Home PageLoonbeslag

Loonbeslag leggen: beslag op inkomen debiteur

Bij een loonbeslag leggen we beslag op het inkomen van een debiteur. Dit kunnen we doen als de rechter de debiteur heeft veroordeeld tot het betalen van de openstaande schuld (executoriaal beslag) of om de bezittingen van de debiteur veilig te stellen zolang de zaak onder de rechter is (conservatoir beslag).

Beslag leggen op iemands loon?

Vul uw gegevens in en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Loonbeslag zonder aankondiging

  Wat is loonbeslag?

  Onder loonbeslag wordt een beslaglegging op verschillende soorten “periodieke inkomsten” verstaan. De deurwaarder kan beslag leggen op een deel van iemands inkomen, bijvoorbeeld het salaris, voordat het bij de debiteur op de rekening staat. Ook kan de deurwaarder beslag leggen op ander inkomen zoals een uitkering of vakantiegeld. 

  Beslag op loon is een zogenoemd derdenbeslag. Het beslag wordt namelijk gelegd bij een derde partij (bijvoorbeeld de werkgever). Die is verplicht mee te werken aan de beslaglegging. De werkgever maakt een deel van het inkomen over aan de deurwaarder en het restant aan de werknemer. 

  Er zijn twee verschillende vormen van loonbeslag:

  • Executoriaal loonbeslag: er wordt beslag gelegd op het inkomen van de debiteur en dit wordt uitbetaald aan de schuldeiser. Executoriaal beslag is alleen mogelijk met een executoriale titel. Bijvoorbeeld een vonnis van de rechter.

  Conservatoir loonbeslag: dit is een bewarend beslag, bedoeld om bezittingen van de debiteur veilig te stellen, voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Het bedrag waarop beslag wordt gelegd, wordt nog niet aan de schuldeiser overgemaakt, maar in bewaring gesteld tot de rechter uitspraak heeft gedaan. De rechter moet vooraf toestemming geven om conservatoir beslag te leggen.

  Wanneer kan er beslag op het loon gelegd worden?

  Executoriaal beslag op het loon van een debiteur kan pas gelegd worden zodra de schuldeiser een executoriale titel heeft. Dit is een officieel document waarin staat dat iemand een bepaald bedrag aan een ander moet betalen. Voorbeelden van een executoriale titel zijn:

  • Gerechtelijke vonnissen
  • Arbitrale vonnissen (met verlof tot tenuitvoerlegging)
  • Authentieke akten (bijvoorbeeld een notariële akte)
  • Dwangbevelen
  • Beschikkingen
  • Buitenlandse vonnissen (met verlof tot tenuitvoerlegging)

  Overheidsinstanties als de Belastingdienst of gemeente kunnen met een beschikking of dwangbevel direct beslag leggen. Zij hoeven dus niet eerst naar de rechter.

  Tip: Conservatoir beslag kan gelegd worden als het risico bestaat dat de debiteur bezittingen weg zal maken in aanloop naar of tijdens een gerechtelijke procedure, waardoor er voor de schuldeiser niets meer te halen valt. Er kan (met toestemming van de voorzieningenrechter) al beslag gelegd worden voordat de juridische procedure is aangevraagd.

  Op deze inkomsten kan loonbeslag gelegd worden

  Onder loonbeslag wordt beslag op verschillende soorten inkomen verstaan. Het gaat daarbij om inkomsten die de debiteur met een bepaalde regelmaat ontvangt, vaak om salaris, maar de deurwaarder kan bijvoorbeeld ook beslag leggen op vakantiegeld, een uitkering en een aantal toeslagen.

  • Salaris
  • Vakantiegeld
  • Toeslagen (alleen in bepaalde situaties)
  • WW-uitkering
  • AOW-uitkering
  • WIA-uitkering
  • Bijstandsuitkering
  • Ziektewet-uitkering
  • Pensioen
  • Alimentatie

  Waar mag geen beslag op gelegd worden?

  Op bepaalde inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen. Op de volgende soorten inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen:

  • Kinderbijslag
  • Studiefinanciering
  • Tegemoetkoming schoolkosten
  • Bijzondere bijstand
  • Hulp van de gemeente op basis van de Wmo (bijvoorbeeld persoonsgebonden budget)
  • Onkostenvergoeding zoals reiskostenvergoeding
  • Toeslagen (in veel situaties)

  Hoe werkt loonbeslag?

  Om executoriaal loonbeslag te leggen moeten we een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder is de enige die de wettelijke bevoegdheid heeft om een beslaglegging uit te voeren.

  Stap 1

  Executoriale titel betekenen

  Executoriaal loonbeslag kan zoals hierboven aangegeven alleen met een vonnis van de rechter of een andere executoriale titel. De deurwaarder moet een exploot met het vonnis aan de debiteur betekenen. Vervolgens heeft de debiteur nog 2 dagen om de volledige vordering te voldoen. De deurwaarder geeft het exploot indien mogelijk persoonlijk af aan de debiteur. Als die niet thuis is mag het ook aan een huisgenoot gegeven worden of in de brievenbus achtergelaten worden.

  Stap 2

  Werkgever of uitkeringsinstantie inlichten

  Betaalt uw debiteur de openstaande vordering niet binnen 2 dagen, dan stuurt de deurwaarder een beslagexploot naar de werkgever of naar de instantie die het inkomen uitkeert (bijvoorbeeld de gemeente of het UWV). In het beslagexploot staat dat de deurwaarder beslag legt op het inkomen van de debiteur. Ook stuurt hij een kopie van het vonnis of de executoriale titel mee.

  De werkgever of uitkeringsinstantie moet meewerken aan het beslag, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken over het inkomen van de debiteur (door de verklaring derdenbeslag in te vullen).

  Stap 3

  Beslagene informeren

  De deurwaarder stuurt binnen 8 dagen na het versturen van het beslagexploot aan de werkgever een brief aan de geëxecuteerde (de debiteur) waarin hij meedeelt dat er beslag is gelegd. Ook verstrekt de deurwaarder een vragenlijst die de beslagene in moet vullen. De deurwaarder gebruikt deze informatie, samen met onder andere de verklaring van de werkgever, om de beslagvrije voet te berekenen.

  Stap 4

  Beslagene informeren

  De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen dat de beslagene nodig heeft voor zijn dagelijks levensonderhoud. Hier mag de deurwaarder geen beslag op leggen. De rest maakt de werkgever of uitkeringsinstantie over aan de deurwaarder.

  Hoeveel loonbeslag mag er gelegd worden?

  Als de deurwaarder loonbeslag legt, mag hij niet het hele inkomen van de debiteur inhouden. Er moet een minimum bedrag overblijven dat de beslagene kan gebruiken voor zijn dagelijks levensonderhoud. Dit noemt men de beslagvrije voet. De werkgever of uitkeringsinstantie staat dit deel af aan de debiteur voor het naar de schuldeiser gaat. Het overige deel gaat elke maand naar de deurwaarder, totdat de schuld is voldaan.

  Hoe hoog de beslagvrije voet is, hangt onder andere af van het inkomen en of de debiteur samenwoont en kinderen heeft. Iemand met een hoger inkomen of een meerpersoons huishouden heeft vaak bijvoorbeeld hogere vaste lasten of hoge woonlasten. Hier wordt door een hogere beslagvrije voet rekening mee gehouden

  De deurwaarder berekent de hoogte van de beslagvrije voet op basis van gegevens die hij opvraagt bij de gemeente, het UWV, de basisregistratie personen, de Belastingdienst, werkgever, uitkeringsinstantie en de beslagene zelf.

  De deurwaarder mag altijd minimaal 5 procent van het nettoloon in beslag nemen.

  Herberekening beslagvrije voet

  Als er een structurele wijziging in de omstandigheden plaatsvindt, dan kan de debiteur verzoeken om een herberekening van de beslagvrije voet. Het kan daarbij gaan om een wijziging in het inkomen of bijvoorbeeld een echtscheiding. De deurwaarder herberekent de beslagvrije voet minimaal één keer per jaar.

  Hoelang mag een loonbeslag duren?

  Het loonbeslag wordt opgeheven als de openstaande schuld helemaal is afbetaald. De deurwaarder informeert de beslagene en de werkgever als het beslag eindigt. Het loonbeslag stopt verder alleen als het dienstverband (en daarmee het loon) eindigt. In dat geval kan de deurwaarder beslag leggen op andere eigendommen.

  Kosten loonbeslag

  Bij het leggen van loonbeslag komen verschillende kosten kijken. De deurwaarder moet het vonnis betekenen, een beslagexploot aan de werkgever overhandigen en het loon innen. De deurwaarder rekent hier kosten voor. De kosten voor de deurwaarder zijn wettelijk bepaald.

  Deze kosten int de deurwaarder meestal direct tijdens het loonbeslag. De debiteur betaalt dus voor deze kosten (mits de rechter dit in het vonnis heeft bepaald).

  Houd er rekening mee dat dit de kosten voor de beslaglegging zelf zijn. Voordat het mogelijk is om executoriaal beslag te leggen moet er vaak een juridische procedure gevoerd worden. De kosten voor een rechtszaak zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van de vordering en het salaris van de gemachtigde.

  Ambtshandeling deurwaarder

  Kosten

  Betekening executoriale titel aan debiteur

  € 122,34

  Betekening beslagexploot aan de werkgever met daarbij een afschrift van het vonnis en een formulier waarop ingevuld moet worden wat onder het beslag valt.

  € 165,48

  Overbetekening beslag binnen 8 dagen (debiteur ontvangt afschrift beslagexploot).

  € 80,64

  Totaal

  € 368,46

  Maandelijkse kosten voor inning en verdeling (door deurwaarder met oudste beslag)

   

  Enkelvoudig beslag

  € 14,14

  Twee samenlopende beslagen, en;

  € 22,50

  Voor ieder daaropvolgend beslag

  € 8,34

  Loonbeslag leggen bij uw debiteur?

  Heeft u een klant die een factuur niet betaalt? Of heeft u om een andere reden geld van iemand tegoed? Onze juristen helpen u met het verkrijgen van een gerechtelijk vonnis. Vervolgens kunnen we onze deurwaarders inschakelen om beslag te leggen bij uw debiteur. Als schuldeiser ontvangt u daarbij de volledige hoofdsom van de vordering.

  Heeft u al een executoriale titel? Dan kunnen we direct overgaan tot beslaglegging.

  Kunnen we geen beslag leggen op inkomsten van uw debiteur? Dan kunnen we bijvoorbeeld ook beslag leggen op een bankrekening, onroerend goed, inboedel of een auto van uw debiteur.

  Loonbeslag leggen?

  Laat uw gegevens achter en we nemen binnen een dag contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Loonbeslag zorgt voor financiële problemen

   FAQ: Veelgestelde vragen over loonbeslag

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin