Home PageKosten deurwaarder

Kosten deurwaarder: in principe betaalt uw debiteur

Heeft u een debiteur die een openstaande factuur niet betaalt? Als u te maken heeft met een wanbetaler die zelfs na meerdere herinneringen en aanmaningen weigert te betalen, dan is het de hoogste tijd om een deurwaarder in te schakelen. Deurwaarders hebben namelijk de bevoegdheid om beslag te leggen op bezittingen van uw schuldenaar. 

Invorderingsbedrijf werkt samen met ervaren gerechtsdeurwaarders die vrijwel iedere openstaande vordering voor u kunnen incasseren. De kosten die zij in rekening brengen, worden automatisch doorberekend aan uw debiteur. In principe kost het inschakelen van een deurwaarder u dus niets. Hoe dat precies zit leest u hieronder

Schakel vandaag nog een deurwaarder in

Blijf niet wachten op uw geld, maar schakel een deurwaarder in. Vul uw gegevens in wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat kost een deurwaarder?

  De werkzaamheden die een deurwaarder verricht, noemen we ook wel ambtshandelingen. Voor deze ambtshandelingen gelden vaste wettelijke tarieven. Deze prijzen zijn vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders

  Deurwaarderskosten per 1 januari 2023

  Dagvaarding

  € 104,02

  Betekening van een titel

  € 114,77

  Betekening verzoekschrift met oproeping

  € 83,42

  Beslag op roerende zaken

  € 138,70

  Beslag op roerende zaken m.m.v. derde

  € 186,25

  Beslag op rechten of effecten

  € 274,48

  Beslag op onroerende zaken

  € 190,53

  Opheffing van beslag op onroerende zaken

  € 67,97

  Gerechtelijke inbewaringgeving

  € 285,80

  Executoriale verkopingen van roerende zaken

  € 365,10

  Aanzegging van de overname van de executie van onroerende zaken

  € 98,02

  Gedwongen ontruiming van onroerende zaken

  € 272,76

  Executie vonnis

  Andere deurwaarderskosten

  Daarnaast zijn er bepaalde omstandigheden waarin de deurwaarder de prijs voor zijn werkzaamheden mag verhogen. Dat is onder andere het geval in de volgende situaties: 

  • Vergeefse ambtshandelingen

  Soms gaat een deurwaarder tevergeefs langs bij uw debiteur. Bijvoorbeeld omdat uw debiteur op een ander adres woont dan waar hij staat ingeschreven. In dat geval mag de gerechtsdeurwaarder het tarief met een vast bedrag verhogen.

  • Gestaakte ambtshandelingen

  Het komt regelmatig voor dat een debiteur besluit de schuld ter plekke in zijn geheel te voldoen als er een deurwaarder op de stoep staat. In dat geval is er sprake van een gestaakte ambtshandeling. Bij een gestaakte ambtshandeling wordt het tarief voor de ambtshandeling gehalveerd. 

  • Kosten inschakelen derden

  Soms moet een deurwaarder de hulp van een andere partij inroepen om de ambtshandeling te voltooien. Hier moet de deurwaarder dus kosten voor maken. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor een slotenmaker die nodig is als uw wanbetaler niet thuis is of weigert open te doen. Ook kosten als die voor het plaatsen van een advertentie bij een executieverkoop mag de deurwaarder in rekening brengen. 

  • Verdeling van beslag

  Het komt vaak genoeg voor dat een wanbetaler schulden heeft bij meerdere schuldeisers. Zodoende kan de situatie ontstaan dat er meerdere partijen zijn die beslag leggen op het inkomen van de wanbetaler. In dat geval is de deurwaarder met het oudste beslag verantwoordelijk voor het innen en verdelen van de opbrengst. Hiervoor mag de deurwaarder een vast maandelijks bedrag in rekening brengen.

  Wat zeggen onze klanten?

  In de loop der jaren hebben wij met behulp van onze deurwaarders tal van onbetaalde vorderingen geïncasseerd. Gemiddeld beoordelen klanten ons met een 9.5.

  Hoe zit het met de btw over deurwaarderskosten?

  Als u als schuldeiser niet btw-plichtig bent en de btw dus niet kan verrekenen, dan mag de deurwaarder de btw doorberekenen aan uw uw debiteur. In dat geval worden de eerder genoemde bedragen dus met 21% btw verhoogd.

  Wie betaalt de kosten voor een deurwaarder?

  Vermoedelijk de belangrijkste vraag waar u als schuldeiser mee zit als u een deurwaarder in wilt schakelen: wie betaalt de deurwaarder? 

  In principe worden alle deurwaarderskosten doorberekend aan uw wanbetaler. De deurwaarder verhoogt het oorspronkelijke factuurbedrag met de wettelijke incassokosten en deurwaarderskosten. Bij het innen van de vordering zal de deurwaarder ook de gemaakte kosten verhalen op uw schuldenaar.

  Let op: verklaart de rechter uw vordering ongegrond? Dan worden de kosten die gemaakt zijn door de deurwaarder doorgaans wel aan u u toegeschreven.

  Kosten deurwaarder

  Direct een deurwaarder inzetten?

  Heeft u uw debiteur lang genoeg de tijd gegeven om de factuur te betalen, maar wacht u nog steeds op uw geld? Onze incassospecialisten, juristen, deurwaarders en advocaten staan klaar om achter uw geld aan te gaan. 

  Vul uw gegevens in en wij nemen binnen één dag contact met u op.

  Schakel vandaag nog een deurwaarder in

  Blijf niet wachten op uw geld, maar schakel een deurwaarder in. Vul uw gegevens in wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: veelgestelde vragen kosten deurwaarder

   Een deurwaarder is een persoon die wettelijk is bevoegd om documenten en andere stukken af te geven, verstekvonnissen uit te vaardigen, betalingen of invorderingen te verrichten, deel te nemen aan gerechtelijke procedures, executiemaatregelen te treffen en verkoop op de voet te doen. Deurwaarders kunnen ook worden ingeschakeld om bemiddeling te verrichten bij geschillen.

   Voor de werkzaamheden die uitsluitend zijn voorbehouden aan deurwaarders, de ambtshandelingen, gelden vaste wettelijke tarieven. Gerechtsdeurwaarders verrichten deze werkzaamheden dus niet op basis van no cure, no pay. 

   Onder ambtshandelingen verstaan we onder andere:

   • Het dagvaarden van uw wanbetaler
   • Het betekenen (overhandigen) van een vonnis of dwangbevel
   • Het leggen van beslag bij uw wanbetaler
   • Openbare verkoop van in beslag genomen goederen
   • Huisuitzetting en ontruiming
   • Het innen van alimentatie

   Wel is het zo dat sommige deurwaarders ook buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verrichten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen en verzenden van aanmaningen. Deze werkzaamheden kunnen deurwaarders wel op no cure, no pay-basis uitvoeren.

   De kosten die een deurwaarder in rekening mag brengen voor een dagvaarding zijn wettelijk vastgesteld. In 2021 kost het laten uitbrengen van een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder € 98,52.

   Volgens de Wet Incassokosten (WIK) mag voor de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden een vast percentage van het factuurbedrag in rekening gebracht worden aan de debiteur. Dit bedrag komt dus bovenop het openstaande factuurbedrag. 

   Het wettelijk vastgestelde percentage wordt lager naarmate het factuurbedrag stijgt. De wettelijke incassokosten zijn minimaal 40 euro en maximaal 6.775 euro.

   Als er eerst buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht en er vervolgens een deurwaarder wordt ingeschakeld, dan wordt het bedrag op de oorspronkelijke factuur verhoogd met zowel de wettelijke incassokosten als de deurwaarderskosten.

   De deurwaarder berekent de gemaakte kosten automatisch door aan uw debiteur. 

   Laat uw debiteur het aankomen op een rechtszaak? Dan bepaalt de rechter wie de incassokosten, juridische kosten en deurwaarderskosten moet betalen. Dit is doorgaans de verliezende partij.

   Voorafgaand aan een juridische procedure leggen wij u daarom duidelijk uit hoe sterk u staat als we uw zaak voor de rechter brengen.

   Ja, een deurwaarder mag de hulp van derden inroepen om zijn ambtshandelingen uit te voeren. Komt de deurwaarder beslag leggen en doet uw wanbetaler niet open? Dan mag de deurwaarder een slotenmaker inschakelen. De kosten hiervoor berekent de deurwaarder door aan uw debiteur.

   Deurwaarders moeten zich aan een aantal belangrijke gedragsregels houden. Deze zijn vastgelegd in de Verordening Beroeps- en Gedragsregels Gerechtsdeurwaarders. Hierin staat onder andere beschreven dat een deurwaarder geen onnodige kosten mag maken. 

   Doet de deurwaarder dit toch? Of heeft u een andere klacht over de deurwaarder? Dan kunt u de zaak aanhangig maken bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

   Executiekosten van een deurwaarder kunnen variëren, afhankelijk van de taak die de deurwaarder uitvoert. Meestal bestaan deze kosten uit de vergoeding voor de tijd die de deurwaarder besteedt aan het uitvoeren van de taak, plus eventueel verschillende administratieve kosten. Voorbeelden van administratieve kosten zijn het verzenden van brieven, het opmaken van een inventaris of het verwerken van documenten. De meeste deurwaarders zullen ook een tarief rekenen voor het afhandelen van de zaak, waaronder het verzamelen van betalingen, het uitvoeren van veilingen en het verstrekken van legale informatie.

   Een deurwaarder mag beslag leggen op bezittingen van een schuldenaar die een waarde vertegenwoordigen. Dit kunnen spullen zijn, maar ook bankrekeningen, inkomen en vermogen. 

   Een deurwaarder kan onder andere de volgende soorten beslag leggen:

   • Loonbeslag: op o.a. loon, uitkeringen en toelagen.
   • Goederenbeslag: op o.a. auto’s, inboedel, voorraad, machines.
   • Bankbeslag: op banktegoeden, effecten, maar bijvoorbeeld ook de inhoud van een bankkluis.
   • Registergoederenbeslag: op o.a. woningen, bedrijfspanden en boten.

   Een deurwaarder mag geen beslag leggen op spullen die iemand nodig heeft voor zijn dagelijks levensonderhoud. U kunt hierbij onder andere denken aan kledingstukken, beddengoed en etenswaren.

   Daarnaast is er een beslagvrije voet. Dit is het inkomen dat iemand nodig heeft om van rond te komen. Een deurwaarder mag geen beslag leggen op inkomen dat valt binnen de beslagvrije voet.

   Is uw debiteur een zakelijke klant? Dan mag u direct na het verstrijken van de betalingstermijn een deurwaarder inschakelen (tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden). 

   Een particuliere klant moet u altijd een laatste aanmaning sturen. Met deze WIK-brief geeft u uw debiteur nog 14 dagen de tijd om de rekening te betalen. U dient in de WIK-brief direct te vermelden hoe hoog de incassokosten zijn als de factuur niet binnen deze termijn betaald wordt.

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage
   Vrijblijvend advies

   Heeft u een openstaande rekening? En wilt u eens overleggen over uw zaak? Neem dan gerust contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

    

   Koninginnegracht 14C

   2514 AA Den Haag

   010 – 268 9933

   Fax: +3170 – 762 0335

   Onze locaties

   Executiekosten deurwaarder

   Den Haag

   Deurwaarder aan de deur

   Amsterdam

   Hoeveel zijn executiekosten

   Rotterdam

   De rol van de advocatuur bij het innen van schulden

   Groningen