Home PageBeslag leggen op rekening debiteur

Beslag leggen op rekening debiteur

Heeft u geld tegoed van een debiteur? Dan kunt u (met toestemming van de rechter) beslag op diens bankrekening leggen. Er zijn twee vormen van bankbeslag: conservatoir en executoriaal. Door beslag te leggen op een bankrekening stelt u uw vordering veilig en krijgt u waar u als schuldeiser recht op heeft

Invorderingsbedrijf kan de beslaglegging van begin tot eind voor u regelen.

Beslag leggen op iemands loon?

Vul uw gegevens in en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Bankbeslag

  Wat is bankbeslag?

  Bankbeslag is een vorm van derdenbeslag. De schuldeiser laat beslag leggen bij een derde (in dit geval de bank) omdat hij een vordering heeft op de rekeninghouder. Beslag op een bankrekening is alleen mogelijk met een executoriale titel zoals een vonnis, beschikking of dwangbevel of met speciaal verlof van de rechter voor conservatoir beslag. De bank is vervolgens verplicht om mee te werken aan de beslaglegging.

  Wanneer is beslag op een bankrekening mogelijk?

  Beslag leggen op een rekening van een ander kan niet zomaar. Dit kan alleen op basis van een officieel document (executoriale titel) waarin staat dat u geld tegoed heeft van een ander. Een andere mogelijkheid is de rechter om toestemming vragen voor een conservatoire beslaglegging.

  Conservatoir beslag

  Conservatoir beslag is een (tijdelijk) bewarend beslag, bedoeld om bezittingen van een debiteur veilig te stellen zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan. Hiervoor moet de rechter toestemming geven. Zo wordt voorkomen dat de debiteur het geld kan verduisteren voordat er een gerechtelijk vonnis ligt. Bij een conservatoir beslag wordt het gevorderde bedrag nog niet uitgekeerd aan de schuldeiser. De debiteur kan het geld dat op de bankrekening staat alleen niet meer opnemen.

  Als de rechter de vordering in de hoofdprocedure toewijst wordt het beslag executoriaal.

  Executoriaal beslag

  Om beslag te leggen moet u een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder is in Nederland de enige met de bevoegdheid om een beslaglegging uit te voeren. Een executoriale beslaglegging verloopt op de volgende manier:

  Hoe werkt beslaglegging op een bankrekening?

  Om executoriaal loonbeslag te leggen moeten we een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder is de enige die de wettelijke bevoegdheid heeft om een beslaglegging uit te voeren.

  Stap 1

  Een gerechtelijke procedure aanspannen

  Om executoriaal beslag te leggen moet de schuldeiser eerst een executoriale titel bemachtigen. Dit kan door de andere partij door middel van een dagvaarding voor de rechter te dagen. Deze fase van het incassotraject noemt men ook wel de gerechtelijke incasso.

  Stap 2

  Het vonnis betekenen

  Als de rechter de vordering toewijst, dan moet een deurwaarder dit vonnis aan de debiteur betekenen. Hiermee wordt de andere partij officieel op de hoogte gesteld van de uitspraak. Het vonnis gaat gepaard met een bevel tot betaling. De debiteur wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om de volledige vordering binnen twee dagen te betalen. Als hij dat niet doet, kan er beslag gelegd worden.

  Stap 3

  Beslag leggen op de bankrekening

  Betaalt de schuldenaar de vordering niet na het ontvangen van het vonnis? Dan kan de deurwaarder beslag leggen, onder andere op de bankrekening. De deurwaarder stuurt een kopie van het vonnis en een beslagexploot aan de bank. In het exploot staat namens wie er beslag wordt gelegd. Binnen 8 dagen moet de deurwaarder een kopie van het beslagexploot aan de debiteur geven.

  Stap 4

  Bank bevriest bankrekening

  Zodra de bank een beslagexploot ontvangt, wordt het saldo op de bankrekening (m.u.v. het beslagvrije bedrag) geblokkeerd. Er kan nog wel geld op de bankrekening gestort worden, maar er kan niets meer vanaf worden gehaald. Het beslag geldt voor zowel de spaarrekening als de betaalrekening.

  Binnen twee weken moet de bank het saldo doorgeven aan de deurwaarder. Binnen drie dagen stuurt de deurwaarder vervolgens een kopie van deze verklaring aan de debiteur.

  Stap 5

  De bank maakt het saldo over aan de deurwaarder

  De bank maakt minimaal 4 weken na de beslaglegging (een deel van) het geld op de rekening over aan de deurwaarder. Dit gaat alleen om het banksaldo dat op het moment van de beslaglegging op de rekening stond. Geld dat daarna op de bankrekening is gestort, valt niet onder dit beslag. 

  Als de schuld nog niet helemaal betaald is, dan blijft de rekening bevroren en kan de deurwaarder op een later moment opnieuw beslag leggen. Dit kan de deurwaarder blijven doen tot de vordering volledig betaald is. In de praktijk kan de beslaglegging bijvoorbeeld twee keer per maand worden herhaald. Dit noemt men repeterend beslag.

  Wel moet de deurwaarder (bij natuurlijke personen) altijd zorgen dat hij iedere maand het beslagvrije bedrag op de rekening laat staan.

  Hoe werkt conservatoir beslag?

  Het leggen van conservatoir beslag werkt iets anders dan een executoriaal beslag. Om conservatoir beslag te leggen moet de advocaat een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter. 

  De rechter verleent het verlof tot conservatoir bankbeslag alleen als het gaat om een grote geldvordering en er een indicatie is dat de schuldenaar van plan is zijn banktegoeden weg te maken. Het aanvragen van conservatoir beslag is mogelijk voordat de juridische procedure is gestart.

  Als de rechter het conservatoir beslag goedkeurt, dan legt de deurwaarder met het verlof van de rechter beslag bij de bank. De bankrekening wordt dan bevroren totdat de rechter uitspraak heeft gedaan in de zaak. De schuldeiser moet binnen de door de rechter aangegeven termijn een hoofdprocedure aanspannen tegen de debiteur, anders wordt het beslag opgeheven.

  Als de eiser in de hoofdprocedure in het gelijk wordt gesteld, wordt het beslag executoriaal. Als de vordering wordt afgewezen, dan heft de rechter het beslag op. De tegenpartij kan de beslaglegger aansprakelijk stellen voor eventuele schade die hij heeft geleden door de beslaglegging en deze schade verhalen op de beslaglegger.

  Het leggen van beslag op een rekening

  Het beslagvrije bedrag

  De deurwaarder mag niet het volledige saldo op de bankrekening in beslag nemen, maar moet (bij natuurlijke personen) altijd een bedrag laten staan waar de debiteur van kan leven. Hoe hoog dit beslagvrije bedrag is, hangt af van de woonsituatie van de beslagene.

  • Alleenstaand zonder kinderen: € 1996,21
  • Alleenstaande ouder: € 2162,60
  • Getrouwd of samenwonend zonder kinderen: € 2631,49
  • Getrouwd of samenwonend met kinderen: € 2747,09
  • Dak- en thuisloos: € 917,02

  Als het saldo op de bankrekening hoger is dan het beslagvrije bedrag, dan mag de deurwaarder daar beslag op leggen. 

  Is het bedrag op de bankrekening lager dan het beslagvrije bedrag en legt de deurwaarder hier toch beslag op? Dan is er sprake van onrechtmatig beslag.

  Wat zijn de kosten van een bankbeslag?

  Bij het leggen van een bankbeslag komen verschillende kosten kijken. Dit zijn de kosten die aan de deurwaarder betaald moeten worden om het beslag te leggen. De kosten die een deurwaarder mag rekenen voor deze ambtshandelingen zijn wettelijk vastgelegd.

  Ambtshandeling

  Kosten

  Informatieverzoek voor bankbeslag

  € 94,08

  Betekenen van executoriale titel aan debiteur

  € 122,34

  Opstellen en betekenen beslagexploot aan de bank

  € 233,28

  Overbetekening beslag aan geëxecuteerde

  € 80,64

  Let op: dit zijn de kosten om de deurwaarder beslag te laten leggen. Meestal maakt de schuldeiser daarvoor al kosten voor het voeren van een rechtszaak. Als de rechter de vordering toewijst, veroordeelt hij de gedaagde doorgaans wel tot het betalen van een proceskostenvergoeding.

  De bank rekent ook kosten voor het regelen van de beslaglegging. Deze kosten staan in de algemene voorwaarden.

  Beslag leggen op bankrekening bedrijf

  Is uw debiteur een zakelijke partij? Dan is het mogelijk om beslag te leggen op de bankrekening van het bedrijf

  Of er in dat geval ook beslag gelegd kan worden op het privévermogen van de ondernemer is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Bij een bv is het privé vermogen afgescheiden en kan er meestal geen beslag gelegd worden op de bankrekening van de bestuurders, tenzij er sprake is van wanbestuur of de bestuurders namens de bv in oprichting overeenkomsten hebben gesloten. 

  Bij eenmanszaken en vof’s is het wel mogelijk om beslag te leggen op de privé rekening van de ondernemer.

  Verhaalsonderzoek

  Voordat u als schuldeiser beslag op de bankrekening van de tegenpartij laat leggen, is het belangrijk om te onderzoeken hoeveel geld daar naar verwachting op staat. Hiervoor kunt u een verhaalsrapport op laten stellen. Tijdens dit onderzoek achterhalen we wat voor bezittingen uw debiteur heeft en waar we het beste beslag op kunnen leggen. 

  Het is namelijk ook mogelijk om beslag te leggen op andere zaken, zoals:

  • Beslag op inkomen (loonbeslag)
  • Beslag op onroerend goed
  • Beslag op inboedel
  • Beslag op auto

  Bankbeslag leggen?

  Heeft u openstaande vorderingen die uw debiteur weigert te betalen? Invorderingsbedrijf kan u helpen met innen van uw geld. Door onze unieke werkwijze kunnen we het volledige incassotraject voor u verzorgen. Ons team van juristen kan een juridische procedure aanspannen tegen uw debiteur en een gerechtelijk vonnis bemachtigen. Vervolgens kunnen we een deurwaarder inschakelen om beslag te leggen op de rekening van uw debiteur.

  1. Een no cure, no pay incassoprocedure
  2. Conservatoir beslag leggen op bankrekening
  3. Het verkrijgen van een gerechtelijk vonnis
  4. Executoriaal beslag leggen

  Bankbeslag leggen?

  Laat uw gegevens achter en we nemen binnen een dag contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   De bank beslag laten leggen

   FAQ: Veelgestelde vragen over beslag leggen op rekening

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin