Home PageLiquidatietarief

Liquidatietarief: salaris
gemachtigde 2024

Als u een gerechtelijke procedure voert (bijvoorbeeld tegen een wanbetaler) en deze wint, dan wordt de verliezende partij doorgaans veroordeeld tot het betalen van de kosten van de rechtszaak. Daarbij worden de kosten voor juridische bijstand begroot volgens het liquidatietarief. Wat houdt dat precies in? En hoe hoog is het liquidatietarief bij de verschillende rechtbanken? Dat ontdekt u hieronder.

De proceskostenveroordeling: vergoeding voor de winnende partij

Als een rechter een uitspraak doet in een civiele rechtszaak, dan wordt de partij die (voor het grootste deel) in het ongelijk gesteld wordt, doorgaans veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten die de winnende partij heeft moeten betalen. Dit noemt men een kostenveroordeling

De rechter bepaalt hoe hoog die vergoeding is, maar doorgaans bestaat de proceskostenvergoeding onder andere uit de kosten die de winnende partij heeft betaald aan:

Wat is een liquidatietarief?

Het liquidatietarief is een richtlijn die de rechter gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor juridische bijstand (van bijvoorbeeld een jurist of advocaat). 

Als de rechter de tegenpartij veroordeelt tot het betalen van de proceskosten, dan wordt het salaris van een jurist of advocaat begroot volgens dit tarief. Ook als de advocaat een hoger salaris hanteert, ontvangt de winnende partij in principe slechts het bedrag waar hij volgens het liquidatietarief recht op heeft.

Hoe hoog het liquidatietarief is, hangt onder andere af van het belang van de zaak (de hoogte van de vordering) en welke rechterlijke macht die de zaak behandelt. Voor kantonzaken geldt bijvoorbeeld een lager tarief dan voor civiele procedures bij de rechtbank.

Hoe werkt het liquidatietarief?

Het liquidatietarief werkt volgens een puntensysteem waarbij voor iedere proceshandeling een hele of halve punt wordt toegekend. Hierbij staat een punt voor een bepaald bedrag. Als de advocaat bijvoorbeeld een zitting bijwoont, wordt er een punt toegekend. Afhankelijk van de hoogte van de vordering geldt er een maximaal aantal punten.

Het liquidatietarief bestaat dus uit de volgende twee onderdelen:

 • Salaris per punt
 • Maximaal aantal punten

Hoe hoog dit bedrag is en hoeveel punten er verzameld kunnen worden, hangt af van de rechtbank die de zaak behandelt en de hoogte van vordering. Hieronder ziet u welke bedragen er per gerechtelijke instantie worden gehanteerd, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Liquidatietarief kanton 2024

Rechtszaken tussen burgers onderling dienen bij de kantonrechter of bij de rechtbank. De kantonrechter behandelt primair zaken met een belang van minder dan € 25.000. Daarnaast dienen alle zaken met betrekking tot arbeidsgeschillen, huurgeschillen en geschillen die te maken hebben met een consumentenkoop, bij de kantonrechter.

Actuele liquidatietarieven kanton

Belang van de vordering (hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten) tot en met:

Maximaal aantal punten

Salaris
advocaat of andere gemachtigde (per 1 februari 2024)

€ 250

3

€ 40

€ 500

4

€ 82

€ 1.250

5

€ 135

€ 2.500

5

€ 204

€ 3.750

5

€ 238

€ 5.000

6

€ 271

€ 10.000

6

€ 339

€ 20.000

7

€ 406

€ 40.000

10

€ 543

€ 100.000

10

€ 815

€ 200.000

geen

€ 950

€ 400.000

geen

€ 1.087

€ 1.000.000

geen

€ 1.356

meer

geen

€ 1.628

Onbepaald

geen

€ 82 – € 1.087

Ontruiming

5

€ 204

Overige verzoeken

geen

€ 271

Liquidatietarief kort geding kantonrechter

In een kort geding worden zaken met een spoedeisend belang behandeld. De rechter doet geen definitieve uitspraak maar een voorlopige voorziening. Omdat de zaak slechts oppervlakkig wordt behandeld, is een jurist of advocaat hier minder tijd aan kwijt. Daarom worden er andere tarieven gehanteerd voor een kort geding bij de kantonrechter. Er geldt een vast standaard tarief per kortgeding zaak. 

Soort zaak

Salaris

Kantonzaken (verstek)

€ 529,-

Eenvoudige kantonzaken

€ 529,-

Reguliere kantonzaken

€ 793,-

Complexe kantonzaken

€ 1.058,-

Handelszaken (verstek)

€ 697,-

Handelszaken eenvoudig

€ 697,-

Reguliere handelszaken

€ 1079,-

Complexe handelszaken

€ 1.619,-

Beslaglegging

€  540,-

Nakosten

 • Civiele procedures: € max 132,-
 • Handelszaken: € 173,- (€ 271,– conv+reconv)
 • + € 90,- bij betekening

Liquidatietarief rechtbanken 2024

Vorderingen die hoger zijn dan 25.000 euro worden behandeld door de civiele rechter. Daarnaast worden specifieke onderwerpen op het gebied van familie en relatie, en huis en omgeving, zoals echtscheidingen, alimentatie, voogdij, adoptie, burenruzies en onteigening via een civiele procedure bij de rechtbank afgehandeld.

Belang van de vordering tot en met:

Maximaal aantal punten

Salaris gemachtigde (per 1 februari 2024)

€ 10.000

€ 508

€ 20.000

€ 614

€ 40.000

7

€ 786

€ 98.000

10

€ 1.214

€ 195.000

geen

€ 1.929

€ 390.000

geen

€ 2.714

€ 1.000.000

geen

€ 3.502

€  meer

geen

€ 4.357

Liquidatietarief gerechtshoven 2024

Het liquidatietarief in hoger beroep wijkt af van dat van een zaak in eerste aanleg. De meeste hoger beroepszaken dienen bij het gerechtshof. Daarvoor gelden de volgende liquidatietarieven. Het gaat hierbij om het tarief voor het salaris van de gemachtigde van degene die het beroep instelt (principaal appèl). Het liquidatietarief voor kantonzaken en rechtbankzaken is in hoger beroep gelijk.

Belang van de vordering tot en met:

Maximaal aantal punten

Salaris gemachtigde (per 1 februari 2024)

€ 10.000

3

€ 858

€ 20.000

3

€ 1.214

€ 40.000

4

€ 1.571

€ 98.000

6

€ 2.213

€ 195.000

geen

€ 3.572

€ 390.000

geen

€ 4.428

€ 1.000.000

geen

€ 5.286

€  meer

geen

€ 6.217

Incidenteel appèl

Soms wordt er een hoger beroep ingesteld, nadat de wederpartij ook al in hoger beroep is gegaan tegen dezelfde gerechtelijke beslissing. Dit noemt men ook wel incidenteel appèl

Hierbij wordt de helft van het bovenstaande tarief voor een principaal appèl gerekend, mits de rechter in hoger beroep het incidenteel hoger beroep noodzakelijk heeft geacht.

Liquidatietarief: hoeveel punten voor welke proceshandeling?

Proceshandeling

Aantal punten

Iedere conclusie vóór de mondelinge behandeling tot een maximum van twee

1

Zitting voor getuigenverhoor

1

Voortzetting zitting voor getuigenverhoor

0,5

Bijwonen zitting voor getuigenverhoor van de wederpartij

0,5

Voortzetting daarvan

0,5

Mondelinge behandeling, indien die niet gelijk valt met de zitting voor getuigenverhoor

1

Mondelinge behandeling waarvoor uitgebreidere behandeltijd is uitgetrokken, dit naar beoordeling van de rechter

Maximaal 2

Conclusie na de mondelinge behandeling of na zitting voor getuigenverhoor (alleen als toegestaan door de rechter)

0,5

Akte ter rolle zonder bijzondere inhoud

0

Akte ter rolle met bijzondere inhoud

0,5

Conclusie in een incident, ongeacht het aantal

1

Zitting in een incident

1

Bevolen gerechtelijke plaatsopneming

1

Conservatoir beslag met rekest (1)

1

Idem zonder rekest

0,5

Bijwonen eedaflegging

0

Rekest, verweerschrift in rekestprocedures

1

Mondelinge behandeling in verzoekprocedures

1

Nasalaris

Ook na de uitspraak van de rechter maken de partijen meestal nog kosten voor juridische bijstand. Dit noemt men ook wel de nakosten. Deze nakosten worden doorgaans direct meegenomen in de proceskostenveroordeling. 

Afhankelijk van de vordering geldt hiervoor een vast bedrag, dat eventueel verhoogd kan worden:

 • Conventionele vordering: € 179
 • Reconventionele vordering: € 278

Een conventionele vordering is een zaak met één eiser en één gedaagde. Er is sprake van een reconventionele vordering als de tegenpartij een tegenvordering indient. 

De kosten kunnen worden verhoogd met € 98 als de partij 14 dagen na aanschrijving nog niet uit zichzelf aan de uitspraak heeft voldaan. In dat geval moet het vonnis namelijk door een deurwaarder betekend worden.

Alleen de partij die volledig in het gelijk is gesteld door de rechter heeft recht op nakosten. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het liquidatietarief of de kosten van het voeren van een rechtszaak? Laat uw gegevens achter en één van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken

  FAQ: Veelgestelde vragen over liquidatietarief

  Waarom 40.000 klanten u voor gingen

  Guino koch
  Guino Koch

  Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

  Marielle beks
  Marielle Beks

  Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op

   Onze incassojuristen & specialisten

   linkedin