Home PageDeurwaardersveiling: hoe werkt de openbare verkoop na beslaglegging?

Deurwaardersveiling: hoe werkt de openbare verkoop na beslaglegging?

Als een deurwaarder beslag legt op goederen zoals inboedel of een auto, dan worden deze spullen openbaar verkocht via een gerechtsdeurwaardersveiling. Uit de opbrengst van de executieverkoop wordt de schuldeiser uitbetaald.

Zelf beslag laten leggen?

Heeft u te maken met een debiteur die een openstaande factuur niet aan u betaalt? Dan kunt u een incassobureau inschakelen. Draag uw vordering over aan Invorderingsbedrijf en wij zorgen dat u uw geld krijgt. Als uw debiteur niet uit zichzelf betaalt, dan kunnen we na een gerechtelijke incassoprocedure beslag laten leggen. In beslag genomen spullen laten we veilen door de deurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal proberen de hoogst mogelijke opbrengst te realiseren.

Een incassoprocedure starten

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Deurwaarder veilingen online

  Wat is een gerechtsdeurwaardersveiling?

  Gerechtsdeurwaarders hebben als enige de bevoegdheid om beslagleggingen uit te voeren. Daarvoor moeten zij beschikken over een executoriale titel (bijvoorbeeld een gerechtelijk vonnis of een dwangbevel). De deurwaarder mag de woning van de schuldenaar binnentreden en waardevolle spullen in beslag nemen. De debiteur krijgt vervolgens een afschrift van het exploot (een proces-verbaal met een beschrijving van wat er in beslag genomen is).

  Fysieke goederen (roerende zaken) waar de deurwaarder beslag op legt worden verkocht via een openbare verkoping. Die veiling noemt men ook wel de deurwaardersveiling of een executoriale veiling. De opbrengst van de veiling wordt gebruikt om de openstaande schuld af te lossen.

  Hoe verloopt een deurwaardersveiling?

  Er zijn grofweg twee manieren waarop de veiling kan verlopen: per opbod of bij afslag (afmijning). Bij een veiling per opbod kunnen potentiële kopers bieden, totdat het hoogste bod is bereikt. Bij een veiling bij afslag wordt er juist met een hoog bedrag begonnen en verlaagt de veilingmeester het verkoopbedrag telkens totdat er een koper is die het product voor dat bedrag wil kopen. De koper roept in dat geval “mijn”.

  Sinds enkele jaren mogen deurwaarders ook een online veiling organiseren voor de executieverkoop van in beslag genomen goederen. In dat geval worden de producten op een bepaalde periode op een daarvoor bestemde website geplaatst en kunnen klanten daarop bieden. Zodra de deurwaarder een geschikt bod heeft ontvangen, zal hij het accepteren.

  Zowel een fysieke als een online veiling worden vooraf aangekondigd, onder andere op de website van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

  Wanneer mag een deurwaarder roerende zaken verkopen?

  Voordat een deurwaarder bezittingen van een schuldenaar mag verkopen, moeten er een aantal stappen genomen zijn. 

  1. De rechter heeft de vordering toegewezen. 
  2. Als de debiteur nog kans heeft om in hoger beroep te gaan, dan moet in het vonnis bovendien staan dat de uitspraak “bij voorbaat uitvoerbaar is”. Als dat niet zo is, dan moet de zaak eerst definitief zijn, voordat er beslag gelegd mag worden.
  3. Het vonnis van de rechter moet vervolgens aan de schuldenaar betekend worden door een deurwaarder. De betekening  (officiële overhandiging) van het vonnis gaat gepaard met een bevel tot betaling
  4. Als er na twee dagen niet betaald is, dan kan de deurwaarder overgaan tot executoriaal beslag. Bezittingen waar de deurwaarder beslag op legt, worden vervolgens openbaar geveild. De veiling moet vooraf aangekondigd worden via openbare kanalen zoals de website van de KBvG.

  Is een openbare verkoop altijd mogelijk?

  Op sommige zaken mag een deurwaarder geen beslag leggen en deze kan hij dus ook niet verkopen. Zo mag een executie niet minder opleveren dan de beslaglegging en de veilingkosten. Daarnaast mogen ook zaken die de schuldenaar dringend nodig heeft voor zijn levensbehoefte niet verkocht worden. Daarbij gaat het onder andere om kleding en beddengoed.

  Ook als iemand bijvoorbeeld zijn auto dringend nodig heeft voor zijn werk of voor ziekteverzorging, mag deze niet verkocht worden. In dat geval kan de deurwaarder wel beslag leggen op het voertuig. Dit gebeurt op papier, in het kentekenregister, maar de auto mag niet verkocht worden en de debiteur kan deze wel blijven gebruiken.

  Waar vindt u openbare verkopen?

  Openbare verkopingen worden vooraf aangekondigd via verschillende openbaar toegankelijke kanalen. Zo vindt u een lijst met aankondigingen van executieveilingen op de website van de KBvG. Daarnaast kan de deurwaarder openbare veilingen aankondigen via een advertentie in bijvoorbeeld de krant of via een ander platform. In de aankondiging staat een beschrijving van het product, de locatie van de veiling en het tijdstip van de veiling.

  Executieverkoop voertuigen

  Als een debiteur een hoge openstaande schuld heeft, maar geen grote bedragen op zijn bankrekening of een hoog inkomen, dan is een auto een waardevolle zaak waar de deurwaarder beslag op kan leggen. Er worden dan ook regelmatig voertuigen aangeboden via executieveilingen. Dit zijn auto’s die in beslag genomen zijn door deurwaarders, het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst. 

  Als u een auto koopt via een executieveiling moet u er rekening mee houden dat er vaak geen kentekenpapieren bij zitten. Die heeft de oude eigenaar nog. U moet dan zelf nieuwe kentekenpapieren aanvragen op basis van de factuur die u krijgt na de aankoop.

  Zoals gezegd mag een auto niet altijd worden verkocht als er beslag op is gelegd. Als iemand zijn auto (of een ander voertuig) dringend nodig heeft, bijvoorbeeld voor zijn werk of om gezondheidsredenen, dan legt de deurwaarder wel beslag (in het RDW-kentekenregister), maar kan de eigenaar het voertuig wel blijven gebruiken.

  Executieverkoop woning

  Naast spullen (roerende zaken) kan een deurwaarder ook beslag leggen op vastgoed (onroerend goed). Het pand gaat dan in de executieverkoop. Dit komt bijvoorbeeld vaak voor als huiseigenaren de hypotheek niet meer kunnen betalen

  In bepaalde gevallen kan een deurwaarder ook namens andere schuldeisers beslag leggen op vastgoed. Dit is met name het geval bij hoge vorderingen. De hoogte van de vordering moet immers in verhouding staan tot de waarde van de zaak waar beslag op gelegd wordt.

  Net als bij andere in beslag genomen eigendommen wordt de woning aangeboden via een executieveiling en verkocht aan de hoogste bieder. Vaak ligt de opbrengst van executieveiling lager dan de waarde van de woning, waardoor de voormalig eigenaar met een restschuld blijft zitten.

  Woning nog bewoond na executieverkoop

  Het komt regelmatig voor dat de woning na een gedwongen verkoop nog bewoond is, vaak door de oude eigenaar zelf, maar soms ook door een huurder of een kraker. In de informatie van bij de advertentie van de veiling staat wat de situatie op het moment van de verkoop is. De koper is zelf verantwoordelijk voor de ontruiming van de woning.

  Zodra de koper de koopsom heeft voldaan, ontvangt hij een grosse (gewaarmerkt afschrift) van de veilingakte. Dit is een executoriaal document. De koper kan hiermee direct een deurwaarder inschakelen om de woning te laten ontruimen.

  Huurders genieten wel huurbescherming, waardoor er daarvoor wel toestemming van de rechter nodig is om de huurder uit te zetten. Vaak is dit al voor de executieveiling geregeld.

  Tip: heeft u een woning gekocht via een executieveiling en wonen er nog mensen in? Invorderingsbedrijf kan ontruiming van het pand regelen.

  Een deurwaarder inschakelen?

  Heeft u een klant die een openstaande factuur niet betaalt? Draag uw vordering over aan Invorderingsbedrijf om een incassotraject te starten. We werken samen met de beste gerechtsdeurwaarders en kunnen indien nodig een deurwaarder inschakelen en beslag laten leggen bij uw debiteur. Via een openbare verkoop zullen de in beslag genomen bezittingen worden verkocht en uit de opbrengst wordt u als schuldeiser uitbetaald.

  Een deurwaarder inschakelen?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Executie deurwaarder

   FAQ: Veelgestelde vragen over deurwaarder veiling

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld aanmaning

    Voorbeeld aanmaning

    Direct aan de slag met het versturen van een aanmaning? Download dan hier uw gratis voorbeeld aanmaning

    Download direct