Home PageRecht van reclame

Recht van reclame: geleverde goederen terugvorderen

Levert u als ondernemer goederen op rekening? En weigert uw klant de factuur te betalen? Terwijl u geen eigendomsvoorbehoud heeft afgesproken in de koopvoorwaarden? Dan biedt het recht van reclame wellicht uitkomst. 

Met het recht van reclame kunt u:

Betaalt uw klant geleverde goederen niet?

Heeft u goederen geleverd die maar niet betaald worden? Met het recht van reclame kunt u producten terughalen die nog niet zijn betaald. U kunt echter maar een beperkte periode een beroep doen op het reclamerecht. Het is dus zaak om snel actie te ondernemen.

U moet het recht van reclame namelijk binnen zes weken nadat de uiterste betalingsdatum én binnen zestig dagen nadat de goederen zijn geleverd, inroepen. Na deze termijnen kunt u geen beroep meer doen op het recht van reclame en blijft uw klant de wettelijke eigenaar van de geleverde spullen. Zelfs als hij niet betaalt! 

Daarom adviseren wij u om niet af te blijven wachten als de betalingstermijn van uw factuur is verstreken. Draag uw vordering vandaag nog aan ons over en we gaan voor u aan de slag. Door het recht van reclame in te roepen draaien we de koop terug en kunnen we de geleverde producten met behulp van een deurwaarder voor u terughalen. Zo blijft u niet met lege handen staan.

Betaalt uw klant de factuur niet?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is recht van reclame?

  Het recht van reclame is een bijzonder terugvorderingsrecht in het Nederlands privaatrecht. Door middel van een schriftelijke verklaring kunt u als koper een geleverde roerende zaak terugvorderen als de afgesproken koopprijs niet (volledig) is voldaan. Op deze manier kunt u de koopovereenkomst ontbinden en komt het eigendomsrecht van de koper te vervallen. Vervolgens kunt u de geleverde goederen weer opeisen. 

  Het reclamerecht geldt voor roerende zaken en bij zowel koop- als ruilovereenkomsten, maar niet voor registergoederen zoals vliegtuigen of schepen. 

  Het recht van reclame is vastgelegd in artikel 7:39 van het Burgerlijk Wetboek:

  De verkoper van een roerende, aan de koper afgeleverde zaak die niet een registergoed is, kan, indien de prijs niet betaald is en in verband daarmee aan de vereisten voor een ontbinding als bedoeld in artikel 265 van Boek 6 is voldaan, de zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen.

  Wanneer kunt u het reclamerecht inroepen?

  U kunt het recht van reclame alleen inroepen onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van verzuim van de kant van de koper doordat hij de koopprijs niet (volledig) binnen een redelijke termijn betaalt. 

  Uitoefening van het recht van reclame is mogelijk als:

  • Er sprake is van verzuim doordat uw klant de koopprijs niet voldoet
  • De goederen nog niet zijn verwerkt in een ander product
  • De geleverde goederen niet zijn doorverkocht aan een derde partij

  Het recht van reclame vervalt als er zes weken zijn verstreken sinds de uiterste betalingstermijn en de goederen langer dan zestig dagen geleden zijn geleverd.

  Verschil tussen recht van reclame en eigendomsvoorbehoud

  Het recht van reclame lijkt op het eigendomsvoorbehoud. Ook met het eigendomsvoorbehoud kunt u goederen terugvorderen als uw klant een factuur niet betaalt. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen tussen het eigendomsvoorbehoud en het reclamerecht. 

  • In tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud is het recht van reclame een wettelijk recht. U hoeft het dus niet van tevoren af te spreken met uw klant (bijv. door het te vermelden in uw algemene voorwaarden). Het eigendomsvoorbehoud is daarentegen een clausule die u op moet nemen in de koopvoorwaarden voordat u er een beroep op kunt doen. 
  • Bij het recht van reclame wordt de eigendomsoverdracht teruggedraaid. Bij het eigendomsvoorbehoud gaat het eigendomsrecht pas over op de koper zodra aan alle voorwaarden (betaling) is voldaan.
  • Het recht van reclame vervalt altijd zes weken nadat de uiterste betalingstermijn is verstreken en zestig dagen nadat de goederen geleverd zijn. Het eigendomsvoorbehoud vervalt in principe niet als er een bepaalde termijn verstreken is. 
  • U kunt alleen een beroep doen op het recht van reclame als uw klant in gebreke blijft met het betalen van de koopprijs. Met het eigendomsvoorbehoud kunt u alle geleverde goederen terughalen zolang er nog een vordering openstaat bij dezelfde klant. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onbetaalde kosten voor bijvoorbeeld montage of installatie.
  • Als u een beroep doet op het recht van reclame is het moeilijker om een schadevergoeding te eisen dan wanneer u een eigendomsvoorbehoud heeft afgesproken.

  Goederen geleverd die niet betaald worden?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe kunt u een beroep doen op het recht van reclame?

   U kunt het recht van reclame uitoefenen zodra de vordering opeisbaar is geworden. Dit is het geval op het moment dat de betalingstermijn is verstreken. 

   U moet het recht van reclame schriftelijk inroepen. Dit doet u door een brief naar uw klant te sturen, waarin u expliciet vermeldt dat u de overeenkomst ontbindt omdat het aankoopbedrag niet is betaald en dat u daarom een beroep doet op het recht van reclame.

   Het is belangrijk om deze brief aangetekend te versturen of door een deurwaarder aan uw klant te laten betekenen (overhandigen). Anders kan uw debiteur immers beweren dat hij de brief nooit ontvangen heeft en dat het recht van reclame niet of niet op tijd is ingeroepen. 

   Draagt u uw vordering aan Invorderingsbedrijf over? Dan stellen wij de brief voor u op en laten we deze door een gerechtsdeurwaarder bezorgen aan uw debiteur.

   Wat als uw klant de spullen niet teruggeeft?

   Als u een beroep doet op het recht van reclame en uw klant de spullen weigert aan u terug te leveren, dan kunt u in een gerechtelijke procedure afgifte van de zaken vorderen. Dit wordt ook wel revindicatie genoemd. 

   Als de rechter de revindicatie toewijst, kunt u een deurwaarder beslag laten leggen op de goederen. 

   Voorafgaand aan de gerechtelijke procedure kunt u conservatoir afgiftebeslag laten leggen. Hiermee voorkomt u dat uw klant de spullen door kan verkopen, weg kan sluizen of tot andere spullen kan verwerken zolang de zaak onder de rechter is. Zodra de zaak is afgerond en de rechter uw vordering heeft toegewezen wordt het beslag executoriaal. Dat betekent dat u de spullen daadwerkelijk terugkrijgt. 

   Wanneer u uw vordering overdraagt aan Invorderingsbedrijf, kunnen wij een juridische procedure voor u starten als uw klant de spullen niet vrijwillig overdraagt. We beschikken over de deurwaarders, juristen en advocaten die nodig zijn om klant voor de rechter te dagen, de gerechtelijke procedure tot een goed einde te brengen en beslag te leggen bij uw debiteur.

   Wanneer vervalt het recht van reclame?

   Het recht van reclame dient binnen een relatief korte periode na het vervallen van de betalingstermijn ingeroepen te worden. Het recht van reclame vervalt namelijk:

   • 6 weken nadat de vordering tot betaling opeisbaar is geworden
   • 60 dagen nadat de koper de zaak heeft ontvangen

   Het recht van reclame vervalt pas als beide termijnen verstreken zijn.

   Daarnaast kunt u geen beroep meer doen op het recht van reclame onder de volgende omstandigheden:

   • Als de staat van het goed is veranderd, bijvoorbeeld doordat het verwerkt is in andere producten
   • Als het is overgedragen (doorverkocht) aan een derde, die geen rekening hoefde te houden met het reclamerecht

   Recht van reclame bij faillissement van de koper

   Als uw koper failliet gaat, dan blijft het recht van reclame bestaan. U kunt uw geleverde spullen als verkoper van de curator terugeisen uit de failliete boedel. Net als wanneer er geen sprake is van een faillissement wordt de koop ontbonden en keert het eigendomsrecht terug naar u als verkoper. 

   Als de curator daar mogelijkheden toe ziet, kan hij er ook voor kiezen om u alsnog te betalen of een zekerheid te stellen. 

   Bij een faillissement gaat het recht van reclame voor een eventueel pandrecht. Ook als een financier een pandrecht heeft bedongen op de gekochte zaken, kunt u uw spullen dus terugkrijgen via het reclamerecht.

   Wilt u het reclamerecht inroepen?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    FAQ: Veelgestelde vragen over recht van reclame

    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage
    Kampschreur bv projectstoffering
    Kampschreur BV Projectstoffering
    Ik heb een incasso van een moeizame factuur ingediend. Dat bleek gelukkig geen probleem te zijn, want het is uiteindelijk toch gelukt om ook voor deze factuur betaald te krijgen, helemaal super.

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Onze Incassojuristen & Adviseurs

     linkedin