Home PageKosten rechtszaak

Kosten rechtszaak: wat kost een
juridische procedure?

Wanneer een klant u niet wil betalen of als u om een andere reden geld van iemand tegoed heeft, is een rechtszaak aanspannen soms de enige manier om uw geld te krijgen. Maar wat kost een rechtszaak? Op deze pagina leggen we uit welke kosten komen kijken bij het voeren van een rechtszaak, wie deze kosten betaalt en welke kosten u kunt verhalen op de tegenpartij.

Een gerechtelijke procedure starten?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Kosten rechtszaak kanton

  Wat kost een rechtszaak?

  De kosten van een rechtszaak, ook wel de proceskosten genoemd, zijn afhankelijk van verschillende factoren en wisselen van zaak tot zaak. Zo is het onder andere van belang om wat voor claim het gaat (bijvoorbeeld een civiele zaak of bestuurszaak) en hoe hoog de vordering is. Hoe hoger het bedrag dat met de claim gemoeid is en hoe ingewikkelder de zaak, hoe duurder een rechtszaak over het algemeen is. 

  De kosten van een civiele procedure (een rechtszaak tussen particulieren, stichtingen of bedrijven onderling) en bestuursrechtelijke procedures (een rechtszaak tegen de overheid) bestaan grofweg uit de volgende onderdelen:

  • Griffierecht
  • Dagvaarding
  • Kosten advocaat of jurist
  • Vergoeding getuigen en deskundigen
  • Reis-, verlet- en verblijfskosten

  Dagvaarding

  Een gerechtelijke procedure starten, begint met het dagvaarden van de andere partij. Hiervoor is het noodzakelijk om een deurwaarder in te schakelen. Voor het uitreiken van een dagvaarding hanteert een deurwaarder een vast wettelijk tarief.

  Vaak is het nodig om de deurwaarder ook na afloop van de rechtszaak in te schakelen. Bijvoorbeeld voor het betekenen van het vonnis en om eventueel beslag te leggen bij uw tegenpartij.

  Salaris gemachtigde

  Een belangrijk onderdeel van de proceskosten bestaat uit de kosten voor juridische bijstand van bijvoorbeeld een advocaat of jurist. Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht, maar bij de civiele rechtbank en alle hogere gerechtelijke instanties moeten beide partijen verplicht een advocaat in de arm nemen.

  De kosten voor juridische bijstand zijn sterk afhankelijk van de zaak. De meeste advocaten en juristen werken op uurbasis. De advocaatkosten worden dus bepaald door hoeveel uur de advocaat aan de zaak moet besteden. Hoe gecompliceerder het geschil, hoe verder de kosten oplopen.

  Griffierecht

  Griffierecht is het bedrag dat u aan de rechtbank betaalt om een rechtszaak te voeren. Als u een rechtszaak start, moet u griffierecht betalen.

  De hoogte van het griffierecht is onder andere afhankelijk van de rechter die de zaak behandelt. In Nederland worden civiele zaken behandeld door de kantonrechter (tot 25.000 euro) of de civiele rechter (vorderingen van meer dan 25.000 euro). De kantonrechter en civiele rechter hanteren andere griffierechten.

  Bij de kantonrechter betaalt alleen de eiser griffierecht. Bij de civiele rechtbank betalen zowel de eiser als de gedaagde partij griffierechten. 

  Als u een conflict heeft met een overheidsinstantie, wordt de zaak meestal behandeld door de bestuursrechter. Ook voor een bestuursrechtelijke procedure moeten griffierechten betaald worden.

  Bij beide gerechtelijke instanties wordt de hoogte van de griffierechten bepaald aan de hand van de hoogte van de vordering of het bedrag dat met de zaak gemoeid is.

  Kosten juridische bijstand

  Een belangrijk deel van de totale kosten voor een rechtszaak zijn de kosten voor juridische bijstand. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor het inhuren van een advocaat of jurist. Hoeveel dit kost hangt onder andere af van het uurtarief dat de advocaat of jurist hanteert en de complexiteit van de zaak. Hoe ingewikkelder de zaak is, hoe meer tijd de advocaat of jurist immers aan de zaak moet besteden.

  Hoe hoog de kosten voor juridische hulp uiteindelijk uit zullen vallen, is dus moeilijk te zeggen. Toch is er een hulpmiddel om vooraf een inschatting te maken van de advocaatkosten en dat is het liquidatietarief.

  Het liquidatietarief is een richtlijn die de rechter hanteert bij het inschatten van de kosten voor juridische hulp. Het liquidatietarief bestaat uit een systeem, waarbij voor verschillende proceshandelingen punten worden toegekend. Afhankelijk van de hoogte van de vordering staat ieder punt vervolgens voor een bepaald bedrag.

  U kunt het liquidatietarief gebruiken om een inschatting te maken van de kosten van juridische bijstand (voor uzelf of de tegenpartij). Houd er wel rekening mee dat de daadwerkelijke kosten af kunnen wijken, afhankelijk van de tijd die de advocaat aan de zaak kwijt is en het uurtarief dat hij hanteert.

  Overige kosten

  Tijdens een rechtszaak maken beide partijen nog meer kosten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de kosten die betaald moeten worden voor het oproepen van getuigen of deskundigen, maar ook aan reis- en verblijfkosten of de inkomsten die een ondernemer misloopt door de tijd die hij moet besteden aan het bijwonen van de rechtszaak (verletkosten).

  Wie betaalt de kosten voor een rechtszaak?

  De kosten voor de rechtszaak worden in eerste instantie door de partijen zelf betaald. Tijdens het uitbrengen van de dagvaarding kan de eiser direct vorderen dat de proceskosten vergoed worden. Andersom kan de gedaagde dit in zijn verweer doen. 

  Als de rechter uiteindelijk vonnis wijst, dan veroordeelt hij de verliezende partij in principe tot het betalen van de proceskosten die die andere partij heeft gemaakt. Dit heet kostenveroordeling.

  De rechter bepaalt hoe hoog de proceskostenvergoeding precies is. In principe zal de rechter de betaalde deurwaarderskosten, griffierechten en het salaris voor de gemachtigde (volgens het liquidatietarief) meenemen in de proceskostenveroordelingen.

  Als u de rechtszaak wint, dan worden de proceskosten dus grotendeels vergoed door de tegenpartij.

  Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Vooral als de belangen groot zijn, kunnen de kosten voor een rechtszaak flink oplopen. Niet iedereen kan zulke bedragen zelf betalen. Om ervoor te zorgen dat ook mensen met een laag inkomen toegang hebben tot het rechtssysteem, kunnen zij gebruikmaken van gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan een toelage voor de rechtsbijstand.

  Dit heet een toevoeging. Of u recht heeft op een subsidie en hoeveel, hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. Ook als u recht heeft op rechtsbijstand, betaalt u altijd een deel van de kosten zelf. Dit noemt men de eigen bijdrage.

  Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u deze bijstand ook krijgt. Soms krijgt u de bijzondere bijstand in de vorm van een lening.

   

  Fiscaal jaarinkomen alleenstaand

  Fiscaal jaarinkomen gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

  Eigen bijdrage

  Tot € 22.000

  Tot € 30.700

  € 226

  € 22.001 – € 22.800

  € 30.701 – € 31.800

  € 417

  € 22.801 – € 24.200

  € 31.801 – € 33.300

  € 595

  € 24.201 – € 26.200

  € 33.301 – € 37.200

  € 775

  € 26.201 – € 31.101

  € 37.201 – € 44.000

  € 952

  Boven de € 31.101

  Boven de € 44.000

  Geen toevoeging

  Verlaagde griffierechten

  Met een laag inkomen komt u bovendien in aanmerking voor verlaagde griffierechten (griffierecht voor onvermogenden). Als u gebruikmaakt van een toevoeging voor een advocaat, dan kan die direct de verlaagde griffierechten voor u aanvragen. 

  Maakt u geen gebruik van de toevoeging, bijvoorbeeld omdat u geen advocaat inhuurt, dan kunt u de lagere griffierechten zelf aanvragen. Hiervoor moet u een inkomensverklaring opvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand en deze indienen bij de griffie van de rechtbank.

  Wat kost een rechtszaak als u verliest?

  Wanneer u een rechtszaak wint, worden de gemaakte proceskosten dus grotendeels betaald door de tegenpartij. Maar wat als de rechter u in het ongelijk stelt? 

  Als u de zaak verliest, draait u niet alleen op voor uw eigen kosten, maar moet u ook een kostenveroordeling betalen om de kosten van de tegenpartij te vergoeden. 

  U moet er daarbij rekening mee houden dat een toevoeging voor de kosten voor een advocaat alleen geldt voor uw eigen advocaatkosten. Als u de zaak verliest, zal de rechter u wel veroordelen tot het betalen van de advocaatkosten van de tegenpartij (volgens het liquidatietarief). U krijgt daar geen subsidie voor.

  Het is daarom belangrijk om de slagingskans van uw claim te beoordelen en met een specialist te overleggen of het zinvol is om een rechtszaak te beginnen.

  Advies over uw zaak?

  Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Rechtszaak gewonnen maar tegenpartij betaalt niet

   Kosten rechtszaak verhalen op tegenpartij

   Als de rechter uw vordering toewijst, dan moet de tegenpartij dus de gemaakte proceskosten van u als winnende partij vergoeden. Dat de rechter een proceskostenveroordeling uitspreekt, betekent helaas niet dat u het geld ook daadwerkelijk op uw rekening heeft. Daarvoor moet u de proceskosten verhalen.

   Dit kunt u doen door een incassobureau in te schakelen. Invorderingsbedrijf werkt voor het verhalen van uw proceskosten samen met de beste deurwaarders. Als uw debiteur de proceskostenvergoeding niet uit zichzelf betaalt, dan leggen we beslag.

   Proceskosten invorderen?

   Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Commanditaire vennootschap

    FAQ: Veelgestelde vragen over kosten rechtszaak

    Waarom 40.000 klanten u voor gingen

    Guino koch
    Guino Koch

    Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

    Marielle beks
    Marielle Beks

    Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Onze incassojuristen & specialisten

     linkedin