Home PageBevoegdheden deurwaarder

Bevoegdheden deurwaarder: wat mag wel en niet bij een beslaglegging

Als iemand een factuur niet betaalt of andere openstaande schulden heeft, dan kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen. De deurwaarder legt beslag op bijvoorbeeld inkomen, inboedel, de auto of onroerende zaken van de debiteur. Een deurwaarder is de enige die de bevoegdheid heeft om beslag te leggen, maar is daarbij ook gebonden aan strenge regels. Op deze pagina leggen we uit wat een deurwaarder wel en niet mag doen.

Zelf een deurwaarder inschakelen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Een deurwaarder kan zomaar binnenkomen

  Mag een deurwaarder zonder aankondiging beslag leggen?

  Een deurwaarder (ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd) mag geen executoriaal beslag leggen zonder dat dit vooraf is aangekondigd. Om beslag te mogen leggen, moet de deurwaarder namelijk over een executoriale titel beschikken. Dit kan bijvoorbeeld een dwangbevel of vonnis zijn.

  Ligt er een vonnis van de rechter? Dan mag een gerechtsdeurwaarder beslag leggen bij de schuldenaar. Het vonnis moet vooraf aan de debiteur betekend (officieel overhandigd) worden. De betekening van het vonnis wordt gekoppeld aan een bevel om binnen twee dagen te betalen. Als dat niet gebeurt, komt de deurwaarder terug om beslag te leggen.

  Bij een conservatoir beslag ligt dit anders. Conservatoir beslag is een tijdelijke beslaglegging, bedoeld om te voorkomen dat de debiteur spullen weg kan maken voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. 

  De rechtbank moet toestemming geven voor een conservatoire beslaglegging, maar de debiteur wordt hier vooraf niet over ingelicht (anders kan hij de spullen immers alsnog snel verbergen of verkopen). Zodra de rechter toestemming heeft gegeven mag de deurwaarder het conservatoir beslag leggen. De beslagene wordt hier pas achteraf van op de hoogte gebracht.

  Een uitvoerbare titel verkrijgen?

  Heeft uw debiteur een openstaande schuld en wilt u beslag laten leggen? Dan heeft de deurwaarder een officieel document zoals een vonnis nodig waarin uw vordering is toegewezen. Dit doet u door een rechtszaak aan te spannen tegen uw debiteur. Invorderingsbedrijf kan u daar als incassobureau bij helpen. Met onze eigen juristen en de hulp van advocaten en gerechtsdeurwaarders kunnen wij een gerechtelijke incassoprocedure voor u voeren. 

  Overigens is het doorgaans verstandig om eerst een buitengerechtelijk incassotraject te doorlopen. De buitengerechtelijke fase van de incassoprocedure verloopt op basis van no cure, no pay.

  Hoeveel keer mag een deurwaarder beslag leggen?

  Het komt regelmatig voor dat een debiteur niet voldoende geld op de bankrekening of genoeg dure spullen heeft. Als de deurwaarder één keer beslag legt staat er dus nog steeds een bedrag open. 

  Een deurwaarder mag daarom vaker beslag leggen en mag ook meerdere beslagen tegelijkertijd leggen. Wel moet de deurwaarder ervoor zorgen dat dit geen onnodige kosten met zich meebrengt. Als er bijvoorbeeld beslag wordt gelegd op een bankrekening of inkomen, dan blijft het beslag van kracht tot de schuld is betaald of er een betalingsregeling is afgesproken.

  De gerechtsdeurwaarder moet bovendien altijd een bepaald bedrag op de bankrekening van de schuldenaar laten staan. Dit bedrag (de beslagvrije voet) is bedoeld voor het levensonderhoud van de debiteur. Vooral bij schuldenaars met een laag inkomen kan het daarom lastig zijn om beslag te leggen op het salaris of de uitkering. Tip: check daarom ook onze pagina over herberekenen beslagvrije voet, waar u alles leest over het controleren van de beslagvrije voet.

  Mag een deurwaarder zomaar binnenkomen?

  Als een deurwaarder een uitvoerbare titel heeft, dan heeft hij het recht om de woning van de debiteur te betreden, ook als die dit weigert. Als de debiteur niet thuis is of niet opendoet, dan kan de deurwaarder de hulp van een slotenmaker en eventueel de politie inroepen. In dat geval wordt de deur van de woning geforceerd om de gerechtsdeurwaarder toegang te verlenen. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de debiteur.

  Heeft een deurwaarder het recht om in de slaapkamer te komen?

  Een deurwaarder heeft de bevoegdheid om iedere kamer van de woning te betreden en te controleren. Hij mag dus ook op de slaapkamer komen.

  Dat betekent overigens niet dat de deurwaarder ook overal beslag op mag leggen. Er mag bijvoorbeeld geen beslag gelegd worden op beddengoed.

  Mag een deurwaarder in de kasten kijken?

  Een deurwaarder heeft het recht om kasten en andere meubels te openen en hun inhoud te controleren. De deurwaarder moet immers kunnen bepalen wat voor eigendommen de schuldenaar heeft en waar hij beslag op kan leggen. Er zouden zich bijvoorbeeld dure sieraden in een kast kunnen bevinden. 

  Wel moet de deurwaarder ervoor zorgen dat spullen in de woning niet onnodig vernield worden. Indien nodig kan de deurwaarder de slotenmaker kasten laten openen.

  Wat doet een deurwaarder als u niet thuis bent?

  Wanneer u niet thuis bent op het moment dat de deurwaarder beslag komt leggen, wordt een slotenmaker ingeschakeld. Die zorgt dat de deurwaarder de woning kan betreden. Tijdens de beslaglegging maakt de deurwaarder een proces-verbaal op van de spullen waar hij beslag op legt. Een afschrift van dit exploot wordt vervolgens aan de debiteur betekend.

  Kan een deurwaarder beslag leggen op spullen van een partner of huisgenoot?

  Een deurwaarder mag in principe alleen beslag leggen op de inboedel van de schuldenaar zelf. Als de schuldenaar een huisgenoot heeft, dan bestaat er wel een risico dat de deurwaarder toch beslag legt op spullen van deze huisgenoot. 

  De deurwaarder kijkt namelijk in de basisregistratie personen (BRP) om te zien waar de debiteur ingeschreven staat. Vervolgens gaat de deurwaarder op dit adres beslag leggen. In de BRP staat alleen niet welke spullen van de debiteur zijn en welke van eventuele huisgenoten. De huisgenoot zal met bonnetjes en aktes van de notaris moeten aantonen welke spullen van hem zijn.

  Heeft u een partner met schulden? Dan is het van belang op welke manier u getrouwd bent of het samenlevingscontract heeft ingevuld. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan zijn alle schulden ook gezamenlijk. Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan mag de deurwaarder geen beslag leggen op spullen die volgens deze voorwaarden van u zijn.

  Wat mag een deurwaarder niet meenemen?

  Een deurwaarder mag dus beslag leggen op inboedel, maar niet op álle spullen van een debiteur. Zoals al even aangestipt is er ten eerste het beslagvrije bedrag. Dit is een gedeelte van het inkomen dat de deurwaarder ongemoeid moet laten. Daarnaast mag er geen beslag gelegd worden op spullen die de debiteur in zijn dagelijks leven nodig heeft. 

  Spullen met een beslagverbod zijn bijvoorbeeld:

  • kleding
  • eten en drinken
  • spullen voor persoonlijke verzorging zoals een föhn of een scheerapparaat
  • spullen die u in Nederland nodig heeft voor een normaal leven zoals een mobiele telefoon of een computer
  • speelgoed van uw kinderen
  • spullen die u nodig heeft om uw inkomen te houden of voor een studie
  • belangrijke persoonlijke spullen zoals een trouwring of fotoboeken
  • huisdieren en spullen die u nodig heeft voor het verzorgen van uw huisdieren
  • spullen die niet van u zijn volgens een akte van de notaris. Dit staat bijvoorbeeld in een samenlevingsovereenkomst.
  • spullen van een huurder of onderhuurder. U moet de deurwaarder dan wel een huurcontract kunnen laten zien.

  Overigens bestaan hier wel uitzonderingen op. Als iemand bijvoorbeeld kasten vol met dure merkkleding heeft, dan kan de deurwaarder bepalen dat het geoorloofd is om beslag te leggen op enkele dure items.

  Verder mag de deurwaarder geen beslag leggen als de kosten van de beslaglegging (o.a. de deurwaarderskosten) naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop.

  Mag een deurwaarder huisdieren in beslag nemen?

  Een deurwaarder mag geen beslag leggen op huisdieren en spullen die nodig zijn voor de verzorging van de huisdieren. Een huisdier is volgens de wet wel een “zaak”, maar vertegenwoordigt tegelijkertijd ook een immateriële waarde, waardoor er hier inmiddels geen beslag meer op gelegd mag worden. 

  Een uitzondering hierop kan bijvoorbeeld een duur wedstrijdpaard zijn dat een grote waarde vertegenwoordigt. In zo’n geval zal de deurwaarder een afweging moeten maken tussen het belang van de debiteur en dat van de schuldeisers.

  Welke gegevens mag een deurwaarder opvragen?

  Om uit te vinden waar een debiteur woont, wat voor inkomen hij heeft en welke bezittingen hij heeft, kan een deurwaarder diverse registers inzien. Zo heeft een gerechtsdeurwaarder toegang tot de BRP en registers van het UWV. Ook kan hij gegevens in het kadaster raadplegen en het Centraal Beslagregister inzien (om erachter te komen of er al andere beslagleggers zijn).

  Een deurwaarder inschakelen?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Wat mag een deurwaarder niet doen

   Veelgestelde vragen over bevoegdheden van de deurwaarder

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld aanmaning

    Voorbeeld aanmaning

    Direct aan de slag met het versturen van een aanmaning? Download dan hier uw gratis voorbeeld aanmaning

    Download direct