bepaalde documenten niet eeuwenlang bewaard te blijven.

Adviesgesprek?

Vragen over een factuur? Of wilt u even sparren over uw vordering? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op!  Bent u een particulier of een onderneming?
  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Welke verjaringstermijnen zijn er?

  Er bestaan diverse verjaringstermijnen. De hoofdregel voor verjaring is 20 jaar (art. 3:306 BW). Echter zijn er vele uitzonderingen waar de verjaringstermijn 5 jaar bedraagt. Dit zijn, kort opgesomd, de volgende:

  • Een vordering tot nakoming door een geven of doen (3:307 BW);
  • Betaling van rente van geldsommen, lijfrente, dividend, huur, pacht en alles wat gelijk of korter dan een jaar verschuldigd is (3:308 BW);
  • Onverschuldigde betaling (3:309 BW);
  • Schadevergoeding 5-20-30 jaar (3:310 BW);
  • Ontbinding (3:311 BW);

  Voor de consumentenkoop (koopovereenkomsten) gelden aparte regels. Wanneer een particulier een koopovereenkomst sluit met een professionele verkoper, is er sprake van een zogenaamde consumentenkoop. De vordering van de koper en verkoper verjaren na 2 jaar, in tegenstelling tot de hoofdregel en de overige veelvoorkomende uitzonderingen. Deze kortere verjaringstermijn is ook van toepassing op vorderingen met betrekking tot energie.

  Opnieuw ingaan van de verjaringstermijn en het uitstellen van de verjaringstermijn

  Om te voorkomen dat de vordering verjaart, kunt u de verjaring ‘stuiten’. Door tijdens een lopende verjaringstermijn een stuitingbrief naar uw debiteur te sturen, zal de verjaringstermijn weer opnieuw ingaan. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar kan niet langer zijn dan 5 jaar.

  Stuiting kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • De vordering voorleggen aan de rechter. Door de vordering voor te leggen bij de rechtbank, vervalt de huidige verjaringstermijn. Tijdens een procedure kan er geen nieuwe termijn aanvangen.
  • De vordering laten erkennen door de debiteur. Hierbij kan gedacht worden aan een schriftelijke mededeling waarin debiteur de vordering erkent of als uw debiteur een (deel)betaling verricht.
  • Een schriftelijke aanmaning naar de debiteur sturen. Hierbij is het van belang dat in deze aanmaning ondubbelzinnig wordt medegedeeld dat de debiteur zijn recht op nakoming voorbehoudt. Hieronder download u een voorbeeldbrief.

  In het geval van stuiting is het raadzaam een jurist in te schakelen om eventuele misverstanden te voorkomen.

  Mijn vordering is verjaard. Wat nu?

  Als een vordering is verjaard, betekent dit dat de vordering (juridisch) niet meer is af te dwingen. De wet biedt geen middelen meer om nog tot incasso over te gaan, bijvoorbeeld door middel van beslaglegging. In de praktijk blijkt echter dat debiteuren niet tot slecht op de hoogte zijn van het bestaan van een verjaringstermijn. Dit betekent dan ook over het algemeen dat een incassotraject zorgeloos uitgevoerd kan worden, ook als is een vordering verjaard. Of een vordering verjaard is, bepaalt uiteindelijk een rechter, op verzoek van uw debiteur. Een rechter doet zelf geen beroep op verjaring. Zo is het dus mogelijk om ook een gerechtelijke procedure te starten voor een vordering als deze al verjaard is. Enkel en alleen een debiteur zelf zal een beroep moeten doen op verjaring.

  Is een vordering verjaard en is uw debiteur hiervan op de hoogte, dan is het zaak dat u uw stuitingsbrief of brieven heeft bewaard. Met stuiting gaat immers de verjaringstermijn weer opnieuw lopen. Is de vordering niet gestuit en weigert uw debiteur te betalen, dan kunt u hier over het algemeen niets tegenin brengen. De vordering is na het verlopen van de verjaringstermijn een zogenaamde natuurlijke verbintenis geworden: een verbintenis die niet rechtens meer is af te dwingen.

  Ons advies

  De verjaringstermijn van vorderingen op consumenten en particulieren is 2 jaar. Op bedrijven is deze termijn 5 jaar. Het is aan te raden om, zodra een vordering opeisbaar is (bijvoorbeeld door het overschrijden van de betalingstermijn), direct actie te ondernemen tot het binnenhalen van het bedrag. Wacht dus niet te lang met een vordering ter incasso uit handen te geven.

  Let op: de wetgever heeft bepaald dat een sluitingshandeling schriftelijk moet plaatsvinden. Stuur uw debiteur dus tijdig een brief. Zorg ervoor dat u achteraf kunt aantonen dat uw debiteur uw stuitingsbrief heeft ontvangen. Verstuur uw brief daarom aangetekend (en bewaar het verzendbewijs) of per fax. Ook is het aan te raden de brief eveneens per gewone post te sturen.

  Download: gratis voorbeeld stuitingsbrief

  Vul uw gegevens in en ontvang gratis een voorbeeld van een stuitingsbrief   Bent u een particulier of een onderneming?   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Heeft u vragen over een verjaringstermijn, het stuiten van verjaren, het incasseren van een verjaarde vordering of een andere juridische vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

   Heeft u vragen over het verjaringstermijnen? U kunt ons bereiken via 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op