Home PageIncasso Antwerpen

Incasso Antwerpen: uw vordering innen in België

Heeft u Belgische klanten in Antwerpen die een factuur niet betalen? Is uw schuldenaar naar Antwerpen gevlucht? Of heeft u andere openstaande vorderingen in de Belgische havenstad? Invorderingsbedrijf werkt samen met de beste deurwaarders en advocaten in Antwerpen. Samen met hen gaan wij achter uw wanbetaler aan en zorgen we dat u zo snel mogelijk betaald wordt.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Antwerpen

Antwerpen ligt op een steenworp afstand van de Nederlandse grens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel handelsverkeer is tussen de Vlaamse stad en Nederland. Als incassobedrijf worden we dan ook regelmatig ingeschakeld voor het innen van openstaande facturen in Antwerpen

Zodoende hebben we in de loop der jaren een breed netwerk van juristen, advocaten en gerechtsdeurwaarders opgebouwd in de stad. Samen met hen verzorgen wij de incasso voor u. We weten alles van de incassoprocedures in België en de wet- en regelgeving die we kunnen gebruiken om uw vordering te innen. 

We kunnen uw debiteuren opsporen, in gebreke stellen en voor de rechter dagen als dat nodig is. 

De incassoprocedure wordt altijd gecoördineerd door onze internationale incassospecialist in Nederland. Die staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u op de hoogte te houden. Via uw eigen Online Cockpit heeft u 24/7 inzage in de voortgang van het traject. 

Wilt u meer weten over onze incassodiensten in Antwerpen? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Antwerpen?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een debiteur in Antwerpen die maar niet betaalt? Laat het er niet bij zitten. Schakel een incassobureau in en u heeft uw geld voor u het weet op uw rekening staan.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Antwerpen?

  De incassoprocedures in België zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Als uw klant (of een andere debiteur) een openstaande rekening niet betaalt, dan kunt u volgens de Belgische wet een incassobureau inschakelen. Die kan op verschillende manieren proberen de openstaande vordering te innen. Dit noemen we ook wel het buitengerechtelijke traject.

  Lukt het niet om uw vordering via een minnelijke procedure te innen? Dan kunnen we naar de rechtbank in Antwerpen stappen om uw geld via een gerechtelijke procedure te verhalen. Met een vonnis van de rechter kunnen we uiteindelijk beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Buitengerechtelijke incasso

  De buitengerechtelijke incasso start met het sturen van een ingebrekestelling aan uw debiteur. De Belgische wet bepaalt namelijk dat iedere minnelijke incasso moet beginnen met een aanmaning. Hierin moet uw debiteur de kans worden geboden om de openstaande rekening binnen 15 dagen, zonder bijkomende kosten te betalen. 

  In de ingebrekestelling moeten we onder andere de identiteit van de schuldeiser, de datum van het ontstaan van de schuld en een duidelijke omschrijving en verantwoording van de gevorderde bedragen vermelden.

  Vervolgens zullen we proberen contact op te nemen met uw debiteur. Dit doen we zowel telefonisch, per e-mail en via WhatsApp. Gedurende het traject voeren we de druk steeds iets verder op. Uiteindelijk zijn er in een periode van 3 weken 16 contactmomenten met uw debiteur.

  Als uw debiteur niet reageert op onze contactpogingen of simpelweg weigert te betalen, dan sturen we een laatste aanmaning. Hierin laten we uw debiteur weten dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als betaling nog langer uitblijft. Hier zijn hoog oplopende kosten aan verbonden voor uw schuldenaar.

  De rechtbank in antwerpen

  Gerechtelijke procedure

  Als het niet lukt om uw vordering in de buitengerechtelijke fase van het incassotraject te innen, dan kunnen we naar de rechter stappen. Die kan uw debiteur veroordelen tot het betalen van de openstaande factuur (en de bijgekomen kosten). 

  Bij welke rechter we moeten zijn, hangt af van de hoogte van de vordering en of uw debiteur een ondernemer is. 

  Alle vorderingen waarvan het bedrag de 5000 euro niet overstijgt, worden in België behandeld door de Vrederechter

  Is uw debiteur een ondernemer en gaat het om een vordering van meer dan 5000 euro? Dan moeten we de zaak voorleggen aan de Ondernemingsrechtbank. De meeste andere vorderingen worden behandeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg

  Het starten van de rechtszaak begint met een het inschakelen van een deurwaarder in Antwerpen. Die kan uw debiteur vervolgens dagvaarden. Middels deze dagvaarding, die door de deurwaarder aan uw debiteur wordt betekend, roepen we uw debiteur officieel op om voor de rechter te verschijnen

  De rechter zal de zaak bestuderen en uiteindelijk uitspraak doen. Als de rechter uw vordering toewijst, dan zal hij uw debiteur veroordelen tot het betalen van de openstaande schuld. 

  Doet uw debiteur dat niet en is het vonnis onherroepelijk (er zijn geen beroepsmogelijkheden meer), dan kan een gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer leggen door middel van beslaglegging.

  Alternatieven voor een rechtszaak

  Er bestaan in België (en binnen de EU) ook een aantal mogelijkheden om de incassoprocedure na een minnelijk traject voort te zetten zonder een klassieke gerechtelijke procedure te starten.

  Administratieve procedure

  Zo kunnen ondernemers onderling in België sinds 2016 gebruikmaken van een administratieve procedure tot invordering van onbetwiste schulden (IOS-procedure). 

  Hiervoor moet de vordering “zeker, vaststaand en opeisbaar” zijn en niet betwist worden door de tegenpartij. Ook moeten beide partijen ingeschreven staan bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (het equivalent van de Nederlandse Kamer van Koophandel) of een vergelijkbaar register in het buitenland. 

  Tijdens deze procedure kan een advocaat een gerechtsdeurwaarder opdracht geven om een aanmaning te betekenen aan de debiteur. Vervolgens heeft uw debiteur 30 dagen de tijd om de rekening te betalen, dan wel bezwaar te maken tegen de vordering. 

  Als hij dat niet doet, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal krijgt vervolgens een uitvoerbare titel toegekend door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité (BTC). 

  Met deze uitvoerbare titel kunnen we een deurwaarder beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Als u zelf in Nederland woont of uw bedrijf in Nederland gevestigd is en uw debiteur in Antwerpen staat ingeschreven, dan gaat het om een grensoverschrijdende vordering. Binnen de EU zijn er verschillende procedures opgesteld om grensoverschrijdende vorderingen te innen. Een daarvan is de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Dit is een procedure die bedoeld is om buitenlandse vordering van 5000 euro of minder te innen. 

  Om gebruik te maken van deze procedure, kunnen we uw claim indienen bij een rechtbank in Nederland. Die stelt uw debiteur vervolgens op de hoogte. Uw schuldenaar heeft de kans om te reageren en zijn kant van het verhaal te laten horen. De rechtbank kan om extra informatie vragen en een hoorzitting via videoverbinding plannen. Vervolgens wordt er uitspraak gedaan. 

  Die uitspraak is uitvoerbaar in alle landen van de EU, behalve in Denemarken. 

  Het grote verschil met een reguliere gerechtelijke procedure is dat het traject volledig digitaal verloopt en wordt behandeld door de rechter in Nederland.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Een andere Europese regeling om grensoverschrijdende vorderingen te innen is het aanvragen van een Europees Betalingsbevel (EBB). Dit is alleen mogelijk als uw debiteur de vordering niet betwist en zich in het buitenland bevindt. 

  Het aanvragen van een Europees Betalingsbevel loopt via de rechtbank in Den Haag. Na het invullen van enkele standaardformulieren, vaardigt de rechter het betalingsbevel uit. Als uw debiteur hier geen bezwaar tegen maakt, kunnen we het betalingsbevel ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder in Antwerpen.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure?

   Stap 1

   We beginnen de incassoprocedure met het in gebreke stellen van uw debiteur door middel van een aanmaning. Hierin krijgt uw debiteur nog 15 dagen de tijd om de rekening te betalen. Vervolgens proberen we op verschillende manieren (telefonisch, e-mail, WhatsApp) contact op te nemen met uw debiteur. Dit doen we in een periode van 3 weken 16 keer.

   Stap 2

   Betaalt uw debiteur nog steeds niet? Dan sturen we een laatste aanmaning. Hierin laten we uw debiteur weten dat we naar de rechter zullen stappen als betaling nog langer uitblijft. We vermelden hierbij dat er hoog oplopende kosten verbonden zijn aan gerechtelijke procedure.

   Stap 3

   Uiteindelijk kunt u als crediteur zelf besluiten of u daadwerkelijk een gerechtelijke incasso wilt beginnen. Als dit het geval is, dan zullen onze juristen met u overleggen wat de beste methode is om uw vordering via de rechter te innen.

   Conservatoir beslag

   Net als in Nederland is het ook in België mogelijk om conservatoir beslag te laten leggen bij uw deurwaarder. Dit bewarend beslag is bedoeld om bezittingen van uw debiteur veilig te stellen zolang de zaak onder de rechter is. Op deze manier wordt voorkomen dat uw debiteur bezittingen wegmaakt, voordat er een uitspraak van de rechter is. 

   Het grote verschil met Nederland is dat een advocaat in België conservatoir derdenbeslag kan laten leggen, zonder toestemming van de rechter. De advocaat kan dit bijvoorbeeld doen op basis van een notariële akte of onbetwiste factuur

   Valt de gerechtelijke uitspraak uiteindelijk in uw voordeel uit? Dan wordt het beslag executoriaal. Dat betekent dat uit u als schuldeiser uit de opbrengst van de beslaglegging uitbetaald kunt worden.

   Beslag leggen bij uw debiteur in Antwerpen

   Als we een vonnis van de rechter of een betalingsbevel hebben weten te bemachtigen dan kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur als betaling nog steeds uitblijft. Hiervoor moeten we een deurwaarder inschakelen

   In tegenstelling tot in Nederland, waar deurwaarders landelijk mogen opereren, is de bevoegdheid van deurwaarders in België beperkt tot hun rayon. We moeten dus een deurwaarder uit de provincie Antwerpen inschakelen. 

   De deurwaarder kan beslag leggen op roerende goederen (zoals inboedel en voertuigen) en onroerende goederen (bijvoorbeeld kantoorpanden, fabriekshallen en woningen). 

   Ook is het mogelijk om loonbeslag te leggen. In dat geval wordt er beslag gelegd op het salaris van uw debiteur. Is het maandsalaris niet voldoende om de schuld af te betalen, dan blijft het beslag ook de volgende maanden liggen, net zolang tot de schuld is afbetaald. 

   Wel bestaat er in België een beslaggrens. Dit is het bedrag dat de deurwaarder ongemoeid moet laten zodat de schuldenaar voldoende geld overhoudt om van te leven.

   Faillissement aanvragen

   Het komt regelmatig voor dat een schuldenaar zegt dat hij het openstaande bedrag niet kan betalen. In dat geval kunnen we een faillissementsprocedure starten. 

   In tegenstelling tot in Nederland kunnen in België alleen bedrijven failliet verklaard worden, particulieren niet. 

   Om in België een debiteur failliet te laten verklaren, moeten we verder aantonen dat hij financiële problemen van duurzame aard heeft. Een bewijs hiervoor is onder andere dat banken geen leningen meer willen verstrekken. Dit noemt men in België “het wankelen van krediet”. 

   Het doel van een faillissementsaanvraag is van onze kant niet om uw debiteur failliet te laten gaan, maar het is wel een sterk pressiemiddel. Als een bedrijf failliet gaat, houdt het in principe op te bestaan. De meeste ondernemers zullen dit te allen tijde willen voorkomen. Vaak wordt de openstaande schuld dan ook direct betaald, zodra er een faillissementsaanvraag wordt ingediend.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso

    Als internationale incassospecialist int Invorderingsbedrijf vorderingen binnen verschillende rechtsgebieden. Zo kunt u ons inschakelen voor onbetaalde facturen in Antwerpen, maar we verzorgen bijvoorbeeld ook incasso op het gebied van schadevergoedingen of huur- en aankoopconflicten.

    We zijn onder andere actief binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Onze specialisten werken daarbij voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook tussenpersonen zoals advocaten- en accountantskantoren kunnen ons inschakelen.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Antwerpen indienen

    Start direct een incasso in Antwerpen via ons incasso aanmeldformulier. Liever eerst even overleggen met een van onze incassospecialisten? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Antwerpen

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf