Home PageAlimentatie niet betaald

Help! Mijn ex betaald geen alimentatie

Heeft u ruzie met uw ex over de hoogte van de alimentatie? Betaalt hij of zij te weinig alimentatie? Of weigert uw ex de alimentatie helemaal te betalen. Als u achterstallige alimentatie tegoed heeft, kan Invorderingsbedrijf die meteen voor u innen. Weigert uw ex mee te werken, dan kunnen onze deurwaarders beslag leggen.

Betaalt uw ex de alimentatie niet?

Vul uw gegevens in en onze incassospecialisten gaan zo snel mogelijk achter uw geld aan.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Mijn ex betaalt alimentatie niet. Wat nu?

  Het komt regelmatig voor dat een ex-partner de alimentatie niet betaalt. Dat is erg vervelend want u heeft het geld nodig voor uw eigen levensonderhoud of om uw kinderen te verzorgen. Wat veel mensen niet weten is dat u direct (al bij 1 dag achterstand) een incassobureau als Invorderingsbedrijf in kunt schakelen als de alimentatie niet op tijd betaald is. Dit geldt voor zowel de partner- als kinderalimentatie. Een incassobureau kan uw geld onder andere innen door beslag te laten leggen bij uw ex.

  Ex betaalt geen partneralimentatie

  Als u kinderen heeft met uw ex-partner en zorg draagt voor uw kinderen, dan blijft uw ex financieel verantwoordelijk voor de kinderen (tot zij 21 jaar oud zijn). Daarom dient u als ouders een financiële regeling te treffen en die vast te laten leggen of de rechter een bedrag per maand vast laten stellen. Dit is de kinderalimentatie. 

  U heeft de kinderalimentatie nodig om voor uw kinderen te zorgen. Daarom is het ontzettend vervelend als de alimentatie niet of te laat betaald wordt. Zonder deze bijdrage kunt u mogelijk niet goed voor uw kinderen zorgen of komt u zelf in de financiële problemen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen als uw ex de kinderalimentatie niet betaalt.

  Geld terugvorderen van ex? Zodra uw ex-partner een achterstand heeft met het betalen van de alimentatie (al vanaf één dag achterstand) kunnen we voor u een incassotraject starten.

  Lbio alimentatie: ex betaald geen alimentatie

  Alimentatie niet betaald?

  Zodra uw ex te laat is met betalen, kunnen we direct een invorderingsprocedure voor u starten.

  Stap 1

  We sturen uw ex een aanmaning. Hierin geven we aan dat hij of zij een betalingsachterstand heeft en sommeren we de openstaande rekening voor de genoemde termijn in de aanmaning te betalen.

  Stap 2

  Vervolgens voeren we de druk geleidelijk aan op. Dit doen we door bijvoorbeeld ook telefonisch contact op te nemen. Uiteindelijk laten we weten dat we beslag laten leggen als er niet betaald wordt.

  Stap 3

  We schakelen een deurwaarder in om beslag te leggen bij uw ex. Hier komt in de meeste gevallen geen rechter aan te pas. De rechter heeft namelijk al vastgesteld dat er alimentatie betaald moet worden. Met de alimentatiebeschikking kan een deurwaarder direct beslag leggen.

  Dit kan bijvoorbeeld door beslag te leggen op de bankrekening of het inkomen van uw ex. Ook kunnen we de deurwaarder fysieke spullen in beslag laten nemen en deze openbaar verkopen.

  Ex kan alimentatie niet betalen

  Stelt uw ex dat hij of zij de alimentatie niet meer kán betalen? Tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt met u als ontvangstgerechtigde of de rechter een nieuwe regeling heeft vastgesteld, moet de alimentatie gewoon betaald worden. 

  Wel kan uw ex de rechter verzoeken de eerder vastgestelde alimentatie te herzien. Bijvoorbeeld omdat uw ex-partner zijn of haar baan is kwijtgeraakt. Hiervoor moet uw ex een advocaat inschakelen, die de rechter vraagt om de alimentatieregeling te herzien. Daarbij zal uw ex moeten bewijzen dat het huidige alimentatiebedrag echt te hoog voor hem of haar is.

  Tot die tijd moet uw ex de eerder vastgestelde alimentatie gewoon doorbetalen! 

  Wel kan de rechter de alimentatie met terugwerkende kracht verlagen. In dat geval moet u de teveel ontvangen alimentatie dus terugbetalen. Soms is het daarom verstandiger om de alimentatie te laten herberekenen door een mediator of het LBIO als uw ex stelt dat hij niet in staat is om de alimentatieplicht te voldoen. Zo voorkomt u dat u in de toekomst geld terug moet betalen.

  Alementatie niet betaald

  LBIO alimentatie, hoe zit dat?

  Heeft u recht op achterstallige alimentatie van uw ex. Dan kunt u die (onder andere) laten innen door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Deze overheidsdienst is in het leven geroepen om onderhoudsbijdragen te innen. Het inschakelen van het LBIO is gratis. 

  U kunt het LBIO de alimentatie laten innen als:

  • De rechter de alimentatie heeft vastgesteld
  • De betalingsachterstand minimaal één maand bedraagt
  • Uw ex een betalingsachterstand van minstens €10,- heeft
  • De betalingsachterstand niet ouder is dan zes maanden

  LBIO inschakelen? Let dan op: het nadeel van LBIO inschakelen is dat het LBIO geen achterstallige alimentatie van langer dan 6 maanden geleden kan innen. Als uw ex de boel dus maar lang genoeg vertraagt, dan kan het LBIO de vordering niet meer voor u invorderen. Gelukkig kunt u in dat geval wel een incassobureau inschakelen.

  Alimentatie terugvorderen: tot 5 jaar

  Heeft u recht op achterstallige alimentatie van langer dan 6 maanden geleden? Dan kunt u de hulp van een incassobureau als Invorderingsbedrijf inroepen. Een incassobureau kan onbetaalde alimentatie voor u innen die tot 5 jaar teruggaat. 

  Een incassobureau kan alimentatie innen:

  • Die tot 5 jaar teruggaat
  • Als de betalingsachterstand 1 dag oud is
  • Met behulp van een deurwaarder (beslaglegging)

  Let op! Het is niet mogelijk alimentatie te innen die ouder is dan 5 jaar. Na 5 jaar vervalt de vordering. Het is dus belangrijk om snel actie te ondernemen als u nog alimentatie tegoed heeft van uw ex.

  Alementatie

  Alimentatie innen

  Wanneer u uw vordering op de achterstallige alimentatie aan ons overdraagt, hebben we verschillende mogelijkheden om het geld voor u te innen.

  Minnelijke incasso

  Als de rechter de alimentatie heeft vastgesteld en er een beschikking is opgesteld, dan kunnen we in principe direct een deurwaarder inschakelen om uw alimentatie te innen. Afhankelijk van de situatie kan het echter verstandig zijn om de achterstallige alimentatie in eerste instantie op minnelijke wijze te innen. 

  De ervaring leert dat een brief van Invorderingsbedrijf vaak al voldoende is om wanbetalers toch te laten betalen. We sturen uw ex een aanmaning waarin we vermelden dat hij of zij te laat is met betalen. We sommeren het achterstallige bedrag alsnog te voldoen en als dat niet gebeurt, dan schakelen we een deurwaarder in om beslag te laten leggen.

  Beslaglegging

  Weigert uw ex ook na een minnelijke incasso de alimentatie te betalen. Dan gaan we over tot beslaglegging. Met een alimentatiebeschikking van de rechter kan een deurwaarder direct beslag leggen bij uw ex. We hoeven dus niet eerst naar de rechter te stappen. 

  De deurwaarder kan beslag leggen op bijvoorbeeld inkomen, bankrekeningen en spullen van uw ex. In beslag genomen goederen kunnen vervolgens openbaar verkocht worden. Uit de opbrengst hiervan wordt u als ontvangstgerechtigde uitbetaald.

  Achterstallige alimentatie laten innen?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over alimentatie

   Alimentatie die door de rechtbank is bekrachtigd, kan tot 5 jaar met terugwerkende kracht worden teruggevorderd. Het is niet mogelijk om achterstallige alimentatie terug te vorderen van langer dan 5 jaar geleden.

   Als u getrouwd bent geweest en gaat scheiden, dan wordt de echtscheiding uitgesproken door de rechter. Ook worden de afspraken in verband met de scheiding vastgelegd en bekrachtigd door de rechter. Hiermee heeft u dus een officieel document waarmee u direct kunt gaan vorderen als uw ex stopt met het betalen van de alimentatie.

   Als u niet getrouwd bent geweest, dan is er soms geen rechter nodig als u uit elkaar gaat. Afspraken over de alimentatie worden daardoor niet automatisch bekrachtigd door de rechter. Het is daarom verstandig de afspraken vast te laten leggen door een mediator of advocaat. Zij kunnen deze laten bekrachtigen door de rechtbank.

   Overigens heeft u voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap altijd een advocaat of mediator nodig. Als u minderjarige kinderen heeft, dan wordt het ontbinden van het geregistreerd partnerschap geregeld via de rechter.

   Heeft u afspraken gemaakt met uw partner over de alimentatie maar deze nog niet vast laten leggen? Dan kunt u het best contact opnemen met een advocaat of mediator om dit alsnog te laten doen.

   In principe stopt de kinderalimentatie niet direct als uw kind stopt met school. Als uw kind niet meer van plan is om te gaan studeren en fulltime gaat werken, dan betekent dit wel dat hij of zij kan voorzien in de eigen levensbehoeften. In dat geval kan uw ex partner (via een advocaat) de rechter verzoeken om de alimentatie stop te zetten. Tot dit door de rechter is bekrachtigd moet de alimentatie gewoon betaald worden.

   Bij het berekenen van de alimentatie worden een hoop factoren meegewogen. Hierdoor is het moeilijk om zelf een berekening te maken. Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan mag u zelf een afspraak maken over de hoogte van de alimentatie. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een berekening laten maken. 

   Vaak is het verstandig om hoe dan ook een berekening te laten maken. Zo weet u immers zeker dat er in een later stadium geen conflict ontstaat over de hoogte van de alimentatie. Een advocaat of mediator kan de hoogte van de alimentatie voor u berekenen.

   In beginsel vallen alle kosten voor de kinderen onder de kinderalimentatie. Deze bijdrage is onder andere bedoeld voor voeding, kleding, kinderopvang, zwemles, sportverenigingen, scholing etc. Uw ex hoeft dus geen extra bijdrage te betalen als hij of zij dit niet wil. Wel staat het uw ex vrij om vrijwillig een extra bijdrage te leveren. Het is ook mogelijk om naast de alimentatie nog een convenant over de schoolkosten op te stellen. Hierin kunt u bijvoorbeeld afspreken hoe studiekosten verdeeld worden nadat de kinderen 21 zijn geworden.

   Op het niet betalen van de alimentatie staat in theorie maximaal 12 maanden gevangenisstraf. Als uw partner de alimentatie wel kan betalen, maar dit simpelweg vertikt, kan de rechter een gevangenisstraf opleggen. 

   De rechter toetst daarbij of een gevangenisstraf proportioneel is. In de meeste gevallen zal de rechter oordelen dat een gevangenisstraf te ingrijpend is.

   Wanneer uw ex zijn baan kwijtraakt of om een andere reden aanzienlijk minder inkomsten heeft, kan hij u verzoeken om een nieuwe regeling te treffen. Als u er samen niet uitkomt, kan uw ex bij de rechter een verzoek indienen om de alimentatie te verlagen. De bestaande afspraken blijven echter van kracht tot er een nieuw bedrag is vastgesteld. Uw ex moet de afgesproken alimentatie dus gewoon blijven betalen tot er nieuwe afspraken zijn vastgelegd.

   Als uw ex-partner persoonlijk failliet wordt verklaard, dan zal de rechter-commissaris een bedrag vaststellen dat uw ex nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dit noemt men het vrij te laten bedrag. Als hij of zij meer inkomen heeft, dan gaat de rest naar naar de curator. Die gebruikt dit geld om schuldeisers af te betalen. 

   Het vrij te laten bedrag ligt doorgaans rond het bijstandsniveau. Omdat dit bedrag in principe net genoeg is om in het levensonderhoud te voorzien, zal uw ex-partner vervolgens niet voldoende middelen hebben om de alimentatie te betalen. 

   Uw ex kan de rechter daarom vragen een nieuw alimentatiebedrag vast te stellen. In de meest gevallen zal de rechter het nieuwe alimentatiebedrag op € 0,- vaststellen. U ontvangt dan dus geen alimentatie meer. 

   Heeft uw ex-partner het faillissement moedwillig uitgelokt? Bijvoorbeeld omdat hij of zij de alimentatie niet wil betalen? Dan kan de rechter wel bepalen dat uw ex de alimentatie alsnog moet betalen. 

   Heeft u nog achterstallige alimentatie tegoed van uw ex? Dan kunt u zich na het faillissement als schuldeiser bij de curator melden.

   Alimentatie verwijst naar financiële ondersteuning die een persoon betaalt aan zijn of haar ex-partner of kinderen na een scheiding of beëindiging van een relatie. Hier zijn enkele voorbeelden van alimentatie:

   1. Partneralimentatie: dit is een bedrag dat een persoon aan zijn of haar ex-partner betaalt om te helpen bij het onderhouden van hun levensstandaard na een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. 

   2. Kinderalimentatie: dit is een bedrag dat een ouder betaalt aan de andere ouder om bij te dragen aan de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud van het kind.

   3. Studie-alimentatie: dit is een bedrag dat een ouder betaalt aan een kind om bij te dragen aan de kosten van de studie van het kind. Dit komt vaak voor als het kind nog geen 21 jaar oud is en nog geen volledige zelfstandigheid heeft bereikt.

   4. Partneralimentatie bij overlijden: als een ex-partner overlijdt, kan het zijn dat de overlevende partner recht heeft op een partneralimentatie.

   5. Alimentatie voor een ex-partner met een handicap: als een ex-partner een handicap heeft en daardoor niet volledig kan voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud, kan er recht zijn op een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en verzorging.

   Alimentatie met terugwerkende kracht betekent dat de alimentatieplichtige verplicht wordt om een bedrag aan achterstallige alimentatie te betalen voor een periode die in het verleden ligt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er een verzoek tot alimentatie wijziging is ingediend en de rechter heeft besloten dat de alimentatieplichtige vanaf een bepaalde datum meer of minder alimentatie moet betalen.

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage
   Jan willem dorenbos
   Jan Willem Dorenbos

   Met genoegen schrijf ik voor het Invorderingsbedrijf een vijfsterren review. Wij zijn als transport bedrijf op zoek gegaan naar een specialist voor wanbetalers in binnen en buitenland. De keuze was snel gemaakt naar een prettige intake. De voorwaarden zijn helder en ze namen onze vorderingen dezelfde dag nog in behandeling. En het mooiste: de invordering werd binnen enkele dagen geheel betaald. Ik wist niet dat het zo makkelijk zou gaan, dus raad ik deze incasso partij iedereen aan.

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze Incassojuristen & Adviseurs

    linkedin