Home PageAlgemene voorwaarden kinderopvang en gastouder

Algemene voorwaarden
kinderopvang en gastouder

Als kinderopvang is het belangrijk om heldere algemene voorwaarden te hanteren. Op deze manier weten ouders wat voor rechten en plichten zij hebben en wat zij van de kinderopvangorganisatie kunnen verwachten. 

Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden voor de kinderopvang aan de wettelijke regels voldoen en voorafgaand aan de inschrijving van het kind aan de ouders worden getoond.

Gratis incasso adviesgesprek?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Algemene voorwaarden gastouder

  Wat staat er in de algemene voorwaarden van een kinderopvang?

  In de algemene voorwaarden worden de contractuele relatie en de gemaakte afspraken tussen de kinderopvang en de ouders verduidelijkt. Er staat in aan wat voor rechten en plichten zowel de ouder(s) als de kinderopvangorganisatie hebben. 

  Welke voorwaarden een kinderopvang precies hanteert, is afhankelijk van het soort opvang (peuteropvang, buitenschoolse opvang, dagopvang etc.) dat de organisatie verzorgt en de werkwijze. 

  Belangrijke bepalingen in de algemene voorwaarden voor een kinderopvang zijn:

  • Verplichtingen van de ouder
  • Openingstijden
  • Gevolgen van het niet op tijd brengen of ophalen van het kind
  • Ziekte van het kind
  • Of en zo ja op welke wijze opvangdagen gewisseld kunnen worden
  • Looptijd overeenkomst en gevolgen voortijdig beëindigen
  • Betalingsvoorwaarden
  • Aansprakelijkheid

  Wanneer zijn de voorwaarden van kracht?

  Voordat de voorwaarden van toepassing zijn, moet aan drie belangrijke voorwaarden worden voldaan:

  • de voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard
  • de voorwaarden moeten aan de ouders ter hand gesteld worden
  • de klant moet de voorwaarden impliciet accepteren

  Dit moet gebeuren voordat de overeenkomst wordt gesloten. Dus voordat de ouders het contract tekenen. Als pas naderhand wordt verteld dat de voorwaarden gelden of deze pas na het sluiten van de overeenkomst worden overhandigd, zijn ze vernietigbaar. Als het tot een conflict met de ouders komt, kan de rechter de voorwaarden van tafel vegen.

  Van toepassing verklaren

  Met van toepassing verklaren, wordt bedoeld dat duidelijk wordt gecommuniceerd dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld door een zinsnede in het contract of de offerte op te nemen die vermeldt dat de algemene voorwaarden gelden.

  Ter hand stellen

  Behalve dat de voorwaarden van toepassing verklaard moeten zijn, moet de klant ook de redelijke kans hebben gehad om hier daadwerkelijk kennis van te nemen. Daarom moeten de voorwaarden ook daadwerkelijk worden aangeboden aan de klant, voorafgaand of op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. 

  Als de overeenkomst schriftelijk wordt gesloten, moeten de voorwaarden ook schriftelijk worden verstrekt. Alleen als de overeenkomst via elektronische weg, bijvoorbeeld via de e-mail, wordt gesloten, mogen de voorwaarden ook per e-mail of een link worden verstrekt. In dat geval moet de klant wel de mogelijkheid hebben om de voorwaarden op te slaan.

  Aanvaarden

  De klant moet de voorwaarden verder aanvaarden. Dat kan zowel expliciet als impliciet zijn. De klant kan de voorwaarden bijvoorbeeld ondertekenen. Ook als de klant na het doornemen van de voorwaarden deze niet expliciet afwijst, kan daaruit vaak worden afgeleid dat hij de voorwaarden impliciet accepteert.

  Wat mag er niet in de voorwaarden staan?

  Een kinderopvang heeft in de regel particulieren als klant. Dat betekent dat zij gebonden zijn aan strenge regels wat betreft de voorwaarden die zij mogen stellen. De bepalingen in de algemene voorwaarden mogen per definitie niet onredelijk bezwarend zijn voor de klant. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om als onderneming alle aansprakelijkheid uit te sluiten. 

  In de wet staat beschreven welke bepalingen altijd als onredelijk bezwarend worden gezien. Dit noemt men ook wel de zwarte lijst voor algemene voorwaarden. Deze kunnen dus nooit gebruikt worden in een overeenkomst tussen bedrijven en particulieren. 

  Daarnaast is er ook nog een grijze lijst, met bepalingen waarvan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn. Bij een beding dat op de grijze lijst staat, is het aan de verstrekker van de algemene voorwaarden om te bewijzen dat de bepaling niet onredelijk bezwarend is voor de klant.

  Standaardvoorwaarden brancheorganisatie kinderopvang

  Veel kinderopvangorganisaties hanteren de standaardvoorwaarden van de Brancheorganisatie voor Kinderopvang. Dit zijn de algemene branchevoorwaarden die bedrijven die werkzaam zijn in de kinderopvang over kunnen nemen. De branchevereniging heeft verschillende soorten algemene voorwaarden opgesteld:

  Het nadeel van deze standaardvoorwaarden is dat ze zeer algemeen zijn en dus niet zijn toegespitst op de specifieke werkwijze van de organisatie. Daarom kan het verstandig zijn om op maat gemaakte algemene voorwaarden op te laten stellen.

  Algemene voorwaarden kinderopvang laten opstellen

  Zoals gezegd zijn de standaardvoorwaarden van de brancheorganisatie zeer algemeen. Dat is logisch want ze moeten toepasbaar zijn voor ieder soort organisatie. Dat betekent wel dat bepaalde bepalingen misschien niet goed aansluiten op uw onderneming. 

  Voor de duidelijkheid en effectiviteit van de voorwaarden is het daarom vaak verstandig om uw eigen voorwaarden op te laten stellen door een jurist. Zo weet u zeker dat de voorwaarden perfect aansluiten op de werkwijze van uw organisatie, waardoor u een sterke juridische positie heeft als het onverhoopt op een geschil uitdraait met uw klant. 

  De juristen van Invorderingsbedrijf kijken goed naar uw bedrijfsvoering en de aangeboden diensten stemmen de algemene voorwaarden hierop af. Uiteraard zorgen ze daarbij dat de bepalingen aan alle wettelijke eisen voldoen. 

  Heeft u al voorwaarden, maar twijfelt u over de rechtmatigheid of toepasbaarheid daarvan? Dan kunt u uw voorwaarden ook laten controleren door onze juristen.

  Meer informatie?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Randvoorwaarden in kinderopvang

   FAQ: Veelgestelde vragen algemene voorwaarden kinderopvang

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin