Home PageWat is de wettelijke betalingstermijn van een factuur? Volg deze stappen wanneer uw factuur nog niet betaald is

Wat is de wettelijke betalingstermijn? En wat doet u als een factuur niet betaald wordt?

De wettelijke betalingstermijn voor facturen aan zakelijke klanten en overheden bedraagt 30 dagen als u vooraf geen andere betaaltermijn bent overeengekomen met uw klant. Voor consumenten geldt geen wettelijke betalingstermijn.

Heeft u onlangs een factuur gestuurd en is deze nog niet betaald? Het is erg vervelend wanneer een klant niet betaalt binnen de wettelijke betalingstermijn. In dit artikel leggen wij uit wat de wettelijke betaaltermijnen zijn en wat voor stappen u kunt nemen als u het geld nog niet binnen heeft als de vervaltermijn van de factuur is verstreken.

Wat is een wettelijke betalingstermijn?

De wettelijke betalingstermijn is de termijn waarbinnen een klant volgens de wet een factuur moet betalen. Of er een wettelijke betalingstermijn geldt, is afhankelijk van of uw klant een particulier, een bedrijf of een overheidsinstantie is.

Deze wettelijke regeling wordt beschreven in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek:

“Indien geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, is de wettelijke rente van rechtswege verschuldigd: a. vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen.”

Bedrijven onderling mogen wel een afwijkende betalingstermijn afspreken.

Maximale betalingstermijn

Om te voorkomen dat ondernemers lang op hun geld moeten wachten, zijn er in de wet maximale betalingstermijnen vastgelegd. Bedrijven onderling mogen een langere wettelijke betalingstermijn afspreken (dan de 30 dagen), tenzij dit voor een van beide partijen nadelig is. In dat geval zijn de partijen verplicht dit duidelijk op te nemen in het contract of bijvoorbeeld te vermelden in de algemene voorwaarden.

Voor verschillende soorten klanten gelden er verschillende maximale wettelijke betalingstermijnen. Voor overheden en grote ondernemingen die inkopen bij kleinere bedrijven gelden er namelijk strengere regels:

 • Betalingstermijn factuur aan bedrijven: maximaal 60 dagen*
 • Betalingstermijn factuur aan grote bedrijven: maximaal 30 dagen
 • Betalingstermijn factuur aan overheid: maximaal 30 dagen

* Alleen als er sprake is van een wettelijke uitzonderingssituatie kan van deze maximale betalingstermijnen worden afgeweken.

Minimale betalingstermijn

Er zijn geen strakke minimale betalingstermijnen voor ondernemers onderling vastgelegd in de wet. Wel moet de minimale betaaltermijn “redelijk” zijn. Wat als redelijk wordt beschouwd, hangt onder andere af van het product of de dienst die geleverd is, de leveringstijd en de hoogte van het factuurbedrag.

Het is alleen mogelijk om een kortere betalingstermijn dan 30 dagen te hanteren als u dit als ondernemer vooraf afspreekt met uw klant.

Meer weten over betalingstermijn factuur?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Wettelijke betalingstermijn

  Wettelijke betalingstermijn bedrijven

  Voor overeenkomsten tussen bedrijven onderling geldt dus een maximale wettelijke betalingstermijn. Mits vooraf afgesproken, mag die maximaal 60 dagen zijn. Het is mogelijk om de verlengde betalingstermijn bijvoorbeeld vast te leggen in het contract of deze op te nemen in de algemene voorwaarden.

  In uitzonderlijke gevallen mag er een betalingstermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden. Dit is alleen toegestaan als dit voor geen van de partijen nadelig is.

  De regels gelden binnen de hele Europese Unie (EU).

  Voor bedrijven onderling geldt in principe het volgende:

  • Geen betalingstermijn overeengekomen: betaaltermijn is 30 dagen
  • Maximale betalingstermijn: 60 dagen

  Grote ondernemingen

  Kleine bedrijven krijgen in Nederland extra bescherming ten opzichte van grote bedrijven. Voor grote ondernemingen die leveren aan mkb-bedrijven of aan kleine zelfstandige ondernemers zoals zzp’ers, gelden sinds maart 2022 bijvoorbeeld verkorte betaaltermijnen

  Grote ondernemingen mogen dus geen langere betalingstermijn bedingen als zij goederen of diensten afnemen van kleine ondernemers.

  Grote ondernemingen zijn bedrijven die aan twee van de volgende drie eisen voldoen:

  • Een netto omzet van meer dan € 40 miljoen
  • Meer dan 250 werknemers
  • Meer dan € 20 miljoen op de balanstotaal
  Wettelijke betalingstermijn

  Betalingstermijn overheid

  Net als voor bedrijven gelden er ook voor de overheid maximale betalingstermijnen. Een overheidsinstantie moet een factuur in principe binnen de standaard betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst betalen.

  Die termijn kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden verlengd tot 60 dagen. Dit is eigenlijk alleen het geval bij overeenkomsten die de overheid niet vaak aangaat, zoals bij de aankoop van een bedrijfspand. De overheidsinstantie moet in dat geval kunnen bewijzen dat een langere betaaltermijn gerechtvaardigd is door de aard of de eigenschappen van de overeenkomst.

  Voor de overheid geldt in principe het volgende:

  • Geen betalingstermijn afgesproken: betaling binnen 30 dagen
  • Maximale betalingstermijn: 30 dagen (in uitzonderingsgevallen 60 dagen)

  Betalingstermijn particulieren

  De wettelijke betalingstermijnen gelden niet voor particuliere klanten (consumenten). Dit betekent dat u als ondernemer zelf een betaaltermijn mag bepalen als u een factuur aan een particuliere klant stuurt.

  Wel moet die betalingstermijn duidelijk op de factuur vermeld worden. Daarnaast moet u uw debiteur een “redelijke” termijn geven om de factuur te betalen. Of de vermelde betalingstermijn redelijk wordt geacht, hangt af van de wat er geleverd wordt, de prijs en manier waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. 14 dagen is een gebruikelijke betalingstermijn.

  Bij leveringen aan particulieren geldt dus het volgende:

  • Geen wettelijke betalingstermijn
  • Geen maximale betaaltermijn

  Wat voor vervaldatum zet u op de factuur?

  De vervaldatum van de factuur is de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt. De betalingstermijn gaat in op de dag dat de klant de factuur ontvangt. Als er een betalingstermijn van 30 dagen geldt, dan ligt de vervaldatum dus 30 dagen nadat de klant de factuur heeft gekregen.

  Late betaling: stappenplan als de vervaldatum verstreken is

  Als de betalingstermijn van een factuur is verstreken, dan zijn er verschillende acties die u kunt ondernemen om te zorgen dat de factuur betaald wordt.

  • Stuur een betalingsherinnering. Wanneer een klant te laat betaalt, is het gebruikelijk een vriendelijke betalingsherinnering te versturen. Dit is niet wettelijk verplicht, maar een manier om uw klant op de factuur te attenderen zonder bijkomende gevolgen. In een herinnering vermeldt u de bankrekening, het factuurbedrag, de datum en de betaaltermijn.
  • Verstuur een aanmaning. Is er geen reactie gekomen op de herinnering nadat de vermelde betalingstermijn van de factuur is verlopen? Stuur dan een aanmaning. Een aanmaning is vergelijkbaar met een herinnering, maar strenger van toon. In een aanmaning wordt de debiteur dringender verzocht te betalen. Daarnaast wordt in een aanmaning aangegeven dat er kosten voor de klant bij zouden kunnen komen wanneer de betaling niet wordt voldaan. Het gaat daarbij om wettelijke rente en incassokosten (bij zakelijke klanten mag u deze kosten direct na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur in rekening brengen). 

  Als u na het versturen van de aanmaning geen betaling ontvangt en ook niets van uw klant hoort, dan is verstandig om een incassobureau in te schakelen. Invorderingsbedrijf heeft een geavanceerde incassostrategie ontwikkeld, waarmee we ruim 90% van de onbetaalde facturen weten te innen.

  Incassokosten en wettelijke rente na overschrijden betalingstermijn

  Als uw klant een factuur niet binnen de wettelijke termijn betaalt, dan mag u extra kosten in rekening brengen. Voor bedrijven geldt dat u deze bijkomende kosten direct na het verstrijken van de vervaldatum in rekening mag brengen. Particuliere klanten moet u wettelijk gezien nog 14 dagen de tijd geven om de rekening zonder extra kosten te betalen (middels een WIK-brief).

  De extra kosten die u een niet betalende klant in rekening mag brengen bestaan uit:

  Wettelijke incassokosten:

  Als een klant te laat is met betalen, dan is uw klant u invorderingskosten verschuldigd. Deze kosten zijn bedoeld om de inspanningen die de debiteur moet nemen om zijn geld te krijgen te vergoeden. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is wettelijk vastgesteld en wordt berekend op basis van de hoogte van het te vorderen bedrag. De wettelijke incassokosten bedragen minimaal € 40 en maximaal € 6.555.

  Wettelijke rente:

  Naast de wettelijke incassokosten mag u als schuldeiser ook wettelijke rente vorderen. Hoe hoog de rente is, hangt af van of uw debiteur een particuliere klant of zakelijke klant is. Voor niet-handelstransacties (met particulieren) geldt in 2024 een wettelijke rente van 7%. Voor handelstransacties (met bedrijven) is de wettelijke rente 12,%. Deze percentages kunnen ieder half jaar wijzigen. 

  Wettelijke betalingstermijn

  Uw openstaande factuur direct invorderen

  Is de wettelijke betaaltermijn van uw factuur overschreden? Dan is het van belang dat u snel actie onderneemt. U wilt immers niet dat de facturen zich opstapelen en dat u met extra kosten komt te zitten.

  Uw verzoek vandaag nog behandeld!

  Vul daarom nu het incasso aanmeldingsformulier in of vraag een adviesgesprek aan via het onderstaande formulier. Dien uw incasso voor 16:00 uur in en wij nemen uw zaak dezelfde dag nog in behandeling!

  Nog niet betaald na verstrijken wettelijke betaaltermijn?

  Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Wettelijke betalingstermijn

   FAQ: Veelgestelde vragen over wettelijke betalingstermijn

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    B mediate housing
    B Mediate Housing
    Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
    Wester-beton bv
    Wester-Beton BV
    Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!

    Onze incassojuristen & adviseurs

    linkedin

    Waarom 40.000 klanten u voor gingen