Home PageGriffierecht

Griffierecht: actuele
kosten rechtszaak (2024)

Als uw debiteur een hardnekkige wanbetaler blijkt, dan zit er soms niets anders op dan een gerechtelijke procedure te starten. Hier zijn verschillende soorten kosten aan verbonden. De griffierechten zijn de kosten die u betaalt aan de rechtbank voor het voeren van de rechtszaak. Hoe hoog het griffierecht is, hangt onder andere af van (de hoogte van) de vordering en of u een rechtspersoon of particulier bent.

Een gerechtelijke procedure starten?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Griffierechten nalatenschap

  Wat is het griffierecht?

  Griffierecht is de vergoeding die de rechtbank heft voor het in behandeling nemen van de zaak. Deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat iemand een juridische procedure aanspant. De griffie stuurt hiervoor een nota. Die kan worden betaald via een pinbetaling of bankoverschrijving. Als het bedrag niet op tijd betaald is, wordt de zaak niet in behandeling genomen.

  Deze kosten worden zo genoemd omdat ze in rekening worden gebracht door de griffie (het secretariaat van de rechtbank). Griffierechten worden betaald voor zowel civiele zaken als bestuursrechtelijke zaken (maar niet voor strafzaken). De hoogte van het griffierecht verschilt per juridische instantie.

  Tip: wilt u naar de rechter omdat uw klant u niet betaalt? Vaak is dat helemaal niet nodig. In 85% van de zaken is het namelijk mogelijk om de zaak door middel van een buitengerechtelijke (no cure, no pay) procedure te innen.

  Bij welke rechtbank gaat u procederen?

  De hoogte van de griffierechten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak en de gerechtelijke instantie waar de zaak dient

  Een rechtszaak tussen twee burgerlijke partijen heet een civiele zaak. Een civiele rechtszaak kan dienen bij de kantonrechter of de civiele rechtbank. De griffierechten voor civiele zaken zijn vastgesteld in bijlage van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

  Als burgers tegenover de overheid staan, dan volgt een bestuursrechtelijke zaak. Die dient bij de bestuursrechter.

  Kantonrechter

  Civiele zaken over een vordering met een bedrag tot en met € 25.000 worden behandeld door de kantonrechter. Daarnaast worden alle arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken gevoerd bij de kantonrechter. 

  Bij de kantonrechter betaalt alleen de eisende partij (degene die de rechtszaak start) griffierecht.

  • Zaken tot €25.000
  • Arbeidszaken
  • Huurzaken
  • Consumentenkoopzaken
  • Consumentenkredietzaken

  Civiele rechter

  Heeft u een vordering van meer dan €25.000? Dan dient de zaak bij de civiele rechtbank. De griffierechten bij de civiele rechter zijn hoger dan bij de kantonrechter. Een ander belangrijk verschil is dat de partijen verplicht een advocaat moeten hebben. Zowel de eiser als de gedaagde moet griffierechten betalen.

  • Zaken die gaan over meer dan €25.000
  • Bepaalde onderwerpen op het gebied van familie en relatie (bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie, voogdij, adoptie)
  • Bepaalde onderwerpen op het gebied van huis en omgeving (bijvoorbeeld burenruzie of onteigening)

  Bestuursrechter

  Zaken van een burger tegen de overheid worden behandeld door de bestuursrechter. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zaken over vergunningen of subsidies. Ook voor bestuursrechtelijke zaken wordt griffierecht geheven. Als u de zaak wint, krijgt u die kosten meestal terug.

  Natuurlijke of niet-natuurlijke personen?

  Hoe hoog de griffierechten zijn, is verder afhankelijk van de hoedanigheid en het inkomen van de eisende partij. Voor natuurlijke personen (bijvoorbeeld particulieren) gelden andere tarieven dan voor niet-natuurlijke personen (bijvoorbeeld bv’s, stichtingen en organisaties). Daarnaast gelden er voor mensen met een laag inkomen (onvermogenden) aangepaste tarieven.

  Griffierecht kanton 2024

  Bij de kantonrechter worden met name zaken behandeld waar een lager bedrag op het spel staat. Dit zijn de griffierechten bij de kantonrechter per 1 januari 2024.

   

  Dagvaardingszaken of verzoekschriften

  Griffierecht niet-natuurlijke personen

  Griffierecht natuurlijke personen

  Griffierecht onvermogenden

  Een vordering of een verzoek van:

  • minder dan € 500
  • Onbepaalde waarde

  € 130

  € 87

  € 87

  Een vordering of een verzoek van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500

  € 328

  € 218

  € 87

  Een vordering of een verzoek van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500

  € 372

  € 248

  € 87

  Een vordering of een verzoek van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000

  € 496

  € 248

  € 87

  Een vordering of een verzoek van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500

  € 524

  € 248

  € 87

  Een vordering of een verzoek van meer dan € 12.500

  € 1409

  € 706

  € 87

  Aktes

  € 155

  € 155

  € 155

  Verzetschrift Wet Mulder

  € 130

  € 87

  € 87

  Griffierechten civiele rechtbank 2024

  Bij de civiele rechter van de rechtbank dienen zaken die gaan om hogere bedragen en bepaalde specifieke eisen of vorderingen. Dit zijn de griffierechten bij de civiele rechter per 1 januari 2024:

  Dagvaardingszaken of verzoekschriften

  Griffierecht niet-natuurlijke personen

  Griffierecht natuurlijke personen

  Griffierecht onvermogenden

  • Zaken van onbepaalde waarde (inclusief het verzoekschrift conservatoir beslag)
  • Verzoekschriften op basis van artikel 42a Fw, 371 lid 1 Fw, 376 lid 1 Fw, 377 lid 3 Fw, 378 lid 1 Fw, 379 lid 1 Fw of 383 lid 7 Fw van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa).

  € 668

  € 320

  €87

  • Een vordering of een verzoek met een een beloop tot  € 100.000

  € 2.889

  € 1.325

  € 87

  • Een vordering of een verzoek van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000
  • Verzoek tot homologatie van een akkoord op basis van artikel 383 lid 1 Fw (WHOA)

  € 6.617

  € 2.626

  € 87

  • Een vordering of verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000

  € 9.825

  € 2.626

  € 87

  • Depot eerste uitdelingslijst of zodra uitspraak tot homologatie van een akkoord in kracht van gewijsde is gegaan

  € 768

  € 768

  € 768

  Aktes (o.a. depot, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet, non-appèl)

  • Akte nalatenschap

  € 155

  € 155

  € 155

  (Geen griffierecht als de erfgenaam of de wettelijke vertegenwoordiger van de erfgenaam een toevoeging overlegt of een inkomensverklaring waarbij het inkomen onder een bepaald bedrag is (zoals vermeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand)

  • Apostille/legalisatie

  € 25

  € 25

  € 25

  • Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister

  nvt

  € 232

  € 232

  • Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister

  nvt

  € 155

  € 155

  • Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister

  nvt

  € 155

  € 155  Griffierecht bestuursrechtelijke zaken 2024

  Als u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de gemeente, provincie, Belastingdienst of de centrale overheid, dan kunt u eerst bezwaar aantekenen. Als dit bezwaar wordt afgewezen, dan kunt u in beroep bij de rechter. Deze beroepsprocedure dient bij de bestuursrechtbank. Belastingzaken worden daarbij behandeld door een speciale belastingrechter.

  Griffierecht bestuursrechtelijke zaken m.u.v. belastingzaken

  Soort zaak

  Griffierecht niet-natuurlijke personen

  Griffierecht natuurlijke personen

  Beroep of verzoek om voorlopige voorziening in zaken die bijvoorbeeld gaan over een uitkering of huurtoeslag (Sociaalzekerheidswetten, Wet op de huurtoeslag en Wet op de rechtsbijstand)

  € 371

  € 51

  Beroep of verzoek om voorlopige voorziening in alle andere bestuursrechtelijke zaken m.u.v. belastingzaken

  € 371

  € 187

  Belastingzaken

  Soort zaak

  Griffierecht niet-natuurlijke personen

  Griffierecht natuurlijke personen

  Beroep of verzoek om voorlopige voorziening

  € 371

  € 51

  Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen) in de volgende zaken:

  • Dividendbelasting
  • Omzetbelasting
  • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
  • Accijns
  • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  • Belastingen op milieugrondslag
  • Douanewet

  nvt

  € 187

  Griffiekosten kort geding

  Een kort geding is een spoedprocedure. Als er een spoedeisend belang is, dan is het mogelijk om de rechter te vragen versneld een voorlopige uitspraak (voorlopige voorziening) te doen. Een kort geding kan zowel bij de kantonrechter, de civiele rechter als de bestuursrechter aangevraagd worden. 

  De griffierechten voor een kort geding zijn hetzelfde als die voor een reguliere rechtszaak (bodemprocedure). U kunt bovenstaande tabellen dus gebruiken om het juiste tarief te vinden.

  Griffierecht onvermogenden

  Als u een laag inkomen heeft, dan komt u in aanmerking voor het speciale verlaagde tarief voor onvermogenden. Zoals u in de tabellen op deze pagina ziet, zijn de griffierechten voor onvermogenden een stuk lager dan de reguliere bedragen.

  Om het tarief voor onvermogenden te mogen betalen moet u een inkomensverklaring opvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze verklaring dient u vervolgens in bij de griffie van de rechtbank, die bekijkt of u in aanmerking komt voor het verlaagde tarief.

  Als u een beroep doet op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), dan regelt de advocaat dit voor u.

  Griffierecht hoger beroep

  Hoger beroep in civiele zaken

  Als u het niet eens bent met een uitspraak in eerste aanleg van de kantonrechter of civiele rechter, dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Voor het hoger beroep moet opnieuw griffierecht betaald worden. Overigens is in sommige civiele zaken geen hoger beroep mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zaken die gaan om een bedrag van minder dan € 1.750.

  Griffierechten hoger beroep civiele zaken gerechtshof

  Aard of hoogte van het verzoek/de vordering

  Griffierecht niet-natuurlijke personenen

  Griffierecht-natuurlijke personen

  Griffierecht onvermogenden

  Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek

  • van onbepaalde waarde of
  • met een beloop van niet meer dan € 12.500

  € 798

  € 349

  € 349

  Een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan € 100.000

  € 2.175

  € 798

  € 349

  Een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000

  € 6.561

  € 2.053

  € 349

  Een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan 

  € 1.000.000

  € 13.124

  € 2.053

  € 349

  Hoger beroep in bestuurszaken

  Ook tegen uitspraken van een lagere rechter in bestuurszaken is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Bij welke instantie dit kan, hangt af van uw zaak. Voor de meeste zaken kunt u in beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Daarnaast kunt u in hoger beroep tegen uitspraken over belastingzaken bij het gerechtshof.

  Griffierecht afdeling bestuursrechtspraak RvS

   

  Niet-natuurlijke personen

  Natuurlijke personen

  Regulier tarief

  € 559

  € 279

  Afwijkend tarief o.a. voor:

  • procedures die betrekking hebben op een bestuurlijke boete van maximaal € 340 of op een besluit waarbij de kosten van bestuursdwang op maximaal € 340 zijn vastgesteld.
  • procedures die betrekking hebben op de Wet op de huurtoeslag, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet op de zorgtoeslag, de Wet kinderopvang en de Wet op het kindgebonden budget.

  nvt

  € 138 (als het beroep is ingesteld door een individuele burger)

  Griffierecht hoger beroep belastingzaken

  Soort zaak

  Griffierecht niet-natuurlijke personen

  Griffierecht natuurlijke personen

  Beroep of verzoek om voorlopige voorziening

  € 559

  € 138

  Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen) in de volgende zaken:

  • Dividendbelasting
  • Omzetbelasting
  • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
  • Accijns
  • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  • Belastingen op milieugrondslag
  • Douanewet

  nvt

  € 279

  Wie betaalt de griffierechten?

  Als de zaak door de kantonrechter wordt behandeld, worden de griffierechten betaald door de eiser (de verzoeker). Dit is degene die het initiatief neemt om de juridische zaak te starten. De gedaagde partij hoeft bij kantonzaken geen griffierecht te betalen.

  Als de zaak door de civiele rechter van de rechtbank wordt behandeld, dan moeten beide partijen griffierecht betalen. Bij bestuurszaken is dit hetzelfde. 

  In alle gevallen geldt dat het gebruikelijk is dat de verliezende partij wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten (waaronder de griffiekosten) die de andere partij heeft betaald.

  Als u dus een gerechtelijke incasso wilt starten, betaalt u de griffierechten in eerste instantie zelf. Wijst de rechter uw vordering vervolgens toe, dan moet uw debiteur de griffierechten meestal aan u terugbetalen. Als hij dat niet doet, dan is het mogelijk om een deurwaarder in te schakelen om de kosten te verhalen op de veroordeelde partij.

  Griffierecht cassatie

  Als een beslissing in hoger beroep (in het civiel recht) negatief uitvalt, is het nog mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Deze hoogste rechtsinstantie beoordeelt of het recht op de juiste manier is toegepast, de zaak wordt niet meer inhoudelijk behandeld. Ook voor cassatiezaken moet griffierecht betaald worden.

  Voor bestuurszaken (behalve belastingzaken) is het niet mogelijk om in cassatie te gaan.

  Griffierechten Hoge Raad civiele zaken

   

  Griffierecht niet-natuurlijke personen

  Griffierecht natuurlijke personen

  Griffierecht onvermogenden

  Vordering of een verzoek

  • van onbepaalde waarde of
  • met een beloop van niet meer € 12.500

  € 857

  € 355

  € 355

  Vordering of verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000

  € 2.845

  € 857

  € 355

  Vordering of verzoek van meer dan

  € 100.000 en niet meer dan

  € 1.000.000

  € 7.115

  € 2.135

  € 355

  Vordering of verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000

  € 14.229

  € 2.135

  € 355

  Griffierecht Hoge Raad belastingzaken

  Soort zaak

  Griffierecht niet-natuurlijke personen

  Griffierecht natuurlijke personen

  Beroep of verzoek om voorlopige voorziening

  € 559

  € 274

  Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen) in de volgende zaken:

  • Dividendbelasting
  • Omzetbelasting
  • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
  • Accijns
  • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  • Belastingen op milieugrondslag
  • Douanewet

  nvt

  € 279

  Griffierechten terugvorderen?

  In de praktijk worden de proceskosten van de winnende partij toegewezen aan de verliezer van de rechtszaak. Als de rechter de vordering of het verzoek toewijst, dan kunt u (een deel van) de kosten dus terugvorderen van de andere partij.

  Als Invorderingsbedrijf een gerechtelijke incasso voor u uitvoert, dan proberen we altijd zoveel mogelijk kosten terug te vorderen van de tegenpartij. Als de rechter uw debiteur veroordeelt tot het betalen van de proceskosten, dan innen we die gelijk met de hoofdsom van de vordering. Hiervoor kunnen we een beroep doen op de beste deurwaarders.

  Heeft u al een vonnis van de rechter, maar betaalt uw debiteur nog steeds niet? Neem dan direct contact met ons op om over te gaan tot beslaglegging.

  Griffierechten terugvorderen?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Griffierecht echtscheiding

   FAQ: Veelgestelde vragen over griffierecht

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin