Home PageBeslaglegging op vastgoed

Beslaglegging op vastgoed

Met deze 7 onbekende voordelen krijgt u wél betaald

Wordt uw hoge vordering maar niet betaald? En is uw geduld op? Dan is beslaglegging op vastgoed hét ultieme (pressie)middel om snel betaald te krijgen. In dit artikel leest u tips & tricks én ontdekt u hoe u op slimme wijze uw vordering wel incasseert (en anderen niet) door beslaglegging op woningen.

Waarvoor kan er beslag op vastgoed worden gelegd?

Beslaglegging op huizen kan voor veel soorten vorderingen. Denk hierbij aan:

 • Onbetaald gelaten facturen
 • Niet betaalde huur
 • Schadevergoeding die niet betaald is
 • Leningen
 • Borgsommen die niet worden betaald
 • Opeisbare contractuele boetes
 

Het criterium is dat uw vordering opeisbaar is.

Twee soorten beslaglegging op vastgoed: conservatoir beslag en executoriaal beslag

Het doel is betaald krijgen. Een debiteur die niet betaalt, moet verrast worden. Daarom kiest u het beste voor conservatoir beslag.

Betekenis conservatoir beslag:

In het Nederlands recht is een conservatoir beslag een beslaglegging op (een deel van) het vermogen van een schuldenaar ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven vordering nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van die vordering. Er is ook nog executoriaal beslag.

Betekenis executoriaal beslag:

Executoriaal beslag is een beslaglegging op (een deel van) het vermogen van een schuldenaar ter voldoening (uitwinnen) van een onbetaald gebleven vordering nadat de rechter de vordering als juist heeft geoordeeld en daarbij de debiteur in een vonnis heeft veroordeeld tot betaling. Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is (doorgaans zijn alle vonnissen dit) dan kan er direct beslag worden gelegd op alle voor beslag vatbare vermogensbestanddelen, ondanks dat hoger beroep mogelijk is.

Tip: u kunt bij ons terecht voor zowel conservatoir als executoriaal beslag op vastgoed. Wij geven uw advies over wat het beste is voor uw vordering. Vraag gelijk een gratis incasso advies aan.

Ja, ik wil een gratis incasso advies aanvragen

Vul uw gegevens in

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  De 7 onbekende voordelen van beslag op vastgoed (die u nog niet kent maar wel moet kennen)

  1. Door beslaglegging op voorkomt u dat uw debiteur het vastgoed kan verkopen (of een nieuwe hypotheek kan vestigen). U legt het aan de ketting. Verduistering wordt daarmee onmogelijk. Overdracht kan niet meer.
  2. Door beslaglegging op vastgoed zorgt u er voor dat u zich kunt verhalen op het vastgoed. U kunt het vastgoed verkopen en met de opbrengst uw gehele vordering – inclusief kosten (zie hieronder) – voldoen.
  3. U creëert door beslaglegging op vastgoed u een stevige onderhandelingspositie voor uzelf. Doorgaans wil uw debiteur opeens wel praten (én vrijwillig betalen) als er eenmaal beslag op zijn woning of bedrijfspand ligt. Gedwongen verkoop kan dan achterwege blijven.
  4. Beslaglegging heeft een grote afschrikkende werking: u laat uw tanden zien.
  5. Uw debiteur zal, in ruil voor opheffing van het beslag op vastgoed, zekerheid moeten stellen. Bijvoorbeeld via een bankgarantie of het vestigen van een pandrecht. Hiermee bent u zeer goed af: in geval van een faillissement van uw debiteur trekt u aan het langste eind, omdat u kunt vereffenen alsof er geen faillissement is (separatistenregeling). Ook is een depotstorting op een derdenrekening een mogelijkheid.
  6. Uw debiteur heeft veel last van het beslag: eventuele hypotheekhouders zullen uw debiteur de duimschroeven aandraaien en verhaal komen halen (hun onderpand is immers beslagen). Uw onderhandelingspositie verbetert ook hierdoor flink.
  7. Als u het goed speelt, betaalt uw debiteur ook de beslagkosten*. Wij weten hoe.

  * Indien vrijwillig tijdens een onderhandeling of als een rechter hem daartoe veroordeeld en dit bedrag geïncasseerd kan worden

  Invorderingsbedrijf is uw ervaren partner voor beslaglegging op vastgoed

  Ons kantoor is gespecialiseerd in het laten leggen van beslag op vastgoed. Opdrachtgevers profiteren van:

  • Snelle beslaglegging (binnen 24 uur mogelijk)
  • Begeleiding door gespecialiseerde incasso advocaat & dedicated legal team
  • Beslag direct ingeschreven in het Kadaster
  • Vaste en lage prijs voor gehele beslagprocedure
  • Naadloze aansluiting op het no cure no pay incassotraject

  Hoe weet ik op welke panden beslag gelegd kan worden? Kadastraal en hypothecair onderzoek uit laten voeren

  Een beslag is mogelijk op alle ‘onroerende zaken’. Volgens de wet zijn dit  “… de grond, (…), de met de grond verenigde beplantingen, alsmede gebouwen en werken welke duurzaam met de grond zijn verenigd”. Zelfs is beslag op een deel van een onroerende zaak mogelijk (zo komt het veel voor dat samenwonende partners ieder de helft van een huis bezitten).

  Voordat u daadwerkelijk beslag laat leggen op huizen, moet u weten waarop precies. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van kadastraal en hypothecair onderzoek. We controleren altijd of er relevante gegevens aanwezig zijn in de database van het Kadaster. Zo beschikt u direct over relevantie informatie.

  De zekerheid van kadastraal en hypothecair onderzoek

  • Alle beslagobjecten in één overzicht in beeld
  • Direct zichtbaar of beslag zinvol is
  • Kiezen voor het meest efficiënte beslagobject (grootste kans op verhaal)
  • U ziet gelijk of er andere beslagleggers zijn
  • Overzicht van bestaande gevestigde hypotheken
  • Voorkom een onnodige beslagprocedure (bezint er ge begint)
   

  Tip: als u start met een no cure no pay incassotraject dan krijgt u vanuit uw incassodossier een advies en aanbieding voor het kadastraal en hypothecair onderzoek.

  Kan er toch beslag gelegd worden als er al hypotheek zit op het pand?

  Ja! Er kan gewoon beslag worden gelegd op een woning waarop al één of meerdere rechten van hypotheek zijn gevestigd door bijvoorbeeld een bank. Het leggen van beslag op vastgoed heeft een vervelend effect voor uw debiteur: hypotheekhouders zullen uw debiteur om opheldering gaan vragen. Ook zij zullen uw debiteur het vuur aan de schenen leggen. Bij verkoop van het pand zal met de opbrengst eerst de hypotheekverstrekker worden betaald. Als de hypotheek hoger is dan de executiewaarde van een pand (het pand staat ‘onder water’), blijft er niets over voor de beslaglegger. Maar, dit betekent overigens niet dat beslag leggen in zo’n geval zinloos is: een gedwongen vertrek kan een debiteur ook bewegen tot betaling van uw vordering.

  Hoe werkt beslaglegging op een woning?

  De incasso advocaat stelt een verzoekschrift tot het verlenen van conservatoir beslag (ook wel beslagrekest genaamd) op. In het beslagrekest onderbouwt de advocaat uw vordering en geeft hij aan op welke beslagobjecten u beslag wilt leggen. We adviseren u waarop u het beste beslag kunt leggen, maar u beslist.

   1. De voorzieningenrechter van de Rechtbank toetst het verzoekschrift aan de wettelijke eisen en verleent verlof (toestemming).
   2. De deurwaarder voert vervolgens direct de beslaglegging op vastgoed uit. Dit doet hij door een proces-verbaal (PV) op te maken van het beslag en dit in te schrijven in het Kadaster. Dit kan de deurwaarder snel op digitale wijze vanuit zijn kantoor doen. Het vastgoed is dan in beslag genomen. Pas na de inbeslagname overhandigt (betekent) hij de beslagstukken binnen een wettelijke termijn van drie dagen aan de tegenpartij, zodat die geïnformeerd wordt over het bestaan van het beslag.

  Tip: wilt u u direct beslag leggen op een huis? Vul onderstaand formulier in en wij gaan direct aan de slag.  

  Ja, ik wil direct beslag leggen op onroerend goed

  Vul uw gegevens in en wij gaan direct aan de slag!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Na beslaglegging op vastgoed: succesvol onderhandelen

   Na het beslag op het vastgoed staat u met 1-0 voor. Dat betekent dat u goede kaarten in handen heeft om met uw debiteur te onderhandelen. Onze incasso specialisten doen dit voor u. Doorgaans zal deal zijn: eerst vrijwillig (en volledig) betalen en dan kan het beslag eraf. Wil uw debiteur niet betalen en toch dat het beslag eraf gaat? Dan onderhandelen we over de inhoud van een te stellen bankgarantie of een te vestigen pandrecht. Met maar één doel: zo snel mogelijk incassoresultaat.

   Invorderingsbedrijf in de hoofdrol bij beslaglegging op vastgoed

   Ons kantoor regisseert een snelle beslaglegging.

   1. Samen met u bepalen we de strategie gericht op maximaal resultaat (en zekerheid) en sturen we een opdrachtbevestiging.
   2. We sturen vooraf het gehele verzoekschrift in concept alvast naar de deurwaarder, zodat de deurwaarder de beslaglegging kan voorbereiden en de vaart erin blijft.
   3. Wij zorgen ervoor dat als de rechter vragen heeft aan de incasso advocaat deze snel worden opgepakt, zodat het verlof direct verleend kan worden.
   4. De deurwaarder wordt aangestuurd door ons en wij bewaken de termijnen.
   5. We bewaken de daadwerkelijke inschrijving van het beslag en de betekeningen aan de debiteur.
   6. En zorgen ervoor dat er tijdig een bodemprocedure wordt gestart zodat het conservatoire beslag executoriaal kan worden (zie hieronder).

   Hoe snel kan beslaglegging op vastgoed worden gelegd?

   Dagelijks worden er honderden beslagen op vastgoed in geschreven in het Kadaster. De doorlooptijd voor beslaglegging op vastgoed is gemiddeld 4 a 5 dagen – maar kan ook al plaatsvinden binnen 24 uur (!) – en is ongeveer zo:

   1. Wij bevestigen u de opdracht en zenden u de voorschotnota
   2. Wij zenden debiteur een sommatiebrief en ondertussen wordt het concept verzoekschrift beslaglegging voorbereid (nadat u heeft betaald) aan de hand van alle eisen zoals door de Rechtspraak gesteld
   3. Het verzoekschrift wordt naar de voorzieningenrechter gestuurd en informeren de deurwaarder alvast, zodat deze het beslag kan voorbereiden
   4. Na ontvangst van het verlof van de rechter (goedkeuring) legt de deurwaarder direct beslag op het vastgoed en wordt het beslag ingeschreven in het Kadaster

   Tip! De termijn kan worden verkort als u na opdrachtbevestiging direct de voorschotnota voldoet aan ons (bij voorkeur met spoedoverboeking) en als u ons alle dossierstukken volledig aanlevert aan het begin van een dag.

   Tip! Een rechter verleent doorgaans direct verlof als het verzoekschrift volledig onderbouwd is. Hoe beter uw stukken zijn voorbereid, hoe sneller het verkrijgen van verlof gaat.

   Wat staat er in een verzoekschrift (conservatoir) beslag op vastgoed?

   Een verzoekschrift dient aan allerlei regels te voldoen. De incasso advocaat houdt zich daar strikt aan. In het verzoekschrift moet volgens de beslagsyllabus van de Rechtspraak minimaal staan:

   1. De aard van het te leggen beslag
   2. Het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering)
   3. Het bedrag van de geldvordering of het ingeschatte maximum daarvan
   4. De vrees voor verduistering en de gronden waar deze vrees op steunt door: a. de schuldenaar van diens goederen, b. een ander dan de gerekwestreerde, als de te beslagen goederen aan die ander toebehoren dan de gerekwestreerde (zie artikel 708 lid 1 Rv)
   5. De bepaalde aanwijzing van de in beslag te nemen onroerende zaak (de kadastrale aanduiding behoeft niet te worden gebruikt)
   6. De mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld
   7. Het verzoek om begroting van de vordering

   Welke risico’s zijn verbonden aan beslaglegging op vastgoed?

   Elke gerechtelijke procedure brengt risico’s met zich mee. Een schuldeiser die voor een onterechte vordering beslag legt, kan aansprakelijk worden gehouden voor schade die er ontstaat door het beslag. Na beslaglegging dreigen debiteuren in eerste instantie vaak met een aansprakelijkstelling, maar uit de praktijk blijkt juist dat er onderhandeld én betaald kan worden nadat er beslag is gelegd. En daarmee is de aansprakelijkstelling ook van de baan.

   Twijfelt u over de hardheid van uw vordering, dan is het (soms) beter om te starten met dagvaarding. Vraag een gratis incasso advies aan.

   Wat gebeurt er na beslaglegging op vastgoed?

   Bij alle conservatoire beslagen geldt dat de ‘hoofdprocedure’ stipt binnen de door de rechter bepaalde termijn na het leggen van het conservatoire beslag dient te worden gestart (art. 700 lid 3 Rv.). In het verlof bepaalt de rechter binnen welke termijn – doorgaans 14 of 30 dagen na het leggen van beslag – een bodemprocedure gestart moet worden. Dit heet ook wel ‘de eis in hoofdzaak instellen’. Wij zorgen hiervoor.

   In deze procedure van dagvaarding  wordt de vordering waarvoor u beslag heeft laten leggen op vastgoed aan de rechter voorgelegd. Het doel is uw debiteur te laten veroordelen tot betaling. De rechter toetst de vordering en wijst deze in het meest gunstige geval volledig toe.

   Tip: vaak komt het echter niet zover. Door het alleen al leggen van beslag, is uw debiteur doorgaans bereid tot onderhandelen of vrijwillige betaling. Een eis in hoofdzaak kan dan achterwege blijven en het beslag kan worden opgeheven. Case closed!

   Ja, ik wil direct beslag leggen

   Vul uw gegevens in en wij gaan direct aan de slag

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Wat als mijn debiteur na beslaglegging op vastgoed nog steeds niet betaalt?

    Nadat de rechter vonnis heeft gewezen, betekent (reikt uit) de deurwaarder het vonnis aan uw debiteur en doet hij bevel tot betaling. Als de beslagene niet uit eigen beweging aan het vonnis voldoet, heeft u het beslagobject – het pand – al aan de ketting liggen. Wij zullen via de deurwaarder in overleg met u het vastgoed door een notaris op een openbare veiling laten verkopen. Allereerst wordt een notaris aangewezen die op de verkoop toeziet. Hij stelt vervolgens de dag, plaats en tijd van de executieverkoop vast. De gedwongen executieverkoop wordt dan ook publiekelijk bekend gemaakt, via internet. De schulden van de debiteur en de kosten voor de deurwaardersveiling worden zoveel als mogelijk voldaan uit de verkoopopbrengst.

    Vanaf welk bedrag is beslaglegging op vastgoed interessant?

    Doorgaans adviseren wij beslag op vastgoed voor vorderingen vanaf EUR 5.000,-. Vanaf dit bedrag zijn de beslagkosten relatief laag.

    Tip: overigens betaalt uw debiteur doorgaans een vergoeding voor de te maken beslagkosten (zie verderop).

    Beslag op vastgoed e1676039660644 - invorderingsbedrijf

    Wat kost beslaglegging op vastgoed?

    Beslaglegging op vastgoed brengt enkele kosten met zich mee. De meeste kosten kunnen verhaald worden op uw debiteur.

    • Tarief opstellen verzoekschrift (afhankelijk van uw dossier)
    • Kadastraal en hypothecair onderzoek (optie)
    • Griffierechten van de rechtbank (afhankelijk van uw rechtsvorm)
    • Deurwaarderskosten voor het beslag (afhankelijk van het aantal en soort beslagen)

    Bent u geïnteresseerd in beslaglegging op vastgoed? Vraag dan een gratis incasso advies.

    Tip: start een beslaglegging op vastgoed door het indienen van een incasso no cure no pay opdracht. Op deze manier kunnen we uw dossier alvast aanmaken en ontvangt u op basis van onze bevindingen een persoonlijk aanbod.

    Kunnen kosten van beslaglegging op vastgoed worden verhaald op de wanbetaler?

    De kosten van de rechtbank (griffierechten) en de kosten van de deurwaarder voor de beslagen kunnen (bij toewijzing door de rechter) worden verhaald op uw debiteur. De gemaakte kosten voor de incasso advocaat kunnen deels worden verhaald op uw debiteur: de rechter wijst een forfaitair tarief toe afhankelijk van de hoogte van de vordering. Hier vindt u meer informatie over het liquidatietarief van de Rechtspraak Uw debiteur moet natuurlijk wel verhaal bieden om de kosten voor beslaglegging op vastgoed ook te verhalen.

    Tip: hoe hoger uw vordering, hoe hoger de proceskostenvergoeding die een rechter toewijst. De vergoeding is namelijk afhankelijk van de gevorderde hoofdsom.

    Kies ook voor maximale zekerheid en laat vandaag nog beslag op vastgoed leggen

    Laat u niet langer aan het lijntje houden en ben uw debiteur te slim af. Zorg ervoor dat uw debiteur het vastgoed niet meer kan verkopen of verduisteren en laat vandaag nog beslag leggen. Kies voor maximale zekerheid.

    Neem contact op met een van onze incasso specialisten door onderstaand formulier in te vullen, via telefoonnummer 070 – 762 0330 of stuur ons een e-mail naar info@invorderingsbedrijf.nl.

    Ja, ik wil direct beslag leggen

    Vul uw gegevens in en wij gaan direct aan de slag

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen
     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Gerard blok
      Gerard Blok

      GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

      Onze Incassojuristen & Adviseurs

      linkedin

      FAQ: Veelgestelde vragen over beslaglegging op vastgoed