Home PageIncasso voor mkb

Incasso voor mkb

Heeft u goederen of diensten geleverd, maar wordt uw factuur niet betaald? Bij Invorderingsbedrijf verzorgen we incasso voor mkb’ers. Door middel van een zorgvuldig incassotraject weten we uw openstaande vorderingen op een een snelle en efficiënte manier te innen. Dat gebeurt in de buitengerechtelijke fase op basis van no cure, no pay. Hiervoor betaalt u gegarandeerd niets. 

Daarnaast verzorgen we ook specialistische incassodiensten voor het midden- en kleinbedrijf zoals conservatoire beslaglegging, faillissementsaanvragen en het terughalen van geleverde goederen.

Uw incasso voor 16:00 uur ingediend? Dan gaan we vandaag nog voor u aan de slag.

Eenvoudig online uw vorderingen indienen

Wanbetaling is al vervelend genoeg. Daarom maken we het indienen van uw incasso niet ingewikkelder dan nodig. Draag uw vordering binnen 5 minuten aan ons over met het incasso aanmeldformulier. Vul uw gegevens en die van uw debiteur in, voeg relevante documenten toe en we gaan direct voor u aan de slag. U kunt de voortgang in de gaten houden in uw eigen online cockpit op onze website.

Meer informatie?

Vul uw gegevens in én een van onze onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat zeggen onze klanten?

  Invorderingsbedrijf weet 95% van alle vorderingen te innen. Niet voor niets gingen duizenden klanten u voor. Zij beoordelen ons gemiddeld met een 9,5.

  2 - invorderingsbedrijf

  Wat is incasso mkb?

  Incasso mkb staat voor het innen van openstaande vorderingen voor midden- en kleinbedrijven. Het kan voor een mkb-bedrijf een uitdaging zijn om openstaande facturen te innen, vooral als het bedrijf niet beschikt over de nodige expertise en ervaring op het gebied van incasso. Daarnaast is het ook nog eens erg tijdrovend waardoor het de cashflow van het bedrijf in gevaar brengen.

  Hoe werkt een incasso voor mkb’ers?

  Bij Invorderingsbedrijf werken we met een uitgekiende incassostrategie. We wijzen uw klant eerst vriendelijk maar dringend op de onbetaalde factuur. Vervolgens voeren we de druk langzaam aan op en zetten we pressiemiddelen in om een snelle betaling van de onbetaalde rekening af te dwingen. 

  Het incassotraject ziet er als volgt uit:

  Stap 1

  Uw klant heeft een factuur niet betaald, terwijl de betalingstermijn verstreken is. U heeft daarom een vordering op uw debiteur. U neemt contact op met uw debiteur of stuurt een vriendelijke herinnering.

  Stap 2

  Wordt er nog steeds niet betaald? Dan kunt u een incassobureau inschakelen. Dit doet u door ons incasso aanmeldformulier in te vullen. Als u dat voor 16:00 uur doet, gaan we vandaag nog voor u aan de slag.

  Stap 3

  We stellen uw debiteur officieel in gebreke. Dat doen we (afhankelijk van of uw debiteur een zakelijke of particuliere klant is) door middel van een ingebrekestelling of een WIK-brief. 

  Ook nemen we telefonisch, per e-mail en eventueel per sms of WhatsApp contact op met uw klant. Zo proberen we uit te vinden wat de reden voor de achterstallige betaling is. In totaal zijn er zestien contactmomenten met uw klant. 

  U kunt de voortgang van de zaak voortdurend in de gaten houden in uw eigen online cockpit.

  Stap 4

  Weigert uw debiteur te betalen of reageert hij simpelweg niet? Dan sommeren we nog één keer te betalen. We laten direct weten dat we naar de rechter zullen stappen als betaling uitblijft. Zo voeren we de druk op.

  Stap 5

  Uiteindelijk zijn er vier uitkomsten mogelijk: 

  • Uw klant betaalt de factuur (dit is in 85% van de incassozaken het geval)
  • We spreken een betalingsregeling met uw debiteur af
  • We starten een juridische procedure
  • U kiest ervoor de incasso kosteloos stop te zetten

  Last van wanbetaling? Onderneem direct actie

  Bij een onbetaalde factuur, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Vooral als u meerdere niet betalende klanten heeft, bestaat de kans dat u zelf in de betalingsproblemen raakt. Ook kunt u de inkomsten waar u op zit te wachten niet gebruiken om uw bedrijf door te ontwikkelen.

  Bovendien is de kans op een succesvolle incasso groter als we er snel bovenop zitten. Hoe langer u wacht met het inschakelen van een incassobureau, hoe meer kans dat uw debiteur bezittingen wegsluist. Ook loopt u het risico dat andere schuldeisers u voor zijn of dat uw debiteur failliet gaat. Als dat het geval is, bestaat de kans dat u met lege handen achterblijft.

  No cure, no pay incasso mkb

  Bij Invorderingsbedrijf verloopt incasso voor mkb’ers in het buitengerechtelijke traject op basis van no cure, no pay. Dit betekent dat u niets hoeft te betalen. De incassokosten voor de onbetaalde facturen worden direct doorberekend aan uw debiteur. Als het ons lukt om de vordering te innen, is dit onze vergoeding voor de werkzaamheden. Lukt het niet om de factuur te incasseren? Ook dan betaalt u niets. 

  U kunt de incasso na het buitengerechtelijke traject beëindigen. U loopt dus geen enkel risico.

  Ons minnelijke incassotraject heeft een slagingskans van 85 procent.

  Gerechtelijke procedure

  Weigert uw debiteur uit zichzelf te betalen? Ook nadat we aanmaningen hebben gestuurd? Dan kunnen we betaling van de openstaande rekening bij de rechter afdwingen. Hiervoor moeten we een juridische procedure starten. 

  Een juridische procedure begint met het dagvaarden van uw debiteur. Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt bezorgd door een deurwaarder. De meeste wanbetalers kiezen er alsnog voor om de rekening te betalen als zij voor de rechter gesleept worden. 

  Gebeurt dat niet? Dan laten we de zaak daadwerkelijk voor de rechter komen. De rechter zal de bewijzen die beide partijen aandragen bestuderen en uiteindelijk een uitspraak doen. Met het vonnis van de rechter kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur. 

  De kosten die komen kijken bij een gerechtelijke incasso (deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor juridische bijstand) worden in eerste instantie door de schuldeiser betaald. Meestal veroordeelt de rechter de verliezende partij tot het vergoeden van de kosten die de andere partij heeft gemaakt.

  Incasso voor mkb 2 - invorderingsbedrijf

  Beslaglegging

  Als we een uitspraak van de rechter hebben, kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur. Hiervoor werken wij samen met de beste gerechtsdeurwaarders. Zij kunnen beslag leggen op onder andere inkomen of bankrekeningen van uw debiteur. Het is ook mogelijk om beslag te laten leggen op goederen van uw debiteur. De deurwaarder kan deze openbaar verkopen. Uit de opbrengst hiervan wordt u als schuldeiser uitbetaald.

  Conservatoir beslag

  Voorafgaand aan het juridische traject kunnen we conservatoir beslag laten leggen bij uw klant. Dit betekent dat bezittingen van uw debiteur worden veiliggesteld zolang de zaak onder de rechter is. Het conservatoir beslag is bedoeld om te voorkomen dat uw debiteur bezittingen kan verduisteren als de rechtszaak loopt. Als de rechter u in de bijbehorende gerechtelijke procedure in het gelijk stelt wordt het beslag executoriaal. 

  Een conservatoire beslaglegging kan alleen met toestemming van de rechter. Uw debiteur wordt vooraf niet geïnformeerd over de op handen zijnde beslaglegging. Onze juristen weten precies wat voor stappen we moeten zetten voor een conservatoire beslaglegging. 

  Conservatoir beslag geldt als een sterk pressiemiddel tijdens een gerechtelijke incassoprocedure. Zolang er beslag ligt op de bezittingen van uw debiteur, kan hij hier immers geen gebruik van maken. Zo wordt de bedrijfsvoering van uw debiteur bijvoorbeeld verstoord. Veel wanbetalers willen zo snel mogelijk van het beslag af en zullen er daarom voor kiezen om de openstaande factuur betalen.

  Rechtsgeldige voorwaarden opstellen

  Voorkomen is beter dan genezen. Daarom kunt u als mkb’er verschillende maatregelen nemen die de kans op wanbetaling verminderen. Zo kunt u algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden laten opstellen. 

  Hierin nemen we verschillende voorwaarden op. Zo leggen we vast wanneer facturen betaald moeten worden en wat er gebeurt als er niet op tijd betaald wordt. Zo staat u sterker als het tot een juridische procedure komt. Het is mogelijk om in uw algemene voorwaarden de standaard betalingstermijn van 30 dagen te verkorten tot 14 dagen. 

  Ook kunnen we in de voorwaarden bepalingen opnemen die het mogelijk maken om uw spullen terug te halen als er niet betaald wordt.

  Eigendomsvoorbehoud

  Als u goederen levert aan klanten dan gaat de eigendom vervolgens direct over op uw klant, ook als die naderhand niet betaalt. U kunt uw spullen dus niet zomaar terughalen als uw klant de factuur niet betaalt. 

  Als u een eigendomsvoorbehoud afspreekt kan dat wel. Met een eigendomsvoorbehoud legt u vast dat de eigendom pas overgaat op de klant als die de rekening volledig betaald heeft. Gebeurt dat niet? Dan kunt u de geleverde goederen weer opeisen. We kunnen bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud opnemen in uw algemene voorwaarden.

  Recht van reclame

  Heeft u geen eigendomsvoorbehoud afgesproken? Dan biedt het recht van reclame wellicht uitkomst. We kunnen voor u een beroep doen op dit recht als de verkoopprijs van geleverde goederen niet volledig is voldaan. Door middel van een schriftelijke verklaring aan uw debiteur kunnen we de koopovereenkomst ontbinden en komt het eigendomsrecht van de koper te vervallen. Vervolgens kunnen we de geleverde goederen voor u opeisen.

  Faillissement aanvragen

  Het gebeurt regelmatig dat een debiteur zegt dat hij u niet kan betalen. Ook kan het voorkomen dat een deurwaarder geen beslag kan leggen omdat uw debiteur zijn bezittingen verborgen houdt. Als dat het geval is, kunnen we als pressiemiddel het faillissement van uw debiteur aanvragen. Als uw debiteur failliet wordt verklaard, raakt hij zijn bedrijf kwijt. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. De enige manier om onder het faillissement uit te komen is door de openstaande facturen alsnog te betalen.

  Arbitrage

  Om lang slepende gerechtelijke procedures te vermijden wordt in het bedrijfsleven vaak gebruikgemaakt van arbitrage om juridische conflicten te beslechten. U kunt bijvoorbeeld in uw voorwaarden of de koopovereenkomst vastleggen dat geschillen met debiteuren door middel van arbitrage afgewikkeld worden. Een uitspraak van een arbitragecommissie is bindend.

  Een incassobureau inschakelen?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over incasso voor mkb’ers?

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Vrijblijvend advies

   Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

    

   Koninginnegracht 14 C
   2514 AA Den Haag
   070 – 762 0330

   Fax: +3170 – 762 0335

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op