Home PageWettelijke betalingstermijn grote bedrijven vanaf 1 juli naar 30 dagen

Wettelijke betalingstermijn grote bedrijven vanaf 1 juli naar 30 dagen

Per 1 juli 2023 moeten grote bedrijven facturen van zzp’ers en het mkb binnen 30 dagen betalen. Daarmee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en teruggebracht van 60 naar 30 dagen. Welke ondernemingen gerekend worden onder de grote bedrijven hangt af van hun omzet, het aantal werknemers en de balanstotaal.

Wat zijn de wettelijke betalingstermijnen?

Op dit moment is het al zo dat er een maximale wettelijke betaaltermijn van 30 dagen geldt. Ondernemers onderling mogen besluiten daarvan af te wijken door zelf een langere betaaltermijn te hanteren. Dit kan bijvoorbeeld door dit vast te leggen in de algemene voorwaarden. Als bedrijven een andere betalingstermijn afspreken, dan mag die maximaal 60 dagen zijn en er mag geen nadeel aan zitten voor zowel de kopende als de verkopende partij. 

Als er niets wordt afgesproken, dan geldt automatisch de maximale betalingstermijn van 30 dagen.

Wat verandert er voor grote bedrijven?

Vanaf 1 juli mogen grote bedrijven die leveren aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) en aan zelfstandige ondernemers (zzp) dus geen langere betaaltermijnen meer hanteren. Ook niet als zij dit afspreken met hun leverancier. De bepaling in de nieuwe wet is namelijk een dwingend recht. Dit betekent dat er niet van afgeweken mag worden, ook niet als er bijvoorbeeld langere betaaltermijnen in de algemene of leveringsvoorwaarden staan.

Voor welke bedrijven geldt de nieuwe wet?

De verkorte maximale betaaltermijn geldt dus voor grote ondernemingen die facturen ontvangen van mkb-ondernemingen of zzp’ers. Maar welke bedrijven gelden als “groot”. Daarvoor moet een bedrijf aan twee van de drie volgende kenmerken voldoen. 

 • Het heeft een netto omzet van meer dan € 40 miljoen.
 • Het bedrijf heeft 250 werknemers of meer in dienst
 • De balanstotaal van het bedrijf is meer dan € 20 miljoen

Het gaat hierbij om de rechtspersoon die op de factuur staat, dus om de BV of NV die als koper wordt genoemd.

Wettelijke betalingstermijn grote bedrijven verkort naar 30 dagen

Voor wie is de wet belangrijk?

De verkorte betaaltermijn is goed nieuws voor kleine ondernemers die zakendoen met grote bedrijven. Uit onderzoeken is namelijk duidelijk geworden dat grote bedrijven vaak hun wil opleggen aan kleine bedrijven en middelgrote ondernemers. Het blijkt dat de betaaltermijn regelmatig wordt bepaald door de grote bedrijven en dat zij die soms zelfs eenzijdig verlengen. Kleinere ondernemers hebben het gevoel dat zij daar weinig tegen kunnen beginnen.

Hierdoor moeten veel kleinere ondernemers twee maanden of langer op hun geld wachten. Dit zorgt ervoor dat deze zelfstandigen en mkb’ers zelf in de problemen komen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het mkb kampt met een financieringstekort van 55 miljard euro door openstaande facturen. 

Om de positie van het mkb verder te onderzoeken heeft de regering tussen januari 2021 en januari 2023 een Meldpunt Achterstallige Betalingen geopend. Dit was een tijdelijk meldpunt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het betaalgedrag van grote bedrijven in kaart bracht. Het meldpunt is inmiddels weer gesloten.

Met de nieuwe wet die de betaaltermijnen voor grote bedrijven verkort, wil de regering tegengaan dat de positie van mkb’ers ten opzichte van het grootbedrijf steeds ongelijker wordt doordat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen hanteren.

Hoe zit het met mkb-ondernemingen onderling?

De verkorte betaaltermijn geldt niet voor mkb’ers en zzp’ers onderling. Omdat deze ondernemingen in principe gelijkwaardig zijn aan elkaar, hebben deze bedrijven onderling nog steeds de vrijheid om een langere betalingstermijn af te spreken. Als er een andere betalingstermijn overeengekomen wordt, mag die maximaal 60 dagen zijn.

Geldt deze wet ook voor buitenlandse leveranciers?

Als een Nederlands bedrijf iets koopt van een leverancier in het buitenland, dan geldt in principe het Nederlandse recht. Als een zelfstandige of mkb’er in het buitenland een factuur stuurt aan een groot bedrijf in Nederland, dan moet die factuur dus gewoon binnen de wettelijke betalingstermijn 30 dagen betaald worden.

Wanneer treedt de wet in werking?

Met de wet die de kortere betalingstermijnen voor grote bedrijven aan mkb’ers en zzp’ers regelt, wordt artikel 6:119a, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek aangepast. Dit is per 1 juli 2022 gebeurd. Grote bedrijven hebben toen tot 1 juli 2023 gekregen om hun bestaande contracten, lopende overeenkomsten, voorwaarden en betalingsvoorwaarden aan te passen. Vanaf 1 juli 2023 is de wet dus in de praktijk van toepassing en moeten alle grote bedrijven aan de strengere regels voldoen.

Wat als een groot bedrijf toch langere betalingstermijnen aanhoudt?

Als een grote onderneming na 1 juli toch nog een langere dan de huidige toegestane betaaltermijn van langer dan 30 dagen, dan overtreden zij de wet. Na het verlopen van de betalingstermijn hebben zij officieel een betalingsachterstand. 

Wanneer dat het geval is, kan een mkb-ondernemer of zzp’er die niet op tijd betaald wordt vervolgstappen ondernemen, zoals een incassobureau inschakelen. De wettelijke incassokosten daarvoor worden in rekening gebracht bij de debiteur, in dit geval het grote bedrijf. 

Als een groot bedrijf in strijd met de wet pas na 30 dagen betaalt, dan is het de wettelijke handelsrente verschuldigd over alle dagen nadat de betalingstermijn is verstreken. De wettelijke rente bedraagt op dit moment 8 procent.

Is uw factuur te laat betaald?

Bent u zelf mkb’er of zzp’er en is uw factuur niet betaald? Als u als ondernemer te maken krijgt met een groot bedrijf dat een factuur niet op tijd heeft betaald of te lange betalingstermijnen hanteert, kunt u contact opnemen met de specialisten van Invorderingsbedrijf. 

Onze incassospecialisten en juristen innen de achterstallige betaling op basis van no cure, no pay (in het buitengerechtelijk traject) en zorgen ervoor dat uw niet betalende klant zich in het vervolg aan de regels houdt.

Incassobureau inschakelen?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op